Geografia /

POŁOŻENIE POLSKI

POŁOŻENIE POLSKI

 KONSEKWENCJE POŁOŻENIA POLSKI
matematyczno-geograficzne
W Polsce różnica czasu trwania dnia
i nocy pomiędzy Polską północną a
południową wy

POŁOŻENIE POLSKI

user profile picture

MARTYNA

80 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

POŁOŻENIE POLSKI

 

1/2

Notatka

KONSEKWENCJE POŁOŻENIA POLSKI matematyczno-geograficzne W Polsce różnica czasu trwania dnia i nocy pomiędzy Polską północną a południową wynosi około I h latem Dzien jest dłuższy olh w Polsce północnej w stosunku do południowej Zimą dzień jest dłuższy na południu Polski Różnica czasu słonecznego miedzy Polską wschodnią a zachodnią wynosi 40 min ZAKOLE BUKU 7:40 ZAKOLE ODRY 7:00 Dwukrotna zmiana czasu w ciągu roku 13°E Zakole Odry koło Cedyni 52°51'N 14°07'E 15°E geografia24.pl Jastrzębie Góra 54°50'N 18°18'E 19°E 17°E ? = 24°09' - 14°07' = 10°02' 21°E 23°E > nizinna rzezba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa i budowie komunikacji > zroznicowana budowa geologiczna- surowce mineralne > Morze Baltyckie - gospodarka morska morze, niziny, wyzyny, gory i kotliny sprzyjaja rozwojowi turystyki > gory- bariera dla mas powietrza > niz srodkowo-europejski > półkula polnocna i wschodnia ? = 54°50'- 49°00' = 5°50' *111,2 km =~ 5,83*111,2 km = 648,3 km 49°00'N Szczyt 22°51'E Opołonek 25°E fizyczno-geograficzne > klimat umiarkowany cieply (znaczne roznice miedzy porami roku) przejsciowosc klimatu, umiarkowana szerokosc geograficzna -54°N -52°N Zakole Bugu koło Hrubieszowa 50°52'N 24°09'E -50°N geopolityczne > UE- fundusze unijne, rynki panstw czlonkowskich, swobodne podrozowanie po UE, przeztrezganie praw, porozumien miedzynarodowych > NATO - bezpieczenstwo, pomoc innym panstwom interwenvje militarne Przez polske przechodza granice Europejskie - geologiczne - klimatyczne - hydrologiczne - kulturowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Geografia /

POŁOŻENIE POLSKI

user profile picture

MARTYNA

80 Followers

 KONSEKWENCJE POŁOŻENIA POLSKI
matematyczno-geograficzne
W Polsce różnica czasu trwania dnia
i nocy pomiędzy Polską północną a
południową wy

Otwórz

POŁOŻENIE POLSKI

Podobne notatki
Know położenie i obszar Polski  thumbnail

112

1268

położenie i obszar Polski

poziom - podstawowy

Know Klimat Polski  thumbnail

2

69

Klimat Polski

Notatka na temat klimatu Polski, główne cechy. Notatka zainspirowana książką „Vademecum nowa era geografia rozszerzona”

Know Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce  thumbnail

20

276

Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce

źródło: „Oblicza geografii 3”

Know Obliczanie czasu słonecznego, różnicy długości geograficznej i współrzędnych geograficznych  thumbnail

14

186

Obliczanie czasu słonecznego, różnicy długości geograficznej i współrzędnych geograficznych

W punktach pokazane obliczanie

Know Geografia fizyczna Polski cz. 1 - zakres rozszerzony thumbnail

45

410

Geografia fizyczna Polski cz. 1 - zakres rozszerzony

geografia fizyczna Polski - rozszerzenie

Know Wody powierzchniowe - geografia, klasa 7 thumbnail

11

152

Wody powierzchniowe - geografia, klasa 7

Notatka z wód powierzchniowych

KONSEKWENCJE POŁOŻENIA POLSKI matematyczno-geograficzne W Polsce różnica czasu trwania dnia i nocy pomiędzy Polską północną a południową wynosi około I h latem Dzien jest dłuższy olh w Polsce północnej w stosunku do południowej Zimą dzień jest dłuższy na południu Polski Różnica czasu słonecznego miedzy Polską wschodnią a zachodnią wynosi 40 min ZAKOLE BUKU 7:40 ZAKOLE ODRY 7:00 Dwukrotna zmiana czasu w ciągu roku 13°E Zakole Odry koło Cedyni 52°51'N 14°07'E 15°E geografia24.pl Jastrzębie Góra 54°50'N 18°18'E 19°E 17°E ? = 24°09' - 14°07' = 10°02' 21°E 23°E > nizinna rzezba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa i budowie komunikacji > zroznicowana budowa geologiczna- surowce mineralne > Morze Baltyckie - gospodarka morska morze, niziny, wyzyny, gory i kotliny sprzyjaja rozwojowi turystyki > gory- bariera dla mas powietrza > niz srodkowo-europejski > półkula polnocna i wschodnia ? = 54°50'- 49°00' = 5°50' *111,2 km =~ 5,83*111,2 km = 648,3 km 49°00'N Szczyt 22°51'E Opołonek 25°E fizyczno-geograficzne > klimat umiarkowany cieply (znaczne roznice miedzy porami roku) przejsciowosc klimatu, umiarkowana szerokosc geograficzna -54°N -52°N Zakole Bugu koło Hrubieszowa 50°52'N 24°09'E -50°N geopolityczne > UE- fundusze unijne, rynki panstw czlonkowskich, swobodne podrozowanie po UE, przeztrezganie praw, porozumien miedzynarodowych > NATO - bezpieczenstwo, pomoc innym panstwom interwenvje militarne Przez polske przechodza granice Europejskie - geologiczne - klimatyczne - hydrologiczne - kulturowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację