1 1 1 PRANO HOOKE' A SIŁA SPRĘŻYSTOŚCa działa, gdy ciało rów do pierwotnego kształtu. PRAWO 7 HOOKE A Przyrost długości sprezyny Al jest wprost proporcjonalny do działającej siły F △L~F F~AL NSPOŁCZYNNIK SPRĘZYSTOŚCI Jest to stosunek wartości siły F rozciągającej. sprezyne do przyrostu jej długości Al k = √² E AL F = k· AU wzór na silę, polizebną do wydłużenia sprężyny ο Δι Jest to wielkość niezalezna od przyłożonej sity.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Fizyka /

Prawo Hooke'a

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

 1
1
1
PRANO
HOOKE' A
SIŁA SPRĘŻYSTOŚCa działa, gdy ciało rów
do pierwotnego kształtu.
PRAWO
7
HOOKE A
Przyrost długości sprezyny Al jest wp

Otwórz

Drgania i Fale 10. Prawo Hooke'a

1 1 1 PRANO HOOKE' A SIŁA SPRĘŻYSTOŚCa działa, gdy ciało rów do pierwotnego kształtu. PRAWO 7 HOOKE A Przyrost długości sprezyny Al jest wprost proporcjonalny do działającej siły F △L~F F~AL NSPOŁCZYNNIK SPRĘZYSTOŚCI Jest to stosunek wartości siły F rozciągającej. sprezyne do przyrostu jej długości Al k = √² E AL F = k· AU wzór na silę, polizebną do wydłużenia sprężyny ο Δι Jest to wielkość niezalezna od przyłożonej sity.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację