Historia /

dwie okupacje okupacja niemiecka okupacja sowiecka

dwie okupacje okupacja niemiecka okupacja sowiecka

 JAK PODZIELONO ZIEMIE POLSKIE MIĘDZY OKUPANTÓW?
Liennie polslive, litove zudexły się pod dupacją memiecką,
no olvie części. Pomone, wielkop

dwie okupacje okupacja niemiecka okupacja sowiecka

user profile picture

Natalia

5 Followers

Udostępnij

Zapisz

3

 

8

Notatka

historia

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

JAK PODZIELONO ZIEMIE POLSKIE MIĘDZY OKUPANTÓW? Liennie polslive, litove zudexły się pod dupacją memiecką, no olvie części. Pomone, wielkopolskę, zachodnią podrieldwo część nojenodlatua łódzkiego, pornocue Mazowsze i Suwalszczyznę wcielowo do I Pixeszy. JAKIE FORMY TERRORU STOSOWAŁA IT RZESZA NA OKUPOWANYCH ZIEMIACH? - на Plansmaine, rozpoczęcie i provodreive nojmy vapostniczej, wonderstwa donany waive ha justach wojenych i maność cywilnej, mosowa elisterminacja w obozach, poliarowe egrelucje, topouli uliczne, meco niewolnicza, mynedienie undnaśi, celove arenie miast i lusi. •NA CRYM POLEGAŁA POLITYKA OKUPACYJNA ZSRS WOBEC POLAKÓW? ZSRS. Payłączenie ziemi wileńskiej do difenshine; SRR i inych ziem pobskich do republik souieckich. Przeprowadzons referendum, Wore dostato ofatszonowe o przyłączenin Doelich Fresów do Deportonono inteligencję polską i jej rodziny w głąb Rosji. Wielu z deportowanych zmanto to vożnych, ciężkich, w trollych monelikach mecachm. in. w Kozachistame, Urolu, itp. Wprowadzenieun savieckiej administracji m. in. hotchory, industrializacja. Pozoynowe się polskich dementen we tych terenech. Sowieci provoditi represyjną politykę luobec Polaków. Wprowadzali do więzieli, zabijoli, nyuszili. Zabiendu oui toliże mająten Polando i eynorili go wgłąb ZSRR. PRZEDSTAW PODZIAŁ XIEM I RZECZYPOSPOLITEJ POKONANY PRZEZ OKUPANTON W 1938r... I Rzesza? Mazowsze • Lubelszczyzus Wiellopoishia Pomorze Śląsk ZSRR Polohie części ditwy. Białorusi Wrainy UL WYMIEŃ SPOSOBY PRZEŚLADOWANIA POLSKIEJ LUDNOŚCI STOSOWANE PRZEZ WEADZE SOWIECKIE. •Morowe przesiedlenia Polariów do Kozechseem lub na Syberię. → Wyndz do ciężkiej pracy wo togroch. → Wymontonanie poshich oficerów w Katyniu. krotnie gadnitali i. Pierw Brytanit się pod Bu, który brytyjskie odbyła się e-na tery odejmow tator ZSR Otwarty onte za dnia p TARK - pg zne Omów PastĘ POWANIE NIEMCÓW WOBEC POLAKÓW NA ZIEMACH WCIELOWYCH Najuażiejszym celei...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

politylu pronacconej przea Nemcão no disponerych ziemniach pobluche bylo cotuouite podpongonousie. Kli wastrzelinquir, osadkowie to po J RZESZY intereson = Rzeszy Stosując temor → zacielitością przed labhavano Polohiáo podejrzen ・ze szczególny więzieniach i oborach →→ romienais uyelimuiausi reczywistych (księza, nauczyciele, itd.), pozostałą zob jego część amusé do portuszeństus. o uostowiacie autyniemieckie, biorących udział w mitu ap ovex udzielających pomocy zydlan. Pozboriary elity word wist stać się tauną, meilyloztałconą i bezwzględure elsplatanong cAwtypolda politylia niemiecka doprovisoite do Sulierti setel fysięcy osat, a kolejnym tysiquone przyniosa triste drożizung fixy came i psychiczne. WSKAZ PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY OKUPACJĄ NIEMIECKĄ ISOWECK A939-194 PODOBIEŃSTWA → próby nacjonalizowania luduati (germanizacją /sonie tyzacją). → prestastonsure poblich elit. → niszczenie polskiej kulting. RÓŻNICE: OKUPACJA NIEMIECKA: → zoytui do generaluepo Gubernatorstwa. junioreive hudzi trolitarnych, jelo osoby pochodzenia niemieckieg do > parbenienie pnew (obyvatelshich, politycznych itp.). →→→→Hdohoist → budaiquie obozów zaplody. OKUPACJA SOWIECKA: → zoytli do tagrów (obosów pracy). → zaythi no. Syberię. → Kolelity vitega volonicza. → zonoz nauki religii. 60 JF P

