Geografia /

Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku

Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku

 Pobrzeże
Szczecińskie
Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku
Pobrzeże
dańskie
Krajobraz pobrzeży jest bardzo różnorodny. Tworzą go m.in. wyd

Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku

user profile picture

Emilka

104 Followers

Udostępnij

Zapisz

44

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Pobrzeże Szczecińskie Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku Pobrzeże dańskie Krajobraz pobrzeży jest bardzo różnorodny. Tworzą go m.in. wydmy, klify, ujścia rzek, jeziora.przybrzeżne, pradoliny, wysoczyzny morenowe, równiny.deltowe, .bagna. Pobrzeża były objęte wszystkimi zlodowaceniami. Znajdują się tutaj wychodnie wapieni mezozoicznych zalegające w okolicach Kamienia Pomorskiego tuż pod powierzchnią gruntu. Dominują tu faliste lub równinne wysoczyzny moreny dennej o wysokościach nieprzekraczających zwykle 50 m.n.p.m. Charakterystyczne dla tego pasa są też mniejsze niż na nizinach i pojezierzach pradoliny, np. Pradolina Redy-teby. Ich zbocza są stosunkowo wysokie i dość strome, a dna płaskie, zwykle zabagnione i wypełnione torfami. Najwyższy szczyt pobrzeży to wzgórze morenowe Rowokół (115 m n.p.m.) Pobrzeże Szczecińskie - jest najdalej wysunięte na zachód naszego kraju, rozciąga się od dolnego biegu Odry do ujścia Parsęty w Kołobrzegu, jest najszerszą krainą pobrzeży, dominuję tu płaskie i.faliste obszary moreny.dennej Podział Pobrzeży Pierwsze trzy regiony należą do Pobrzeży Południowobałtyckich: Pobrzeże Koszalińskie - ciągnie się od Parsęty po przylądek w Rozewie, jest węższe niż Pobrzeże Szczecińskie, ponieważ wzniesienia morenowe znajdują się bliżej wybrzeża, odznacza się bardziej pofałdowaną powierzchnią terenu Wybrzeże niskie (akumulacyjne) występuje na zdecydowanie większej części polskiego wybrzeża. Charakteryzuje się szerokimi, płaskimi i zwykle piaszczystymi plażami. Efektem budującej działalności morza są także mierzeje. Piaszczyste plaże są oddzielone od pozostałej części lądu polami wydmowymi. Występują tutaj także ruchome wydmy. Pobrzeże Gdańskie – jest najwęższe, od Rozewią aż do Gdańska ogranicza je garb pojezierny, który powstał podczas zlodowaceń północnopolskich i przebiega zaledwie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

