Fizyka /

Termodynamika

Termodynamika

 TERMODYNAMIKA powtórzenie wiadomości
1. Termodynamika - dział fizyki zajmujący się opisem procesów cieplnych
w ujęciu statystycznym (ilości

Termodynamika

user profile picture

Gabrysia Boszczyk

6 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

Notatka z termodynamiki - najważniejsze pojęcia

 

2/3

Notatka

TERMODYNAMIKA powtórzenie wiadomości 1. Termodynamika - dział fizyki zajmujący się opisem procesów cieplnych w ujęciu statystycznym (ilościowym - nie rozpatrujemy pojedynczych cząsteczek i krótkich odstępów czasu). 2. I zasada termodynamiki: przyrost energii zewnętrznej ciała jest równy sunie pracy wykonanej nad ciałem przez sứły zewnętrzne i ciepłu dostarczonego do ciała. 3. Temperatura T[K] - jest proporcjonalna do średniej energii kinetycznej ruchu pojedynczego cząsteczek. (ok≈ 273,16 °C) T~k (V śr) [°C] [F] 70°F = ( 70-32)/-)) 38:2 = 19°C = °C 100° 36° -16° °F 100° 0° 70°F = 19°C 4. Temperatura zera bezwzględnego - jest to temperatura, przy której zanika ruch cząsteczek. 5. Materia zbudowana jest z cząsteczek, które traktujemy jak idealnie sprężyste kulki. 6. Stany skupienia: - stan ciekły - cząsteczki znajdują się w małych odległościach i są w ciągłym chaotycznym ruchu od zderzenia do zderzenia; cząsteczki oddziałują ze sobą na odległość; ciecz zachowuje objętość i przyjmuje kształt naczynia, - stan stały - cząsteczki nie poruszają się tylko drgają wokół położenia równowagi, odległość między cząsteczkami są niewielkie; ciało stałe zachowuje kształt í objętość, - stan gazowy - cząsteczki znajdują się w znacznej odległości od siebie, poruszają się swobodnie w całej objętości naczynia od zderzenia do zderzenia, nie oddziałują ze sobą na odległość; gaz nie ma kształtu í objętości, zawsze wypełnia całe naczynie, - plazma - całkowicie zjonizowany gaz, obdarty z elektronów, - matería nadgęsta (gwiezdna). 7. Dyfuzja - zjawisko mieszania się cząsteczek dwóch substancji, wynika z chaotycznego ruchu cząsteczek. 8. Ciepło...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

