Przedmioty

Przedmioty

Spółka

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn - prezentacja, mapa, noclegi

135

Udostępnij

Zapisz

Pobierz<p>Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn jest zauważalny, zwłaszcza w pasie wyżyn, które obejmują zwarte obszary wznoszące się na w

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn jest zauważalny, zwłaszcza w pasie wyżyn, które obejmują zwarte obszary wznoszące się na wysokość ponad 200 m n.p.m. Średnie wartości temperatury powietrza są tam niższe o około 1°C, a roczne sumy opadów wynoszą 600-850 mm.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest zbudowana ze skał weglanowych, w których utworzyło się wiele form krasu powierzchniowego, takich jak doliny, wawozy, żłobki, skałki, leje, ostańce, ponory oraz wywierzyska, oraz podziemnego, czyli jaskinie, studnie, korytarze, szczeliny i różne formy naciekowe. Jej obszar powstał przez alpejskie ruchy górotwórcze na przełomie mezozoiku i kenozoiku. Ze względu na obecność skał powstałych w okresie jurajskim często nazywa się ją Jura Krakowsko-Częstochowską. Północną część objęły zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie.

Wyżyna Śląska

Wyżyna Śląska wyróżnia się swoim najwyższym punktem - Górą Świętej Anny (408 m n.p.m.). Podczas orogenezy hercyńskiej na jej obszarze utworzyło się zapadlisko, które później wypełniło się utworami skalnymi zawierającymi pokłady węgla kamiennego. Nad nimi powstały skały wapienne, z których są zbudowane współczesne wyżyny. Występują tu stosunkowo urodzajne gleby, z wapieni i gipsów wykształciły się rędziny, a z lessów wykształciły się gleby płowe.

Niecka Nidziańska

Niecka Nidziańska była obszarem zatoki morskiej w mezozoiku, w której osadzały się pokłady wapieni, piaskowców i margli. Rozwinął się tutaj kras gipsowy, a podczas zlodowaceń Wisty powstały pokrywy lessowe. Na tym obszarze występują także gipsy, wapienie i siarka, a wody mineralne chlorkowo-sodowe, bromowe, siarczanowe i siarkowe.

Wyżyna Lubelska z Roztoczem

Wyżyna Lubelska z Roztoczem pokryte są grubą warstwą lessu, z którego powstały gleby brunatne i żyzne czarnoziemy. Niecka jest zbudowana z utworów jurajskich, a we wschodniej części regionu występują karbońskie pokłady węgla kamiennego. Warstwy lessu i powstałe z nich gleby są mało podatne na niszczenie, jednak wskutek wycięcia lasów powstały liczne formy erozyjne, m.in. wawozy i parowy.

Podsumowując, związki między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni Polski są niezaprzeczalne. Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn jest złożony i obejmuje wiele aspektów, takich jak rzeźba terenu, rodzaj gleby, występowanie surowców czy też zasoby wód powierzchniowych. Zrozumienie tych związków pozwala lepiej zrozumieć wpływ tektoniki na środowisko naturalne.

Podsumowanie - Geografia

  • Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn
  • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana ze skał weglanowych
  • Wyżyna Śląska - zapadlisko wypełnione skałami wapiennymi i glebami urodzajnymi
  • Niecka Nidziańska - obszar z krasem gipsowym i pokrywami lessowymi
  • Związki między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni Polski

490 Obserwujących

Często zadawane pytania na temat Geografia

Q: Jakie formy krasu powierzchniowego można znaleźć na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej?

A: Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej można znaleźć wiele form krasu powierzchniowego, takich jak doliny, wawozy, żłobki, skałki, leje, ostańce, ponory oraz wywierzyska, oraz podziemnego, czyli jaskinie, studnie, korytarze, szczeliny i różne formy naciekowe.

Q: Jakie gleby występują na Wyżynie Śląskiej i jak powstały?

A: Na Wyżynie Śląskiej występują stosunkowo urodzajne gleby - z wapieni i gipsów wykształciły się rędziny, a z lessów wykształciły się gleby płowe.

Q: Co to jest Niecka Nidziańska i z jakich skał jest zbudowana?

A: Niecka Nidziańska była obszarem zatoki morskiej w mezozoiku, w której osadzały się pokłady wapieni, piaskowców i margli. Występują tu także gipsy, wapienie i siarka, a wody mineralne chlorkowo-sodowe, bromowe, siarczanowe i siarkowe.

Q: Jakie gleby występują na Wyżynie Lubelskiej z Roztoczem i jak zostały ukształtowane?

A: Wyżyna Lubelska z Roztoczem pokryte są grubą warstwą lessu, z którego powstały gleby brunatne i żyzne czarnoziemy.

Q: Jaki wpływ tektoniki ma na środowisko naturalne wyżyn?

A: Związki między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni Polski są niezaprzeczalne. Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn obejmuje wiele aspektów, takich jak rzeźba terenu, rodzaj gleby, występowanie surowców czy też zasoby wód powierzchniowych.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.