Ateńska demokracja 1. ATENY NA DRODZE DO USTROJU DEMOKRATYCZNEGO: 621 w.p.n.e Drakon dokonał pierwszej klasyfikacji prawa ( drakońskie kary ) 594 roku p.n.e. Solon wprowadził reformy a najważniejsze z nich to: • zgromadzenie ludowe Eklezja ● rada 400-stu wybierała 9 archontów władzy wykonawczej • stworzył sąd przysięgłych który zajmował się apelacjami od decyzji archontów areopag czyli rada stworzona z byłych archontów, najwyższy sąd w Atenach podział obywateli według dochodów na 4 klasy unieważnienie długów ● zakaz pożyczek pod zastaw osoby • Ustrój Aten oligarchiczny czyli rządy nielicznych najbogatszych rodów arystokratycznych. 2. 508 rok p.n.e. Reformy Klejstenesa ich celem było odebranie arystokracji wpływu na politykę i zapobieganie tyrani. Zgromadzenie ludowe (wzrost jego znaczenia ) uczestniczą w nim mężczyźni noszący broń po 21 roku życia w zgromadzeniu uczestniczy od 7 do 9 tys. osób Rada Pięciuset tzw. Bule wybrana z 10 okręgów Attyki po 50 osób wybranych przez 9 archontów oraz strategów (dowódcy armii lub floty) Sądownictwo tzw. sąd skorupkowy podczas zgromadzenia ludowego, obywatele na tabliczkach glinianych wskazywali osobę która zagraża ustrojowi państwa, wskazane osoby skazywano na wygnanie na 10 lat ale bez utraty majątku i obywatelstwa. 3. 5 w.p.n.e Reformy Peryklesa- Ateńska droga do demokracji -zgromadzenie ludowe wszystkich obywateli ( władza ustawodawcza) poprzez podniesienie rąk, zbierano się 40 razy w roku (około co tydzień) -rada pięciuset (przygotowywała obrady zgromadzenia i sprawowała nadzór nad archontami i strategami -archonci...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zajmowali się sprawami religijnymi urzędy były kadencyjne (1 rok) -sądownictwo ( sąd przysięgłych i skorupkowy. 4. Znaczenie demokracji - obywatele identyfikowali się z państwem, urzędy płatne miały nie dopuścić do powstania korupcji. -rozszerzanie horyzontów myślowych -demagodzy czyli osoby głoszące populistyczne hasła w celu zdobycia władzy nad ludem -demokracja jako ustrój jest wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń KORUPCJA- wykorzystanie stanowiska publicznego do celów prywatnych.

Historia /

Ateńska demokracja

user profile picture

Marcelinka Pierniak

13 Followers

 Ateńska demokracja
1. ATENY NA DRODZE DO USTROJU DEMOKRATYCZNEGO:
621 w.p.n.e Drakon dokonał pierwszej klasyfikacji prawa ( drakońskie kary

Otwórz

Notatka z lekcji

Ateńska demokracja 1. ATENY NA DRODZE DO USTROJU DEMOKRATYCZNEGO: 621 w.p.n.e Drakon dokonał pierwszej klasyfikacji prawa ( drakońskie kary ) 594 roku p.n.e. Solon wprowadził reformy a najważniejsze z nich to: • zgromadzenie ludowe Eklezja ● rada 400-stu wybierała 9 archontów władzy wykonawczej • stworzył sąd przysięgłych który zajmował się apelacjami od decyzji archontów areopag czyli rada stworzona z byłych archontów, najwyższy sąd w Atenach podział obywateli według dochodów na 4 klasy unieważnienie długów ● zakaz pożyczek pod zastaw osoby • Ustrój Aten oligarchiczny czyli rządy nielicznych najbogatszych rodów arystokratycznych. 2. 508 rok p.n.e. Reformy Klejstenesa ich celem było odebranie arystokracji wpływu na politykę i zapobieganie tyrani. Zgromadzenie ludowe (wzrost jego znaczenia ) uczestniczą w nim mężczyźni noszący broń po 21 roku życia w zgromadzeniu uczestniczy od 7 do 9 tys. osób Rada Pięciuset tzw. Bule wybrana z 10 okręgów Attyki po 50 osób wybranych przez 9 archontów oraz strategów (dowódcy armii lub floty) Sądownictwo tzw. sąd skorupkowy podczas zgromadzenia ludowego, obywatele na tabliczkach glinianych wskazywali osobę która zagraża ustrojowi państwa, wskazane osoby skazywano na wygnanie na 10 lat ale bez utraty majątku i obywatelstwa. 3. 5 w.p.n.e Reformy Peryklesa- Ateńska droga do demokracji -zgromadzenie ludowe wszystkich obywateli ( władza ustawodawcza) poprzez podniesienie rąk, zbierano się 40 razy w roku (około co tydzień) -rada pięciuset (przygotowywała obrady zgromadzenia i sprawowała nadzór nad archontami i strategami -archonci...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zajmowali się sprawami religijnymi urzędy były kadencyjne (1 rok) -sądownictwo ( sąd przysięgłych i skorupkowy. 4. Znaczenie demokracji - obywatele identyfikowali się z państwem, urzędy płatne miały nie dopuścić do powstania korupcji. -rozszerzanie horyzontów myślowych -demagodzy czyli osoby głoszące populistyczne hasła w celu zdobycia władzy nad ludem -demokracja jako ustrój jest wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń KORUPCJA- wykorzystanie stanowiska publicznego do celów prywatnych.