Historia /

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

 Amigielska wojna domisera:
Nowa szlachta ( gentry) - większą rolę zaczęta odgrywać, była to
warstwa spotecana która nie posiadata tytutów s

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

17

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

user profile picture

Wiktoria Zając

2 Followers
 

Historia

 

2

Notatka

Notatka ,, AGNIELSKA WOJNA DOMOWA" Mam nadzieję że udało mi się pomóc, Miłej nauki🌷💞

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Amigielska wojna domisera: Nowa szlachta ( gentry) - większą rolę zaczęta odgrywać, była to warstwa spotecana która nie posiadata tytutów szlacheckich, ale posiadata majątki ziemskie miell prawo zasiadać w sejmie. Byta pangarowana w działalnos handlow Merkantyliam- chodziło o rozwijanie produkcji wewnętrznej obłożono wysokimi ctami eksport surowcow i import gotowych wyrobów. ✓ chcieli aniesc stosunki feudalne, które gwarantowaty starej szachcie upływy i majątki ziemsk 4. RELIGIA: - W Angli obowiązywat anglikanizm ale oprócz tego pojousit się purytaniam - odtam kalwinizmu. Purytaniam pryjęci głownie mieszczanie i chłopi, ktony choleli amenić stosunki polityczne, społeczne i gospodarcze 2. Rzigoly Stuartów (1603 rok - 1625) na tronie Angli zasiaat jej doceki krewny syn Marii Stuart Angua i Szkocja zostały połączone unig personaing. "Walia i Irlandia. Jakub I (1603-1625): jego syn karol I (1625-1649) byl zwolennikami władzy absolutnej dążyli do ograniczenia właday parlamentu angielskiego, który miał prawo do uchwalenia podatków. •Po smiera Elzbiety I król Szkocji Jakub I. •Karol I Stuart prowadził niepopulong politykę zagraniczna prowadzit licane wojny które nie prynosity panstwie korzyści. Karol popart króla Francji w cognie Hugenotami, spreciwiono się uchwaleniom nowych podatkow, wybucht konflikt. Króla 2 parlamentem, rozwiązat parlament i nie zwotywano go 10 lat. •H 1629 roku nastąpit okres jedenastoletniej Tyrani, nie zwotywano parlamentu. w tym okresie aby zdobyć środki pienięzne, wprowadzał nowe podatki, nakta dat kary i spredowat tytuty arystokratyczne, Hradica stosowat cencuse i terror wobec spreciwiających się jego polityce. Procziątek komplektu •Tryania wywołała niezadowolenie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w Angli. W Sakocji Król Karol I Stuart chciat aby ludzie presali na ongukaniam. W szkocji wybucha powstanie preciwko Królowi. Potrzebowaz kasy na prowadzenie tej wojny więc 2 Notat parlament a mysiq ze opozycja popne go i uchwali podatki. Fostulaty króla zostały odrzucone więc rozwiązat parlament nazwany KRÓTKIM PARLAMENTEM, byt amuszony go ponownie zwołać bo nie miał fundusay DEUGI PARLAMENT. John Pym i Oliver Cromwell-purytanie ktony w purytanie ktony w 1641 roku doprowadzili do ogłoszenia HIELKIES RENONSTRACJI- lista zazutów wobec Króla angukanskiego w duchu purykanskim. o pnekroczenie prawa w okresie jego samowolnych rządów, Krarol nie zgodził się na agodait ną i zadania reformy Kosciata zadania, zacaqt aresztować radykalnych członków parlament postr. opozycji stanęli miesakonce Londynu i musiał uciekać Krol. •Hybucha wojna domowa 1642 rok. Parlament wystawit wrasne wojsko no którego caele stangt ouver Cromwell, parlamentazysai pokonali wojska króla w bitwie pod Naseby 1645 rok. utworzona Armia prez Oliviera Cromwella. Dosato do roatamu wsród parlamentanystów jedni chcieli kompromisu a krolem a jedni na czele z Cromwellem chciellgo postawic pred sądem. Sąd Najwyzszy rostat powołany do osądzenia Karola I Stuarta za zdradę stanu. w akcie oskarzenia stwierdzono ze sprawowar rządy jak Tyran, Hywołał wojne domową, novusayo wszystkie stare prawa. 16 4.9r.- sąd najwyzszy vanał Karola I winnym iskazat na smierc 3 dni po został ścięty a Anglię ogroszono Republika. • Władzę prejmuje po rozbiciu opozycji Oliver Cromwell, rozwiązuje Parlament kadtubkowy i pnyjmuje Tytut LORDA PROTEKTORA. w ten sposób stat się niekoronowanym władca Angli. 16 5 1r.- Uchwalono Akt nowigacyjny - były to ustawy dotyczące prawa morskiego które miały uchronic Anglię i jej kolonie pred konkurencją innych panstw kolonialnych, ten akt sexwalat na import towardw do Angli wyłącznie na Statkach angielskich. 1652-16 54r. dosaro ao wojny pomięcizy Anglia Anglia a Holandia. poniewas akt nawigacying nie byt konystry awa Holandi bo 1 statkow europejskich należała do nich, Cromwell popieral atak sawegi na Rzeczpospolita. . Umiera Oliver Cromwell. - Po smierci władzę prejmuje jego syn Ryszard Cromwell, zostaje obalony. 166 Or w 17 w pojawiają się 2 partie polic. Koronę odzyskuje syn straconego Karola I. ! 0 - Karol 2. TORYS, wolennicy króla - wiadza królewska jest dziedziczna i nienaruszauna •NIGONIE - zwolennicy Parlamentu - że partament ma prawo do zmian succesyjnych, wymusic no krowe poapisanie Habeas Corpus 16 7 9. HABEAS CORPUS ACT - akt ktory mówił o nietyikounosci osobistej dia wszystkich. 1689 16 894. Bill of rights byta to ustawa która magraniczała władzę królewską * od parcamentu. akt gwaran kazdej osobi nietykalnos osobist

