Geografia /

Obraz Ziemi

Obraz Ziemi

 Strefy Ziemi
→ Litosfera - pontoka skalna
→ Hydrosfera - pontoka wodna
→ Atmosfera - pontoka gazowa
роптока
далона
→ Biostrela - portoka or

Obraz Ziemi

✨Oliwia ✨

4 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

mapa, skala, GIS, elementy mapy, obraz Ziemi

 

1/2

Notatka

Strefy Ziemi → Litosfera - pontoka skalna → Hydrosfera - pontoka wodna → Atmosfera - pontoka gazowa роптока далона → Biostrela - portoka organizmów → Pedostrefa - powłoka glebowa Mapa treść fragmentu widsiany 2 допу przedstawiony na pomniejszeniu, czyli & skali. to обстая решdaianu и меті шь płaseczydnite din Shala jej Elementy mapy skala legenda tytut & siatka kartograficana тару informuje, ile razy pomniel 62010 na maple 'odległośel terreative w Shala B liczbowa ир. mianowana 1.300.000 Actu = Akm czasopisma geograficame przewodniki turystyczne Kródia informayi geograficznej obserwacje 1 pomiary tenemone encyklopedie / geograficane A liniona 2 0 3 6 ки internet 1 mapy / atlasy podręczniki Dane statystycane pozyskiwane dzięki observacions i pomiarom terenowym przedstawiad w formie tabell i Hukaresth кука można Nykeresoh GIS to # B geograficane systemy systemy informacyjne i допротичналие gromadzi się w nich dane geograficame, co informayi o dowolnych miejscach Hykorzystuje się do podejmorania decyzji syt up. podesas polaroul lub pohodai O Poziomice => linie na mapach tacque punkty. на tej samej wysokości now posiomenic mode Metody Prezentagi Informaci geografien buch W Metody ilościowe Cup. metoda kartogramu) Metody jakościowe (up. metada sygnaturowal daięki nim jest możliwe odcaytywanie a ашар wielkości i natęženia określonych zjawisk umożliwiają mykonysiamie map, a których można odczytać bystępowanie okreslougch sjawish, a także mormieszczenie obiektów e Ilościowe metody prezentaci informayi geograficanyell na на вараш D Ukształtowanie powierzchni Ziemi najlepiej przedstawia się na mapach hipsometrycanych. O metoda dengamu • metoda suguatudrowa • metoda powiedniowa O metoda izdini metoda kartogramu. • Obserwacje i pomiary terenowe oraz zdjęcia satelitarule i listuical to tylko niektdre aródła inf. Wykorzystymame podesias troczenia rosu rośnych rodwajów map tematyczne przedstawiają jedus mass mub kilka zjawiski R de waględu na tress Klasyfikacja 2 ogówogeograficque przedstawiają środowisko geograficaue akrestonego fragmentu poriecach und zien 2e Hagledu na skate $ topognaticame (nielkoskalowe) © Hięksave nia 1:200 000 up! turystychule * ove względu wa pralanac euie 4 (małoskalowe) mniejsze wia 1: 1000 000 przeglądowo - topograficaue (Saedwioskalone) 13 od 1:200 000 LoV1 000 000 1/1.00 Mapy turystycatie vajcaessley mykonuje się, кукопије 18 turystyczna Mapa...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

berenu kiele - przedstakia ogólna charakterystle by przydatnych turystom, m.in. praebrey saldhulk turystycanyth cay lokalizację H 1:50 000 oraz 1:75 000 The

Geografia /

Obraz Ziemi

✨Oliwia ✨

4 Followers

 Strefy Ziemi
→ Litosfera - pontoka skalna
→ Hydrosfera - pontoka wodna
→ Atmosfera - pontoka gazowa
роптока
далона
→ Biostrela - portoka or

Otwórz

mapa, skala, GIS, elementy mapy, obraz Ziemi

Strefy Ziemi → Litosfera - pontoka skalna → Hydrosfera - pontoka wodna → Atmosfera - pontoka gazowa роптока далона → Biostrela - portoka organizmów → Pedostrefa - powłoka glebowa Mapa treść fragmentu widsiany 2 допу przedstawiony na pomniejszeniu, czyli & skali. to обстая решdaianu и меті шь płaseczydnite din Shala jej Elementy mapy skala legenda tytut & siatka kartograficana тару informuje, ile razy pomniel 62010 na maple 'odległośel terreative w Shala B liczbowa ир. mianowana 1.300.000 Actu = Akm czasopisma geograficame przewodniki turystyczne Kródia informayi geograficznej obserwacje 1 pomiary tenemone encyklopedie / geograficane A liniona 2 0 3 6 ки internet 1 mapy / atlasy podręczniki Dane statystycane pozyskiwane dzięki observacions i pomiarom terenowym przedstawiad w formie tabell i Hukaresth кука można Nykeresoh GIS to # B geograficane systemy systemy informacyjne i допротичналие gromadzi się w nich dane geograficame, co informayi o dowolnych miejscach Hykorzystuje się do podejmorania decyzji syt up. podesas polaroul lub pohodai O Poziomice => linie na mapach tacque punkty. на tej samej wysokości now posiomenic mode Metody Prezentagi Informaci geografien buch W Metody ilościowe Cup. metoda kartogramu) Metody jakościowe (up. metada sygnaturowal daięki nim jest możliwe odcaytywanie a ашар wielkości i natęženia określonych zjawisk umożliwiają mykonysiamie map, a których można odczytać bystępowanie okreslougch sjawish, a także mormieszczenie obiektów e Ilościowe metody prezentaci informayi geograficanyell na на вараш D Ukształtowanie powierzchni Ziemi najlepiej przedstawia się na mapach hipsometrycanych. O metoda dengamu • metoda suguatudrowa • metoda powiedniowa O metoda izdini metoda kartogramu. • Obserwacje i pomiary terenowe oraz zdjęcia satelitarule i listuical to tylko niektdre aródła inf. Wykorzystymame podesias troczenia rosu rośnych rodwajów map tematyczne przedstawiają jedus mass mub kilka zjawiski R de waględu na tress Klasyfikacja 2 ogówogeograficque przedstawiają środowisko geograficaue akrestonego fragmentu poriecach und zien 2e Hagledu na skate $ topognaticame (nielkoskalowe) © Hięksave nia 1:200 000 up! turystychule * ove względu wa pralanac euie 4 (małoskalowe) mniejsze wia 1: 1000 000 przeglądowo - topograficaue (Saedwioskalone) 13 od 1:200 000 LoV1 000 000 1/1.00 Mapy turystycatie vajcaessley mykonuje się, кукопије 18 turystyczna Mapa...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

berenu kiele - przedstakia ogólna charakterystle by przydatnych turystom, m.in. praebrey saldhulk turystycanyth cay lokalizację H 1:50 000 oraz 1:75 000 The