Historia /

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

 Amigielska wojna domisera:
Nowa szlachta ( gentry) - większą rolę zaczęta odgrywać, była to
warstwa spotecana która nie posiadata tytutów s

,,ANGIELSKA WOJNA DOMOWA"

user profile picture

Wiktoria Zając

6 Obserwujących

48

Udostępnij

Zapisz

Notatka ,, AGNIELSKA WOJNA DOMOWA" Mam nadzieję że udało mi się pomóc, Miłej nauki🌷💞

 

2

Notatka

Amigielska wojna domisera: Nowa szlachta ( gentry) - większą rolę zaczęta odgrywać, była to warstwa spotecana która nie posiadata tytutów szlacheckich, ale posiadata majątki ziemskie miell prawo zasiadać w sejmie. Byta pangarowana w działalnos handlow Merkantyliam- chodziło o rozwijanie produkcji wewnętrznej obłożono wysokimi ctami eksport surowcow i import gotowych wyrobów. ✓ chcieli aniesc stosunki feudalne, które gwarantowaty starej szachcie upływy i majątki ziemsk 4. RELIGIA: - W Angli obowiązywat anglikanizm ale oprócz tego pojousit się purytaniam - odtam kalwinizmu. Purytaniam pryjęci głownie mieszczanie i chłopi, ktony choleli amenić stosunki polityczne, społeczne i gospodarcze 2. Rzigoly Stuartów (1603 rok - 1625) na tronie Angli zasiaat jej doceki krewny syn Marii Stuart Angua i Szkocja zostały połączone unig personaing. "Walia i Irlandia. Jakub I (1603-1625): jego syn karol I (1625-1649) byl zwolennikami władzy absolutnej dążyli do ograniczenia właday parlamentu angielskiego, który miał prawo do uchwalenia podatków. •Po smiera Elzbiety I król Szkocji Jakub I. •Karol I Stuart prowadził niepopulong politykę zagraniczna prowadzit licane wojny które nie prynosity panstwie korzyści. Karol popart króla Francji w cognie Hugenotami, spreciwiono się uchwaleniom nowych podatkow, wybucht konflikt. Króla 2 parlamentem, rozwiązat parlament i nie zwotywano go 10 lat. •H 1629 roku nastąpit okres jedenastoletniej Tyrani, nie zwotywano parlamentu. w tym okresie aby zdobyć środki pienięzne, wprowadzał nowe podatki, nakta dat kary i spredowat tytuty arystokratyczne, Hradica stosowat cencuse i terror wobec spreciwiających się jego polityce. Procziątek komplektu •Tryania wywołała niezadowolenie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w Angli. W Sakocji Król Karol I Stuart chciat aby ludzie presali na ongukaniam. W szkocji wybucha powstanie preciwko Królowi. Potrzebowaz kasy na prowadzenie tej wojny więc 2 Notat parlament a mysiq ze opozycja popne go i uchwali podatki. Fostulaty króla zostały odrzucone więc rozwiązat parlament nazwany KRÓTKIM PARLAMENTEM, byt amuszony go ponownie zwołać bo nie miał fundusay DEUGI PARLAMENT. John Pym i Oliver Cromwell-purytanie ktony w purytanie ktony w 1641 roku doprowadzili do ogłoszenia HIELKIES RENONSTRACJI- lista zazutów wobec Króla angukanskiego w duchu purykanskim. o pnekroczenie prawa w okresie jego samowolnych rządów, Krarol nie zgodził się na agodait ną i zadania reformy Kosciata zadania, zacaqt aresztować radykalnych członków parlament postr. opozycji stanęli miesakonce Londynu i musiał uciekać Krol. •Hybucha wojna domowa 1642 rok. Parlament wystawit wrasne wojsko no którego caele stangt ouver Cromwell, parlamentazysai pokonali wojska króla w bitwie pod Naseby 1645 rok. utworzona Armia prez Oliviera Cromwella. Dosato do roatamu wsród parlamentanystów jedni chcieli kompromisu a krolem a jedni na czele z Cromwellem chciellgo postawic pred sądem. Sąd Najwyzszy rostat powołany do osądzenia Karola I Stuarta za zdradę stanu. w akcie oskarzenia stwierdzono ze sprawowar rządy jak Tyran, Hywołał wojne domową, novusayo wszystkie stare prawa. 16 4.9r.- sąd najwyzszy vanał Karola I winnym iskazat na smierc 3 dni po został ścięty a Anglię ogroszono Republika. • Władzę prejmuje po rozbiciu opozycji Oliver Cromwell, rozwiązuje Parlament kadtubkowy i pnyjmuje Tytut LORDA PROTEKTORA. w ten sposób stat się niekoronowanym władca Angli. 16 5 1r.- Uchwalono Akt nowigacyjny - były to ustawy dotyczące prawa morskiego które miały uchronic Anglię i jej kolonie pred konkurencją innych panstw kolonialnych, ten akt sexwalat na import towardw do Angli wyłącznie na Statkach angielskich. 1652-16 54r. dosaro ao wojny pomięcizy Anglia Anglia a Holandia. poniewas akt nawigacying nie byt konystry awa Holandi bo 1 statkow europejskich należała do nich, Cromwell popieral atak sawegi na Rzeczpospolita. . Umiera Oliver Cromwell. - Po smierci władzę prejmuje jego syn Ryszard Cromwell, zostaje obalony. 166 Or w 17 w pojawiają się 2 partie polic. Koronę odzyskuje syn straconego Karola I. ! 0 - Karol 2. TORYS, wolennicy króla - wiadza królewska jest dziedziczna i nienaruszauna •NIGONIE - zwolennicy Parlamentu - że partament ma prawo do zmian succesyjnych, wymusic no krowe poapisanie Habeas Corpus 16 7 9. HABEAS CORPUS ACT - akt ktory mówił o nietyikounosci osobistej dia wszystkich. 1689 16 894. Bill of rights byta to ustawa która magraniczała władzę królewską * od parcamentu. akt gwaran kazdej osobi nietykalnos osobist