Historia /

Hellada i Hellenowie

Hellada i Hellenowie

 HELLADA I HELLENOWIE
DATY
ok. 2000-1200 p.n.e. - cywilizacja minojska
ok. 1600-1200 p.n.e. - cywilizacja mykeńska
VIII w.p.n.e.- powstanie

Hellada i Hellenowie

Ż

Żaklina

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

19

 

1

Notatka

Notatka zrobiona z książki w wielkim skrócie.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

HELLADA I HELLENOWIE DATY ok. 2000-1200 p.n.e. - cywilizacja minojska ok. 1600-1200 p.n.e. - cywilizacja mykeńska VIII w.p.n.e.- powstanie pierwszych poleis 776p.n.e.- pierwsze igrzyska olimpijskie VIII-VI w.p.n.e.- wielka kolonizacja grecka W GÓRZYSTEJ GRECJI Hellada (kraina starożytnych Greków) była w większości pokryta przez góry i dzieliła się na trzy bardzo różniące się od siebie części Grecję właściwą, rozciągającą się w południowej części półwyspu bałkańskiego ● Liczne wyspy morza Egejskiego zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej Najwyższy szczytem był Olimp (3000 m n.p.m), a pasma górskie dzieliły Grecje właściwą na wiele krain geograficznych, takich jak Tesalia, Attyka i Lakonia. Z racji braku bogactw naturalnych Hellady, Grecy stali się bardzo dobrymi żeglarzami czasów starożytnych. Uprawiali oni jednak zboża, winorośl i drzewa oliwne. Dla mleka hodowali Kozy a dla wełny owce. POLIS I JEGO OBYWATELE Polis- niewielkie państwa, które często określa się jako miasta-państwa lub państwa-miasta. Każde Polis składało się z dwóch elementów: miasta i otaczającego go w promieniu kilku km obszaru wiejskiego. Arystoteles jako pierwszy określił państwo-miasto jako wspólnotę obywateli. Najważniejsze decyzje dotyczące Polis, zapadały na zgromadzeniu, w którym mogli brać udział wszyscy obywatele, czyli dorośli mężczyźni posiadający prawa polityczne. Zgromadzenie te wybierało urzędników, którzy przez kadencje wykonywali wyznaczone zadania. Każdy obywatel Polis miał obowiązek być wojownikiem i w razie potrzeby walczyć w obronie ojczyzny. USTROJE POLITYCZNE W GRECKICH POLEIS OLIGARCHIA- rządy nielicznych. Bogaci z dobrego rodu zostawali rządzącymi. NAzywano ich ARYSTOKRACJĄ. DEMOKRACJA- rządy ludu. Wszyscy mają wpływ...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

na polityką. TYRANIA- samodzielna władza osoby, która doszła do niej siłą. MONARCHIA- rządy jednostki. Rządzi monarcha, który do władzy jest dopuszczony linią rodu WSPÓLNOTA GRECKA Czynniki, które budowały wśród mieszkańców Grecji poczucie wspólnoty: wspólny język- w różnych regionach były różne odmiany ten sam system wierzeń i mitów wspólne zwyczaje i tradycje Do ulubionych rozrywek Greków należało oglądanie przedstawień teatralnych i uprawianie dyscyplin sportu. WIERZENIA GREKÓW Wierzyli oni w starożytnych Bogów Byli przekonani o pochodzenie od jednego przodka Byli politeistami Zeus,Atena, Aresa, Afrodyta, Hera, Hefajstos, Posejdon, Apolin, Demeter, Hades Oddawali cześć pomniejszym Bóstwom np. muzom- opiekun sztuk i nauk herosom- pół Bóg, pół człowiek Homer i Hezjod wybitni Greccy twórcy poematów Grecy lubili zwracać się do wyroczni. Największym uznaniem cieszyła się wyrocznia Boga Apolina w Delfach. Pełne niejasności przepowiednie o przyszłości, przekazywane były ludziom przez kapłankę Pytię WIELKA KOLONIZACJA Powodami wielkiej kolonizacji były: niedostatek ziemi uprawnej grecji i związane z nim przeludnienie, oraz chcieli zdobyć dostęp do surowców naturalnych. Grecy, przed założeniem kolonii, wyruszali na wyprawy rozpoznawcze, gdzie szukali najbardziej dogodnego miejsca do osiedlenia. Zwykle to polis wybierało kto ma się wybrać w taką wyprawę, w jakim kierunku mają się udać, kto stanie na czele i zostanie założycielem osady. Zanim jednak wyruszali w podróż, poselstwo szło do wyroczni delfickiej, aby zyskać akceptację Bóstwa. Powstała osada była niezależna od polis(metropolii), lecz prawa w niej były wzorowane na rozwiązaniach z metropolii. Koloniści przywozili kult Bogów, oraz święty ogień. Najczęściej Grecy osiedlali się w południowej Italii i Sycylii, gdzie występowały urodzajne gleby. Ziemie te zyskały potęgę i bogactwo dlatego zaczęto je nazywać Wielką Grecją, która bardzo się wzbogaciła.

