skala

 Zadanie 1.
Umiejętność odczytywania skali jest przydatna, gdy na
podstawie mapy musimy obliczyć rzeczywistą odległość w
terenie.
Odległość
 Zadanie 1.
Umiejętność odczytywania skali jest przydatna, gdy na
podstawie mapy musimy obliczyć rzeczywistą odległość w
terenie.
Odległość
 Zadanie 1.
Umiejętność odczytywania skali jest przydatna, gdy na
podstawie mapy musimy obliczyć rzeczywistą odległość w
terenie.
Odległość

skala

user profile picture

Nikola

532 Followers

42

Udostępnij

Zapisz

Opis i wytłumaczenie jak działa skala

 

5

Notatka

Zadanie 1. Umiejętność odczytywania skali jest przydatna, gdy na podstawie mapy musimy obliczyć rzeczywistą odległość w terenie. Odległość w linii prostej między dwiema miejscowościami na mapie w skali 1: 200 000 wynosi 2 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miejscowościami w terenie. Sposob rozwiązania: Dane: Skala mapy 1: 200 000 oznacza, że 1 cm - 200 000 cm; 200 000 cm = 2000 m = 2 km, czyli 1 cm - 2 km; Odległość między miejscowościami na mapie: a = 2 cm Szukane: Odległość w terenie x Rozwiązanie: Układamy równanie 1cm x km = 2cm • 2km, stad x = 4km Odpowiedź: Odległość między miejscowościami w terenie wynosi 4 km. Zadanie 2: Odległość na mapie w skali 1: 150 000 między dwoma punktami wynosi 8 cm. Oblicz, ile wynosi odległość w terenie między nimi. 1:150 000, czyli 1 cm - 150 000 cm, 150 000 cm 1500 m = 1,5 km, Odległość między dwoma punktami na mapie wynosi: a = 8 cm, czyli: 1 cm - 1,5 km; 8 cm - x km; 1 cm • x km = 8 cm • 1,5 km; x = 12 km Skala Liczbowa 1:100000 Skala mianowana: 1cm - 1km 0 1 Podziałka liniowa: 1 ? Przykładowe skale map: podziałka liniowa skala liczbowa skala mianowana 1:10 000 1:50 000 1:100 000 1:200 000 1:500 000 1:700 000 1:1 000 000 1:5 000 000 1:20 00 000 1: 100 000 000 1 cm - 100 m 1 cm - 500...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