'Q' - jest to forma transportu energii pod wpływem różnícy temperatur. 9. Ciepło właściwe - jest to ilość energii potrzebnej do ogrzania ikg substancji o 1°C lub o 1K. CWH20 = 4200 Dla wody: J kg XK(°C) 10. Ciepło topnienia - ilość energii potrzebna do stopienia 1kg substancji w temperaturze topnienia. H₂0 ołów złoto [ k] kg- Q = mcwAT Q = mcw (TK-Tp) 334 24,5 64,5 Lt m kg Q = m x Lt Lp k 2256 871 1578 Tt [°C] Q Lt m Q = m x Lp O 327 1064 Tp [°C] 100 1756 2800 - 11. Ciepło parowania – ilość energii potrzebna do odparowania ikg substancji w stanie ciekłym. 12. Aby stopić ciało stałe trzeba dostarczyć mu energií a gdy ciecz krzepnie oddaje taką samą ilość energii. Podczas skraplania wydziela się taka sama ilość energii jaka jest pochłaniana podczas parowania. 13. Zasada działania lodówki : Gaz będący w zamrażalníku odbiera z niego ciepło, następnie jest sprężany w sprężarce do wysokiego ciśnienia, gdzie ogrzewa się a następnie oddaje ciepło z tyłu lodówki. Następnie tłoczony jest do wnętrza lodówki przez przewężenie, za którym gwałtownie rozpręża się i schładza. Tak samo działa pompa ciepła i klimatyzator. 14. Energía wewnętrzna ciała ‘U’ – jest to suma wszystkich rodzajów energii związanych z ruchem i oddziaływaniem pomiędzy cząsteczkami. 15. Rozszerzalność termiczna cieczy : Pod wpływem wzrostu temperatury, wzrasta prędkość, energia a co za tym idzie odległość między cząsteczkami. Rozszerzalność termiczna wody: x woda alkohol alkohol- w termometrach cieczowych Przykłady: - zbiornik wyrównawczy do chłodzenia samochodu - przyrost objętości wody w podgrzewanym czajniku (gdy gotujemy wodę np. na herbatę) - termometry cieczowe 16. Rozszerzalność termiczna gazów: Pod wpływem wzrostu temperatury, wzrasta prędkość, energia a co za tym idzie odległość między cząsteczkami (mechanizm jak u cieczy), ale zachodzi dużo gwałtowniej niż u cieczy. X 10-³m³ 21 gaz doskonały p=const stal beton 110 Przykład: - wzrost ciśnienia w kole samochodu x lód (zamarznięta woda) 10-6m³ 366 17. Rozszerzalność termiczna ciał stałych: Cząsteczki zaczynają wrzeć wraz ze wzrostem temperatury wokół położenia równowagi z coraz większą amplitudą, co powoduje wzrost objętości. 10-6m³ 15 3,3 3,3 Przykłady: - dylatacja na mostach - linie energetyczne - tory 18. Przejścía fazowe - są to zmiany stanu skupienia substancji krystalicznych: topnienie - krzepnięcie ( ze stanu stałego w ciekły i na odwrotnie, zachodzące w stałej, charakterystycznej temperaturze dla danej substancji zależnej od ciśnienia zewnętrznego) ● wrzenie - skraplanie - parowanie - wrzenie zachodzi w stałej charakterystycznej temperaturze w całej objętości cieczy i zależy od ciśnienia - parowanie i skraplanie zachodzi na powierzchni cieczy i zależy od temperatury i ciśnienia sublimacja (ze stanu stałego w gazowy) - np. suchy lód resublimacja ( ze stanu gazowego w stały) – np. szadź 19. Bilans cieplny polega na porównaniu ciepła oddanego i ciepła pobranego przez ciała znajdujące się w układzie izolowanym, czyli takim, który nie wymienia ciepła z otoczeniem. 20. Ciepło pobrane musi być równe ciepłu oddanemu. Qp = Qo Przykłady: - jeśli coś się ogrzewa to coś się musi ochłodzić (ogrzewanie - podnoszenie temperatury) - jeśli trzymamy w ręku kostkę lodu to ręka się ochładza a kostka lodu się topi Bilans cieplny = kalorymetría kalorymetr = termos - 21. Wartość energetyczna (opałowa) – ilość energii jaką można uzyskać ze spalenia jednostki masy substancji. E = Q = Cs x m (Cs - ciepło spalania) benzyna propan butan drewno węgiel metan etanol -MJ Cs [MI kg 47 44 44 18 32 57 30 C₁ = 2/2/3), [²] kg dm³ m 22. Wartość energetyczna (odżywcza) - ilość energii jaką dostarcza organizmowi 1kg pożywienia. Jednostką są kcal. 1 kcal = 4200 J 23.Przeciętny człowiek potrzebuje dziennie od 1500 -2500 kcal. Zależy to przede wszystkim od: wieku, pici, aktywności fizycznej, temperatury zewnętrznej.

