Historia /

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji

 Dzieje starożytnej Grecji
1. Hellada i Hellenowie
Periodyzacja dziejów:
●
●
●
●
Okres minojski
Okres mykeński
●
Wieki ,,ciemne" - 1200/1100

Dzieje starożytnej Grecji

user profile picture

ninaaa.a

38 Followers

149

Udostępnij

Zapisz

notatka z 2 działu z historii Dzieje starożytnej Grecji

 

1

Notatka

Dzieje starożytnej Grecji 1. Hellada i Hellenowie Periodyzacja dziejów: ● ● ● ● Okres minojski Okres mykeński ● Wieki ,,ciemne" - 1200/1100 - 800 ● Okres archaiczny ● Okres klasyczny Najstarsze pałace: ● Knossos Okres hellenistyczny Okres rzymski ● Malii ● Zakros Fajstos Wyrobnictwo i osiągnięcia: ● Wino Oliwa Ceramika Luksusowe tkaniny Pismo linearne A Upadek: Upadek kultury minojskiej najczęściej wiąże się z katastrofą na wyspie Santorini (uderzenie meteorytu). Fala uderzeniowa musiała być tak ogromna, że wywołała trzęsienie ziemi na Krecie i zniszczyła tamtejszą cywilizację. Mykeny - ślady pałaców mykeńskich znaleziono w: ● ● ● ● Sparcie Tebach Atenach ● Pylos Mykeńczycy wypracowali Pismo Linearne B, które udało się odczytać w przeciwieństwie do pisma Hellenów. Najazd Dorów = wieki,,ciemne" Okres archaiczny IX/VIII-VI wiek p.n.e. Cechy charakterystyczne okresu archaicznego: Orientalizacja sztuki greckiej ● Rozwój handlu śródziemnomorskiego Ożywienie kulturalne (pierwsze igrzyska <3) Rozwój „państwowości” - pojawienie się polis ● Rozwój alfabetu greckiego ● Przemiany w wojskowości ● Ewolucja systemu społecznego Polis - greckie państwa-miasta, np. Sparta, Ateny. Po,,wiekach ciemnych" Grecy przystąpili do tzw. Wielkiej kolonizacji, czyli okresu zasiedlania basenu Morza Śródziemnego. Pierwszą grecką kolonią było Pithekusai (Pithekoussai), założona prawdopodobnie około 770 r. p.n.e. 2. Ateńska demokracja Ateńczycy za twórcę swojego Polis uważali Tezeusza -herosa. Trzy ważne reformy: • Reformy Drakońskie surowe zaostrzenie prawa karnego • Reformy Solona ok. 595/594 r. p.n.e. wprowadzenie podziału w Grecji na fyle i demy - ośrodki wyborcze ● Reforma Klejstenesa - najważniejsza z reform, wprowadziła ateńską demokrację. Dokonała podziału kraju na 10 jednostek administracyjnych - fyl. Solon: • „strząśnięcie długów" ● Utworzenie czterech klas politycznych • Wprowadzenie administracyjnego nowego Pizystrat - ostatni tyran Aten. Podział administracyjny Klejstenesa: Organy władzy w Atenach: podziału Utworzenie 10 fyl - fylę tworzyły trzy demy Utworzenie rady pięciuset Utworzenie urzędu Stratega ●...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Zgromadzenie ludowe (eklezja) ● Rada Pięciuset (boule) Ostracyzm - sąd ludowy ● Areopagrada złożona z byłych archontów, urzędnicy zbierali się na wzgórzu Aresa ● Heliaja - inna forma sądu ludowego Eutyna procedura przedstawiania sprawozdania przez urzędnika państwowego po złożeniu kadencji. Perykles - w latach 444-429 p.n.e. pełnił funkcję stratega, rozbudował Ateny. Społeczeństwo Aten: Obywatele - ● Cudzoziemcy - metojkowie ● Kobiety Niewolnicy Agora - główny plac w Atenach w środku miasta, na