Historia /

dwie okupacje okupacja niemiecka okupacja sowiecka

user profile picture

Natalia   

Obserwuj

5 Followers

 JAK PODZIELONO ZIEMIE POLSKIE MIĘDZY OKUPANTÓW?
Liennie polslive, litove zudexły się pod dupacją memiecką,
no olvie części. Pomone, wielkop

Otwórz aplikację

historia

Podobne notatki

JAK PODZIELONO ZIEMIE POLSKIE MIĘDZY OKUPANTÓW? Liennie polslive, litove zudexły się pod dupacją memiecką, no olvie części. Pomone, wielkopolskę, zachodnią podrieldwo część nojenodlatua łódzkiego, pornocue Mazowsze i Suwalszczyznę wcielowo do I Pixeszy. JAKIE FORMY TERRORU STOSOWAŁA IT RZESZA NA OKUPOWANYCH ZIEMIACH? - на Plansmaine, rozpoczęcie i provodreive nojmy vapostniczej, wonderstwa donany waive ha justach wojenych i maność cywilnej, mosowa elisterminacja w obozach, poliarowe egrelucje, topouli uliczne, meco niewolnicza, mynedienie undnaśi, celove arenie miast i lusi. •NA CRYM POLEGAŁA POLITYKA OKUPACYJNA ZSRS WOBEC POLAKÓW? ZSRS. Payłączenie ziemi wileńskiej do difenshine; SRR i inych ziem pobskich do republik souieckich. Przeprowadzons referendum, Wore dostato ofatszonowe o przyłączenin Doelich Fresów do Deportonono inteligencję polską i jej rodziny w głąb Rosji. Wielu z deportowanych zmanto to vożnych, ciężkich, w trollych monelikach mecachm. in. w Kozachistame, Urolu, itp. Wprowadzenieun savieckiej administracji m. in. hotchory, industrializacja. Pozoynowe się polskich dementen we tych terenech. Sowieci provoditi represyjną politykę luobec Polaków. Wprowadzali do więzieli, zabijoli, nyuszili. Zabiendu oui toliże mająten Polando i eynorili go wgłąb ZSRR. PRZEDSTAW PODZIAŁ XIEM I RZECZYPOSPOLITEJ POKONANY PRZEZ OKUPANTON W 1938r... I Rzesza? Mazowsze • Lubelszczyzus Wiellopoishia Pomorze Śląsk ZSRR Polohie części ditwy. Białorusi Wrainy UL WYMIEŃ SPOSOBY PRZEŚLADOWANIA POLSKIEJ LUDNOŚCI STOSOWANE PRZEZ WEADZE SOWIECKIE. •Morowe przesiedlenia Polariów do Kozechseem lub na Syberię. → Wyndz do ciężkiej pracy wo togroch. → Wymontonanie poshich oficerów w Katyniu. krotnie gadnitali i. Pierw Brytanit się pod Bu, który brytyjskie odbyła się e-na tery odejmow tator ZSR Otwarty onte za dnia p TARK - pg zne Omów PastĘ POWANIE NIEMCÓW WOBEC POLAKÓW NA ZIEMACH WCIELOWYCH Najuażiejszym celei...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

politylu pronacconej przea Nemcão no disponerych ziemniach pobluche bylo cotuouite podpongonousie. Kli wastrzelinquir, osadkowie to po J RZESZY intereson = Rzeszy Stosując temor → zacielitością przed labhavano Polohiáo podejrzen ・ze szczególny więzieniach i oborach →→ romienais uyelimuiausi reczywistych (księza, nauczyciele, itd.), pozostałą zob jego część amusé do portuszeństus. o uostowiacie autyniemieckie, biorących udział w mitu ap ovex udzielających pomocy zydlan. Pozboriary elity word wist stać się tauną, meilyloztałconą i bezwzględure elsplatanong cAwtypolda politylia niemiecka doprovisoite do Sulierti setel fysięcy osat, a kolejnym tysiquone przyniosa triste drożizung fixy came i psychiczne. WSKAZ PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY OKUPACJĄ NIEMIECKĄ ISOWECK A939-194 PODOBIEŃSTWA → próby nacjonalizowania luduati (germanizacją /sonie tyzacją). → prestastonsure poblich elit. → niszczenie polskiej kulting. RÓŻNICE: OKUPACJA NIEMIECKA: → zoytui do generaluepo Gubernatorstwa. junioreive hudzi trolitarnych, jelo osoby pochodzenia niemieckieg do > parbenienie pnew (obyvatelshich, politycznych itp.). →→→→Hdohoist → budaiquie obozów zaplody. OKUPACJA SOWIECKA: → zoytli do tagrów (obosów pracy). → zaythi no. Syberię. → Kolelity vitega volonicza. → zonoz nauki religii. 60 JF P