Fizyka /

Termodynamika 5-9

Termodynamika 5-9

 FIZYKA
TERMODYNAMIKA
CIEPŁO
TOPNIENIA I CIEPŁO PAROWANIA
CIEPŁO TOPNIENIA to wielkość określająca energię
potrzebną do stopienia 1kg substa

Termodynamika 5-9

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

16

Udostępnij

Zapisz

Termodynamika 5. Ciepło topnienia i ciepło parowania 6. Bilans cieplny 7. Wyznaczanie ciepła właściwego 8. Wartość energetyczna 9. Niezwykłe właściwości wody

 

4/2

Notatka

FIZYKA TERMODYNAMIKA CIEPŁO TOPNIENIA I CIEPŁO PAROWANIA CIEPŁO TOPNIENIA to wielkość określająca energię potrzebną do stopienia 1kg substanyi, ktorej temperatura jest równa temperatune topnienia. E=m² E- potrzebna energia masa substanci Lt- ciepto topnienia Lo = L₂ CIEPŁO PARONANIA to wielkość określająca energie potrebna do odparowania 1 kg substangi w stanie cieltym E=mL₂ E-potrebna energia m-masa substancji Lp ciepto parowania 1 Lp = Ls Aby stopić ciało stałe, trzeba DOSTARC24ć mu energi. Gdy ciecz krzepnie ODDAJE TYLE SANO energii. Podczas skraplania wydziela się taka sama ilość energi, jaka jest pochłaniana podczas parowania. w tej samej temperature. 4 C C C C C C C C C C C COOLI Zarówno TOPNIENIE, jak i PAROWANIE wymagają DOSTARCZENIA ENERGII Zostaje one zużyła na pokonanie oddziaływań między Częsteczkami BILANS CIEPLNY BILANS CIEPLNY to zestawienie ciepła oddanepo prez jedne ciała i ciepła pobranego prez inne ciała w tym samym układzie. W bilansie cieplnym uwzględniamy zarówno ciepło związane ze zmiang TEMPERATURY ciał, jak i ciepło premian FAZONYCH. CIEPŁO WŁAŚCIWE CIEPŁO WŁAŚCIWE metalu można wyznaczyć ne podstawie BILANSU CIEPLNEGO. Jedna z METOD pomiaru ciepła właściwego metalu polega na zmierzeniu, o ile gpneje się, wode, gdy włożymy do niej kawatch metali Yozgrzany do określonej temperatury. NARTOSC ENERGETYCZNA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (opałowa) paliwa to wielkość, ktdra określa, ile energie dostarcza jednostka masy danego paliwa podczas palania. WARTOŚĆ ENERGETYCZNA zynności to energia, jaką organizm pozyskuje z pożywienia, W przeliczeniu na jednostkę masy tego pożywienia.. 1 kcal = 4186 J ~ 4200 J ZAPOTRZEBONANIE ENERGETYCZNE organizmu zalezy od wieku, aktywności fizycznej, masy i picit WARTOŚĆ ENERGETYCZNA paliw STAŁYCHI wyrazamy! zwykle w W kg, paliw GAZOWYCH Mwyrazamy paliw PŁYNNYCH...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

MAS m3 ) Cm3 NEASCINOSCI WODY NODA podczas podgrzewania OD 0°C DO 4°C ZMNIEJSZA SWOJĄ OBJĘTOŚĆ. Dopiero podczas dalszego PODGRZEWANIA ROZSZERZA SIĘ, tak jak inne substancje. C C C C C C C C C C I D Dzięki NIETYPONEJ ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ WODY, a takze dzięki temu, ze lód pływa po wodzie, na dnie głębokich jezior mode zamana nawet w zimie. nie Duze wartości ciepła właścinego, ciepła topnienia i ciepła parowania mody wpływają ZŁAGODZENIE KLIMATU, ponieraz na porodiją zmniejszenie róznic temperatury między dniem i noce, a talize między porami roku. Człowiek, tak jak wiele innych zwienpt, chłodzi Się dzięki ODPAROWANIU WODY. m = 1 kg 11 100 JOUJU t₁ = 1°C +₁₂²=2°C t₁ = 3°C t₁ = 4°C t₁ = 5°C ↑ gęstość max