którym odbywały się zgromadzenia ludowe, a także sądy lub targowiska. Akropol - wzgórze świątynne nad miastem. Odbywały się tam najważniejsze uroczystości religijne. Lakonia (Lacedemon) - Sparta. Likurg - pierwszy prawodawca Sparty. Otrzymał on tzw. Retrę od wyroczni, w której zapisane były najważniejsze prawa Sparty. Heloci - niewolnicy w Sparcie. Inną warstwę społeczną Sparty oprócz obywateli stanowili rzemieślnicy - Periojkowie, którzy w przeciwieństwie do helotów posiadali wolność osobistą. Ustrój Sparty: ● Dwóch królów Geruzja - rada starszych (28 os.) Zgromadzenie ludowe Eforzy (10 os. wykonujących polecenia geruzji) Rządy w Sparcie miały charakter oligarchiczny, czyli elitarny. Władzę sprawowała wyłącznie uprzywilejowana grupa społeczna, stanowiąca znaczną mniejszość Polis. Agoga - spartańskie wychowanie. 3. Wojny grecko-perskie Powstanie w Jonii W 499 r. p.n.e. wybuchło powstanie antyperskie, krwawo stłumione przez Persów. Bitwa pod Maratonem - 12 września 490 rok p.n.e. Zwyciężyli Grecy pod dowództwem Miltiadesa. W 485 roku zmarł Dariusz I, a jego miejsce zajął Kserkses. Postanowił on podejść Greków atakując jednocześnie drogą lądową i morską. W sierpniu 480 roku p.n.e. Leonidas rozpoczął bitwę pod Termopilami. Leonidas przegrał bitwę pod Termopilami, ale do dzisiaj stoi tam pomnik przypominający o odwadze i męstwie Spartan z napisem: ,,Przechodniu [cudzoziemcze] powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom". Bitwa pod Artemizjonem - sierpień 480 rok p.n.e. Bitwa trwała trzy dni, zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Bitwa pod Salaminą – wrzesień 480 rok p.n.e. 28 września 480 roku p.n.e. floty grecka i perska spotkały się w okolicach przylądka Salamina na południu Grecji. Grecy walczyli pod dowództwem Temistoklesa. Zwyciężyli Grecy w czym pomogły im floty morskie. Triery okręty trzy- lub pięciorzędowe, o bardzo zwrotnym, napędzie zarówno wioślarskim, jak i żaglowym. Z przodu umieszczony miała taran, dzięki któremu zdobywano dominację na wodzie. Bitwa pod Platejami 479 rok p.n.e. Temistokles pokonał Persów. 4. Podboje Macedońskiego (Wielkiego) W 478 r. p.n.e. z inicjatywy Aten utworzono Związek Morski, czyli sojusz obronny greckich polis. Kimon (wróg Persji) był ateńskim Strategiem, zwolennikiem współpracy Związku Morskiego ze Spartą. W 461 roku [3 roku 78 olimpiady] Kimon został wygnany z Aten. Aleksandra Wojna Pelopeneska - 431 – 404 p.n.e. Strony konfliktu: • Związek Morski (na czele z Atenami) • Związek Peloponeski (na czele ze Spartą) Celem tej wojny było uzyskanie hegemonii w świecie greckim. Oblężenie Aten: Drugą fazę wojny zakończyło oblężenie Aten, które miało miejsce w 404 roku p.n.e. Macedonia Filipa II: Aktywność Makedonów na Peloponezie uaktywniła się dopiero po wojnie peloponeskiej (432 – 404 r. p.n.e.). Reformy Filipa II: Upowszechnienie W wojsku macedońskim Sarissy - 5-cio metrowej włóczni Utworzenie dodatkowego korpusu piechoty - hypaspistów Wprowadzenie konnicy (kawalerii) Utworzenie sił zaczepnych Podział falangi na 16 szeregów Bitwa pod Cheroneą – 