Język polski /

wstęp do antyku

wstęp do antyku

 Artyp
cechy
czas trwania: I tysiąclecie p.n.e do około V w ne
rozpoczyna go wynalezienie pisma, natomiast kończy się upadkiem cesarstwa
RYS

wstęp do antyku

user profile picture

Tosia

2924 Followers

Udostępnij

Zapisz

19

 

4/5/1

Notatka

notatka z antyku

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Artyp cechy czas trwania: I tysiąclecie p.n.e do około V w ne rozpoczyna go wynalezienie pisma, natomiast kończy się upadkiem cesarstwa RYSOWANY BUOLCHEM zachodniorzymskiego. Antyk nazywamy inaczej starozytnością to pojęcie odnoszące się przede wszystkim do historii Starozytnej Grecji i Starożytnego Rzymu. LITERATURA uporządkowanie tekstu pisanego na zwrotki i wersy liczne środki poetyckie (na przykład: porownania homeryckie) obecność osoby mowiącej wiersze stroficzne i stydliczne e is. NAIN DRAMAT teatr narodził się ze świat ku czci Dionizosa, czyli boga płodności, dzikiej natury i wina. W teatrze starozyłnym mogli występować tylko mężczyzni. do znanych starożytnych dramaturgow nalezeli Arystofanes, Sofokles czy Eurypides. aronytnych dramaturgow nalone POLITYKA wprowadzono demokrację, czyli rządy ludu, społeczeństwo obywatelskie swoboda mysli i słowa, brak cenzury. fundamenty prawa i organizacji państwa FUNDAMENTY KULTURY narodziny teatru wprowadzenie pojęcia kanonu piękna - w Starozytnej Grecji "idealem" było połączenie dobra i piękna. motyw ten przewijał się głownie w rzezbie i architekturze. szkoły filozoficzne, czyli namiastki edukacji, początki pedagogiki RYSOWANY BUOLCHEM Filozofia DEMOKRYT nazwa: materializm głowne załozenie: świał składa się wyłącznie z materii podzielonej na najwazniejsze cząstki, ktore nazywamy atomami. PLATON nazwa: idealizm głowne załozenie: były rzeczywiste są odbiciem byłow idealnych. rzeczywistość ło jedynie świał pozorow, zas prawdziwy jest świał idealny, niedostępny dla ludzkich zmysłow, do ktorego trzeba dazyć. opracował rowniez teorię miłości SOWAN SOKRATES słowo klucz: cnota głowne zalozenia: cnota jest wartością bezwzględna. cnota w rozumieniu autora tego nurtu to kontrola nad soba, sprawiedliwość i świadomość w odroznianiu dobra od zła. cnoła ludzka jest związana z jego wiedzą. im więcej wiedzy człowiek posiada, tym...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lepszych wyborow dokonuje, tym samym czyniąc dobro, czyli pozyłek. Sokrates uczył rowniez krytycznego stosunku do bogow greckich i rzeczywistości. ARYSTOTELES słowo klucz: złoty środek. głowne załozenie: aby stać się szczęśliwym nalezy kierować się zasadą złotego środka, czyli odrzucać wszelkie skrajności. świał więc nie jest ani całkowicie materialny, ani całkowicie duchowy - jest on połączeniem bezkształtnej materii z niematerialna forma. poznanie tego świata odbywa się za pomocą rozumu i zmysłow. stworzył on pojęcie mimesis - zasada nasladowania rzeczywistości przez sztukę SENEKA, ZENON Z KITION RYSOWANY BUOLCHEM nazwa: stoicyzm głowne załozenia: aby być szczęśliwym należy przestrzegać porządku naturalnego i kierować się cnota. wygorowane ambicje sprawiają, że człowiek staje się nieszczęśliwy. ideałem człowieka jest mędrzec, ktory dzięki swemu rozumowi podchodzi z dystansem zarówno do nieszczęścia, jak i szczęścia. akceptacja cierpienia. EPIKUR Z SAMOS nazwa: epikureizm słowo klucz: Carpe Diem! glowne zalozenia: zycie szczęśliwe to zycie rozumne, moralne i cnotliwe. celem zycia jest dazenie do szczęścia poprzez doświadczanie przyjemności przez człowieka. warunkiem szczęścia jest brak cierpienia. DIOGENES W nazwa: cynizm głowne zalozenia: szczęście mozna osiągnąć uwalniając się przede wszystkim od rzeczy materialnych, a takze od własnych poządan. do cnoty prowadzi zycie zgodne z naturą oraz uczciwa praca. PYRRON Z ELIDY T EM nazwa: sceptycyzm głowne zalozenia: człowiek powinien uzywać rozsądku i podporządkować się obyczajom. powinien takze powstrzymać się od sądzenia rzeczywistości, poniewaz wiedza ludzka jest niewystarczająca do tego. Sztuka antyczna RZEZBA RYSOWANY G₁ cztery glowne wartości: umiar, prostota, harmonia i rownowaga BUOLCHEM nie przedstawiano takich wartości jak starość czy cierpienie rzezbiarze byli tworcami kanonu piękna kontrapost - ulozenie ciała tak, aby cięzar ciała spoczywał na wyprostowanej nodze, podczas gdy druga jest odciązona i lekko zgięła. mezczyzni przedstawiani byli nago, natomiast kobiety całkowicie lub częściowo zakryłe, co nadawało im łagodności i skryłości przykłady rzezb antycznych: Wenus z Milo, nike z Samotraki, Grupa Lakoona, August z Prima Porta KANON PIEKNA umiar, oszczędnost srodkow wyrazu doskonalost formy osiągnięła, dzięki zastosowaniu kanonu, czyli odpowiednich proporcji, symetria i zachowanie proporcji anatomicznych nasladownictwo natury (mimesis), nie wyklucza to jednak obecności wyklucza to jes pand zjawisk nadprzyrodzonych w sztuce le obecnocaci ARCHITEKTURA E symetryczne względem osi kształty, z czasem coraz bardziej zdobione kolumny nadawały wyraznego rytmu architekturze greckiej kopuły były atutem budowli juz rzymskich, ktore były w większości zaczerpnięte od Grekow. wyrozniamy 3 najwazniejsze rodzaje kolumn antycznych: styl dorycki, styl jonski i styl koryncki przykłady budowli greckich: Partenon w Atenach, Grob Agamemnona przykłady budowli rzymskich: Koloseum w Rzymie, Panteon Styl dorycki styl jonski Vool YBICI! MANNI styl koryncki