kilka kilometrów od morza Wybrzeże wysokie (abrazyjne) powstało tam, gdzie znajdują się wysoczyzny morenowe. Charakterystyczną cechą jest obecność klifów. Plaże u podnóży klifów są wąskie i zwykle kamieniste co jest efektem abrazji - niszczenia brzegu morskiego przez fale. Nizina Staropruska - to jedyna kraina spośród opisywanych, która nie ma bezpośredniego dostępu do morza, należy do Pobrzeży Wschodniobałtyckich, w jej obrębie znajduje się najwyższy punkt całego pasa pobrzeży - Góra Zamkowa (216 m n.p.m.); jest mocno pofałdowana, przeważającą jej część zajmują obszary moreny dennej zbudowane z gliny zwałowej Przebieg linii brzegowej Linia brzegowa i rzeźba pobrzeży nie są silnie zróżnicowane. Zostały ukształtowane wskutek erozji brzegu przez fale i prądy morskie, akumulacji piasków w formie mierzei i akumulacji.materiału naniesionego przez rzeki w zatokach Największym zróżnicowaniem linii brzegowej odznacza się Pobrzeże Szczecińskie. Znajdują się tam wyspy Wolin i Uznam, oddzielające Zalew Szczeciński od pełnego morza i wód Zatoki Pomorskiej. Najbardziej wyrównana jest linia brzegowa Pobrzeża Koszalińskiego. Charakterystyczne są dla niego liczne jeziora przybrzeżne. W obrębie Pobrzeża Gdańskiego występują dwa długie i wąskie półwyspy zwane też kosami: Mierzeja Helska i Mierzeja Wiślana. Żnajduje się tutaj również ujście Wisły. Typy wybrzeży Powstawanie mierzei Mierzeja stanowi przedłużenie plaży (lądu), które narasta na skutek przemieszczania materiału piaszczystego wzdłuż brzegu. Za transport materiału odpowiedzialne są prądy przybrzeżne i falowanie. Znaczący wpływ ma na to prędkość i kierunek wiatru oraz kierunek nadbiegania fali. Jeżeli jest on prostopadły do linii brzegowej, wówczas następuje proste przemieszczanie piasku, który zostaje przyniesiony, a następnie zabierany przez fale. Narastaniu kosy, a później mierzei, sprzyja taka. sytuacja, kiedy kierunek wiatru i nadbiegania fal jest -ukośny względem linii brzegowej. Powstawanie klifu · Klif powstaje w wyniku niszczenia wysokiego brzegu poprzez falowanie i ciągłe przemieszczanie luźnego materiału skalnego (proces abrazji). Fale ustawicznie podcinają brzeg, co powoduje tworzenie się w nim zagłębień, zwanych podciosem brzegowym lub niszą abrazyjną. Wraz z pogłębianiem się niszy coraz wyższe partie brzegu obrywają się i powstają strome urwiska. U podstawy klifu rozwija się słabo pochylona w kierunku zbiornika wodnego powierzchnia, która nazywamy platformą abrazyjną. Nisza abrazyjna geografia24.pl 5 Cofanie się klifu Obszar oddziaływania fal morskich Platforma abrazyjna Dawny zasięg klifu Platforma akumulacyjna UJŚCIE WISŁY rozwój delty wg S. Lencewicza 10 0 10 - występuje tu bryza - widoczny jest wzrost kontynentalizmu klimatu (różnice w długości trwania okresu wegetacyjnego) 20 km Etapy narastania delty Wisły: 5-6 tys. lat temu 4-5 tys. lat temu 3-4 tys. lat temu 2-3 tys. lat temu od okolo 1 tys. lat