338 rok p.n.e. Filip II pokonał grecką koalicję. W wyniku bitwy pod Cheroneą Macedonia przejęła kontrolę nad większością polis greckich. Wiosną 336 roku Filip II został zamordowany (rzekomo przez perskiego szpiega), a władzę w Imperium przejął jego syn Aleksander. ● Rok przemian - rok 355 p.n.e.: ● Aleksander stłumił bunt w Tebach Dariusz odbił Egipt Bitwa nad Granikiem - 334 rok p.n.e. Zwyciężył Aleksander, który podbój Persji rozpoczął od przejmowania ziem tzw. Azji Mniejszej, m.in. Graniku. W 333r.p.n.e. Aleksander pokonał Dariusza III w bitwie pod Issos. Bitwa pod Gaugamelą - 331 p.n.e. Aleksander pokonał Dariusza III. Po bitwie pod Gaugamelą pokonany Dariusz uciekł i został zamordowany przez jednego ze swoich satrapów. Satrapa - perski namiestnik. Do 324 roku Aleksander starał się maksymalnie rozszerzyć swoje państwo na Wschód, aż do Indusu. W czerwcu 323 roku po powrocie do Babilonu zapadł na gorączkę i zmarł w wieku 33 lat. Reakcje na śmierć Aleksandra: ● Grecy - dwa powstania: jedno w Baktrii, drugie w Grecji właściwej Diadochowie - odsunęli Greków od udziału w rządach imperium Po śmierci Aleksandra III Macedońskiego Imperium stanęło na skraju wojny domowej. Ok. 281 roku p.n.e. Wykształcił się podział dawnego Imperium: ● Ptolemeusze (Egipt) - Ptolemeusz Soter • Antygonidzi (Macedonia i Tracja) – Lizymach Seleukidzi (Babilonia i Bliski Wschód) Seleukos I 5. Kultura starożytnej Grecji Pisarze starożytnej Grecji: Homer • Hezjod - Tegonia, Prace i dni Historycy starożytnej Grecji: Herodot - Dzieje Tukidydes - Elementy Greckiego teatru: Skene - budynek do zmiany kostiumów ● Proskenion-scena Orchestra - półkolisty plac pomiędzy sceną a widownią Theatron - widownia ● Tragikomicy Greccy: Sofokles, Ajschylos, Eurypides. Komediopisarz: Arystofanes. zeźbiarze: ● Fidiasz- Atena i Zeus Myron - ,,Dyskobol" Filozofia – z j. greckiego umiłowanie mądrości (philosophia), w starożytności każdy rodzaj nauki, dzięki któremu można było poznawać świat. Szkoła jońska: Heraklit z Efezu - pantha rei – wszystko płynie Tales z Miletu - arche, physis Pitagoras z Samos ● Sokrates - nauczyciel Platona Platon ● Arystoteles ● ● ● Cander aus Black Sea Antigonus Mediterranean Ptolemy Seleucus Olimpiada okres czterech lat między igrzyskami olimpijskimi, według których Grecy liczyli czas. Czas w Grecji liczono od pierwszych igrzysk w 776 r. p.n.e. Igrzyska olimpijskie - zawody sportowe rozgrywane co cztery lata. W starożytności odbywały się w Olimpii, a od 1896 roku organizowane są w różnych miejscach świata. Tzw. hieroj olympiakoj agones – święte igrzyska olimpijskie. Gimnazjon - specjalne miejsce do ćwiczeń. Agon - zawody sportowe rozgrywane przy okazji świąt religijnych. Oprócz tego na agonach odbywały się też konkursy teatralne. - Dyscypliny sportowe igrzysk olimpijskich: • Pentation - pięciobój Skok w dal Biegi na 192 m Rzut oszczepem ● ● ● Rzut dyskiem Walki zapaśnicze + Boks Pankration Hipodrom stadion do rozgrywania wyścigów rydwanów. Igrzyska olimpijskie odbywały się regularnie aż do 393 r. n.e. Zniósł je Cesarz Teodozjusz.

