Geografia /

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROZWOJU KRAJÓW
Czynniki wpływające na rozwój państw:
- przyrodnicze
- historyczne
- kulturowe
• polityczne
- ekonomicz

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

user profile picture

oliwia

7 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

geografia rozszerzona, oblicza geografii 2, liceum, dział 1, temat 5, rozwój krajów, wskaźniki rozwoju, podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

 

1/2

Notatka

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROZWOJU KRAJÓW Czynniki wpływające na rozwój państw: - przyrodnicze - historyczne - kulturowe • polityczne - ekonomiczne Przyczyny zwiększania się różnic w rozwoją państw: - różnice w rozwoju demograficznym - dostęp do edukayi • spadek cen surowww mineralnych - spadek cen artykułów rolnych ograniczony dostęp eksporterów z krajów słabo rozwiniętych do rynków wewnętrznych państw wysoko rozwiniętych niestabilne rady i konflikty zbrojne Rozwój społeczno-gospodarczy jest pojęciem szerszym od wzrostu gospodarczego. Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie, niezależnie od typu własności. - - Aby porównai wartosi PKB w różnych krajach, należy obliczyć jego wielkość przypadającą jedną osobę, czyli PKB per capita. na ркв moina oblicryi rownici na podstawie parytetu siły nabywczej. Ta metoda uwzględnia różnive w poziomie cen i sile nabyńczej waluty w poszczególnych krajach. Cena rynkowa określa wartość rynkowa dóbr i usług. Cena rynkowa to taka, po której dobra i usługi og sprzedawane konsumentom. Wartość dodana brutto to wartość wyrobów i usług wytworonych w ciągu roku prez wszystkie krajowe podmioty gospodarcze, pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. HDI to wskaźnik, który umożliwia porównanie poziomu rozwoju społouzno-gospodarczego państi. HDI jest wskaźnikiem syntetycznym, - oczekiwana długość trwania życia HDI - średnia liczba lat eduilayi mieszkaniów (25 lat i starszych) - oczekiwana liczba lat edukayi dla dzieci rozpoczynająuých proces dochod narodowy per capita w USD - przyjmuje wartość od 0 do 1. a) bardzo wysoko rozwinięte (powyżej 0,799) 6)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wysoko rozwinięte (0,700 -0,799) c) średnio rozwiniete (0,550-0,699) d) słabo rozwinięte (poniżej 0,550) to oznacza, że do jego wyliczenia potreba kilku wskaźników: Polska 2 wartością HDi 0,872 zajmuje 32 miejsve 0 cechy demograficne MPI to wielokryterialny wskaźnik ubóstwa wyliczany przez ON2 tylko dla krajów najniższych wartösuach HDI. Im wartobi MPI jest większa tym poziom ubóstwa jest wyższy. Do określania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystuje się 10 wskaźników: - cechy ekonomiczne - vechy społeczne no swienie. proces kształcenia

Geografia /

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

user profile picture

oliwia

7 Followers

 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROZWOJU KRAJÓW
Czynniki wpływające na rozwój państw:
- przyrodnicze
- historyczne
- kulturowe
• polityczne
- ekonomicz

Otwórz

geografia rozszerzona, oblicza geografii 2, liceum, dział 1, temat 5, rozwój krajów, wskaźniki rozwoju, podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

Podobne notatki
Know Zmiany na mapie politycznej thumbnail

248

2200

Zmiany na mapie politycznej

Notatki z działu "Zmiany na mapie politycznej" - zakres podstawowy

Know Zmiany na mapie politycznej thumbnail

240

2488

Zmiany na mapie politycznej

Zawiera tematy z podręcznika nowej ery: - Podział polityczny świata - Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata - Integracja i dezintegracja na świecie - Konflikty zbrojne. Terroryzm - Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

Know Urbanizacja thumbnail

92

1173

Urbanizacja

Notataka zawiera najważniejsze informacje o urbanizacji

Know Usługi edukacyjne i finansowe thumbnail

13

157

Usługi edukacyjne i finansowe

Notatka z lekcji

Know Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja thumbnail

3

77

Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja

Notatka zawiera najważniejsze informacje o industrializacji, dezindustrializacji i reindustrializacji.

Know podstawowe wskaźniki rozwoju krajów  thumbnail

18

243

podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

geografia rozszerzona klasa 2

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROZWOJU KRAJÓW Czynniki wpływające na rozwój państw: - przyrodnicze - historyczne - kulturowe • polityczne - ekonomiczne Przyczyny zwiększania się różnic w rozwoją państw: - różnice w rozwoju demograficznym - dostęp do edukayi • spadek cen surowww mineralnych - spadek cen artykułów rolnych ograniczony dostęp eksporterów z krajów słabo rozwiniętych do rynków wewnętrznych państw wysoko rozwiniętych niestabilne rady i konflikty zbrojne Rozwój społeczno-gospodarczy jest pojęciem szerszym od wzrostu gospodarczego. Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie, niezależnie od typu własności. - - Aby porównai wartosi PKB w różnych krajach, należy obliczyć jego wielkość przypadającą jedną osobę, czyli PKB per capita. na ркв moina oblicryi rownici na podstawie parytetu siły nabywczej. Ta metoda uwzględnia różnive w poziomie cen i sile nabyńczej waluty w poszczególnych krajach. Cena rynkowa określa wartość rynkowa dóbr i usług. Cena rynkowa to taka, po której dobra i usługi og sprzedawane konsumentom. Wartość dodana brutto to wartość wyrobów i usług wytworonych w ciągu roku prez wszystkie krajowe podmioty gospodarcze, pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. HDI to wskaźnik, który umożliwia porównanie poziomu rozwoju społouzno-gospodarczego państi. HDI jest wskaźnikiem syntetycznym, - oczekiwana długość trwania życia HDI - średnia liczba lat eduilayi mieszkaniów (25 lat i starszych) - oczekiwana liczba lat edukayi dla dzieci rozpoczynająuých proces dochod narodowy per capita w USD - przyjmuje wartość od 0 do 1. a) bardzo wysoko rozwinięte (powyżej 0,799) 6)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wysoko rozwinięte (0,700 -0,799) c) średnio rozwiniete (0,550-0,699) d) słabo rozwinięte (poniżej 0,550) to oznacza, że do jego wyliczenia potreba kilku wskaźników: Polska 2 wartością HDi 0,872 zajmuje 32 miejsve 0 cechy demograficne MPI to wielokryterialny wskaźnik ubóstwa wyliczany przez ON2 tylko dla krajów najniższych wartösuach HDI. Im wartobi MPI jest większa tym poziom ubóstwa jest wyższy. Do określania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystuje się 10 wskaźników: - cechy ekonomiczne - vechy społeczne no swienie. proces kształcenia