Historia /

kultura i wierzenia starożytnych Greków

kultura i wierzenia starożytnych Greków

 ܝܐ
Kultura i wierzenia
starożytnych Greków
Wierzenia starosytnych Greków
Starożytni Grecy wierzyli, że ich bogowie są podobni do ludzi, lec

kultura i wierzenia starożytnych Greków

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

676

Udostępnij

Zapisz

historia/ starożytna Grecja

 

1/2

Notatka

ܝܐ Kultura i wierzenia starożytnych Greków Wierzenia starosytnych Greków Starożytni Grecy wierzyli, że ich bogowie są podobni do ludzi, lecz nieśmiertelni. Hellenowie oddawali cześć bóstwom poprzez modlitwy i składanie ofiar, wznosili im też świątynie. ●Najważniejszymi greckimi bogami byli m.in.: Zeus, Hera, Hades, Posejdon, Atena, Apollo, Ares, Hefajstos, Afrodyta, Dionizos. Według wierzeń najważniejsze bóstwa zamieszkiwały na górze Olimp. ● Istotną rolę odgrywały wyrocznie (np. Apollina w Delfach), do których zwracano się, aby prosić o radę lub poznać wyrok przeznaczenia. Wierzono, że bogowie ingerują w sprawy ludzkie. Greckie poleis miały bóstwa opiekuńcze, np. Ateny - Atenę, Korynt - Posejdona. Architektura starožytnej Grecji W starożytnej Grecji jako budulec często wykorzystywano kamień. ● Część z budynków była zdobiona płaskorzeźbami lub kolorowo malowana. Świątynie lub budynki użyteczności publicznej często powstawały na planie czworokąta, a dach podpierały kolumny. ● Wykształciły się trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki. Porządek joński Porządek koryncki 1 Porządek dorycki Filosofia i nauka grecka ➡ Filozofowie greccy poszukiwali odpowiedzi na pytania związane z otaczającym ich światem - np. z czego jest zbudowany, jakie rządzą nim prawa. Pierwsze ośrodki filozofii powstały w Azji Mniejszej, centrum tej nauki znajdowało się później w Atenach. Najsłynniejszymi greckimi filozofami byli Sokrates, Platon i Arystoteles. Platon stworzył w Atenach pierwszą szkołę filozoficzną - Akademię. Z kolei Arystoteles założył Liceum. Starożytni Grecy rozwijali matematykę, astronomię, fizykę i biologię. Część z ich osiągnięć jest do dzisiaj stosowana w nauce, np....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

