Historia /

Królestwo Polskie.

Królestwo Polskie.

 Królestwo Polskie.
• 27 listopada 1815 r. - zostaje uchwalona konstytucja.
- Twórcą konstytucji był książę Czartoryski.
- Konstytucja tworz

Królestwo Polskie.

user profile picture

lin

18 Followers

76

Udostępnij

Zapisz

streszczenie tematu królestwo polskie

 

4/3

Notatka

Królestwo Polskie. • 27 listopada 1815 r. - zostaje uchwalona konstytucja. - Twórcą konstytucji był książę Czartoryski. - Konstytucja tworzy Unię Personalną pomiędzy Polską, a Rosją. - Królestwo jest monarchią konstytucyjną. - Król posiadał inicjatywę ustawodawczą, sprawował władzę wykonawczą i dowodził armią. - Namiestnikiem królestwa był gen. Józef Zajączek. - Armią królestwa dowodził Wielki książę Konstanty Romanow. - Cara w królestwie reprezentował jego pełnomocnik Nowosilcow. Organy władzy: Władza ustawodawcza należała do sejmu. Sejm zbierał się co 2 lata na 6 tygodni. 1. Sejm składał się z króla, senatu i izby poselskiej. 2. Do izby poselskiej wchodzili posłowie wybierani na sejmikach szlacheckich. 3. Senatorowie byli powoływani przez króla i sprawowali swój urząd dożywotnio. 4. Sejm uchwalał prawo cywilne i karne, decydował o podatkach i budżecie państwa. Władza wykonawcza należała do króla, rady stanu i rady administracyjnej. Władza sądowniczą pełniły niezależne sądy: 1. Sąd sejmowy. 2. Trybunał najwyższy. Legalna opozycja W 1818 r. po raz pierwszy zostaje zwołany sejm w Królestwie. W 1819 r. car Aleksander I wprowadza cenzurę prewencyjną. W 1820 r. zostaje zwołana kolejna sesja parlamentu, gdzie tworzy się opozycja legalna (założycielami Wincenty oraz Bonawentura Niemojowscy). Car rozwiązuje sejm, a na opozycję nakłada areszt domowy. ● Kolejne posiedzenie odbędzie się w 1825 r. a jego obrady będą tajne. • Nielegalna opozycja Opozycję nielegalną tworzy młodzież szkolna i studencka, były to: - Związek Wolnych Polaków Panta Koina - Towarzystwo Filomatów (z...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Mickiewiczem na czele) - przyjaciele nauk - Towarzystwo Filaretów 1819 r. - Walerian Łukasiński utworzył Wolnomularstwo Narodowe. 1821 r. - Wolnomularstwo przekształcono w Towarzystwo Patriotyczne, celem była walka o niepodległość. Po aresztowaniu Łukasińskiego w 1822 r. przywódcą zostaje płk. Krzyżowski. 1828 - zostaje utworzone Sprzysiężenie Podchorąży w Warszawie, na czele z Piotrem Wysockim.

Historia /

Królestwo Polskie.

user profile picture

lin

18 Followers

 Królestwo Polskie.
• 27 listopada 1815 r. - zostaje uchwalona konstytucja.
- Twórcą konstytucji był książę Czartoryski.
- Konstytucja tworz

Otwórz

streszczenie tematu królestwo polskie

Podobne notatki
Know Królestwo Polskie - szczegółowa notatka  thumbnail

170

1966

Królestwo Polskie - szczegółowa notatka

Mam nadzieje że pomomogłam

Know Sejm Wielki  thumbnail

29

365

Sejm Wielki

Sejm Wielki, sytuacja RP, Konstytucja 3-go maja

Know Wiosna ludów - notatka szczegółowa  thumbnail

256

2965

Wiosna ludów - notatka szczegółowa

Mam nadzieję że trochę pomogę

Know Reformy stanisławowskie (WSiP kl 6) thumbnail

11

87

Reformy stanisławowskie (WSiP kl 6)

Komisja Edukacji Narodowej ministerstwo oświaty Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych programy nauczania nowoczesne podręczniki reforma szkolnictwa Rada Nieustająca departamenty ministerstwa Hugo Kołłątaj pańszczyzna czynsz styl klasycystyczny obiady

Know Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa  thumbnail

547

6303

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

mam nadzieje że pomogłam

Know Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej (WSiP kl 6) thumbnail

9

89

Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej (WSiP kl 6)

Wojna polsko-rosyjska w 1792 konfederacja targowicka Rzewuski Branicki Targowica książę Józef Poniatowski Tadeusz Kościuszko bitwy pod Zieleńcami i Dubienką Order Virtuti Militari II rozbiór traktat rozbiorowy Rosja Prusy Sejm grodzieński Grodno Gdańsk

Królestwo Polskie. • 27 listopada 1815 r. - zostaje uchwalona konstytucja. - Twórcą konstytucji był książę Czartoryski. - Konstytucja tworzy Unię Personalną pomiędzy Polską, a Rosją. - Królestwo jest monarchią konstytucyjną. - Król posiadał inicjatywę ustawodawczą, sprawował władzę wykonawczą i dowodził armią. - Namiestnikiem królestwa był gen. Józef Zajączek. - Armią królestwa dowodził Wielki książę Konstanty Romanow. - Cara w królestwie reprezentował jego pełnomocnik Nowosilcow. Organy władzy: Władza ustawodawcza należała do sejmu. Sejm zbierał się co 2 lata na 6 tygodni. 1. Sejm składał się z króla, senatu i izby poselskiej. 2. Do izby poselskiej wchodzili posłowie wybierani na sejmikach szlacheckich. 3. Senatorowie byli powoływani przez króla i sprawowali swój urząd dożywotnio. 4. Sejm uchwalał prawo cywilne i karne, decydował o podatkach i budżecie państwa. Władza wykonawcza należała do króla, rady stanu i rady administracyjnej. Władza sądowniczą pełniły niezależne sądy: 1. Sąd sejmowy. 2. Trybunał najwyższy. Legalna opozycja W 1818 r. po raz pierwszy zostaje zwołany sejm w Królestwie. W 1819 r. car Aleksander I wprowadza cenzurę prewencyjną. W 1820 r. zostaje zwołana kolejna sesja parlamentu, gdzie tworzy się opozycja legalna (założycielami Wincenty oraz Bonawentura Niemojowscy). Car rozwiązuje sejm, a na opozycję nakłada areszt domowy. ● Kolejne posiedzenie odbędzie się w 1825 r. a jego obrady będą tajne. • Nielegalna opozycja Opozycję nielegalną tworzy młodzież szkolna i studencka, były to: - Związek Wolnych Polaków Panta Koina - Towarzystwo Filomatów (z...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Mickiewiczem na czele) - przyjaciele nauk - Towarzystwo Filaretów 1819 r. - Walerian Łukasiński utworzył Wolnomularstwo Narodowe. 1821 r. - Wolnomularstwo przekształcono w Towarzystwo Patriotyczne, celem była walka o niepodległość. Po aresztowaniu Łukasińskiego w 1822 r. przywódcą zostaje płk. Krzyżowski. 1828 - zostaje utworzone Sprzysiężenie Podchorąży w Warszawie, na czele z Piotrem Wysockim.