Historia /

Dzieje starożytnej Grecji

user profile picture

ninaaa.a

38 Followers

 Dzieje starożytnej Grecji
1. Hellada i Hellenowie
Periodyzacja dziejów:
●
●
●
●
Okres minojski
Okres mykeński
●
Wieki ,,ciemne" - 1200/1100

Otwórz

notatka z 2 działu z historii Dzieje starożytnej Grecji

Podobne notatki
Know Osiągnięcia Starożytnych Greków thumbnail

4

107

Osiągnięcia Starożytnych Greków

Historia rozszerzona!

Know 2. Dzieje starożytnej grecji thumbnail

52

739

2. Dzieje starożytnej grecji

hellada i Hellenowie, ateńska demokracja, starożytna Sparta, wojny grecko - perskie, podboje Aleksandra macedońskiego, kultura starożytnej grecji

Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1131

12469

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

historia/ starożytna Grecja

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2617

świat starożytnych greków

.

Know Starożytna Grecja thumbnail

38

631

Starożytna Grecja

Notatka historyczna

Know Dzieje starożytnej Grecji thumbnail

46

919

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji, 1 liceum historia rozszerzona

Dzieje starożytnej Grecji 1. Hellada i Hellenowie Periodyzacja dziejów: ● ● ● ● Okres minojski Okres mykeński ● Wieki ,,ciemne" - 1200/1100 - 800 ● Okres archaiczny ● Okres klasyczny Najstarsze pałace: ● Knossos Okres hellenistyczny Okres rzymski ● Malii ● Zakros Fajstos Wyrobnictwo i osiągnięcia: ● Wino Oliwa Ceramika Luksusowe tkaniny Pismo linearne A Upadek: Upadek kultury minojskiej najczęściej wiąże się z katastrofą na wyspie Santorini (uderzenie meteorytu). Fala uderzeniowa musiała być tak ogromna, że wywołała trzęsienie ziemi na Krecie i zniszczyła tamtejszą cywilizację. Mykeny - ślady pałaców mykeńskich znaleziono w: ● ● ● ● Sparcie Tebach Atenach ● Pylos Mykeńczycy wypracowali Pismo Linearne B, które udało się odczytać w przeciwieństwie do pisma Hellenów. Najazd Dorów = wieki,,ciemne" Okres archaiczny IX/VIII-VI wiek p.n.e. Cechy charakterystyczne okresu archaicznego: Orientalizacja sztuki greckiej ● Rozwój handlu śródziemnomorskiego Ożywienie kulturalne (pierwsze igrzyska <3) Rozwój „państwowości” - pojawienie się polis ● Rozwój alfabetu greckiego ● Przemiany w wojskowości ● Ewolucja systemu społecznego Polis - greckie państwa-miasta, np. Sparta, Ateny. Po,,wiekach ciemnych" Grecy przystąpili do tzw. Wielkiej kolonizacji, czyli okresu zasiedlania basenu Morza Śródziemnego. Pierwszą grecką kolonią było Pithekusai (Pithekoussai), założona prawdopodobnie około 770 r. p.n.e. 2. Ateńska demokracja Ateńczycy za twórcę swojego Polis uważali Tezeusza -herosa. Trzy ważne reformy: • Reformy Drakońskie surowe zaostrzenie prawa karnego • Reformy Solona ok. 595/594 r. p.n.e. wprowadzenie podziału w Grecji na fyle i demy - ośrodki wyborcze ● Reforma Klejstenesa - najważniejsza z reform, wprowadziła ateńską demokrację. Dokonała podziału kraju na 10 jednostek administracyjnych - fyl. Solon: • „strząśnięcie długów" ● Utworzenie czterech klas politycznych • Wprowadzenie administracyjnego nowego Pizystrat - ostatni tyran Aten. Podział administracyjny Klejstenesa: Organy władzy w Atenach: podziału Utworzenie 10 fyl - fylę tworzyły trzy demy Utworzenie rady pięciuset Utworzenie urzędu Stratega ●...