Geografia /

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin

 Brema
Wezera
Hamburg
Nizina
Południowo-Wielkopolska
Hannower
O
Magdeburg
1
Harz
4 głogowsko-barucka
K
5 warszawsko-berlińska
Kassel
Pradoli

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin

user profile picture

Emilka

104 Followers

Udostępnij

Zapisz

51

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Brema Wezera Hamburg Nizina Południowo-Wielkopolska Hannower O Magdeburg 1 Harz 4 głogowsko-barucka K 5 warszawsko-berlińska Kassel Pradoliny: 1 podkarpacka 2 wrocławsko-magdeburska 3 Pilicy-Wieprza-Krzny & Drwęcy 9 kaszubska Kopenhaga 2 & Biebrzy-Narwi 7 toruńsko-eberswaldzka Wpływ zlodowaceń na Środowisko nizin kierunek spływu wod Nizina Śląska Rostock V Lipsk Szczecin, Eberswalde Berlin Baruth Drezno Rudawy Nizina Mazowiecka Zlodowacenia: -zasięgi zlodowaceń Nizina Północno- Podlaska PRADOLINY S Głogów Praga Polesie Koszalin Poznań Wroclaw 9 udě Lądolód przykrywał pas nizin podczas zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich, pierwotna rzeźba nizin została ukształtowana podczas tych zlodowaceń. Podczas zlodowaceń północnopolskich została ona mocno przekształcona wskutek denudacji, w warunkach klimatu peryglacjalnego. Dlatego krajobraz nizin jest nazywany staroglacjalnym. Gdańsk Odra Toruń Opole - wysoczyzny morenowe zbudowane z glin lodowcowych .- piaszczysto gliniaste wały moren czołowych - piaszczysto żwirowe równiny akumulacyjne (sandry) - pradoliny ukształtowane przez wody z topniejącego lądolodu - szerokie doliny rzeczne o łagodnych zboczach Drwęca - gleby płowe - z glin równin staroglacjalnych - czarne ziemie - z najsilniej uwodnionych glin - czarnoziemy - lokalnie z lessów - gleby torfowe - na dnie pradolin i dolin rzecznych, gdzie płytko zalegają wody gruntowe Misla Kaliningrad aŁódź Kraków Warszawa Kielce Niemen ar p Utwory powierzchniowe i rzeźba pasa nizin Kowno Bug Bialystok Narew Krzna Wieprz Lublin Gleby równin staroglacjalnych 16 000 lat temu /Wilno 19 000 lat temu Grodno 6 150 000 lat temu 3 290 000 lat temu Lwów Dniestr Wody powierzchniowe. - przez obszar nizin przepływają prawie wszystkie większe polskie rzeki. Na wielu z nich wybudowano zapory oraz sztuczne zbiorniki, np. Jezioro Turawskie. -. większość naturalnych jezior zanikła na skutek procesów denudacyjnych oraz wypełniania się niecek osadami jeziornymi i ich zarastania. roślinnością torfotwórczą. Jest to kolejna cecha krajobrazů staroglacjalnego. - znaczną część nizin zajmują tereny bagienne Warunki klimatyczne - pas nizin charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem klimatycznym Użytkowanie terenu i roślinność - roczne sumy opadów należą do najniższych w kraju - na Nizinie Śląskiej jest to 600-700 mm/rok, na Nizinie Mazowieckiej 500-600 mm/rok, a...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

