Geografia /

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn

 ●
●
●
●
●
Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn
Pas wyżyn obejmuje zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200
m n.p.m.
Śred

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn

user profile picture

Emilka

99 Followers

Udostępnij

Zapisz

47

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

● ● ● ● ● Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn Pas wyżyn obejmuje zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200 m n.p.m. Średnie wartości temperatury powietrza są tam niższe o ok. 1°C, a roczne sumy opadów wynoszą 600-850 mm. 135 ● 1 Wyżyna Śląska 2 Wyżyna Woźnicko-Wieluńska 3 Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 4 Wyżyna Przedborska 5 Niecka Nidziańska 6 Wyżyna Kielecka 7 Wyżyna Lubelska 8 Roztocze ● ● WYŻYNĄ ŚLĄSKA jej najwyższy punkt to Góra Świętej Anny (408 m n.p.m.) podczas orogenezy hercyńskiej na jej obszarze utworzyło się zapadlisko, które później wypełniło się utworami skalnymi zawierającymi pokłady węgla kamiennego. Nad nimi powstały skały wapienne, z których są zbudowane współczesne wyżyny. jest jednym z najbogatszych surowcowo obszarów Polski. O takim bogactwie zadecydowała historia geologiczna obszaru. • roczne sumy opadów wynoszą 650-700 mm średnie wartości temperatury powietrza są niższe o 0,5-1°C ze skał wapiennych powstały dość żyzne rędziny z piasków polodowcowych powstały gleby bielicowe z Jessów powstały stosunkowo żyzne gleby płowe w regionie występują wyczerpane złoża cynku i ołowiu, żelaza (mało zasobne, niewydobywane) oraz niektórych innych metali w śladowych. ilościach zasoby wód powierzchniowych są tutaj niewielkie leży na dziale wodnym Wisły i Odry przeważają gleby płowe WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA jest zbudowana ze skał węglanowych, w których utworzyło się wiele form krasu powierzchniowego (doliny, wąwozy, żłobki, skałki, leje, ostańce, ponory oraz wywierzyska) i podziemnego ( jaskinie, studnie, korytarze, szczeliny i różne formy naciekowe) jej obszar powstał przez alpejskie ruchy górotwórcze na przełomie mezozoiku i kenozoiku ze względu na obecność skał...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

powstałych w okresie jurajskim często nazywa się ją Jurą Krakowsko-Częstochowską północną część objęły zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie na południu znajdują się obszary pokryte lessem, jednak główną część tej krainy zajmuje pasmo wapieni margle, wapienie, dolomity, piaski, rudy cynku i ołowiu najwyższy szczyt to Góra Zamkowa (515 m n.p.m.) przebiega przez nią dział wodny między dorzeczami Odry i Wisły . NIECKA NIDZIAŃSKA. jej obszar w mezozoiku był zatoką morską, w której osadzały się pokłady wapieni, piaskowców i margli rozwinął się tutaj kras gipsowy podczas zlodowaceń Wisły.utworzyły się pokrywy lessowe gipsy, wapienie, siarka wody mineralne: chlorkowo-sodowe, bromowe, siarczanowe i siarkowe • występują tu stosunkowo urodzajne gleby ● z wapieni i gipsów wykształciły się rędziny ● z lessów wykształciły się gleby płowe z aluwiów wykształciły się mady niewielka lesistość WYŻYNA LUBELSKA Z ROZTOCZEM pokryte są grubą warstwą lessü • z lessów powstały gleby brunatne i żyzne czarnoziemy niecka zbudowana z utworów jurajskich we wschodniej części regionu występują karbońskie pokłady węgla kamiennego intensywny rozwój rolnictwa niewielka lesistość warstwy lessu i powstałe z nich gleby są mało podatne na niszczenie, dlatego wskutek wycięcia lasów powstały liczne formy erozyjne, m.in. wąwozy i parowy

Geografia /

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn

user profile picture

Emilka

99 Followers
 

3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ●
●
●
●
●
Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn
Pas wyżyn obejmuje zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200
m n.p.m.
Śred

Otwórz aplikację

rozszerzenie

● ● ● ● ● Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn Pas wyżyn obejmuje zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200 m n.p.m. Średnie wartości temperatury powietrza są tam niższe o ok. 1°C, a roczne sumy opadów wynoszą 600-850 mm. 135 ● 1 Wyżyna Śląska 2 Wyżyna Woźnicko-Wieluńska 3 Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 4 Wyżyna Przedborska 5 Niecka Nidziańska 6 Wyżyna Kielecka 7 Wyżyna Lubelska 8 Roztocze ● ● WYŻYNĄ ŚLĄSKA jej najwyższy punkt to Góra Świętej Anny (408 m n.p.m.) podczas orogenezy hercyńskiej na jej obszarze utworzyło się zapadlisko, które później wypełniło się utworami skalnymi zawierającymi pokłady węgla kamiennego. Nad nimi powstały skały wapienne, z których są zbudowane współczesne wyżyny. jest jednym z najbogatszych surowcowo obszarów Polski. O takim bogactwie zadecydowała historia geologiczna obszaru. • roczne sumy opadów wynoszą 650-700 mm średnie wartości temperatury powietrza są niższe o 0,5-1°C ze skał wapiennych powstały dość żyzne rędziny z piasków polodowcowych powstały gleby bielicowe z Jessów powstały stosunkowo żyzne gleby płowe w regionie występują wyczerpane złoża cynku i ołowiu, żelaza (mało zasobne, niewydobywane) oraz niektórych innych metali w śladowych. ilościach zasoby wód powierzchniowych są tutaj niewielkie leży na dziale wodnym Wisły i Odry przeważają gleby płowe WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA jest zbudowana ze skał węglanowych, w których utworzyło się wiele form krasu powierzchniowego (doliny, wąwozy, żłobki, skałki, leje, ostańce, ponory oraz wywierzyska) i podziemnego ( jaskinie, studnie, korytarze, szczeliny i różne formy naciekowe) jej obszar powstał przez alpejskie ruchy górotwórcze na przełomie mezozoiku i kenozoiku ze względu na obecność skał...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

powstałych w okresie jurajskim często nazywa się ją Jurą Krakowsko-Częstochowską północną część objęły zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie na południu znajdują się obszary pokryte lessem, jednak główną część tej krainy zajmuje pasmo wapieni margle, wapienie, dolomity, piaski, rudy cynku i ołowiu najwyższy szczyt to Góra Zamkowa (515 m n.p.m.) przebiega przez nią dział wodny między dorzeczami Odry i Wisły . NIECKA NIDZIAŃSKA. jej obszar w mezozoiku był zatoką morską, w której osadzały się pokłady wapieni, piaskowców i margli rozwinął się tutaj kras gipsowy podczas zlodowaceń Wisły.utworzyły się pokrywy lessowe gipsy, wapienie, siarka wody mineralne: chlorkowo-sodowe, bromowe, siarczanowe i siarkowe • występują tu stosunkowo urodzajne gleby ● z wapieni i gipsów wykształciły się rędziny ● z lessów wykształciły się gleby płowe z aluwiów wykształciły się mady niewielka lesistość WYŻYNA LUBELSKA Z ROZTOCZEM pokryte są grubą warstwą lessü • z lessów powstały gleby brunatne i żyzne czarnoziemy niecka zbudowana z utworów jurajskich we wschodniej części regionu występują karbońskie pokłady węgla kamiennego intensywny rozwój rolnictwa niewielka lesistość warstwy lessu i powstałe z nich gleby są mało podatne na niszczenie, dlatego wskutek wycięcia lasów powstały liczne formy erozyjne, m.in. wąwozy i parowy