Geografia /

Podział polityczny świata

Podział polityczny świata

 /ZMIANY NA MAPIE
POLITYCZNEJ
PODZIAŁ POLITYCZNY ŚWIATA
Państwo to podstawowa jednostka podziału politycznego świata.
Składają się na nie:
I

Podział polityczny świata

user profile picture

oliwia

6 Followers

16

Udostępnij

Zapisz

geografia rozszerzona, oblicza geografii 2, liceum, klasa 2, podział polityczny świata, mapa polityczna

 

1/2

Notatka

/ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ PODZIAŁ POLITYCZNY ŚWIATA Państwo to podstawowa jednostka podziału politycznego świata. Składają się na nie: I - terytorium wyżnaczone granicami wraz - niezależna władza i Okreslenie liczby krajów zależy od kryteriów : niepodległość uznanie międzynarodowe sprawowanie realnej władzy przynajmniej na części terytorium لم to ludnosug pionowa powierzchnia, która oddziela obszary podlegajque zwierzchnictwu sąsiednich państw. Linia graniczna okresla prebieg granicy na powierzchni ziemi. Stolica to siedziba naczelnych organów władzy państwowej. Do terytorium państwa zalicza się: - obszar lądowy W niektórych krajach istnieją dwie stolice: formalna, realna. - wody śródlądowe - morskie wody wewnętrine (obejmują zatoki, o ile szerokość cieśnin nie przekracza 24 mil morskich) • wody terytorialne (pas wod o szerokości 12 mil morskich ciągnąly się wzdłuż wybneza) Wyłączna strefa ekonomiczna to pas wód o szerokosci do 200 mil morskich. W obrębie tej strefy państwu nadmorskiemu przysługuje: - wyłącune prawo do badań - wyłączne prawo do korzystania z zasobów żywych i złóż surowców mineralnych Za terytorium danego państwa uznaje się również: -statki pływajque pod jego bandery једо - samoloty naleique do - zagranicure placówki dyplomatyczne linii lotniczych Kerytorium zależne to obszar, który pozostaje w strefie wpływów danego kraju, lecz ma pewng autonomie. Wielka Brytania Francja, Stany Zjednoczone Holandia L - Watykan Enklawa - terytorium jednego kraju jest otoczone - San Marino przez obszar ・Górski Karabach Nadnie stre - Somaliland innego państwa. Eksklowa - część państwa oddzielona od głównego terytorium powierzchnia imego kraju. - Dubrownik - obwod kaliningradzki Antarktyda - jedyny kontynent, na którym nie istnieje ani jedno państwo. Obszary...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

o nieustalonym statusie : D - Tajwan - Sahara Zachodnia - Osetia Południowa - Abchazja -Północny Cypr - Kosowo - Palestyna

Geografia /

Podział polityczny świata

user profile picture

oliwia

6 Followers

 /ZMIANY NA MAPIE
POLITYCZNEJ
PODZIAŁ POLITYCZNY ŚWIATA
Państwo to podstawowa jednostka podziału politycznego świata.
Składają się na nie:
I

Otwórz

geografia rozszerzona, oblicza geografii 2, liceum, klasa 2, podział polityczny świata, mapa polityczna

/ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ PODZIAŁ POLITYCZNY ŚWIATA Państwo to podstawowa jednostka podziału politycznego świata. Składają się na nie: I - terytorium wyżnaczone granicami wraz - niezależna władza i Okreslenie liczby krajów zależy od kryteriów : niepodległość uznanie międzynarodowe sprawowanie realnej władzy przynajmniej na części terytorium لم to ludnosug pionowa powierzchnia, która oddziela obszary podlegajque zwierzchnictwu sąsiednich państw. Linia graniczna okresla prebieg granicy na powierzchni ziemi. Stolica to siedziba naczelnych organów władzy państwowej. Do terytorium państwa zalicza się: - obszar lądowy W niektórych krajach istnieją dwie stolice: formalna, realna. - wody śródlądowe - morskie wody wewnętrine (obejmują zatoki, o ile szerokość cieśnin nie przekracza 24 mil morskich) • wody terytorialne (pas wod o szerokości 12 mil morskich ciągnąly się wzdłuż wybneza) Wyłączna strefa ekonomiczna to pas wód o szerokosci do 200 mil morskich. W obrębie tej strefy państwu nadmorskiemu przysługuje: - wyłącune prawo do badań - wyłączne prawo do korzystania z zasobów żywych i złóż surowców mineralnych Za terytorium danego państwa uznaje się również: -statki pływajque pod jego bandery једо - samoloty naleique do - zagranicure placówki dyplomatyczne linii lotniczych Kerytorium zależne to obszar, który pozostaje w strefie wpływów danego kraju, lecz ma pewng autonomie. Wielka Brytania Francja, Stany Zjednoczone Holandia L - Watykan Enklawa - terytorium jednego kraju jest otoczone - San Marino przez obszar ・Górski Karabach Nadnie stre - Somaliland innego państwa. Eksklowa - część państwa oddzielona od głównego terytorium powierzchnia imego kraju. - Dubrownik - obwod kaliningradzki Antarktyda - jedyny kontynent, na którym nie istnieje ani jedno państwo. Obszary...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

o nieustalonym statusie : D - Tajwan - Sahara Zachodnia - Osetia Południowa - Abchazja -Północny Cypr - Kosowo - Palestyna