na Nizinie Południowopodlaskiej ok. 550 mm/rok - najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują na Nizinie Śląskiej Budowa geologiczna a występowanie surowców mineralnych i wód głębinowych - budowa geologiczna nizin, powoduje, że występują tam bogate złoża surowców węgiel brunatny (z osadów paleogenu i neogenu) - północna część Niziny Południowowielkopolskiej, w Zagłębiu Konińskim, w południowo- zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na Nizinie Śląsko-Łużyckiej. Eksploatacja tego surowca metoda odkrywkową doprowadziła do powstania wielu form antropogenicznych, m.in. zwałowisk czy odkrywek. węgiel kamienny (karbon) - Bogdanka, leżąca na zachodnich krańcach Polesia - łupki miedzionośne (perm) - Nizina Śląsko-Łużycka, obręb Wału Trzebnickiego gaz ziemny - okolice Głogowa i Ostrowa Wielkopolskiego - sól kamienna i sól potasowo-wapienna (perm) - Kłodawa, na Nizinie Południowowielkopolskiej wapienie. i margle.- Nizina Śląska wody głębinowe - ze względu na korzystną budowę geologiczną i obecność utworów piaszczystych między dwoma poziomami skał o niższej przepuszczalności, doszło w tym miejscu do powstania niecki subartezyjskiej. Na skutek istniejącego ciśnienia hydrostatycznego, po dokonaniu odwiertu zwierciadło wód podziemnych zalega płytko i możliwa jest ich eksploatacja. Pozwala to na zaspokajanie potrzeb ludności Warszawy, a podobne zjawisko geologiczne występujące w okolicach Łodzi, umożliwia także uzupełnienie zapasów dla tamtejszej aglomeracji pas nizin odznacza się znacznym zróżnicowaniem gęstości zaludnienia. - przeważają tu tereny rolnicze - w pobliżu dużych miast rozwija się sadownictwo i ogrodnictwo - ograniczeniem dla rozwoju rolnictwa są podmokłe tereny występujące na Polesiu i w dnach pradolin - na obszarach mało atrakcyjnych rolniczo zachowały się większe kompleksy leśne, np. Puszcza Kampinoska, Puszcza Kurpiowska - aby chronić ekosystemy leśne utworzono Białowieski Park Narodowy

Geografia /

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin

user profile picture

Emilka  

Obserwuj

104 Followers

 Brema
Wezera
Hamburg
Nizina
Południowo-Wielkopolska
Hannower
O
Magdeburg
1
Harz
4 głogowsko-barucka
K
5 warszawsko-berlińska
Kassel
Pradoli

Otwórz aplikację

rozszerzenie

Podobne notatki

user profile picture

1

Niziny

Know Niziny thumbnail

10

 

4/2/3

user profile picture

2

ukształtowanie powierzchni polski

Know ukształtowanie powierzchni polski thumbnail

4

 

2/3

M

5

Środowisko przyrodnicze Polski

Know Środowisko przyrodnicze Polski thumbnail

97

 

4/5/3

J

1

MAPY

Know MAPY thumbnail

12

 

