Geografia /

Wpływ zlodowaceń na środowisko pojezierzy

Wpływ zlodowaceń na środowisko pojezierzy

 Pojezierze Pomorskie
Wpływ złodowaceń na środowisko pojeziorzy
Pojezierze Wielkopolskie
KEM
piaszczysto-
Gleby, roślinność i użytkowanie te

Wpływ zlodowaceń na środowisko pojezierzy

user profile picture

Emilka

104 Followers

Udostępnij

Zapisz

39

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Pojezierze Pomorskie Wpływ złodowaceń na środowisko pojeziorzy Pojezierze Wielkopolskie KEM piaszczysto- Gleby, roślinność i użytkowanie terenu na glinach wytworzyły się dość dobre gleby brunatne i płowe - w uwilgotnionych zagłębieniach terenu na niektórych wysoczyznach wykształciły się żyzne czarne ziemię - na rozległych obszarach wydmowych oraz w obrębie piaszczystych pradolin i sandrów występują gleby rdzawe i bielicowe -bory sosnowe i mieszane, np. Bory Tucholskie - przeważająca część pojezierzy jest słabo. zaludniona - Wielkopolska jest od dawna intensywnie użytkowana rolniczo i ma znaczne zasoby surowców mineralnych, które umożliwiają rozwój przemysłu - wybitne walory przyrodnicze obecność licznych jezior i rzek, rozległe lasy, stosunkowo niewielka antropopresja RYNNÁ POLODOWCOWA długie wąskie zagłębienie wyżłobione w podłożu przez wody roztopowe. W najgłębszych częściach powstały jeziora rynnowe. żwirowy pagórek utworzony w wyniku 100km topnienia brył martwego lodu Pojezierze Mazurskie MORENA DENNA zbudowana z gliny lodowcowej - materiału skalnego, który pozostał po wytopieniu się lądolodu - OZ wał zbudowany z piasków i żwirów osadzonych w szczelinach lub tunelach lodowcowych PRADOLINA szeroka dolina utworzona wzdłuż czoła lądolodu między innymi przez wody roztopowe i wody rzeczne płynące z południa Obszar pojezierzy pokrywa się z zasięgiem zlodowaceń północnopolskich. Występujące tam liczne i wyraźne formy terenu powstały przede wszystkim w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodu i wód roztopowych. Krajobraz pojezierzy jest nazywany młodoglacjalnym. W pasie pojezierzy wyodrębnia się też szeroką, głęboko wciętą Dolinę Dolnej Wisły, która przecina omawiany obszar południkowo, i biegnącą równoleżnikowo Dolinę Środkowej Noteci. DRUMLINY niewielkie wzgórza o obłym kształcie zbudowane z piasków i żwirów, a niekiedy z gliny. Wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy. Typowym dla pojezierzy elementem rzeźby terenu są zbudowane z gliny wysoczyzny moreny dennej. Wyjątkowego charakteru nadają również liczne obniżenia...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

bezodpływowe powstałe z wytopienia brył martwego lodu. Warunki klimatyczne niższe średnie temperatury powietrza większe roczne sumy opadów atmosferycznych - na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim (750 mm) występuje więcej opadów niż na Wielkopolskim (500 mm) im dalej na wschód tym bardziej wzrasta kontynentalizm klimatu na Pojezierzu Mazurskim warunki klimatyczne są stosunkowo surowe, zwłaszcza zimą na Pojezierzu Pomorskim klimat jest łagodniejszy z powodu bliskości morza: zimy są niezbyt mroźne, a lata - niezbyt upalne - na Pojezierzu Wielkopolskim klimat charakteryzuje się niższymi sumami opadów atmosferycznych i jest cieplejszy niż klimat innych krain tego pasa Wody powierzchniowe - najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu pojezierzy jest występowanie dużej liczby jezior - przeważają tu jeziora rynnowe, morenowe i oczka polodowcowe występuje dość gęsta sieć rzek i strumieni. Większość z nich bierze swój początek na obszarze tego pasa, np. Drwęca, Łyna, Brda, Wda, Wieprza - działami wodnymi w pasie pojezierzy są wzgórza morenowe Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego. Po ich północnej stronie rzeki są krótkie i przeważnie spływają bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Po południowej stronie rzeki.są długie. i wpadają do Wisły lub Odry - uformował się tutaj układ schodkowy - odcinki rzek co kilkadziesiąt kilometrów zmieniają swój kierunek o 90°. JEZIORO MORENOWE WZGÓRZA MORENY CZOŁOWEJ powstały przed czołem lądolodu podczas jego postoju. Zostały utworzone z różnorodnego materiału skalnego SANDRY rozległe równiny zbudowane ze żwirów i piasków naniesionych przez wody roztopowe MORENOWE efekt odcięcia odpływu wód nagromadzonych materiałem lodowcowym albo wypełnienia woda obniżeń w obrębie moreny dennej. Mają urozmaiconą linię brzegową. ŚNIARDWY, MAMRY OCZKA POLODOWCOWE powstały w zagłębieniach utworzonych po. wytopieniu się brył ·lodu pozostawionych. przez cofający się ·ladolód. Są małe, płytkie i mają owalny - kształt. RYNNOWE powstały wskutek erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem. Mają strome brzegi i urozmaiconą rzeźba dna. GOPŁO, HAŃCZA, JEZIORAK, SZELMET WIELKI Mamry 3,5 Jezioro rynnowe Hańcza 30 H S 4.0 100 40-43.3 Bring inters L

