Historia /

11 listopada prezentacja

11 listopada prezentacja

 11 listopada
Alicja Wiecheć • Narodowe Święto
Niepodległości - polskie
święto narodowe
odbywające się 11
listopada, aby upamiętnić
odzyskan

11 listopada prezentacja

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

prezentacja B)

 

3/6

Prezentacja

11 listopada Alicja Wiecheć • Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto narodowe odbywające się 11 listopada, aby upamiętnić odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Rozbiory Polski W 1772 roku nasi trzej sąsiedzi - Austria, Prusy i Rosja - dokonują pierwszego rozbioru Polski. Nasz kraj traci wtedy część współczesnej Białorusi oraz Inflanty (na rzecz Rosji), Prusy zagarnęły Pomorze Wschodnie, zaś Austria wzięła Galicję. Mapa przed rozbiorem J Mapa po rozbiorze 1772 Brandenburg Prussia Habsburg Empire Polish-Lithuanian Commonwealth Ottoman Empire Russia Rozbiory Polski Drugi rozbiór Polski miał miejsce 21 lat później, w roku 1793. Prusy i Rosja zagarniają : wschodnie Kresy, Wielkopolskę, Kujawy, Gdańsk i Toruń. Karlskrona Ⓒ Stettin Brömsebro Drahim Glogay Kalmar Poznań Liegnitz Kuttenberg Lębork Bydgoszcz Bytów Rosja Dania Breslau Ⓒ Kalisz Inowroclaw Griezno Brześć Kuj. Sieradz Gdańsk Oppein Toruń Elblag Marbork Lidzbark Plock o tecrys Raw Częstochow Prusy Szwecja Saxony Imperium Habsburgów Upawa Królewiec Kraków Pityń Sandomier 6 Miedniki Jansbork Warsaw Ma Drohiczyn Sanok Lublin Ryga Munkacs Przemyśl fas o Cheim Trokio Brześć Litewsk Belz Lwów Halicz Wenden Luck Wilno Nowogródek Dyneburg Równe Mrisk Slucko Treshbowla Kamieniec PSKOV Polock Żytomierz Braclew Witebsk M&cislaw Smoleńsk Czemichów Kijów Rozbiory Polski W 1795 roku Polska znika na okres 123 lat z mapy świata. Nasi zaborcy zawierają ze sobą ostateczną umowę, dzieląc między siebie polskie ziemie. Polska zniknęła z mapy Europy, jednak nie z serc Polaków. Naród próbuje odzyskać niepodległość wszelkimi sposobami. Powstanie kościnszkowskie • W 1794 roku wybucha powstanie kościuszkowskie, jego przyczyną jest drugi rozbiór Polski. Polscy emigranci działający w Dreźnie utworzyli organizację spiskową. Na przywódcę powstania wybrano Tadeusza Kościuszkę. Mimo początkowych zwycięstw powstanie upadło. Powodem tego była przewaga Rosji (300 tysięcy żołnierzy) nad Polską (70 tysięcy). Legiony Polskie Polacy na Emigracji utworzyli Legiony Polskie we Włoszech (1797), które walczyły u boku Napoleona Bonaparte. Chcieli pokonać Austrię i wyzwolić część Polski. Na początku się nie udawało, jednak w 1807 roku Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Księstwo miało naw www Królestwo Kongresowe W wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego powstają trzy twory polityczne, każde...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

