Geografia /

jeziora w polsce

jeziora w polsce

 OT
T
Wroclaw
2
Poznań
Gabrisk
3
$
tod
10 15%
JEZIORNOŚĆ POLSKI
Olsztyn
Kraków
rynnowe - powstały
wskutek erozyjnej
działalności wód
płynący

jeziora w polsce

user profile picture

Emilka

99 Followers

Udostępnij

Zapisz

34

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

OT T Wroclaw 2 Poznań Gabrisk 3 $ tod 10 15% JEZIORNOŚĆ POLSKI Olsztyn Kraków rynnowe - powstały wskutek erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem. Mają strome brzegi i urozmaiconą rzeźba dná. GOPŁO, HAŃCZA, JEZIORAK, SZELMET WIELKI GARDNO. Warszawa przybrzeżne - ich powstanie wiąże się głębokość i płaskie bagniste brzegi. JAMNO, ŁEBSKO,* zazwyczaj z odcięciem zatoki morskiej od pełnego morza przez mierzeję. Mają dużą powierzchnie, małą -Brzeg jeziora -Clębokość (ce 10 m) Lublin Jezioro rynnowe Hańcza → funkcja krajobrazowa funkcja komunalna 20 200 km 40-60 60-80 80-100 100-108,5 morenowe efekt odcięcia odpływu wód nagromadzonych materiałem Jeziora w Polsee Największe jezioro ŚNIARDWY (113,4 km²) Najgłębsze jezioro.- HAŃCZA (maksymalna.głębokość to 108,5 m) TYPY GENETYCZNE JEZIOR. Mamry lodowcowym albo wypełnienia da -Brzeg jeziora -Glebokość (co 20 m) L obniżeń w obrębie moreny dennej. Mają urozmaiconą linię brzegową. ŚNIARDWY, Jezioro przybrzeżne Łebsko energetyczna - produkcja energii rekreacyjna. MAMRY cyrkowe - utworzone w wyniku wypełnienia wodą cyrków polodowcowych. Mają niewielką powierzchnię i dużą głębokość. WIELKI STAW, CZARNY STAW ☐0-10 -Brzeg jeziora oczka polodowcowe. - powstały w zagłębieniach utworzonych po wytopieniu się brył lodu pozostawionych przez cofający się lądolód. Są małe, płytkie i mają owalny kształt. Wyspa 10.10 2 10-20 20-30 30-40 40-43,8 Czarny Staw pod Rysami 200m -Brzeg jeziers -Glebokość (ce 20 m) 3,5 10-30 30-50 70-764 zakolowe powstają wskutek wypełnienia wodą fragmentów dawnych koryt rzecznych odciętych od głównego nurtu. Mają wydłużony kształt. Występują w obrębie dolin dużych meandrujących rzek, np. Wisły, Odry, Narwi.. krasowe utworzone w obniżeniach krasowych na obszarach ZNACZENIE JEZIOR → funkcja retencyjna - magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i oddawanie w okresach deficytu wpływ na mikroklimat - zmniejszenie dobowej amplitudy temperatury powietrza i wzrost wilgotności → środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt deltowe - powstały w zagłębieniach w obrębie delt rzecznych w wyniku osadzania się materiału skalnego naniesionego przez rzekę. Są płytkie i szybko zarastają. DRUZNO, DĄBIE zbudowanych ze skał wapiennych lub gipsowych. Są stosunkowo małe i płytkie. PERESPA, UŚCIWIERZ retencyjno-powodziowa - magazynowanie wody i łagodzenie ekstremalnych przepływów rzek → komunalna - zaopatrywanie ludności w wodę Jezioro zakolowe Czerniakowskie <-Brzeg jealora Negatywne konsekwencje zbiorników sztucznych: → przesiedlenia ludności → znaczne zmiany w...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

środowisku przyrodniczym (modyfikacja stosunków wodnych, zmniejszenie bioróżnorodności środowiska wodnego) Dąbie woda wykorzystywana jest w celach spożywczych i sanitarnych → funkcja gospodarcza - cele przemysłowe (woda wykorzystywana jest np. jako rozpuszczalnik, przekaźnik ciepła,. substancja chłodząca) i rolnicze (woda wykorzystywana jest np. do nawadniania użytków rolnych czy pojenia zwierząt) → funkcja turystyczna i rekreacyjna 0 ZBIORNIKI SZTUCZNE są tworzone przez człowieka. Najczęściej powstają w wyniku przegrodzenia doliny rzecznej zaporą lub zalania wodą wyrobisk po wydobyciu surowców mineralnych metodą odkrywkową. Funkcje: ( 0-10 Brzeg jezion Perespa 250 r