Historia /

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

user profile picture

Wiktoria Zając

2 Followers
 

Historia

 

2

Notatka

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Amigielska wojna domisera:
Nowa szlachta ( gentry) - większą rolę zaczęta odgrywać, była to
warstwa spotecana która nie posiadata tytutów s

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

17

Komentarze (1)

D

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Notatka ,, AGNIELSKA WOJNA DOMOWA" Mam nadzieję że udało mi się pomóc, Miłej nauki🌷💞

Podobne notatki

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

Know panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska  thumbnail

175

 

8/1/2

4

Kongres wiedeński

Know Kongres wiedeński  thumbnail

920

 

4/1/2/3

3

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1021

 

1/2

Więcej

Amigielska wojna domisera: Nowa szlachta ( gentry) - większą rolę zaczęta odgrywać, była to warstwa spotecana która nie posiadata tytutów szlacheckich, ale posiadata majątki ziemskie miell prawo zasiadać w sejmie. Byta pangarowana w działalnos handlow Merkantyliam- chodziło o rozwijanie produkcji wewnętrznej obłożono wysokimi ctami eksport surowcow i import gotowych wyrobów. ✓ chcieli aniesc stosunki feudalne, które gwarantowaty starej szachcie upływy i majątki ziemsk 4. RELIGIA: - W Angli obowiązywat anglikanizm ale oprócz tego pojousit się purytaniam - odtam kalwinizmu. Purytaniam pryjęci głownie mieszczanie i chłopi, ktony choleli amenić stosunki polityczne, społeczne i gospodarcze 2. Rzigoly Stuartów (1603 rok - 1625) na tronie Angli zasiaat jej doceki krewny syn Marii Stuart Angua i Szkocja zostały połączone unig personaing. "Walia i Irlandia. Jakub I (1603-1625): jego syn karol I (1625-1649) byl zwolennikami władzy absolutnej dążyli do ograniczenia właday parlamentu angielskiego, który miał prawo do uchwalenia podatków. •Po smiera Elzbiety I król Szkocji Jakub I. •Karol I Stuart prowadził niepopulong politykę zagraniczna prowadzit licane wojny które nie prynosity panstwie korzyści. Karol popart króla Francji w cognie Hugenotami, spreciwiono się uchwaleniom nowych podatkow, wybucht konflikt. Króla 2 parlamentem, rozwiązat parlament i nie zwotywano go 10 lat. •H 1629 roku nastąpit okres jedenastoletniej Tyrani, nie zwotywano parlamentu. w tym okresie aby zdobyć środki pienięzne, wprowadzał nowe podatki, nakta dat kary i spredowat tytuty arystokratyczne, Hradica stosowat cencuse i terror wobec spreciwiających się jego polityce. Procziątek komplektu •Tryania wywołała niezadowolenie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w Angli. W Sakocji Król Karol I Stuart chciat aby