o innej sytuacji politycznej i gospodarczej. To są: ● ● A) Księstwo Poznańskie, B) Królestwo Polskie (zwane też Królestwem Kongresowym), C) Rzeczpospolita Krakowska. Polacy na początku byli zadowoleni. Powstała tak samo jak w Księstwie Warszawskim konstytucja, nie była ona jednak przestrzegana, co wywołało bunt wśród Polaków. Wprowadzenie cenzury, tajnej policji oraz brak szacunku do Polaków księcia Konstantego doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego. Powstanie listopadowe W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Grupa spiskowców na czele z Piotrem Wysockim napadła na Belweder, aby zamordować księcia Konstantego - wyczuł on jednak zagrożenie i uciekł w przebraniu kobiety. Następnie spiskowcy przeprowadzili udaną akcję na Arsenał, gdzie trzymano broń. Wyszli na ulice Warszawy, inni się dołączali. Wydarzenie to nazywamy nocą listopadową. Zakończyło się ono szczęśliwie, jednak powstanie nie. Przez naszą klęskę Polacy ponosili represje carskie - śmierć, zsyłka na Syberię. Ludzie bali się, więc uciekali. Wydarzenie to nazywamy wielką emigracją. Powstanie styczniowe Powstanie to wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku i trwało do wiosny 1864 roku. Podczas jego trwania stoczono około dwóch tysięcy bitw i potyczek. Skończyło się klęską tak samo, jak poprzednie. ● • Po powstanin Po powstaniu Polacy zostali poddani germanizacji i rusyfikacji, aby uczynić z nich Niemców bądź Rosjan. Józef Piłsudski ● • Józef Piłsudski chciał odzyskać niepodległość, opowiadając się po stronie państw centralnych (Niemcy, Austro-Węgry). Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec i Austrii podali do wiadomości publicznej odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 Listopada). Gdy w kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął władzę cywilną i wojskową przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczyna się nowy etap w historii Polski. Obchody na przestrzeni lat. • W 1937 roku dzień 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym. Podczas komunizmu w Polsce nie można było obchodzić tego święta. Dopiero po 1989 roku, gdy w Polsce władzę przejął Lech Wałęsa, święto zostało przywrócone. W tym dniu mamy okazję, aby podziękować naszym bliskim za walkę o wolność, aby pójść na cmentarz i odwiedzić groby tych, dzięki którym teraz możemy żyć w wolnym kraju. W całej Polsce są Organizowane różne marsze, obchody, źródła https://niepodlegla.gov.pl Dziękuję za uwagę. Alicja Wiecheć

Historia /

11 listopada prezentacja

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

 11 listopada
Alicja Wiecheć • Narodowe Święto
Niepodległości - polskie
święto narodowe
odbywające się 11
listopada, aby upamiętnić
odzyskan

Otwórz

prezentacja B)

Podobne notatki
Know Sejm Wielki  thumbnail

29

365

Sejm Wielki

Sejm Wielki, sytuacja RP, Konstytucja 3-go maja

Know Wiosna ludów - notatka szczegółowa  thumbnail

256

2965

Wiosna ludów - notatka szczegółowa

Mam nadzieję że trochę pomogę

Know Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej (WSiP kl 6) thumbnail

9

89

Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej (WSiP kl 6)

Wojna polsko-rosyjska w 1792 konfederacja targowicka Rzewuski Branicki Targowica książę Józef Poniatowski Tadeusz Kościuszko bitwy pod Zieleńcami i Dubienką Order Virtuti Militari II rozbiór traktat rozbiorowy Rosja Prusy Sejm grodzieński Grodno Gdańsk

Know Odrodzenie Rzeczypospolitej thumbnail

5

148

Odrodzenie Rzeczypospolitej

problemy młodego państwa, mała konstytucja, proces uzyskiwania niepodległości

Know Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej (WSiP kl 6) thumbnail

18

80

Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej (WSiP kl 6)

Wybuch insurekcji kościuszkowskiej Kosynierzy bitwa pod Racławicami Warszawa Wilno Jan Kiliński jakobini hugoniści Kołłątaj Uniwersał połaniecki chłopi Połaniec Dąbrowskiego Prusy bitwa pod Maciejowicami rzeź Pragi kapitulacja Joselewicz rozbiór

