Geografia /

budowa geologiczna Polski

budowa geologiczna Polski

 budowa geologiczna Polski
jednostki tektoniczne na terenie kraju:
platforma wschodnio-europejska
składa się ze starszego fundamentu krystal

budowa geologiczna Polski

user profile picture

Ars Pawliczak

2 Followers

11

Udostępnij

Zapisz

budowa geologiczna Polski, geografia podstawowa, z pomocą podrecznika Nowej Ery, Oblicza Geografii 3

 

3

Notatka

budowa geologiczna Polski jednostki tektoniczne na terenie kraju: platforma wschodnio-europejska składa się ze starszego fundamentu krystalicznego. skał magmowych i metamorficznych oraz młodszej pokrywy z różnych skał osadowych. obniżenia: perybałtyckie, podlaskie, wyniesienia: mazurskie, struktura podlasko-lubelska ● ● • platforma paleozoiczna Europy zachodniej i środkowej składa się z Sudetów (w tym najstarsza część - Góry Sowie), Gór Świętokrzyskich • obszar fałdowań alpejskich Europy południowej składa się z Karpat i zapadliska przedkarpackiego. strefa Teissey'ra- Tornquista strefa głębokich uskoków tektonicznych. dzieląca Europę na dwie części o różnej budowie geologicznej. JEDNOSTKI TEKTONICZNE LINIA T-T ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE KARPATY PLATFORMA PALEOZOICZNA ZAPADLISKA PALEOZOICZNE | GÓROTWORY PALEOZOICZNE PLATFORMA PREKAMBRYJSKA BCDEF IC4 JKLM https://geotyda.pl/jednostki/strefa_teisseyrea-tornquista.php przeszłość geologiczna Polski era paleozoiczna - dochodziło do transgresji skamieniałości przewodnie: koralowce, gąbki, trylobity z osadu z dna powstawały skały - wapienie, piaskowce, łupki • orogeneza kaledońska i hercyńska - okres częściowego sfałdowania i wypiętrzenia skał Gór Świętokrzyskich i Sudetów • koniec ery = rozwój roślinności, pokłady węgla kamiennego powstałe przez szczątki drzewiaste, klimat gorętszy i suchy; osolenie wysychających mórz. era mezoiczna - częstsze i obfitsze transgresje, co spowodowało powstawanie pokładów wapiennych (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, części Pienin i Tatr) dalszy rozwój roślin i zwierząt, np. amonitów ● era kenozoiczna (ostatnie 66mln lat) najważniejsze wydarzenia geologiczne kształtujące tereny dzisiejszej Polski: • orogeneza alpejska - powstały np. Karpaty i liczne spękania i uskoki tektoniczne w Sudetach; • działalność wulkaniczna w Sudetach • zalanie wodami morskimi zapadliska przedkarpackiego - powstanie złóż soli kamiennej oraz siarki • zanik zbiorników śródlądowych wodnych w centralnej Polsce - powstanie złóż węgla brunatnego, •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wkroczenie lądolodu skandynawskiego - utworzenie rzeźby polodowcowej powstanie Morza Bałtyckiego pojęcia: transgresja - zalew morski trylobity - skamieniałości przewodnie, pierwotne orogeneza -ruchy tektoniczne, dzięki którym powstają góry amonity - spiralne głowonogi

Geografia /

budowa geologiczna Polski

user profile picture

Ars Pawliczak

2 Followers

 budowa geologiczna Polski
jednostki tektoniczne na terenie kraju:
platforma wschodnio-europejska
składa się ze starszego fundamentu krystal

Otwórz

budowa geologiczna Polski, geografia podstawowa, z pomocą podrecznika Nowej Ery, Oblicza Geografii 3

Podobne notatki
Know Budowa Geologiczna Polski thumbnail

44

646

Budowa Geologiczna Polski

Zakres podstawowy źródło: Oblicza geografii 3 Nowa Era

Know Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich thumbnail

65

671

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich

rozszerzenie

Know Ery geograficzne thumbnail

11

163

Ery geograficzne

W notatce opis er oraz najważniejszych wydarzeń i surowców : prekambr, paleozoik, mezozoik, kenozoik.

Know Słownik pojęć geograficznych  thumbnail

28

132

Słownik pojęć geograficznych

do matury (wszystkie potrzebne)

Know Geologiczna historia Polski thumbnail

8

114

Geologiczna historia Polski

- najważniejsze epoki geologiczne - zlodowacenia plejstoceńskie - główne orogenezy w Polsce - formy i rodzaje rzeźby polodowcowej

Know Górnictwo w Polsce thumbnail

7

134

Górnictwo w Polsce

W notatce: rodzaje i charakterystyka złóż surowców wydobywanych w Polsce, rodzaje wydobycia, główne miejsca wydobycia + mapa.

budowa geologiczna Polski jednostki tektoniczne na terenie kraju: platforma wschodnio-europejska składa się ze starszego fundamentu krystalicznego. skał magmowych i metamorficznych oraz młodszej pokrywy z różnych skał osadowych. obniżenia: perybałtyckie, podlaskie, wyniesienia: mazurskie, struktura podlasko-lubelska ● ● • platforma paleozoiczna Europy zachodniej i środkowej składa się z Sudetów (w tym najstarsza część - Góry Sowie), Gór Świętokrzyskich • obszar fałdowań alpejskich Europy południowej składa się z Karpat i zapadliska przedkarpackiego. strefa Teissey'ra- Tornquista strefa głębokich uskoków tektonicznych. dzieląca Europę na dwie części o różnej budowie geologicznej. JEDNOSTKI TEKTONICZNE LINIA T-T ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE KARPATY PLATFORMA PALEOZOICZNA ZAPADLISKA PALEOZOICZNE | GÓROTWORY PALEOZOICZNE PLATFORMA PREKAMBRYJSKA BCDEF IC4 JKLM https://geotyda.pl/jednostki/strefa_teisseyrea-tornquista.php przeszłość geologiczna Polski era paleozoiczna - dochodziło do transgresji skamieniałości przewodnie: koralowce, gąbki, trylobity z osadu z dna powstawały skały - wapienie, piaskowce, łupki • orogeneza kaledońska i hercyńska - okres częściowego sfałdowania i wypiętrzenia skał Gór Świętokrzyskich i Sudetów • koniec ery = rozwój roślinności, pokłady węgla kamiennego powstałe przez szczątki drzewiaste, klimat gorętszy i suchy; osolenie wysychających mórz. era mezoiczna - częstsze i obfitsze transgresje, co spowodowało powstawanie pokładów wapiennych (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, części Pienin i Tatr) dalszy rozwój roślin i zwierząt, np. amonitów ● era kenozoiczna (ostatnie 66mln lat) najważniejsze wydarzenia geologiczne kształtujące tereny dzisiejszej Polski: • orogeneza alpejska - powstały np. Karpaty i liczne spękania i uskoki tektoniczne w Sudetach; • działalność wulkaniczna w Sudetach • zalanie wodami morskimi zapadliska przedkarpackiego - powstanie złóż soli kamiennej oraz siarki • zanik zbiorników śródlądowych wodnych w centralnej Polsce - powstanie złóż węgla brunatnego, •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wkroczenie lądolodu skandynawskiego - utworzenie rzeźby polodowcowej powstanie Morza Bałtyckiego pojęcia: transgresja - zalew morski trylobity - skamieniałości przewodnie, pierwotne orogeneza -ruchy tektoniczne, dzięki którym powstają góry amonity - spiralne głowonogi