Historia /

Hellada i Hellenowie

Ż

Żaklina  

Obserwuj

0 Followers

 HELLADA I HELLENOWIE
DATY
ok. 2000-1200 p.n.e. - cywilizacja minojska
ok. 1600-1200 p.n.e. - cywilizacja mykeńska
VIII w.p.n.e.- powstanie

Otwórz aplikację

Notatka zrobiona z książki w wielkim skrócie.

HELLADA I HELLENOWIE DATY ok. 2000-1200 p.n.e. - cywilizacja minojska ok. 1600-1200 p.n.e. - cywilizacja mykeńska VIII w.p.n.e.- powstanie pierwszych poleis 776p.n.e.- pierwsze igrzyska olimpijskie VIII-VI w.p.n.e.- wielka kolonizacja grecka W GÓRZYSTEJ GRECJI Hellada (kraina starożytnych Greków) była w większości pokryta przez góry i dzieliła się na trzy bardzo różniące się od siebie części Grecję właściwą, rozciągającą się w południowej części półwyspu bałkańskiego ● Liczne wyspy morza Egejskiego zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej Najwyższy szczytem był Olimp (3000 m n.p.m), a pasma górskie dzieliły Grecje właściwą na wiele krain geograficznych, takich jak Tesalia, Attyka i Lakonia. Z racji braku bogactw naturalnych Hellady, Grecy stali się bardzo dobrymi żeglarzami czasów starożytnych. Uprawiali oni jednak zboża, winorośl i drzewa oliwne. Dla mleka hodowali Kozy a dla wełny owce. POLIS I JEGO OBYWATELE Polis- niewielkie państwa, które często określa się jako miasta-państwa lub państwa-miasta. Każde Polis składało się z dwóch elementów: miasta i otaczającego go w promieniu kilku km obszaru wiejskiego. Arystoteles jako pierwszy określił państwo-miasto jako wspólnotę obywateli. Najważniejsze decyzje dotyczące Polis, zapadały na zgromadzeniu, w którym mogli brać udział wszyscy obywatele, czyli dorośli mężczyźni posiadający prawa polityczne. Zgromadzenie te wybierało urzędników, którzy przez kadencje wykonywali wyznaczone zadania. Każdy obywatel Polis miał obowiązek być wojownikiem i w razie potrzeby walczyć w obronie ojczyzny. USTROJE POLITYCZNE W GRECKICH POLEIS OLIGARCHIA- rządy nielicznych. Bogaci z dobrego rodu zostawali rządzącymi. NAzywano ich ARYSTOKRACJĄ. DEMOKRACJA- rządy ludu. Wszyscy mają wpływ...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

na polityką. TYRANIA- samodzielna władza osoby, która doszła do niej siłą. MONARCHIA- rządy jednostki. Rządzi monarcha, który do władzy jest dopuszczony linią rodu WSPÓLNOTA GRECKA Czynniki, które budowały wśród mieszkańców Grecji poczucie wspólnoty: wspólny język- w różnych regionach były różne odmiany ten sam system wierzeń i mitów wspólne zwyczaje i tradycje Do ulubionych rozrywek Greków należało oglądanie przedstawień teatralnych i uprawianie dyscyplin sportu. WIERZENIA GREKÓW Wierzyli oni w starożytnych Bogów Byli przekonani o pochodzenie od jednego przodka Byli politeistami Zeus,Atena, Aresa, Afrodyta, Hera, Hefajstos, Posejdon, Apolin, Demeter, Hades Oddawali cześć pomniejszym Bóstwom np. muzom- opiekun sztuk i nauk herosom- pół Bóg, pół człowiek Homer i Hezjod wybitni Greccy twórcy poematów Grecy lubili zwracać się do wyroczni. Największym uznaniem cieszyła się wyrocznia Boga Apolina w Delfach. Pełne niejasności przepowiednie o przyszłości, przekazywane były ludziom przez kapłankę Pytię WIELKA KOLONIZACJA Powodami wielkiej kolonizacji były: niedostatek ziemi uprawnej grecji i związane z nim przeludnienie, oraz chcieli zdobyć dostęp do surowców naturalnych. Grecy, przed założeniem kolonii, wyruszali na wyprawy rozpoznawcze, gdzie szukali najbardziej dogodnego miejsca do osiedlenia. Zwykle to polis wybierało kto ma się wybrać w taką wyprawę, w jakim kierunku mają się udać, kto stanie na czele i zostanie założycielem osady. Zanim jednak wyruszali w podróż, poselstwo szło do wyroczni delfickiej, aby zyskać akceptację Bóstwa. Powstała osada była niezależna od polis(metropolii), lecz prawa w niej były wzorowane na rozwiązaniach z metropolii. Koloniści przywozili kult Bogów, oraz święty ogień. Najczęściej Grecy osiedlali się w południowej Italii i Sycylii, gdzie występowały urodzajne gleby. Ziemie te zyskały potęgę i bogactwo dlatego zaczęto je nazywać Wielką Grecją, która bardzo się wzbogaciła.