Język polski /

wstęp do antyku

wstęp do antyku

user profile picture

Tosia

2924 Followers
 

4/5/1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Artyp
cechy
czas trwania: I tysiąclecie p.n.e do około V w ne
rozpoczyna go wynalezienie pisma, natomiast kończy się upadkiem cesarstwa
RYS

Otwórz aplikację

notatka z antyku

Podobne notatki

user profile picture

1

Antyk

Know Antyk  thumbnail

79

 

1

D

5

Antyk

Know Antyk thumbnail

90

 

1/2/3

user profile picture

4

Treny

Know Treny  thumbnail

963

 

1/2/3

user profile picture

11

antyk

Know antyk  thumbnail

200

 

1/7

Artyp cechy czas trwania: I tysiąclecie p.n.e do około V w ne rozpoczyna go wynalezienie pisma, natomiast kończy się upadkiem cesarstwa RYSOWANY BUOLCHEM zachodniorzymskiego. Antyk nazywamy inaczej starozytnością to pojęcie odnoszące się przede wszystkim do historii Starozytnej Grecji i Starożytnego Rzymu. LITERATURA uporządkowanie tekstu pisanego na zwrotki i wersy liczne środki poetyckie (na przykład: porownania homeryckie) obecność osoby mowiącej wiersze stroficzne i stydliczne e is. NAIN DRAMAT teatr narodził się ze świat ku czci Dionizosa, czyli boga płodności, dzikiej natury i wina. W teatrze starozyłnym mogli występować tylko mężczyzni. do znanych starożytnych dramaturgow nalezeli Arystofanes, Sofokles czy Eurypides. aronytnych dramaturgow nalone POLITYKA wprowadzono demokrację, czyli rządy ludu, społeczeństwo obywatelskie swoboda mysli i słowa, brak cenzury. fundamenty prawa i organizacji państwa FUNDAMENTY KULTURY narodziny teatru wprowadzenie pojęcia kanonu piękna - w Starozytnej Grecji "idealem" było połączenie dobra i piękna. motyw ten przewijał się głownie w rzezbie i architekturze. szkoły filozoficzne, czyli namiastki edukacji, początki pedagogiki RYSOWANY BUOLCHEM Filozofia DEMOKRYT nazwa: materializm głowne załozenie: świał składa się wyłącznie z materii podzielonej na najwazniejsze cząstki, ktore nazywamy atomami. PLATON nazwa: idealizm głowne załozenie: były rzeczywiste są odbiciem byłow idealnych. rzeczywistość ło jedynie świał pozorow, zas prawdziwy jest świał idealny, niedostępny dla ludzkich zmysłow, do ktorego trzeba dazyć. opracował rowniez teorię miłości SOWAN SOKRATES słowo klucz: cnota głowne zalozenia: cnota jest wartością bezwzględna. cnota w rozumieniu autora tego nurtu to kontrola nad soba, sprawiedliwość i świadomość w odroznianiu dobra od zła. cnoła ludzka jest związana z jego wiedzą. im więcej wiedzy człowiek posiada, tym...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