7

Brema Wezera Hamburg Nizina Południowo-Wielkopolska Hannower O Magdeburg 1 Harz 4 głogowsko-barucka K 5 warszawsko-berlińska Kassel Pradoliny: 1 podkarpacka 2 wrocławsko-magdeburska 3 Pilicy-Wieprza-Krzny & Drwęcy 9 kaszubska Kopenhaga 2 & Biebrzy-Narwi 7 toruńsko-eberswaldzka Wpływ zlodowaceń na Środowisko nizin kierunek spływu wod Nizina Śląska Rostock V Lipsk Szczecin, Eberswalde Berlin Baruth Drezno Rudawy Nizina Mazowiecka Zlodowacenia: -zasięgi zlodowaceń Nizina Północno- Podlaska PRADOLINY S Głogów Praga Polesie Koszalin Poznań Wroclaw 9 udě Lądolód przykrywał pas nizin podczas zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich, pierwotna rzeźba nizin została ukształtowana podczas tych zlodowaceń. Podczas zlodowaceń północnopolskich została ona mocno przekształcona wskutek denudacji, w warunkach klimatu peryglacjalnego. Dlatego krajobraz nizin jest nazywany staroglacjalnym. Gdańsk Odra Toruń Opole - wysoczyzny morenowe zbudowane z glin lodowcowych .- piaszczysto gliniaste wały moren czołowych - piaszczysto żwirowe równiny akumulacyjne (sandry) - pradoliny ukształtowane przez wody z topniejącego lądolodu - szerokie doliny rzeczne o łagodnych zboczach Drwęca - gleby płowe - z glin równin staroglacjalnych - czarne ziemie - z najsilniej uwodnionych glin - czarnoziemy - lokalnie z lessów - gleby torfowe - na dnie pradolin i dolin rzecznych, gdzie płytko zalegają wody gruntowe Misla Kaliningrad aŁódź Kraków Warszawa Kielce Niemen ar p Utwory powierzchniowe i rzeźba pasa nizin Kowno Bug Bialystok Narew Krzna Wieprz Lublin Gleby równin staroglacjalnych 16 000 lat temu /Wilno 19 000 lat temu Grodno 6 150 000 lat temu 3 290 000 lat temu Lwów Dniestr Wody powierzchniowe. - przez obszar nizin przepływają prawie wszystkie większe polskie rzeki. Na wielu z nich wybudowano zapory oraz sztuczne zbiorniki, np. Jezioro Turawskie. -. większość naturalnych jezior zanikła na skutek procesów denudacyjnych oraz wypełniania się niecek osadami jeziornymi i ich zarastania. roślinnością torfotwórczą. Jest to kolejna cecha krajobrazů staroglacjalnego. - znaczną część nizin zajmują tereny bagienne Warunki klimatyczne - pas nizin charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem klimatycznym Użytkowanie terenu i roślinność - roczne sumy opadów należą do najniższych w kraju - na Nizinie Śląskiej jest to 600-700 mm/rok, na Nizinie Mazowieckiej 500-600 mm/rok, a...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

na Nizinie Południowopodlaskiej ok. 550 mm/rok - najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują na Nizinie Śląskiej Budowa geologiczna a występowanie surowców mineralnych i wód głębinowych - budowa geologiczna nizin, powoduje, że występują tam bogate złoża surowców węgiel brunatny (z osadów paleogenu i neogenu) - północna część Niziny Południowowielkopolskiej, w Zagłębiu Konińskim, w południowo- zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na Nizinie Śląsko-Łużyckiej. Eksploatacja tego surowca metoda odkrywkową doprowadziła do powstania wielu form antropogenicznych, m.in. zwałowisk czy odkrywek. węgiel kamienny (karbon) - Bogdanka, leżąca na zachodnich krańcach Polesia - łupki miedzionośne (perm) - Nizina Śląsko-Łużycka, obręb Wału Trzebnickiego gaz ziemny - okolice Głogowa i Ostrowa Wielkopolskiego - sól kamienna i sól potasowo-wapienna (perm) - Kłodawa, na Nizinie Południowowielkopolskiej wapienie. i margle.- Nizina Śląska wody głębinowe - ze względu na korzystną budowę geologiczną i obecność utworów piaszczystych między dwoma poziomami skał o niższej przepuszczalności, doszło w tym miejscu do powstania niecki subartezyjskiej. Na skutek istniejącego ciśnienia hydrostatycznego, po dokonaniu odwiertu zwierciadło wód podziemnych zalega płytko i możliwa jest ich eksploatacja. Pozwala to na zaspokajanie potrzeb ludności Warszawy, a podobne zjawisko geologiczne występujące w okolicach Łodzi, umożliwia także uzupełnienie zapasów dla tamtejszej aglomeracji pas nizin odznacza się znacznym zróżnicowaniem gęstości zaludnienia. - przeważają tu tereny rolnicze - w pobliżu dużych miast rozwija się sadownictwo i ogrodnictwo - ograniczeniem dla rozwoju rolnictwa są podmokłe tereny występujące na Polesiu i w dnach pradolin - na obszarach mało atrakcyjnych rolniczo zachowały się większe kompleksy leśne, np. Puszcza Kampinoska, Puszcza Kurpiowska - aby chronić ekosystemy leśne utworzono Białowieski Park Narodowy