Fizyka /

Termodynamika

user profile picture

Gabrysia Boszczyk

6 Followers

 TERMODYNAMIKA powtórzenie wiadomości
1. Termodynamika - dział fizyki zajmujący się opisem procesów cieplnych
w ujęciu statystycznym (ilości

Otwórz

Notatka z termodynamiki - najważniejsze pojęcia

Podobne notatki
Know przemiany stanu gazu doskonałego  thumbnail

1

56

przemiany stanu gazu doskonałego

notatka z lekcji

Know pytania na egzamin ustny z fizyki 3 - liceum w chmurze thumbnail

2

25

pytania na egzamin ustny z fizyki 3 - liceum w chmurze

wybrane 3 pytania i opracowane na egzamin ustny z fizyki klasa 3 liceum w chmurze. Z góry przepraszam za jakie kolwiek błędy ortograficzne i interpunkcyjne. #liceumwchmurze

Know Ciepło Właściwe thumbnail

30

413

Ciepło Właściwe

Teoria

Know Napięcie i natężenie prądu thumbnail

6

158

Napięcie i natężenie prądu

notatka

Know Kondensatory  thumbnail

29

586

Kondensatory

Notataka z tematu kondensatory (zakres rozszerzony)

Know Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego  thumbnail

51

1012

Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego

kulomb*

TERMODYNAMIKA powtórzenie wiadomości 1. Termodynamika - dział fizyki zajmujący się opisem procesów cieplnych w ujęciu statystycznym (ilościowym - nie rozpatrujemy pojedynczych cząsteczek i krótkich odstępów czasu). 2. I zasada termodynamiki: przyrost energii zewnętrznej ciała jest równy sunie pracy wykonanej nad ciałem przez sứły zewnętrzne i ciepłu dostarczonego do ciała. 3. Temperatura T[K] - jest proporcjonalna do średniej energii kinetycznej ruchu pojedynczego cząsteczek. (ok≈ 273,16 °C) T~k (V śr) [°C] [F] 70°F = ( 70-32)/-)) 38:2 = 19°C = °C 100° 36° -16° °F 100° 0° 70°F = 19°C 4. Temperatura zera bezwzględnego - jest to temperatura, przy której zanika ruch cząsteczek. 5. Materia zbudowana jest z cząsteczek, które traktujemy jak idealnie sprężyste kulki. 6. Stany skupienia: - stan ciekły - cząsteczki znajdują się w małych odległościach i są w ciągłym chaotycznym ruchu od zderzenia do zderzenia; cząsteczki oddziałują ze sobą na odległość; ciecz zachowuje objętość i przyjmuje kształt naczynia, - stan stały - cząsteczki nie poruszają się tylko drgają wokół położenia równowagi, odległość między cząsteczkami są niewielkie; ciało stałe zachowuje kształt í objętość, - stan gazowy - cząsteczki znajdują się w znacznej odległości od siebie, poruszają się swobodnie w całej objętości naczynia od zderzenia do zderzenia, nie oddziałują ze sobą na odległość; gaz nie ma kształtu í objętości, zawsze wypełnia całe naczynie, - plazma - całkowicie zjonizowany gaz, obdarty z elektronów, - matería nadgęsta (gwiezdna). 7. Dyfuzja - zjawisko mieszania się cząsteczek dwóch substancji, wynika z chaotycznego ruchu cząsteczek. 8. Ciepło...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

