Geografia /

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich

 ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
góry fałdowe
najdalej wysunięte na wschód pasmo Beskidów
ciągną się jeszcze przez wiele kilometrów na.Ukrainie i Słowac

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich

user profile picture

Emilka

104 Followers

Udostępnij

Zapisz

48

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● góry fałdowe najdalej wysunięte na wschód pasmo Beskidów ciągną się jeszcze przez wiele kilometrów na.Ukrainie i Słowacji. zbudowane są z fliszu karpackiego osadów powstałych w środowisku morskim w kredzie, paleogenie i neogenie. Składa się z naprzemianległych warstw zlepieńców, piaskowców, mułowców i'iłowców. Jest podatny na erozję, dlatego Bieszczady odznaczają się znacznie łagodniejszą rzeźbą niż Tatry skały budujące Bieszczady zostały sfałdowane w orogenezie alpejskiej najwyższy szczyt to Tarnica (1346 m_n.p.m.) • występują tutaj połoniny, czyli łąki górskie składające się głównie z wysokich traw, zarośla karłowatej buczyny lub olszy, oraz lasy jodłowo-bukowe, które zajmują 60-70% powierzchni Bieszczad największą rzeką jest San znajduje się tu najgłębszy sztuczny zbiornik w Polsce - Jezioro Solińskie występują tu żubry, wilki, rysie, jelenie i niedźwiedzie najcenniejszą część tych gór objęto ochrona prawną w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego ● ● ● ● ● po ustaniu fałdowań hercyńskich obszar Sudetów był intensywnie niszczony przez procesy zewnętrzne i został niemal zrównany. W efekcie na tym obszarze wykształciła się powierzchnia zrównanie - prawierównią, nazywana także penepleną. • podczas orogenezy alpejskiej obszar gór został potrzaskany na kilkanaście części i wyniesiony na różne wysokości - utworzył się zrąb tektoniczny wzdłuż krawędzi sudeckiej, która stanowi północno wschodnią granicę Sudetów w plejstocenie najwyższe pasmo Sudetów - Karkonosze - było modelowane przez lodowce górskie. Efektem ich działalności są kotły polodowcowe. charakterystyczne dla Karkonoszy są ostańce skalne (np. Pielgrzymy, Słonecznik, Owcze Skały)...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

będące efektem wietrzenia fizycznego i chemicznego ● góry zrębowe góry średnie ok. 1500 m n.p.m. ciągną się wzdłuż granicy z Czechami - od Bramy Morawskiej po rzekę Łabę mają długość ok. 350 km i średnią szerokość ok. 50 km ich obszar objęty ruchy górotwórcze trzech największych orogenez - kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej, jednak największy wpływ na budowę miały hercyńskie ruchy górotwórcze skały magmowe, metamorficzne i osadowe klimat górski, który wykazuje również cechy klimatu morskiego średnie roczne sumy opadów wynoszą od 800 mm u podnóży do 1200 mm na grzbietach i są nierównomiernie rozłożone w ciągu roku duże zachmurzenie ● wysokogórskie torfowiska i obszarowe wypływy wód podziemných młaki największe rzeki po stronie Sudetów to Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Kaczawa, Nysa Łużycka na sudeckich rzekach zbudowano system zbiorników retencyjnych i hydroenergetycznych, np. Jezioro Nyskie ● ● • Sudety dzieli się zwykle na trzy części:. Sudety Wschodnie, Środkowe i Zachodnie. Sudety Wschodnie obejmują Masyw Śnieżnika (1424 m n.p.m.), Góry Złote i Góry Opawskie. Znajduje się tu największa w Polsce jaskinia Jaskinia Niedźwiedzia Sudety Środkowe obejmują Kotlinę Kłodzką, Góry Sowie, Góry Kamienne, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe. Tworzą one nieckę geologiczną, której brzegi zbudowane są z gnejsów, a jej wnętrze wypełniają skały osadowe: wapienie, piaskowce i złoża węgla kamiennego. Sudety Zachodnie obejmują Karkonoszę, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie. Najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów to Śnieżka (1602 m n.p.m.). Jest ona zbudowana z bardzo odpornych na niszczenie hornfelsów. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE ● ● Charakterystyka środowiska Suditów, Bieszczad i Gor Świstokrzyskich ● ● BIESZCZADY ● ● SUDETY ● ● góry niskie były fatdowane dwukrotnie w orogenezie hercyńskiej i kaledońskiej, po czym zostały niemal całkowicie zrównane podczas fałdowania alpejskiego ich obszar został potrzaskany przez uskoki i podniesiony najwyższe pasmo to Łysogóry zbudowane głównie z piaskowców kwarcytycznych obszar Gór Świętokrzyskich był kilkakrotnie zalewany przez wody morskie lądolód przykrywał je podczas zlodowaceń południowopolskich niższa roczna temperatura powietrza (o 1-2°C) nieco wyższe średnie roczne opady (ok. 780 mm) są kolebką górnictwa i hutnictwa na ziemiach polskich w trakcie młodszych zlodowaceń w klimacie peryglacjalnym.powstały.gołoborza, czyli rumowiska skalne - składają się z 26 niewysokich pasm porozdzielanych podłużnymi dolinami, w których płyną rzeki – jest to rzeźba rusztowa Pasmo Chęcińskie jest zbudowane ze skał wapiennych, więc występują w nim formy krasowe, np. jaskinia Raj lub ostańce krasowe

