Historia /

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka

 Devwkracja szlachecha
1. Stan szlachedzki
Szlachta to potomkowie rycerstwa, które pod koniec XV wieku zajęło się zarządzaniem swoimi
majątk

Demokracja szlachecka

user profile picture

Anna

225 Obserwujących

178

Udostępnij

Zapisz

historia klasa 6 nowa era

 

6

Notatka

Devwkracja szlachecha 1. Stan szlachedzki Szlachta to potomkowie rycerstwa, które pod koniec XV wieku zajęło się zarządzaniem swoimi majątkami ziemskimi. Po przodkach przejęli prawo do noszenia stabli i używania hevbu. Mieszczanie i chłopi musieli zwracać się do nich, jaśnie panie". Szlachta stanowiła zaledwie 6-10% społeczeństwa Rzeczypospolitej. Szlachta uznawała się za jedynych pełnoprawnych obywateli państwa. 2. Szlacheckie prawa i obowiązki. ● • Szlachta w Polsce zyskiwała dominującą pozycje. Przyczyniały się do tego przyznawane tej grupie prawa, m.in. do posiadania ziemi, sprawowania najwyższych urzędów i współrządzenia państwem. Monarchowie, aby zdobyć poparcie szlachty, nadawali jej liczne przywileje, czyli specjalne korzyści. Uprzywilejowaną pozycje szlachty ugruntowała uchwalona w 1505 v. konstytucja Nihil novi co oznaczało nic nowego". Szlachcice obowiązek na wezwanie kvóla buonić kraju wypadku zagrożenia. Wojsko szlacheckie było pospolitym ruszeniem. Każdy z powołanych musiał z własnych funduszy zapewnić sobie uzbrojenie. n nazywane 3. Demokracja szlachecka ● System władzy, który instniał w królestwie Polskim od XV wieku, okiveślamy demokracją szlachecką. Demokracja oznacza vzgdy wszystkich pełnoprawnych obywateli, w Polsce byli to salachoice. Najważniejsze demokracje podejmowano na sejmie walnym. Ustanawiano na nim prawa i zawierano traktaty między navodowe. Na sejmie obowiązywa- Ta jednomyślność- do podjęcia decyzji wymagano xgody wszystkich. Ważnym organem władzy, były sejmiki ziemskie, które podejmowały decyzje sprawach lokalnych, wybieraty postów na sejm walny i ustalały instrukcje. Aby zachować większy wpływ na władzę, monarcha w zamian za poparcie nadawał dostojnikom kuvólewszczyzny....

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Były to ziemie należące do władcy, które przekazywano obdarowanemu w użytkowanie, stanowiło to źvódło dużych dochodów. 4. Na sejmie walnym • Pierwsze obrady sejmu walnego odbyły się w 1493r. Sejm składał się z kvóla, senatu czyli wyższej izby sejmu walnego, wyłonił się z vady monarszej, która była organem dovadczym króla. Ovaz Izby poselskiej 5. Zvóżnicowanie stanu szlacheckiego. • Szlachta vóżniła się pod względem posiadanego majątku. Należały do niej osoby zarówno z bogatego możnowładztwa jaki ubogiego vycerstwa. Z tego powodu stan dzielił się na kilka grup: a) Magnatevia to najbogatsza grupa polskiej szlachty. W jej posiadaniu znajdowały się ogromme majątki. 6) Średnia szlachta składała się z właścicieli jednej lub kilku wsi, mieszkali w dworkach szlacheckich. c) Szlachta zagrodowa skupiała posiadaczy niewielkich gospodarstw nazywanych raguodami. d) Gołota nie posiadata majątku. Jej przedstawiciele często zaciągali się do wojska lub służyli u magnatów