Geografia /

jeziora w polsce

jeziora w polsce

user profile picture

Emilka

99 Followers
 

3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 OT
T
Wroclaw
2
Poznań
Gabrisk
3
$
tod
10 15%
JEZIORNOŚĆ POLSKI
Olsztyn
Kraków
rynnowe - powstały
wskutek erozyjnej
działalności wód
płynący

Otwórz aplikację

rozszerzenie

OT T Wroclaw 2 Poznań Gabrisk 3 $ tod 10 15% JEZIORNOŚĆ POLSKI Olsztyn Kraków rynnowe - powstały wskutek erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem. Mają strome brzegi i urozmaiconą rzeźba dná. GOPŁO, HAŃCZA, JEZIORAK, SZELMET WIELKI GARDNO. Warszawa przybrzeżne - ich powstanie wiąże się głębokość i płaskie bagniste brzegi. JAMNO, ŁEBSKO,* zazwyczaj z odcięciem zatoki morskiej od pełnego morza przez mierzeję. Mają dużą powierzchnie, małą -Brzeg jeziora -Clębokość (ce 10 m) Lublin Jezioro rynnowe Hańcza → funkcja krajobrazowa funkcja komunalna 20 200 km 40-60 60-80 80-100 100-108,5 morenowe efekt odcięcia odpływu wód nagromadzonych materiałem Jeziora w Polsee Największe jezioro ŚNIARDWY (113,4 km²) Najgłębsze jezioro.- HAŃCZA (maksymalna.głębokość to 108,5 m) TYPY GENETYCZNE JEZIOR. Mamry lodowcowym albo wypełnienia da -Brzeg jeziora -Glebokość (co 20 m) L obniżeń w obrębie moreny dennej. Mają urozmaiconą linię brzegową. ŚNIARDWY, Jezioro przybrzeżne Łebsko energetyczna - produkcja energii rekreacyjna. MAMRY cyrkowe - utworzone w wyniku wypełnienia wodą cyrków polodowcowych. Mają niewielką powierzchnię i dużą głębokość. WIELKI STAW, CZARNY STAW ☐0-10 -Brzeg jeziora oczka polodowcowe. - powstały w zagłębieniach utworzonych po wytopieniu się brył lodu pozostawionych przez cofający się lądolód. Są małe, płytkie i mają owalny kształt. Wyspa 10.10 2 10-20 20-30 30-40 40-43,8 Czarny Staw pod Rysami 200m -Brzeg jeziers -Glebokość (ce 20 m) 3,5 10-30 30-50 70-764 zakolowe powstają wskutek wypełnienia wodą fragmentów dawnych koryt rzecznych odciętych od głównego nurtu. Mają wydłużony kształt. Występują w obrębie dolin dużych meandrujących rzek, np. Wisły, Odry, Narwi.. krasowe utworzone w obniżeniach krasowych na obszarach ZNACZENIE JEZIOR → funkcja retencyjna - magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i oddawanie w okresach deficytu wpływ na mikroklimat - zmniejszenie dobowej amplitudy temperatury powietrza i wzrost wilgotności → środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt deltowe - powstały w zagłębieniach w obrębie delt rzecznych w wyniku osadzania się materiału skalnego naniesionego przez rzekę. Są płytkie i szybko zarastają. DRUZNO, DĄBIE zbudowanych ze skał wapiennych lub gipsowych. Są stosunkowo małe i płytkie. PERESPA, UŚCIWIERZ retencyjno-powodziowa - magazynowanie wody i łagodzenie ekstremalnych przepływów rzek → komunalna - zaopatrywanie ludności w wodę Jezioro zakolowe Czerniakowskie <-Brzeg jealora Negatywne konsekwencje zbiorników sztucznych: → przesiedlenia ludności → znaczne zmiany w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

środowisku przyrodniczym (modyfikacja stosunków wodnych, zmniejszenie bioróżnorodności środowiska wodnego) Dąbie woda wykorzystywana jest w celach spożywczych i sanitarnych → funkcja gospodarcza - cele przemysłowe (woda wykorzystywana jest np. jako rozpuszczalnik, przekaźnik ciepła,. substancja chłodząca) i rolnicze (woda wykorzystywana jest np. do nawadniania użytków rolnych czy pojenia zwierząt) → funkcja turystyczna i rekreacyjna 0 ZBIORNIKI SZTUCZNE są tworzone przez człowieka. Najczęściej powstają w wyniku przegrodzenia doliny rzecznej zaporą lub zalania wodą wyrobisk po wydobyciu surowców mineralnych metodą odkrywkową. Funkcje: ( 0-10 Brzeg jezion Perespa 250 r