twierdzenia Talesa i Pitagorasa. Literatura i teatr starożytnej Grecji Literatura w antycznej Grecji rozwijała się przez wieki, a powstałe wówczas utwory do dziś znajdują się w kanonie lektur. W IX w. p.n.e. Grecy opracowali swój alfabet, który powstał poprzez modyfikację fenickiego alfabetu i dodanie samogłosek. Najstarszymi greckimi eposami są Iliada i Odyseja, których autorstwo jest przypisywane Homerowi. Tworzono poezję, a jej autorami byli m.in. Tyrtajos i Safona. WV w. p.n.e. w Atenach rozwinął się dramat (tragedia i komedia). Dzieła tego rodzaju literackiego przedstawiano w teatrze, a pisali je m.in. Ajschylos, Sofokles, czy Arystofanes. Teatr związany był z kultem ku czci boga Dionizosa. Powstawały specjalne budowle (z doskonałą akustyką), w których wystawiano sztuki teatralne. W teatrze greckim aktorami byli tylko mężczyźni - odgrywali też role żeńskie. Rzeźba i malowana ceramika Greckie rzeźby najczęściej wykonywano w marmurze. Twórcy starali się oddawać w swoich dziełach doskonałość ludzkiego ciała. Najwybitniejszymi greckimi rzeźbiarzami byli Fidiasz, Myron, Poliklet. ● Większość rzeźb przetrwała dzięki kopiom wykonanym w czasach rzymskich. L>Dużą popularnością w Grecji cieszyły się malowana ceramika (głównie wazy) - przedstawiano na nich tematykę religijną, sportową, ale też wydarzenia z życia codziennego. Sport w starożytnej Grecji L>Sport w starożytnej Grecji odgrywał istotną rolę - w każdym mieście znajdowały się publiczne miejsca (gimnazjony), gdzie można było go uprawiać. W greckich polis organizowano zawody sportowe ku czci bóstw. Najsłynniejsze igrzyska odbywały się co cztery lata w Olimpii. Na czas ich trwania przerywano wojny i ogłaszano pokój, aby każdy mógł wziąć w nich udział. Najpopularniejszymi dyscyplinami były: biegi, skok w dal, rzut oszczepem i dyskiem, walki, a także wyścigi rydwanów. Kultura hellenistyczna Dzieje kultury starożytnej Grecji zostały podzielone przez badaczy na trzy okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny. Okres hellenistyczny datuje się od śmierci Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego) w 323 r. p.n.e. do podboju Egiptu Ptolemeuszy przez Rzym w 30 r. p.n.e. ● Hellenizm powstał w wyniku wzajemnego przenikania się kultury greckiej i osiągnięć cywilizacji wschodnich (m.in. Mezopotamii, Egiptu). Władcy hellenistyczni wspierali rozwój kultury i nauki: • w Aleksandrii w Egipcie powstało Muzeum (świątynia Muz), do której zapraszano twórców i uczonych. Korzystali oni z bogato wyposażonej w zbiory Biblioteki Aleksandryjskiej, w Pergamonie również powstała ogromna biblioteka. Rzeźba okresu hellenistycznego charakteryzuje się dynamizmem i dramatyzmem, ale też subtelnością. Rozwijała się wówczas filozofia i nauki przyrodnicze oraz ścisłe, np. matematyka.

Historia /

kultura i wierzenia starożytnych Greków

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

 ܝܐ
Kultura i wierzenia
starożytnych Greków
Wierzenia starosytnych Greków
Starożytni Grecy wierzyli, że ich bogowie są podobni do ludzi, lec

Otwórz

historia/ starożytna Grecja

Podobne notatki
Know 2. Dzieje starożytnej grecji thumbnail

52

739

2. Dzieje starożytnej grecji

hellada i Hellenowie, ateńska demokracja, starożytna Sparta, wojny grecko - perskie, podboje Aleksandra macedońskiego, kultura starożytnej grecji

Know Osiągnięcia Rzymian thumbnail

82

1442

Osiągnięcia Rzymian

notatka - "Poznać przeszłość"

Know Kultura antycznego Rzymu thumbnail

12

245

Kultura antycznego Rzymu

Antyczny Rzym

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2618

świat starożytnych greków

.

Know Osiągnięcia Starożytnych Greków thumbnail

4

107

Osiągnięcia Starożytnych Greków

Historia rozszerzona!

Know Imperium Aleksandra Wielkiego  thumbnail

10

121

Imperium Aleksandra Wielkiego

notatka o Filipie i Aleksandrze

ܝܐ Kultura i wierzenia starożytnych Greków Wierzenia starosytnych Greków Starożytni Grecy wierzyli, że ich bogowie są podobni do ludzi, lecz nieśmiertelni. Hellenowie oddawali cześć bóstwom poprzez modlitwy i składanie ofiar, wznosili im też świątynie. ●Najważniejszymi greckimi bogami byli m.in.: Zeus, Hera, Hades, Posejdon, Atena, Apollo, Ares, Hefajstos, Afrodyta, Dionizos. Według wierzeń najważniejsze bóstwa zamieszkiwały na górze Olimp. ● Istotną rolę odgrywały wyrocznie (np. Apollina w Delfach), do których zwracano się, aby prosić o radę lub poznać wyrok przeznaczenia. Wierzono, że bogowie ingerują w sprawy ludzkie. Greckie poleis miały bóstwa opiekuńcze, np. Ateny - Atenę, Korynt - Posejdona. Architektura starožytnej Grecji W starożytnej Grecji jako budulec często wykorzystywano kamień. ● Część z budynków była zdobiona płaskorzeźbami lub kolorowo malowana. Świątynie lub budynki użyteczności publicznej często powstawały na planie czworokąta, a dach podpierały kolumny. ● Wykształciły się trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki. Porządek joński Porządek koryncki 1 Porządek dorycki Filosofia i nauka grecka ➡ Filozofowie greccy poszukiwali odpowiedzi na pytania związane z otaczającym ich światem - np. z czego jest zbudowany, jakie rządzą nim prawa. Pierwsze ośrodki filozofii powstały w Azji Mniejszej, centrum tej nauki znajdowało się później w Atenach. Najsłynniejszymi greckimi filozofami byli Sokrates, Platon i Arystoteles. Platon stworzył w Atenach pierwszą szkołę filozoficzną - Akademię. Z kolei Arystoteles założył Liceum. Starożytni Grecy rozwijali matematykę, astronomię, fizykę i biologię. Część z ich osiągnięć jest do dzisiaj stosowana w nauce, np....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

