Nauka

Nauka

Spółka

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich

158

Udostępnij

Zapisz

●
Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszezad i Gör
Świętokrzyskich
BIESZCZADY
góry fałdowe
najdalej wysunięte na wschód pasmo Beskidów
•

Podobne notatki

Know Budowa Geologiczna Polski thumbnail

109

Budowa Geologiczna Polski

Zakres podstawowy źródło: Oblicza geografii 3 Nowa Era

Know Przeszłość geologiczna thumbnail

39

Przeszłość geologiczna

Podręcznik: Planeta Nowa klasa 7

Know Góry w Europie i w Polsce  thumbnail

215

Góry w Europie i w Polsce

Notatka z tematu „Góry w Europie i w Polsce“ klasa 7

Know ruchy górotwórcze (rozszerzenie) thumbnail

62

ruchy górotwórcze (rozszerzenie)

;D

Know ZWIĄZKI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - zakres rozszerzony thumbnail

138

ZWIĄZKI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - zakres rozszerzony

Na podstawie podręcznika: OBLICZA GEOGRAFII 3, ZAKRES ROZSZERZONY, NOWA ERA Tematy: zróżnicowanie środowiska Tatr, charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i gór Świętokrzyskich, wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn, wpływ zlodowaceń na ...

Know Bieszczady i Sudety thumbnail

68

Bieszczady i Sudety

opis

● Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszezad i Gör Świętokrzyskich BIESZCZADY góry fałdowe najdalej wysunięte na wschód pasmo Beskidów • ciągną się jeszcze przez wiele kilometrów na.Ukrainie i Słowacji. • zbudowane są z fliszu karpackiego - osadów powstałych w środowisku morskim w kredzie, paleogenie i neogenie. Składa się z naprzemianległych warstw zlepieńców, piaskowców, mułowców i'iłowców. Jest podatny na erozję; dlatego Bieszczady odznaczają się znacznie łagodniejszą rzeźbą niż Tatry skały budujące Bieszczady zostały sfałdowane w orogenezie alpejskiej • najwyższy szczyt to Tarnica (1346 m.n.p.m.) ● występują tutaj połoniny, czyli łąki górskie składające się głównie z wysokich traw, zarośla karłowatej buczyny lub olszy, oraz lasy jodłowo-bukowe, które zajmują-60-70% powierzchni Bieszczad największą rzeką jest San •znajduje się tu najgłębszy sztuczny zbiornik w Polsce - Jezioro Solińskie • występują tu żubry, wilki, rysie, jelenie i niedźwiedzie • najcenniejszą część tych gór objęto ochrona prawną w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego SUDETY góry zrębowe góry średnie ok. 1500 m n.p.m. ciągną się, wzdłuż granicy z Czechami - od Bramy Morawskiej po rzekę Łabę mają długość ok. 350 km i średnią szerokość ok. 50 km ich obszar objęty ruchy górotwórcze trzech największych orogenez- kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej, jednak największy wpływ na budowę miały hercyńskie ruchy górotwórcze po ustaniu fałdowań hercyńskich obszar Sudetów byt intensywnie niszczony przez procesy zewnętrzne i został niemal zrównany. W efekcie na tym obszarze wykształciła się powierzchnia zrównanie - prawierównią, nazywaṇa także penepleną. •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

podczas orogenezy alpejskiej obszar gór został potrzaskany na kilkanaście części i wyniesiony na różne wysokości - utworzył się zrąb tektoniczny wzdłuż krawędzi sudeckiej, która stanowi północno wschodnią granicę Sudetów w plejstocenie najwyższe pasmo Sudetów - Karkonosze - było modelowane przez lodowce górskie. Efektem ich działalności są kotły polodówcowe. • charakterystyczne dla Karkonoszy są ostańce skalne (np. Pielgrzymy, Słonecznik, Owcze Skały) będace efektem wietrzenia fizycznego i chemicznego skały magmowe, metamorficzne i osadowe klimat górski, który wykazuje również cechy klimatu morskiego • średnie roczne sumy opadów wynoszą od 800 mm u podnóży do 1200 mm na grzbietach i są nierównomiernie rozłożone w ciągu roku • duże zachmurzenie • wysokogórskie torfowiska i obszarowe wypływy wód podziemných młaki największe rzeki po stronie Sudetów to Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Kaczawa, Nysa Łużycka na sudeckich rzekach zbudowano system zbiorników retencyjnych i hydroenergetycznych, np. Jezioro Nyskie •Sudety dzieli się zwykle na trzy części: Sudety Wschodnie, Środkowe i Zachodnie. •Sudety Wschodnie obejmują Masyw Śnieżnika (1424 m n.p.m.), Góry Złote i Góry Opawskie. Znajduje się tu największa w Polsce jaskinia - Jaskinia Niedźwiedzia Sudety Środkowe obejmują Kotlinę Kłodzką, Góry Sowie, Góry Kamienne, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe. Tworzą one nieckę geologiczną, której brzegi zbudowane są z gnejsów, a jej wnętrze wypełniają skały osadowe: wapienie, piaskowce i złoża wegla kamiennego. • Sudety Zachodnie obejmują Karkonoszę, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie. Najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów to Śnieżka (1602 m n.p.m.). Jest ona zbudowana z bardzo odpornych na niszczenie hornfelsów. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE góry niskie były fałdowane dwukrotnie w orogenezie hercyńskiej i kaledońskiej, po czym zostały niemal całkowicie zrównane • podczas fałdowania alpejskiego ich obszar został potrzaskany przez uskoki i podniesiony najwyższe pásmo to Łysogóry zbudowane głównie z piaskowców kwarcytycznych obszar Góp Świętokrzyskich był kilkakrotnie zalewany przez wody morskie lądolód przykrywał je podczas zlodowaceń południowopolskich • w trakcie młodszych zlodowaceń w klimacie peryglacjalnym powstały.gołoborza, czyli rumowiska skalne • składają się z 26 niewysokich pasm porozdzielanych podłużnymi dolinami, w których płyną rzeki - jest to rzeźba rusztowa Pasmo Chęcińskie jest zbudowane ze skał wapiennych, więc występują w nim formy krasowe, np. jaskinia Raj lub ostańce krasowe niższa roczna temperatura powietrza (o 1-2°C) • nieco wyższe średnie roczne opady (ok. 780 mm) sq kolebką górnictwa i hutnictwa na ziemiach polskich.