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Zgromadzenie ludowe (eklezja) ● Rada Pięciuset (boule) Ostracyzm - sąd ludowy ● Areopagrada złożona z byłych archontów, urzędnicy zbierali się na wzgórzu Aresa ● Heliaja - inna forma sądu ludowego Eutyna procedura przedstawiania sprawozdania przez urzędnika państwowego po złożeniu kadencji. Perykles - w latach 444-429 p.n.e. pełnił funkcję stratega, rozbudował Ateny. Społeczeństwo Aten: Obywatele - ● Cudzoziemcy - metojkowie ● Kobiety Niewolnicy Agora - główny plac w Atenach w środku miasta, na którym odbywały się zgromadzenia ludowe, a także sądy lub targowiska. Akropol - wzgórze świątynne nad miastem. Odbywały się tam najważniejsze uroczystości religijne. Lakonia (Lacedemon) - Sparta. Likurg - pierwszy prawodawca Sparty. Otrzymał on tzw. Retrę od wyroczni, w której zapisane były najważniejsze prawa Sparty. Heloci - niewolnicy w Sparcie. Inną warstwę społeczną Sparty oprócz obywateli stanowili rzemieślnicy - Periojkowie, którzy w przeciwieństwie do helotów posiadali wolność osobistą. Ustrój Sparty: ● Dwóch królów Geruzja - rada starszych (28 os.) Zgromadzenie ludowe Eforzy (10 os. wykonujących polecenia geruzji) Rządy w Sparcie miały charakter oligarchiczny, czyli elitarny. Władzę sprawowała wyłącznie uprzywilejowana grupa społeczna, stanowiąca znaczną mniejszość Polis. Agoga - spartańskie wychowanie. 3. Wojny grecko-perskie Powstanie w Jonii W 499 r. p.n.e. wybuchło powstanie antyperskie, krwawo stłumione przez Persów. Bitwa pod Maratonem - 12 września 490 rok p.n.e. Zwyciężyli Grecy pod dowództwem Miltiadesa. W 485 roku zmarł Dariusz I, a jego miejsce zajął Kserkses. Postanowił on podejść Greków atakując jednocześnie drogą lądową i morską. W sierpniu 480 roku p.n.e. Leonidas rozpoczął bitwę pod Termopilami. Leonidas przegrał bitwę pod Termopilami, ale do dzisiaj stoi tam pomnik przypominający o odwadze i męstwie Spartan z napisem: ,,Przechodniu [cudzoziemcze] powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom". Bitwa pod Artemizjonem - sierpień 480 rok p.n.e. Bitwa trwała trzy dni, zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Bitwa pod Salaminą – wrzesień 480 rok p.n.e. 28 września 480 roku p.n.e. floty grecka i perska spotkały się w okolicach przylądka Salamina na południu Grecji. Grecy walczyli pod dowództwem Temistoklesa. Zwyciężyli Grecy w czym pomogły im floty morskie. Triery okręty trzy- lub pięciorzędowe, o bardzo zwrotnym, napędzie zarówno wioślarskim, jak i żaglowym. Z przodu umieszczony miała taran, dzięki któremu zdobywano dominację na wodzie. Bitwa pod Platejami 479 rok p.n.e. Temistokles pokonał Persów. 4. Podboje Macedońskiego (Wielkiego) W 478 r. p.n.e. z inicjatywy Aten utworzono Związek Morski, czyli sojusz obronny greckich polis. Kimon (wróg Persji) był ateńskim Strategiem, zwolennikiem współpracy Związku Morskiego ze Spartą. W 461 roku [3 roku 78 olimpiady] Kimon został wygnany z Aten. Aleksandra Wojna Pelopeneska - 431 – 404 p.n.e. Strony konfliktu: • Związek Morski (na czele z Atenami) • Związek Peloponeski (na czele ze Spartą) Celem tej wojny było uzyskanie hegemonii w świecie greckim. Oblężenie Aten: Drugą fazę wojny zakończyło oblężenie Aten, które miało miejsce w 404 roku p.n.e. Macedonia Filipa II: Aktywność Makedonów na Peloponezie uaktywniła się dopiero po wojnie peloponeskiej (432 – 404 r. p.n.e.). Reformy