twierdzenia Talesa i Pitagorasa. Literatura i teatr starożytnej Grecji Literatura w antycznej Grecji rozwijała się przez wieki, a powstałe wówczas utwory do dziś znajdują się w kanonie lektur. W IX w. p.n.e. Grecy opracowali swój alfabet, który powstał poprzez modyfikację fenickiego alfabetu i dodanie samogłosek. Najstarszymi greckimi eposami są Iliada i Odyseja, których autorstwo jest przypisywane Homerowi. Tworzono poezję, a jej autorami byli m.in. Tyrtajos i Safona. WV w. p.n.e. w Atenach rozwinął się dramat (tragedia i komedia). Dzieła tego rodzaju literackiego przedstawiano w teatrze, a pisali je m.in. Ajschylos, Sofokles, czy Arystofanes. Teatr związany był z kultem ku czci boga Dionizosa. Powstawały specjalne budowle (z doskonałą akustyką), w których wystawiano sztuki teatralne. W teatrze greckim aktorami byli tylko mężczyźni - odgrywali też role żeńskie. Rzeźba i malowana ceramika Greckie rzeźby najczęściej wykonywano w marmurze. Twórcy starali się oddawać w swoich dziełach doskonałość ludzkiego ciała. Najwybitniejszymi greckimi rzeźbiarzami byli Fidiasz, Myron, Poliklet. ● Większość rzeźb przetrwała dzięki kopiom wykonanym w czasach rzymskich. L>Dużą popularnością w Grecji cieszyły się malowana ceramika (głównie wazy) - przedstawiano na nich tematykę religijną, sportową, ale też wydarzenia z życia codziennego. Sport w starożytnej Grecji L>Sport w starożytnej Grecji odgrywał istotną rolę - w każdym mieście znajdowały się publiczne miejsca (gimnazjony), gdzie można było go uprawiać. W greckich polis organizowano zawody sportowe ku czci bóstw. Najsłynniejsze igrzyska odbywały się co cztery lata w Olimpii. Na czas ich trwania przerywano wojny i ogłaszano pokój, aby każdy mógł wziąć w nich udział. Najpopularniejszymi dyscyplinami były: biegi, skok w dal, rzut oszczepem i dyskiem, walki, a także wyścigi rydwanów. Kultura hellenistyczna Dzieje kultury starożytnej Grecji zostały podzielone przez badaczy na trzy okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny. Okres hellenistyczny datuje się od śmierci Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego) w 323 r. p.n.e. do podboju Egiptu Ptolemeuszy przez Rzym w 30 r. p.n.e. ● Hellenizm powstał w wyniku wzajemnego przenikania się kultury greckiej i osiągnięć cywilizacji wschodnich (m.in. Mezopotamii, Egiptu). Władcy hellenistyczni wspierali rozwój kultury i nauki: • w Aleksandrii w Egipcie powstało Muzeum (świątynia Muz), do której zapraszano twórców i uczonych. Korzystali oni z bogato wyposażonej w zbiory Biblioteki Aleksandryjskiej, w Pergamonie również powstała ogromna biblioteka. Rzeźba okresu hellenistycznego charakteryzuje się dynamizmem i dramatyzmem, ale też subtelnością. Rozwijała się wówczas filozofia i nauki przyrodnicze oraz ścisłe, np. matematyka.