temu krawędźwzniesień morenowych 18:30 18:30 Gdańsk 19:00 Tczew Zatoka Gdańska Wody powierzchniowe - występowanie licznych krótkich rzek, które mają źródła na Pojezierzu Pomorskim - mniejsze amplitudy temperatury powietrza - zimy są tu łagodniejsze wartości temperatury powietrza w lecie są niższe - wzdłuż wybrzeża wieją silne wiatry 1900 geogwich Wpływ Bałtyku na klimat pobrzeży - większa wilgotność powietrza większe sumy opadów atmosferycznych - występowanie odcinków ujściowych najdłuższych rzek w kraju: Wisły i Odry - znajdują się tutaj jeziora przybrzeżne, najwięcej jest ich na Pobrzeżu Koszalińskim - na Pobrzeżu Gdańskim znajduje się jezioro rynnowe Jezioro Żarnowieckie - na Pobrzeżu Szczecińskim znajduje się wytopiskowe jezioro Miedwie Malbork Zalew Wiślany Elblag Wysoczyzna Eiblaska Druzno 19:30 ŻUŁAWY WIŚLANE • powstały w wyniku akumulacyjnej działalności wód rzecznych ich teren jest prawie płaski, osiąga wysokość do 10 m n.p.m., a 30% jego powierzchni zajmują depresje są one najmłodszym (tej wielkości) obszarem krajobrazowym (naturalnym) Polski. Żuławy powstały około 6 tys. 1 tys. lat temu. W przeszłości teren Żuław był morską zatoką, sięgającą nawet na południe od osi Tczew-Malbork etapami formujący się dzisiejszy kształt koryta Wisły, związany był z nanoszeniem przez rzekę osadów aluwialnych i nadbudowywania terenu w wyniku ich akumulacji na dnie płytkiej morskiej zatoki z osadów aluwialnych Żuław Wiślanych powstały żyzne gleby mady jest to jeden z najważniejszych obszarów rolniczych Polski. Doskonałe gleby oraz względnie dobre warunki klimatyczne i korzystne ukształtowanie terenu, pozwalają na uprawę wymagających roślin, takich jak buraki cukrowe czy pszenica ● Działalność człowieką większa część pobrzeży jest słabo zaludniona - najlepsze warunki rozwoju rolnictwa występują na Żuławach Wiślanych - szczególnie interesującym zjawiskiem jest sezonowość zaludnienia pasa, gdzie zwykle małe nadmorskie miejscowości latem zamieniają się w mini- metropolie, pełne turystów, zimą zaś - niemal zupełnie wymierają - centrami życia gospodarczego pasa pobrzeży są większe miasta – Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Koszalin, Szczecin czy Elbląg - nadmorskie położenie w oczywisty sposób wiąże ten teren z gospodarką morską. Wielu mieszkańców pobrzeży, zwłaszcza małych miejscowości nadmorskich, trudni się rybołówstwem - szczególnie istotną rolę w aktywności gospodarczej odgrywają jednak porty morskie. Gdańsk, Gdynia czy Szczecin to zagłębia przemysłu stoczniowego, a także transportu morskiego. Największy w Polsce port morski, jak również największy w Polsce terminal kontenerowy mieści się w Gdańsku - najbardziej znanymi miejscowościami turystycznymi są: Międzyzdroje, Mielno, Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo, Hel, Sopot i Krynica Morska. Wiele z miejscowości wykształciło bogatą ofertę rozrywkową dla odwiedzających ich turystów