Filipa II: Upowszechnienie W wojsku macedońskim Sarissy - 5-cio metrowej włóczni Utworzenie dodatkowego korpusu piechoty - hypaspistów Wprowadzenie konnicy (kawalerii) Utworzenie sił zaczepnych Podział falangi na 16 szeregów Bitwa pod Cheroneą – 338 rok p.n.e. Filip II pokonał grecką koalicję. W wyniku bitwy pod Cheroneą Macedonia przejęła kontrolę nad większością polis greckich. Wiosną 336 roku Filip II został zamordowany (rzekomo przez perskiego szpiega), a władzę w Imperium przejął jego syn Aleksander. ● Rok przemian - rok 355 p.n.e.: ● Aleksander stłumił bunt w Tebach Dariusz odbił Egipt Bitwa nad Granikiem - 334 rok p.n.e. Zwyciężył Aleksander, który podbój Persji rozpoczął od przejmowania ziem tzw. Azji Mniejszej, m.in. Graniku. W 333r.p.n.e. Aleksander pokonał Dariusza III w bitwie pod Issos. Bitwa pod Gaugamelą - 331 p.n.e. Aleksander pokonał Dariusza III. Po bitwie pod Gaugamelą pokonany Dariusz uciekł i został zamordowany przez jednego ze swoich satrapów. Satrapa - perski namiestnik. Do 324 roku Aleksander starał się maksymalnie rozszerzyć swoje państwo na Wschód, aż do Indusu. W czerwcu 323 roku po powrocie do Babilonu zapadł na gorączkę i zmarł w wieku 33 lat. Reakcje na śmierć Aleksandra: ● Grecy - dwa powstania: jedno w Baktrii, drugie w Grecji właściwej Diadochowie - odsunęli Greków od udziału w rządach imperium Po śmierci Aleksandra III Macedońskiego Imperium stanęło na skraju wojny domowej. Ok. 281 roku p.n.e. Wykształcił się podział dawnego Imperium: ● Ptolemeusze (Egipt) - Ptolemeusz Soter • Antygonidzi (Macedonia i Tracja) – Lizymach Seleukidzi (Babilonia i Bliski Wschód) Seleukos I 5. Kultura starożytnej Grecji Pisarze starożytnej Grecji: Homer • Hezjod - Tegonia, Prace i dni Historycy starożytnej Grecji: Herodot - Dzieje Tukidydes - Elementy Greckiego teatru: Skene - budynek do zmiany kostiumów ● Proskenion-scena Orchestra - półkolisty plac pomiędzy sceną a widownią Theatron - widownia ● Tragikomicy Greccy: Sofokles, Ajschylos, Eurypides. Komediopisarz: Arystofanes. zeźbiarze: ● Fidiasz- Atena i Zeus Myron - ,,Dyskobol" Filozofia – z j. greckiego umiłowanie mądrości (philosophia), w starożytności każdy rodzaj nauki, dzięki któremu można było poznawać świat. Szkoła jońska: Heraklit z Efezu - pantha rei – wszystko płynie Tales z Miletu - arche, physis Pitagoras z Samos ● Sokrates - nauczyciel Platona Platon ● Arystoteles ● ● ● Cander aus Black Sea Antigonus Mediterranean Ptolemy Seleucus Olimpiada okres czterech lat między igrzyskami olimpijskimi, według których Grecy liczyli czas. Czas w Grecji liczono od pierwszych igrzysk w 776 r. p.n.e. Igrzyska olimpijskie - zawody sportowe rozgrywane co cztery lata. W starożytności odbywały się w Olimpii, a od 1896 roku organizowane są w różnych miejscach świata. Tzw. hieroj olympiakoj agones – święte igrzyska olimpijskie. Gimnazjon - specjalne miejsce do ćwiczeń. Agon - zawody sportowe rozgrywane przy okazji świąt religijnych. Oprócz tego na agonach odbywały się też konkursy teatralne. - Dyscypliny sportowe igrzysk olimpijskich: • Pentation - pięciobój Skok w dal Biegi na 192 m Rzut oszczepem ● ● ● Rzut dyskiem Walki zapaśnicze + Boks Pankration Hipodrom stadion do rozgrywania wyścigów rydwanów. Igrzyska olimpijskie odbywały się regularnie aż do 393 r. n.e. Zniósł je Cesarz Teodozjusz.