Fizyka /

Termodynamika 5-9

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

 FIZYKA
TERMODYNAMIKA
CIEPŁO
TOPNIENIA I CIEPŁO PAROWANIA
CIEPŁO TOPNIENIA to wielkość określająca energię
potrzebną do stopienia 1kg substa

Otwórz

Termodynamika 5. Ciepło topnienia i ciepło parowania 6. Bilans cieplny 7. Wyznaczanie ciepła właściwego 8. Wartość energetyczna 9. Niezwykłe właściwości wody

FIZYKA TERMODYNAMIKA CIEPŁO TOPNIENIA I CIEPŁO PAROWANIA CIEPŁO TOPNIENIA to wielkość określająca energię potrzebną do stopienia 1kg substanyi, ktorej temperatura jest równa temperatune topnienia. E=m² E- potrzebna energia masa substanci Lt- ciepto topnienia Lo = L₂ CIEPŁO PARONANIA to wielkość określająca energie potrebna do odparowania 1 kg substangi w stanie cieltym E=mL₂ E-potrebna energia m-masa substancji Lp ciepto parowania 1 Lp = Ls Aby stopić ciało stałe, trzeba DOSTARC24ć mu energi. Gdy ciecz krzepnie ODDAJE TYLE SANO energii. Podczas skraplania wydziela się taka sama ilość energi, jaka jest pochłaniana podczas parowania. w tej samej temperature. 4 C C C C C C C C C C C COOLI Zarówno TOPNIENIE, jak i PAROWANIE wymagają DOSTARCZENIA ENERGII Zostaje one zużyła na pokonanie oddziaływań między Częsteczkami BILANS CIEPLNY BILANS CIEPLNY to zestawienie ciepła oddanepo prez jedne ciała i ciepła pobranego prez inne ciała w tym samym układzie. W bilansie cieplnym uwzględniamy zarówno ciepło związane ze zmiang TEMPERATURY ciał, jak i ciepło premian FAZONYCH. CIEPŁO WŁAŚCIWE CIEPŁO WŁAŚCIWE metalu można wyznaczyć ne podstawie BILANSU CIEPLNEGO. Jedna z METOD pomiaru ciepła właściwego metalu polega na zmierzeniu, o ile gpneje się, wode, gdy włożymy do niej kawatch metali Yozgrzany do określonej temperatury. NARTOSC ENERGETYCZNA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (opałowa) paliwa to wielkość, ktdra określa, ile energie dostarcza jednostka masy danego paliwa podczas palania. WARTOŚĆ ENERGETYCZNA zynności to energia, jaką organizm pozyskuje z pożywienia, W przeliczeniu na jednostkę masy tego pożywienia.. 1 kcal = 4186 J ~ 4200 J ZAPOTRZEBONANIE ENERGETYCZNE organizmu zalezy od wieku, aktywności fizycznej, masy i picit WARTOŚĆ ENERGETYCZNA paliw STAŁYCHI wyrazamy! zwykle w W kg, paliw GAZOWYCH Mwyrazamy paliw PŁYNNYCH...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

MAS m3 ) Cm3 NEASCINOSCI WODY NODA podczas podgrzewania OD 0°C DO 4°C ZMNIEJSZA SWOJĄ OBJĘTOŚĆ. Dopiero podczas dalszego PODGRZEWANIA ROZSZERZA SIĘ, tak jak inne substancje. C C C C C C C C C C I D Dzięki NIETYPONEJ ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ WODY, a takze dzięki temu, ze lód pływa po wodzie, na dnie głębokich jezior mode zamana nawet w zimie. nie Duze wartości ciepła właścinego, ciepła topnienia i ciepła parowania mody wpływają ZŁAGODZENIE KLIMATU, ponieraz na porodiją zmniejszenie róznic temperatury między dniem i noce, a talize między porami roku. Człowiek, tak jak wiele innych zwienpt, chłodzi Się dzięki ODPAROWANIU WODY. m = 1 kg 11 100 JOUJU t₁ = 1°C +₁₂²=2°C t₁ = 3°C t₁ = 4°C t₁ = 5°C ↑ gęstość max