Geografia /

Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku

user profile picture

Emilka  

Obserwuj

104 Followers

 Pobrzeże
Szczecińskie
Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku
Pobrzeże
dańskie
Krajobraz pobrzeży jest bardzo różnorodny. Tworzą go m.in. wyd

Otwórz aplikację

rozszerzenie

Pobrzeże Szczecińskie Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku Pobrzeże dańskie Krajobraz pobrzeży jest bardzo różnorodny. Tworzą go m.in. wydmy, klify, ujścia rzek, jeziora.przybrzeżne, pradoliny, wysoczyzny morenowe, równiny.deltowe, .bagna. Pobrzeża były objęte wszystkimi zlodowaceniami. Znajdują się tutaj wychodnie wapieni mezozoicznych zalegające w okolicach Kamienia Pomorskiego tuż pod powierzchnią gruntu. Dominują tu faliste lub równinne wysoczyzny moreny dennej o wysokościach nieprzekraczających zwykle 50 m.n.p.m. Charakterystyczne dla tego pasa są też mniejsze niż na nizinach i pojezierzach pradoliny, np. Pradolina Redy-teby. Ich zbocza są stosunkowo wysokie i dość strome, a dna płaskie, zwykle zabagnione i wypełnione torfami. Najwyższy szczyt pobrzeży to wzgórze morenowe Rowokół (115 m n.p.m.) Pobrzeże Szczecińskie - jest najdalej wysunięte na zachód naszego kraju, rozciąga się od dolnego biegu Odry do ujścia Parsęty w Kołobrzegu, jest najszerszą krainą pobrzeży, dominuję tu płaskie i.faliste obszary moreny.dennej Podział Pobrzeży Pierwsze trzy regiony należą do Pobrzeży Południowobałtyckich: Pobrzeże Koszalińskie - ciągnie się od Parsęty po przylądek w Rozewie, jest węższe niż Pobrzeże Szczecińskie, ponieważ wzniesienia morenowe znajdują się bliżej wybrzeża, odznacza się bardziej pofałdowaną powierzchnią terenu Wybrzeże niskie (akumulacyjne) występuje na zdecydowanie większej części polskiego wybrzeża. Charakteryzuje się szerokimi, płaskimi i zwykle piaszczystymi plażami. Efektem budującej działalności morza są także mierzeje. Piaszczyste plaże są oddzielone od pozostałej części lądu polami wydmowymi. Występują tutaj także ruchome wydmy. Pobrzeże Gdańskie – jest najwęższe, od Rozewią aż do Gdańska ogranicza je garb pojezierny, który powstał podczas zlodowaceń północnopolskich i przebiega zaledwie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