lepszych wyborow dokonuje, tym samym czyniąc dobro, czyli pozyłek. Sokrates uczył rowniez krytycznego stosunku do bogow greckich i rzeczywistości. ARYSTOTELES słowo klucz: złoty środek. głowne załozenie: aby stać się szczęśliwym nalezy kierować się zasadą złotego środka, czyli odrzucać wszelkie skrajności. świał więc nie jest ani całkowicie materialny, ani całkowicie duchowy - jest on połączeniem bezkształtnej materii z niematerialna forma. poznanie tego świata odbywa się za pomocą rozumu i zmysłow. stworzył on pojęcie mimesis - zasada nasladowania rzeczywistości przez sztukę SENEKA, ZENON Z KITION RYSOWANY BUOLCHEM nazwa: stoicyzm głowne załozenia: aby być szczęśliwym należy przestrzegać porządku naturalnego i kierować się cnota. wygorowane ambicje sprawiają, że człowiek staje się nieszczęśliwy. ideałem człowieka jest mędrzec, ktory dzięki swemu rozumowi podchodzi z dystansem zarówno do nieszczęścia, jak i szczęścia. akceptacja cierpienia. EPIKUR Z SAMOS nazwa: epikureizm słowo klucz: Carpe Diem! glowne zalozenia: zycie szczęśliwe to zycie rozumne, moralne i cnotliwe. celem zycia jest dazenie do szczęścia poprzez doświadczanie przyjemności przez człowieka. warunkiem szczęścia jest brak cierpienia. DIOGENES W nazwa: cynizm głowne zalozenia: szczęście mozna osiągnąć uwalniając się przede wszystkim od rzeczy materialnych, a takze od własnych poządan. do cnoty prowadzi zycie zgodne z naturą oraz uczciwa praca. PYRRON Z ELIDY T EM nazwa: sceptycyzm głowne zalozenia: człowiek powinien uzywać rozsądku i podporządkować się obyczajom. powinien takze powstrzymać się od sądzenia rzeczywistości, poniewaz wiedza ludzka jest niewystarczająca do tego. Sztuka antyczna RZEZBA RYSOWANY G₁ cztery glowne wartości: umiar, prostota, harmonia i rownowaga BUOLCHEM nie przedstawiano takich wartości jak starość czy cierpienie rzezbiarze byli tworcami kanonu piękna kontrapost - ulozenie ciała tak, aby cięzar ciała spoczywał na wyprostowanej nodze, podczas gdy druga jest odciązona i lekko zgięła. mezczyzni przedstawiani byli nago, natomiast kobiety całkowicie lub częściowo zakryłe, co nadawało im łagodności i skryłości przykłady rzezb antycznych: Wenus z Milo, nike z Samotraki, Grupa Lakoona, August z Prima Porta KANON PIEKNA umiar, oszczędnost srodkow wyrazu doskonalost formy osiągnięła, dzięki zastosowaniu kanonu, czyli odpowiednich proporcji, symetria i zachowanie proporcji anatomicznych nasladownictwo natury (mimesis), nie wyklucza to jednak obecności wyklucza to jes pand zjawisk nadprzyrodzonych w sztuce le obecnocaci ARCHITEKTURA E symetryczne względem osi kształty, z czasem coraz bardziej zdobione kolumny nadawały wyraznego rytmu architekturze greckiej kopuły były atutem budowli juz rzymskich, ktore były w większości zaczerpnięte od Grekow. wyrozniamy 3 najwazniejsze rodzaje kolumn antycznych: styl dorycki, styl jonski i styl koryncki przykłady budowli greckich: Partenon w Atenach, Grob Agamemnona przykłady budowli rzymskich: Koloseum w Rzymie, Panteon Styl dorycki styl jonski Vool YBICI! MANNI styl koryncki