'Q' - jest to forma transportu energii pod wpływem różnícy temperatur. 9. Ciepło właściwe - jest to ilość energii potrzebnej do ogrzania ikg substancji o 1°C lub o 1K. CWH20 = 4200 Dla wody: J kg XK(°C) 10. Ciepło topnienia - ilość energii potrzebna do stopienia 1kg substancji w temperaturze topnienia. H₂0 ołów złoto [ k] kg- Q = mcwAT Q = mcw (TK-Tp) 334 24,5 64,5 Lt m kg Q = m x Lt Lp k 2256 871 1578 Tt [°C] Q Lt m Q = m x Lp O 327 1064 Tp [°C] 100 1756 2800 - 11. Ciepło parowania – ilość energii potrzebna do odparowania ikg substancji w stanie ciekłym. 12. Aby stopić ciało stałe trzeba dostarczyć mu energií a gdy ciecz krzepnie oddaje taką samą ilość energii. Podczas skraplania wydziela się taka sama ilość energii jaka jest pochłaniana podczas parowania. 13. Zasada działania lodówki : Gaz będący w zamrażalníku odbiera z niego ciepło, następnie jest sprężany w sprężarce do wysokiego ciśnienia, gdzie ogrzewa się a następnie oddaje ciepło z tyłu lodówki. Następnie tłoczony jest do wnętrza lodówki przez przewężenie, za którym gwałtownie rozpręża się i schładza. Tak samo działa pompa ciepła i klimatyzator. 14. Energía wewnętrzna ciała ‘U’ – jest to suma wszystkich rodzajów energii związanych z ruchem i oddziaływaniem pomiędzy cząsteczkami. 15. Rozszerzalność termiczna cieczy : Pod wpływem wzrostu temperatury, wzrasta prędkość, energia a co za tym idzie odległość między cząsteczkami. Rozszerzalność termiczna wody: x woda alkohol alkohol- w termometrach cieczowych Przykłady: - zbiornik wyrównawczy do chłodzenia samochodu - przyrost objętości wody w podgrzewanym czajniku (gdy gotujemy wodę np. na herbatę) - termometry cieczowe 16. Rozszerzalność termiczna gazów: Pod wpływem wzrostu temperatury, wzrasta prędkość, energia a co za tym idzie odległość między cząsteczkami (mechanizm jak u cieczy), ale zachodzi dużo gwałtowniej niż u cieczy. X 10-³m³ 21 gaz doskonały p=const stal beton 110 Przykład: - wzrost ciśnienia w kole samochodu x lód (zamarznięta woda) 10-6m³ 366 17. Rozszerzalność termiczna ciał stałych: Cząsteczki zaczynają wrzeć wraz ze wzrostem temperatury wokół położenia równowagi z coraz większą amplitudą, co powoduje wzrost objętości. 10-6m³ 15 3,3 3,3 Przykłady: - dylatacja na mostach - linie energetyczne - tory 18. Przejścía fazowe - są to zmiany stanu skupienia substancji krystalicznych: topnienie - krzepnięcie ( ze stanu stałego w ciekły i na odwrotnie, zachodzące w stałej, charakterystycznej temperaturze dla danej substancji zależnej od ciśnienia zewnętrznego) ● wrzenie - skraplanie - parowanie - wrzenie zachodzi w stałej charakterystycznej temperaturze w całej objętości cieczy i zależy od ciśnienia - parowanie i skraplanie zachodzi na powierzchni cieczy i zależy od temperatury i ciśnienia sublimacja (ze stanu stałego w gazowy) - np. suchy lód resublimacja ( ze stanu gazowego w stały) – np. szadź 19. Bilans cieplny polega na porównaniu ciepła oddanego i ciepła pobranego przez ciała znajdujące się w układzie izolowanym, czyli takim, który nie wymienia ciepła z otoczeniem. 20. Ciepło pobrane musi być równe ciepłu oddanemu. Qp = Qo Przykłady: - jeśli coś się ogrzewa to coś się musi ochłodzić (ogrzewanie - podnoszenie temperatury) - jeśli trzymamy w ręku kostkę lodu to ręka się ochładza a kostka lodu się topi Bilans cieplny = kalorymetría kalorymetr = termos - 21. Wartość energetyczna (opałowa) – ilość energii jaką można uzyskać ze spalenia jednostki masy substancji. E = Q = Cs x m (Cs - ciepło spalania) benzyna propan butan drewno węgiel metan etanol -MJ Cs [MI kg 47 44 44 18 32 57 30 C₁ = 2/2/3), [²] kg dm³ m 22. Wartość energetyczna (odżywcza) - ilość energii jaką dostarcza organizmowi 1kg pożywienia. Jednostką są kcal. 1 kcal = 4200 J 23.Przeciętny człowiek potrzebuje dziennie od 1500 -2500 kcal. Zależy to przede wszystkim od: wieku, pici, aktywności fizycznej, temperatury zewnętrznej.