kilka kilometrów od morza Wybrzeże wysokie (abrazyjne) powstało tam, gdzie znajdują się wysoczyzny morenowe. Charakterystyczną cechą jest obecność klifów. Plaże u podnóży klifów są wąskie i zwykle kamieniste co jest efektem abrazji - niszczenia brzegu morskiego przez fale. Nizina Staropruska - to jedyna kraina spośród opisywanych, która nie ma bezpośredniego dostępu do morza, należy do Pobrzeży Wschodniobałtyckich, w jej obrębie znajduje się najwyższy punkt całego pasa pobrzeży - Góra Zamkowa (216 m n.p.m.); jest mocno pofałdowana, przeważającą jej część zajmują obszary moreny dennej zbudowane z gliny zwałowej Przebieg linii brzegowej Linia brzegowa i rzeźba pobrzeży nie są silnie zróżnicowane. Zostały ukształtowane wskutek erozji brzegu przez fale i prądy morskie, akumulacji piasków w formie mierzei i akumulacji.materiału naniesionego przez rzeki w zatokach Największym zróżnicowaniem linii brzegowej odznacza się Pobrzeże Szczecińskie. Znajdują się tam wyspy Wolin i Uznam, oddzielające Zalew Szczeciński od pełnego morza i wód Zatoki Pomorskiej. Najbardziej wyrównana jest linia brzegowa Pobrzeża Koszalińskiego. Charakterystyczne są dla niego liczne jeziora przybrzeżne. W obrębie Pobrzeża Gdańskiego występują dwa długie i wąskie półwyspy zwane też kosami: Mierzeja Helska i Mierzeja Wiślana. Żnajduje się tutaj również ujście Wisły. Typy wybrzeży Powstawanie mierzei Mierzeja stanowi przedłużenie plaży (lądu), które narasta na skutek przemieszczania materiału piaszczystego wzdłuż brzegu. Za transport materiału odpowiedzialne są prądy przybrzeżne i falowanie. Znaczący wpływ ma na to prędkość i kierunek wiatru oraz kierunek nadbiegania fali. Jeżeli jest on prostopadły do linii brzegowej, wówczas następuje proste przemieszczanie piasku, który zostaje przyniesiony, a następnie zabierany przez fale. Narastaniu kosy, a później mierzei, sprzyja taka. sytuacja, kiedy kierunek wiatru i nadbiegania fal jest -ukośny względem linii brzegowej. Powstawanie klifu · Klif powstaje w wyniku niszczenia wysokiego brzegu poprzez falowanie i ciągłe przemieszczanie luźnego materiału skalnego (proces abrazji). Fale ustawicznie podcinają brzeg, co powoduje tworzenie się w nim zagłębień, zwanych podciosem brzegowym lub niszą abrazyjną. Wraz z pogłębianiem się niszy coraz wyższe partie brzegu obrywają się i powstają strome urwiska. U podstawy klifu rozwija się słabo pochylona w kierunku zbiornika wodnego powierzchnia, która nazywamy platformą abrazyjną. Nisza abrazyjna geografia24.pl 5 Cofanie się klifu Obszar oddziaływania fal morskich Platforma abrazyjna Dawny zasięg klifu Platforma akumulacyjna UJŚCIE WISŁY rozwój delty wg S. Lencewicza 10 0 10 - występuje tu bryza - widoczny jest wzrost kontynentalizmu klimatu (różnice w długości trwania okresu wegetacyjnego) 20 km Etapy narastania delty Wisły: 5-6 tys. lat temu 4-5 tys. lat temu 3-4 tys. lat temu 2-3 tys. lat temu od okolo 1 tys. lat temu krawędźwzniesień morenowych 18:30 18:30 Gdańsk 19:00 Tczew Zatoka Gdańska Wody powierzchniowe - występowanie licznych krótkich rzek, które mają źródła na Pojezierzu Pomorskim - mniejsze amplitudy temperatury powietrza - zimy są tu łagodniejsze wartości temperatury powietrza w lecie są niższe - wzdłuż wybrzeża wieją silne wiatry 1900 geogwich Wpływ Bałtyku na klimat pobrzeży - większa wilgotność powietrza większe sumy opadów atmosferycznych - występowanie odcinków ujściowych najdłuższych rzek w kraju: Wisły i Odry - znajdują się tutaj jeziora przybrzeżne, najwięcej jest ich na Pobrzeżu Koszalińskim - na Pobrzeżu Gdańskim znajduje się jezioro rynnowe Jezioro Żarnowieckie - na Pobrzeżu Szczecińskim znajduje się wytopiskowe jezioro Miedwie Malbork Zalew Wiślany Elblag Wysoczyzna Eiblaska Druzno 19:30 ŻUŁAWY WIŚLANE • powstały w wyniku akumulacyjnej działalności wód rzecznych ich teren jest prawie płaski, osiąga wysokość do 10 m n.p.m., a 30% jego powierzchni zajmują depresje są one najmłodszym (tej wielkości) obszarem krajobrazowym (naturalnym) Polski. Żuławy powstały około 6 tys. 1 tys. lat temu. W przeszłości teren Żuław był morską zatoką, sięgającą nawet na południe od osi Tczew-Malbork etapami formujący się dzisiejszy kształt koryta Wisły, związany był z nanoszeniem przez rzekę osadów aluwialnych i nadbudowywania terenu w wyniku ich akumulacji na dnie płytkiej morskiej zatoki z osadów aluwialnych Żuław Wiślanych powstały żyzne gleby mady jest to jeden z najważniejszych obszarów rolniczych Polski. Doskonałe gleby oraz względnie dobre warunki klimatyczne i korzystne ukształtowanie terenu, pozwalają na uprawę wymagających roślin, takich jak buraki cukrowe czy pszenica ● Działalność człowieką większa część pobrzeży jest słabo zaludniona - najlepsze warunki rozwoju rolnictwa występują na Żuławach Wiślanych - szczególnie interesującym zjawiskiem jest sezonowość zaludnienia pasa, gdzie zwykle małe nadmorskie miejscowości latem zamieniają się w mini- metropolie, pełne turystów, zimą zaś - niemal zupełnie wymierają - centrami życia gospodarczego pasa pobrzeży są większe miasta – Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Koszalin, Szczecin czy Elbląg - nadmorskie położenie w oczywisty sposób wiąże ten teren z gospodarką morską. Wielu mieszkańców pobrzeży, zwłaszcza małych miejscowości nadmorskich, trudni się rybołówstwem - szczególnie istotną rolę w aktywności gospodarczej odgrywają jednak porty morskie. Gdańsk, Gdynia czy Szczecin to zagłębia przemysłu stoczniowego, a także transportu morskiego. Największy w Polsce port morski, jak również największy w Polsce terminal kontenerowy mieści się w Gdańsku - najbardziej znanymi miejscowościami turystycznymi są: Międzyzdroje, Mielno, Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo, Hel, Sopot i Krynica Morska. Wiele z miejscowości wykształciło bogatą ofertę rozrywkową dla odwiedzających ich turystów