Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn

114

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

 ●
●
●
●
●
Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn
Pas wyżyn obejmuje zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200
m n.p.m.
Śred
Podobne notatki
Know Wyżyny Polskie thumbnail

14

266

4/3

Wyżyny Polskie

Charakterystyka wyżyn w Polsce

Know Wyżyny. Wyżyna Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Lubelska z Roztoczem thumbnail

28

738

4/2

Wyżyny. Wyżyna Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Lubelska z Roztoczem

WYŻYNY -położenie i klimat wyżyn -geologia -wody powierzchniowe -formy krasowe -gleby -surowce ——>WYŻYNA ŚLĄSKA ——>WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA ——>NIECKA NIDZIAŃSKA ——>WYŻYNA LUBELSKA Z ROZTOCZEM

Know Gleby strefowe thumbnail

57

701

1/2

Gleby strefowe

W notatce: rodzaj gleby, klimat występowania, profil glebotwórczy, roślinność, występowanie, urodzajność.

Know ZWIĄZKI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - zakres rozszerzony thumbnail

78

651

3

ZWIĄZKI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - zakres rozszerzony

Na podstawie podręcznika: OBLICZA GEOGRAFII 3, ZAKRES ROZSZERZONY, NOWA ERA Tematy: zróżnicowanie środowiska Tatr, charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i gór Świętokrzyskich, wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn, wpływ zlodowaceń na ...

Know Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin thumbnail

118

1253

3

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin

rozszerzenie

Know Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce thumbnail

113

1102

2/3

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

rozszerzenie

● ● ● ● ● Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn Pas wyżyn obejmuje zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200 m n.p.m. Średnie wartości temperatury powietrza są tam niższe o ok. 1°C, a roczne sumy opadów wynoszą 600-850 mm. 135 ● 1 Wyżyna Śląska 2 Wyżyna Woźnicko-Wieluńska 3 Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 4 Wyżyna Przedborska 5 Niecka Nidziańska 6 Wyżyna Kielecka 7 Wyżyna Lubelska 8 Roztocze ● ● WYŻYNĄ ŚLĄSKA jej najwyższy punkt to Góra Świętej Anny (408 m n.p.m.) podczas orogenezy hercyńskiej na jej obszarze utworzyło się zapadlisko, które później wypełniło się utworami skalnymi zawierającymi pokłady węgla kamiennego. Nad nimi powstały skały wapienne, z których są zbudowane współczesne wyżyny. jest jednym z najbogatszych surowcowo obszarów Polski. O takim bogactwie zadecydowała historia geologiczna obszaru. • roczne sumy opadów wynoszą 650-700 mm średnie wartości temperatury powietrza są niższe o 0,5-1°C ze skał wapiennych powstały dość żyzne rędziny z piasków polodowcowych powstały gleby bielicowe z Jessów powstały stosunkowo żyzne gleby płowe w regionie występują wyczerpane złoża cynku i ołowiu, żelaza (mało zasobne, niewydobywane) oraz niektórych innych metali w śladowych. ilościach zasoby wód powierzchniowych są tutaj niewielkie leży na dziale wodnym Wisły i Odry przeważają gleby płowe WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA jest zbudowana ze skał węglanowych, w których utworzyło się wiele form krasu powierzchniowego (doliny, wąwozy, żłobki, skałki, leje, ostańce, ponory oraz wywierzyska) i podziemnego ( jaskinie, studnie, korytarze, szczeliny i różne formy naciekowe) jej obszar powstał przez alpejskie ruchy górotwórcze na przełomie mezozoiku i kenozoiku ze względu na obecność skał...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

powstałych w okresie jurajskim często nazywa się ją Jurą Krakowsko-Częstochowską północną część objęły zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie na południu znajdują się obszary pokryte lessem, jednak główną część tej krainy zajmuje pasmo wapieni margle, wapienie, dolomity, piaski, rudy cynku i ołowiu najwyższy szczyt to Góra Zamkowa (515 m n.p.m.) przebiega przez nią dział wodny między dorzeczami Odry i Wisły . NIECKA NIDZIAŃSKA. jej obszar w mezozoiku był zatoką morską, w której osadzały się pokłady wapieni, piaskowców i margli rozwinął się tutaj kras gipsowy podczas zlodowaceń Wisły.utworzyły się pokrywy lessowe gipsy, wapienie, siarka wody mineralne: chlorkowo-sodowe, bromowe, siarczanowe i siarkowe • występują tu stosunkowo urodzajne gleby ● z wapieni i gipsów wykształciły się rędziny ● z lessów wykształciły się gleby płowe z aluwiów wykształciły się mady niewielka lesistość WYŻYNA LUBELSKA Z ROZTOCZEM pokryte są grubą warstwą lessü • z lessów powstały gleby brunatne i żyzne czarnoziemy niecka zbudowana z utworów jurajskich we wschodniej części regionu występują karbońskie pokłady węgla kamiennego intensywny rozwój rolnictwa niewielka lesistość warstwy lessu i powstałe z nich gleby są mało podatne na niszczenie, dlatego wskutek wycięcia lasów powstały liczne formy erozyjne, m.in. wąwozy i parowy