Know Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa  thumbnail

547

6303

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

mam nadzieje że pomogłam

11 listopada Alicja Wiecheć • Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto narodowe odbywające się 11 listopada, aby upamiętnić odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Rozbiory Polski W 1772 roku nasi trzej sąsiedzi - Austria, Prusy i Rosja - dokonują pierwszego rozbioru Polski. Nasz kraj traci wtedy część współczesnej Białorusi oraz Inflanty (na rzecz Rosji), Prusy zagarnęły Pomorze Wschodnie, zaś Austria wzięła Galicję. Mapa przed rozbiorem J Mapa po rozbiorze 1772 Brandenburg Prussia Habsburg Empire Polish-Lithuanian Commonwealth Ottoman Empire Russia Rozbiory Polski Drugi rozbiór Polski miał miejsce 21 lat później, w roku 1793. Prusy i Rosja zagarniają : wschodnie Kresy, Wielkopolskę, Kujawy, Gdańsk i Toruń. Karlskrona Ⓒ Stettin Brömsebro Drahim Glogay Kalmar Poznań Liegnitz Kuttenberg Lębork Bydgoszcz Bytów Rosja Dania Breslau Ⓒ Kalisz Inowroclaw Griezno Brześć Kuj. Sieradz Gdańsk Oppein Toruń Elblag Marbork Lidzbark Plock o tecrys Raw Częstochow Prusy Szwecja Saxony Imperium Habsburgów Upawa Królewiec Kraków Pityń Sandomier 6 Miedniki Jansbork Warsaw Ma Drohiczyn Sanok Lublin Ryga Munkacs Przemyśl fas o Cheim Trokio Brześć Litewsk Belz Lwów Halicz Wenden Luck Wilno Nowogródek Dyneburg Równe Mrisk Slucko Treshbowla Kamieniec PSKOV Polock Żytomierz Braclew Witebsk M&cislaw Smoleńsk Czemichów Kijów Rozbiory Polski W 1795 roku Polska znika na okres 123 lat z mapy świata. Nasi zaborcy zawierają ze sobą ostateczną umowę, dzieląc między siebie polskie ziemie. Polska zniknęła z mapy Europy, jednak nie z serc Polaków. Naród próbuje odzyskać niepodległość wszelkimi sposobami. Powstanie kościnszkowskie • W 1794 roku wybucha powstanie kościuszkowskie, jego przyczyną jest drugi rozbiór Polski. Polscy emigranci działający w Dreźnie utworzyli organizację spiskową. Na przywódcę powstania wybrano Tadeusza Kościuszkę. Mimo początkowych zwycięstw powstanie upadło. Powodem tego była przewaga Rosji (300 tysięcy żołnierzy) nad Polską (70 tysięcy). Legiony Polskie Polacy na Emigracji utworzyli Legiony Polskie we Włoszech (1797), które walczyły u boku Napoleona Bonaparte. Chcieli pokonać Austrię i wyzwolić część Polski. Na początku się nie udawało, jednak w 1807 roku Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Księstwo miało naw www Królestwo Kongresowe W wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego powstają trzy twory polityczne, każde...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

o innej sytuacji politycznej i gospodarczej. To są: ● ● A) Księstwo Poznańskie, B) Królestwo Polskie (zwane też Królestwem Kongresowym), C) Rzeczpospolita Krakowska. Polacy na początku byli zadowoleni. Powstała tak samo jak w Księstwie Warszawskim konstytucja, nie była ona jednak przestrzegana, co wywołało bunt wśród Polaków. Wprowadzenie cenzury, tajnej policji oraz brak szacunku do Polaków księcia Konstantego doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego. Powstanie listopadowe W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Grupa spiskowców na czele z Piotrem Wysockim napadła na Belweder, aby zamordować księcia Konstantego - wyczuł on jednak zagrożenie i uciekł w przebraniu kobiety. Następnie spiskowcy przeprowadzili udaną akcję na Arsenał, gdzie trzymano broń. Wyszli na ulice Warszawy, inni się dołączali. Wydarzenie to nazywamy nocą listopadową. Zakończyło się ono szczęśliwie, jednak powstanie nie. Przez naszą klęskę Polacy ponosili represje carskie - śmierć, zsyłka na Syberię. Ludzie bali się, więc uciekali. Wydarzenie to nazywamy wielką emigracją. Powstanie styczniowe Powstanie to wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku i trwało do wiosny 1864 roku. Podczas jego trwania stoczono około dwóch tysięcy bitw i potyczek. Skończyło się klęską tak samo, jak poprzednie. ● • Po powstanin Po powstaniu Polacy zostali poddani germanizacji i rusyfikacji, aby uczynić z nich Niemców bądź Rosjan. Józef Piłsudski ● • Józef Piłsudski chciał odzyskać niepodległość, opowiadając się po stronie państw centralnych (Niemcy, Austro-Węgry). Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec i Austrii podali do wiadomości publicznej odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 Listopada). Gdy w kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął władzę cywilną i wojskową przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczyna się nowy etap w historii Polski. Obchody na przestrzeni lat. • W 1937 roku dzień 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym. Podczas komunizmu w Polsce nie można było obchodzić tego święta. Dopiero po 1989 roku, gdy w Polsce władzę przejął Lech Wałęsa, święto zostało przywrócone. W tym dniu mamy okazję, aby podziękować naszym bliskim za walkę o wolność, aby pójść na cmentarz i odwiedzić groby tych, dzięki którym teraz możemy żyć w wolnym kraju. W całej Polsce są Organizowane różne marsze, obchody, źródła https://niepodlegla.gov.pl Dziękuję za uwagę. Alicja Wiecheć