m 1 cm - 1 km 1 cm - 2 km 1 cm - 5 km 1 cm - 7 km 1 cm - 10 km 1 cm - 50 km 1 cm - 200 km 1 cm 1000 km skala 1: 10 000 0 200 L Rudniany 0 400 L 0 600 m L 0 0 0 L 0 L 0 0 0 L 0 100 200 300 L 500 1000 1 2 5 L 7 10 2 I 4 10 1 14 L 20 50 100 L 200 1500 3 J 6 15 1 21 30 150 400 600 skala 1: 20 000 0 400 400 m 2000 m 4 km 8 km 20 km 28 km 40 k 200 km 800 km 1000 2000 3000 4000 km wielkość skali/ szczegółowość mapy Skala duża i mała Mapa ma dużą skalę lub małą skalę. Zależy to od mianownika skali mapy, która jest ułamkiem zwykłym. Jak pamiętamy z lekcji matematyki, im większy mianownik ułamka, tym mniejsza jest liczba przez niego wyrażana. Ze skalą mapy jest podobnie - im większy mianownik skali, tym mniejsza skala mapy Mapy w małej skali obejmują duże obszary i są mniej szczegółowe. Mapy w dużej skali obejmują mniejsze obszary, ale są za to dokładniejsze, bardziej szczegółowe. Rudniany duże skale/ mapy bardziej szczegółowe Jeśli mówimy, że jedna mapa jest wykonana w mniejszej skali niż inna mapa do której ją porównujemy, oznacza to, że odległości na mapie drugiej są bardziej pomniejszone. Pamiętajmy też, że im większa skala, tym mniejsze odległości można przedstawić na planie. 800 małe skale/ mapy mniej szczegółowe 2 -e 1200 m 3 4 5 6km Skala 1:10000 jest większa niż skala 1: 20000 Skala Skala mapy: obowiązkowy element każdej mapy i planu, który informuje nas jak bardzo obraz przedstawiony na mapie został pomniejszony w stosunku do rzeczywistości. W rozumieniu matematycznym skala jest ułamkiem zwykłym. Skala mapy = Odległość na mapie Odległość w terenie. W geografii stosujemy 3 rodzaje skali: Skala liczbowa - zapis obejmuje dwukropek z dwiema liczbami po obu jego stronach. W po lewej stronie dwukropka zawsze zapisujemy 1, natomiast po prawej stronie dwukropka - wielkość pomniejszenia. W tym układzie dwukropek zastępuje kreskę ułamkową. W tej skali zarówno lewa jak i prawa strona dwukropka zawsze podane są w centymetrach. Na przykład zapis 1: 100 000 odczytujemy: jeden do stu tysięcy, co oznacza, że jedna jednostka na mapie (np. centymetr) odpowiada 100 000 takich samych jednostek w terenie, czyli odległość na mapie jest zmniejszona 100 000 razy. Skala mianowana – zapis obejmuje dwie liczby, a pomiędzy nimi myślnik. Po lewej stronie zawsze zapisujemy 1 cm, natomiast po prawej stronie myślnika - odpowiadającą mu rzeczywistą odległość w terenie (uproszczoną w najlepszy możliwy sposób). Przykładowa skala - 1 cm - 1 km ponieważ 1 km = 1000 m =100 000 cm) i odczytujemy: 1 cm na mapie odpowiada 100.000 cm w rzeczywistości. Podziałka liniowa - graficzna wersja skali, mało popularna - ale jako jedyna nadająca się do map drukowanych, gdzie występuje ryzyko zaburzenia oryginalnych proporcji (skala obrazkowa zmniejsza się lub zwiększa wraz z rysunkiem i zawsze pokazuje prawdziwą skalę mapy). Konstrukcja tej skali opiera się na narysowaniu odcinka i podzielenia go na równe części odpowiadające odległościom. Mierząc linijką odległość między kolejnymi "odcinkami" podziałki liniowej – wiemy jaka odległość na mapie odpowiada. Aby za pomocą podziałki liniowej określić odległość rzeczywistą, należy zmierzyć na mapie odcinek między dwoma punktami, a następnie porównać go z podziałką dla ułatwienia można użyć kroczka i cyrkla) odległości rzeczywistej.

user profile picture

Nikola

532 Followers

 Zadanie 1.
Umiejętność odczytywania skali jest przydatna, gdy na
podstawie mapy musimy obliczyć rzeczywistą odległość w
terenie.
Odległość

Otwórz

Opis i wytłumaczenie jak działa skala

Zadanie 1. Umiejętność odczytywania skali jest przydatna, gdy na podstawie mapy musimy obliczyć rzeczywistą odległość w terenie. Odległość w linii prostej między dwiema miejscowościami na mapie w skali 1: 200 000 wynosi 2 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miejscowościami w terenie. Sposob rozwiązania: Dane: Skala mapy 1: 200 000 oznacza, że 1 cm - 200 000 cm; 200 000 cm = 2000 m = 2 km, czyli 1 cm - 2 km; Odległość między miejscowościami na mapie: a = 2 cm Szukane: Odległość w terenie x Rozwiązanie: Układamy równanie 1cm x km = 2cm • 2km, stad x = 4km Odpowiedź: Odległość między miejscowościami w terenie wynosi 4 km. Zadanie 2: Odległość na mapie w skali 1: 150 000 między dwoma punktami wynosi 8 cm. Oblicz, ile wynosi odległość w terenie między nimi. 1:150 000, czyli 1 cm - 150 000 cm, 150 000 cm 1500 m = 1,5 km, Odległość między dwoma punktami na mapie wynosi: a = 8 cm, czyli: 1 cm - 1,5 km; 8 cm - x km; 1 cm • x km = 8 cm • 1,5 km; x = 12 km Skala Liczbowa 1:100000 Skala mianowana: 1cm - 1km 0 1 Podziałka liniowa: 1 ? Przykładowe skale map: podziałka liniowa skala liczbowa skala mianowana 1:10 000 1:50 000 1:100 000 1:200 000 1:500 000 1:700 000 1:1 000 000 1:5 000 000 1:20 00 000 1: 100 000 000 1 cm - 100 m 1 cm - 500...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