Geografia /

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich

user profile picture

Emilka  

Obserwuj

104 Followers

 ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
góry fałdowe
najdalej wysunięte na wschód pasmo Beskidów
ciągną się jeszcze przez wiele kilometrów na.Ukrainie i Słowac

Otwórz aplikację

rozszerzenie

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● góry fałdowe najdalej wysunięte na wschód pasmo Beskidów ciągną się jeszcze przez wiele kilometrów na.Ukrainie i Słowacji. zbudowane są z fliszu karpackiego osadów powstałych w środowisku morskim w kredzie, paleogenie i neogenie. Składa się z naprzemianległych warstw zlepieńców, piaskowców, mułowców i'iłowców. Jest podatny na erozję, dlatego Bieszczady odznaczają się znacznie łagodniejszą rzeźbą niż Tatry skały budujące Bieszczady zostały sfałdowane w orogenezie alpejskiej najwyższy szczyt to Tarnica (1346 m_n.p.m.) • występują tutaj połoniny, czyli łąki górskie składające się głównie z wysokich traw, zarośla karłowatej buczyny lub olszy, oraz lasy jodłowo-bukowe, które zajmują 60-70% powierzchni Bieszczad największą rzeką jest San znajduje się tu najgłębszy sztuczny zbiornik w Polsce - Jezioro Solińskie występują tu żubry, wilki, rysie, jelenie i niedźwiedzie najcenniejszą część tych gór objęto ochrona prawną w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego ● ● ● ● ● po ustaniu fałdowań hercyńskich obszar Sudetów był intensywnie niszczony przez procesy zewnętrzne i został niemal zrównany. W efekcie na tym obszarze wykształciła się powierzchnia zrównanie - prawierównią, nazywana także penepleną. • podczas orogenezy alpejskiej obszar gór został potrzaskany na kilkanaście części i wyniesiony na różne wysokości - utworzył się zrąb tektoniczny wzdłuż krawędzi sudeckiej, która stanowi północno wschodnią granicę Sudetów w plejstocenie najwyższe pasmo Sudetów - Karkonosze - było modelowane przez lodowce górskie. Efektem ich działalności są kotły polodowcowe. charakterystyczne dla Karkonoszy są ostańce skalne (np. Pielgrzymy, Słonecznik, Owcze Skały)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

będące efektem wietrzenia fizycznego i chemicznego ● góry zrębowe góry średnie ok. 1500 m n.p.m. ciągną się wzdłuż granicy z Czechami - od Bramy Morawskiej po rzekę Łabę mają długość ok. 350 km i średnią szerokość ok. 50 km ich obszar objęty ruchy górotwórcze trzech największych orogenez - kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej, jednak największy wpływ na budowę miały hercyńskie ruchy górotwórcze skały magmowe, metamorficzne i osadowe klimat górski, który wykazuje również cechy klimatu morskiego średnie roczne sumy opadów wynoszą od 800 mm u podnóży do 1200 mm na grzbietach i są nierównomiernie rozłożone w ciągu roku duże zachmurzenie ● wysokogórskie torfowiska i obszarowe wypływy wód podziemných młaki największe rzeki po stronie Sudetów to Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Kaczawa, Nysa Łużycka na sudeckich rzekach zbudowano system zbiorników retencyjnych i hydroenergetycznych, np. Jezioro Nyskie ● ● • Sudety dzieli się zwykle na trzy części:. Sudety Wschodnie, Środkowe i Zachodnie. Sudety Wschodnie obejmują Masyw Śnieżnika (1424 m n.p.m.), Góry Złote i Góry Opawskie. Znajduje się tu największa w Polsce jaskinia Jaskinia Niedźwiedzia Sudety Środkowe obejmują Kotlinę Kłodzką, Góry Sowie, Góry Kamienne, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe. Tworzą one nieckę geologiczną, której brzegi zbudowane są z gnejsów, a jej wnętrze wypełniają skały osadowe: wapienie, piaskowce i złoża węgla kamiennego. Sudety Zachodnie obejmują Karkonoszę, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie. Najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów to Śnieżka (1602 m n.p.m.). Jest ona zbudowana z bardzo odpornych na niszczenie hornfelsów. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE ● ● Charakterystyka środowiska Suditów, Bieszczad i Gor Świstokrzyskich ● ● BIESZCZADY ● ● SUDETY ● ● góry niskie były fatdowane dwukrotnie w orogenezie hercyńskiej i kaledońskiej, po czym zostały niemal całkowicie zrównane podczas fałdowania alpejskiego ich obszar został potrzaskany przez uskoki i podniesiony najwyższe pasmo to Łysogóry zbudowane głównie z piaskowców kwarcytycznych obszar Gór Świętokrzyskich był kilkakrotnie zalewany przez wody morskie lądolód przykrywał je podczas zlodowaceń południowopolskich niższa roczna temperatura powietrza (o 1-2°C) nieco wyższe średnie roczne opady (ok. 780 mm) są kolebką górnictwa i hutnictwa na ziemiach polskich w trakcie młodszych zlodowaceń w klimacie peryglacjalnym.powstały.gołoborza, czyli rumowiska skalne - składają się z 26 niewysokich pasm porozdzielanych podłużnymi dolinami, w których płyną rzeki – jest to rzeźba rusztowa Pasmo Chęcińskie jest zbudowane ze skał wapiennych, więc występują w nim formy krasowe, np. jaskinia Raj lub ostańce krasowe