Geografia /

Wpływ zlodowaceń na środowisko pojezierzy

user profile picture

Emilka  

Obserwuj

104 Followers

 Pojezierze Pomorskie
Wpływ złodowaceń na środowisko pojeziorzy
Pojezierze Wielkopolskie
KEM
piaszczysto-
Gleby, roślinność i użytkowanie te

Otwórz aplikację

rozszerzenie

Podobne notatki

Pojezierze Pomorskie Wpływ złodowaceń na środowisko pojeziorzy Pojezierze Wielkopolskie KEM piaszczysto- Gleby, roślinność i użytkowanie terenu na glinach wytworzyły się dość dobre gleby brunatne i płowe - w uwilgotnionych zagłębieniach terenu na niektórych wysoczyznach wykształciły się żyzne czarne ziemię - na rozległych obszarach wydmowych oraz w obrębie piaszczystych pradolin i sandrów występują gleby rdzawe i bielicowe -bory sosnowe i mieszane, np. Bory Tucholskie - przeważająca część pojezierzy jest słabo. zaludniona - Wielkopolska jest od dawna intensywnie użytkowana rolniczo i ma znaczne zasoby surowców mineralnych, które umożliwiają rozwój przemysłu - wybitne walory przyrodnicze obecność licznych jezior i rzek, rozległe lasy, stosunkowo niewielka antropopresja RYNNÁ POLODOWCOWA długie wąskie zagłębienie wyżłobione w podłożu przez wody roztopowe. W najgłębszych częściach powstały jeziora rynnowe. żwirowy pagórek utworzony w wyniku 100km topnienia brył martwego lodu Pojezierze Mazurskie MORENA DENNA zbudowana z gliny lodowcowej - materiału skalnego, który pozostał po wytopieniu się lądolodu - OZ wał zbudowany z piasków i żwirów osadzonych w szczelinach lub tunelach lodowcowych PRADOLINA szeroka dolina utworzona wzdłuż czoła lądolodu między innymi przez wody roztopowe i wody rzeczne płynące z południa Obszar pojezierzy pokrywa się z zasięgiem zlodowaceń północnopolskich. Występujące tam liczne i wyraźne formy terenu powstały przede wszystkim w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodu i wód roztopowych. Krajobraz pojezierzy jest nazywany młodoglacjalnym. W pasie pojezierzy wyodrębnia się też szeroką, głęboko wciętą Dolinę Dolnej Wisły, która przecina omawiany obszar południkowo, i biegnącą równoleżnikowo Dolinę Środkowej Noteci. DRUMLINY niewielkie wzgórza o obłym kształcie zbudowane z piasków i żwirów, a niekiedy z gliny. Wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy. Typowym dla pojezierzy elementem rzeźby terenu są zbudowane z gliny wysoczyzny moreny dennej. Wyjątkowego charakteru nadają również liczne obniżenia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

bezodpływowe powstałe z wytopienia brył martwego lodu. Warunki klimatyczne niższe średnie temperatury powietrza większe roczne sumy opadów atmosferycznych - na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim (750 mm) występuje więcej opadów niż na Wielkopolskim (500 mm) im dalej na wschód tym bardziej wzrasta kontynentalizm klimatu na Pojezierzu Mazurskim warunki klimatyczne są stosunkowo surowe, zwłaszcza zimą na Pojezierzu Pomorskim klimat jest łagodniejszy z powodu bliskości morza: zimy są niezbyt mroźne, a lata - niezbyt upalne - na Pojezierzu Wielkopolskim klimat charakteryzuje się niższymi sumami opadów atmosferycznych i jest cieplejszy niż klimat innych krain tego pasa Wody powierzchniowe - najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu pojezierzy jest występowanie dużej liczby jezior - przeważają tu jeziora rynnowe, morenowe i oczka polodowcowe występuje dość gęsta sieć rzek i strumieni. Większość z nich bierze swój początek na obszarze tego pasa, np. Drwęca, Łyna, Brda, Wda, Wieprza - działami wodnymi w pasie pojezierzy są wzgórza morenowe Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego. Po ich północnej stronie rzeki są krótkie i przeważnie spływają bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Po południowej stronie rzeki.są długie. i wpadają do Wisły lub Odry - uformował się tutaj układ schodkowy - odcinki rzek co kilkadziesiąt kilometrów zmieniają swój kierunek o 90°. JEZIORO MORENOWE WZGÓRZA MORENY CZOŁOWEJ powstały przed czołem lądolodu podczas jego postoju. Zostały utworzone z różnorodnego materiału skalnego SANDRY rozległe równiny zbudowane ze żwirów i piasków naniesionych przez wody roztopowe MORENOWE efekt odcięcia odpływu wód nagromadzonych materiałem lodowcowym albo wypełnienia woda obniżeń w obrębie moreny dennej. Mają urozmaiconą linię brzegową. ŚNIARDWY, MAMRY OCZKA POLODOWCOWE powstały w zagłębieniach utworzonych po. wytopieniu się brył ·lodu pozostawionych. przez cofający się ·ladolód. Są małe, płytkie i mają owalny - kształt. RYNNOWE powstały wskutek erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem. Mają strome brzegi i urozmaiconą rzeźba dna. GOPŁO, HAŃCZA, JEZIORAK, SZELMET WIELKI Mamry 3,5 Jezioro rynnowe Hańcza 30 H S 4.0 100 40-43.3 Bring inters L