m 1 cm - 1 km 1 cm - 2 km 1 cm - 5 km 1 cm - 7 km 1 cm - 10 km 1 cm - 50 km 1 cm - 200 km 1 cm 1000 km skala 1: 10 000 0 200 L Rudniany 0 400 L 0 600 m L 0 0 0 L 0 L 0 0 0 L 0 100 200 300 L 500 1000 1 2 5 L 7 10 2 I 4 10 1 14 L 20 50 100 L 200 1500 3 J 6 15 1 21 30 150 400 600 skala 1: 20 000 0 400 400 m 2000 m 4 km 8 km 20 km 28 km 40 k 200 km 800 km 1000 2000 3000 4000 km wielkość skali/ szczegółowość mapy Skala duża i mała Mapa ma dużą skalę lub małą skalę. Zależy to od mianownika skali mapy, która jest ułamkiem zwykłym. Jak pamiętamy z lekcji matematyki, im większy mianownik ułamka, tym mniejsza jest liczba przez niego wyrażana. Ze skalą mapy jest podobnie - im większy mianownik skali, tym mniejsza skala mapy Mapy w małej skali obejmują duże obszary i są mniej szczegółowe. Mapy w dużej skali obejmują mniejsze obszary, ale są za to dokładniejsze, bardziej szczegółowe. Rudniany duże skale/ mapy bardziej szczegółowe Jeśli mówimy, że jedna mapa jest wykonana w mniejszej skali niż inna mapa do której ją porównujemy, oznacza to, że odległości na mapie drugiej są bardziej pomniejszone. Pamiętajmy też, że im większa skala, tym mniejsze odległości można przedstawić na planie. 800 małe skale/ mapy mniej szczegółowe 2 -e 1200 m 3 4 5 6km Skala 1:10000 jest większa niż skala 1: 20000 Skala Skala mapy: obowiązkowy element każdej mapy i planu, który informuje nas jak bardzo obraz przedstawiony na mapie został pomniejszony w stosunku do rzeczywistości. W rozumieniu matematycznym skala jest ułamkiem zwykłym. Skala mapy = Odległość na mapie Odległość w terenie. W geografii stosujemy 3 rodzaje skali: Skala liczbowa - zapis obejmuje dwukropek z dwiema liczbami po obu jego stronach. W po lewej stronie dwukropka zawsze zapisujemy 1, natomiast po prawej stronie dwukropka - wielkość pomniejszenia. W tym układzie dwukropek zastępuje kreskę ułamkową. W tej skali zarówno lewa jak i prawa strona dwukropka zawsze podane są w centymetrach. Na przykład zapis 1: 100 000 odczytujemy: jeden do stu tysięcy, co oznacza, że jedna jednostka na mapie (np. centymetr) odpowiada 100 000 takich samych jednostek w terenie, czyli odległość na mapie jest zmniejszona 100 000 razy. Skala mianowana – zapis obejmuje dwie liczby, a pomiędzy nimi myślnik. Po lewej stronie zawsze zapisujemy 1 cm, natomiast po prawej stronie myślnika - odpowiadającą mu rzeczywistą odległość w terenie (uproszczoną w najlepszy możliwy sposób). Przykładowa skala - 1 cm - 1 km ponieważ 1 km = 1000 m =100 000 cm) i odczytujemy: 1 cm na mapie odpowiada 100.000 cm w rzeczywistości. Podziałka liniowa - graficzna wersja skali, mało popularna - ale jako jedyna nadająca się do map drukowanych, gdzie występuje ryzyko zaburzenia oryginalnych proporcji (skala obrazkowa zmniejsza się lub zwiększa wraz z rysunkiem i zawsze pokazuje prawdziwą skalę mapy). Konstrukcja tej skali opiera się na narysowaniu odcinka i podzielenia go na równe części odpowiadające odległościom. Mierząc linijką odległość między kolejnymi "odcinkami" podziałki liniowej – wiemy jaka odległość na mapie odpowiada. Aby za pomocą podziałki liniowej określić odległość rzeczywistą, należy zmierzyć na mapie odcinek między dwoma punktami, a następnie porównać go z podziałką dla ułatwienia można użyć kroczka i cyrkla) odległości rzeczywistej.