ludzie presali na ongukaniam. W szkocji wybucha powstanie preciwko Królowi. Potrzebowaz kasy na prowadzenie tej wojny więc 2 Notat parlament a mysiq ze opozycja popne go i uchwali podatki. Fostulaty króla zostały odrzucone więc rozwiązat parlament nazwany KRÓTKIM PARLAMENTEM, byt amuszony go ponownie zwołać bo nie miał fundusay DEUGI PARLAMENT. John Pym i Oliver Cromwell-purytanie ktony w purytanie ktony w 1641 roku doprowadzili do ogłoszenia HIELKIES RENONSTRACJI- lista zazutów wobec Króla angukanskiego w duchu purykanskim. o pnekroczenie prawa w okresie jego samowolnych rządów, Krarol nie zgodził się na agodait ną i zadania reformy Kosciata zadania, zacaqt aresztować radykalnych członków parlament postr. opozycji stanęli miesakonce Londynu i musiał uciekać Krol. •Hybucha wojna domowa 1642 rok. Parlament wystawit wrasne wojsko no którego caele stangt ouver Cromwell, parlamentazysai pokonali wojska króla w bitwie pod Naseby 1645 rok. utworzona Armia prez Oliviera Cromwella. Dosato do roatamu wsród parlamentanystów jedni chcieli kompromisu a krolem a jedni na czele z Cromwellem chciellgo postawic pred sądem. Sąd Najwyzszy rostat powołany do osądzenia Karola I Stuarta za zdradę stanu. w akcie oskarzenia stwierdzono ze sprawowar rządy jak Tyran, Hywołał wojne domową, novusayo wszystkie stare prawa. 16 4.9r.- sąd najwyzszy vanał Karola I winnym iskazat na smierc 3 dni po został ścięty a Anglię ogroszono Republika. • Władzę prejmuje po rozbiciu opozycji Oliver Cromwell, rozwiązuje Parlament kadtubkowy i pnyjmuje Tytut LORDA PROTEKTORA. w ten sposób stat się niekoronowanym władca Angli. 16 5 1r.- Uchwalono Akt nowigacyjny - były to ustawy dotyczące prawa morskiego które miały uchronic Anglię i jej kolonie pred konkurencją innych panstw kolonialnych, ten akt sexwalat na import towardw do Angli wyłącznie na Statkach angielskich. 1652-16 54r. dosaro ao wojny pomięcizy Anglia Anglia a Holandia. poniewas akt nawigacying nie byt konystry awa Holandi bo 1 statkow europejskich należała do nich, Cromwell popieral atak sawegi na Rzeczpospolita. . Umiera Oliver Cromwell. - Po smierci władzę prejmuje jego syn Ryszard Cromwell, zostaje obalony. 166 Or w 17 w pojawiają się 2 partie polic. Koronę odzyskuje syn straconego Karola I. ! 0 - Karol 2. TORYS, wolennicy króla - wiadza królewska jest dziedziczna i nienaruszauna •NIGONIE - zwolennicy Parlamentu - że partament ma prawo do zmian succesyjnych, wymusic no krowe poapisanie Habeas Corpus 16 7 9. HABEAS CORPUS ACT - akt ktory mówił o nietyikounosci osobistej dia wszystkich. 1689 16 894. Bill of rights byta to ustawa która magraniczała władzę królewską * od parcamentu. akt gwaran kazdej osobi nietykalnos osobist