Państwo bez stosów (NE 6)

user profile picture

Magdalena Zelmanska

566 Followers
 

Historia

 

8/2/6

Notatka

Państwo bez stosów (NE 6)

 Państwo bez stosów
Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem
wielonarodowym i wielowyznaniowym.
Większość Polaków i Litwinów była wyznani

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

32

Rzeczpospolita Obojga Narodów, katolicy, luteranie, kalwini, arianie, cerkiew, islam, meczet, synagoga, reformacja, bracia polscy, Pińczów, Raków, Akt konfederacji warszawskiej, innowiercy, tolerancja religijna, Państwo bez stosów, swoboda wyznania, Szkoc

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Państwo bez stosów Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Większość Polaków i Litwinów była wyznania katolickiego. Większość Rusinów (w tym Kozaków) była wyznania prawosławnego. Posługiwali się językiem ruskim. Świątynia wyznawców prawosławia to cerkiew. Większość Niemców zamieszkujących miasta Rzeczpospolitej była luteranami. Większość Tatarów była wyznawcami islamu. Muzułmańska świątynia to meczet. Zamieszkujący ziemie Rzeczpospolitej Żydzi posługiwali się językiem jidysz. Wyznawali judaizm. Ich świątynia to synagoga. W obawie przed prześladowaniami do Rzeczypospolitej przybyło wielu katolickich Szkotów. Również w Rzeczypospolitej część obywateli była niezadowolona z bogactwa i przywilejów Kościoła katolickiego. Hasła reformacji zyskały zwolenników wśród szlachty i mieszczan, którzy zaczęli przechodzić na luteranizm lub kalwinizm. W czasach, gdy w Europie Zachodniej trwały krwawe wojny religijne między katolikami a protestantami, Rzeczpospolita zapewniała tolerancję religijną (wolność wyznania i poszanowanie odmiennych poglądów religijnych). Rządzący nie prześladowali ludzi z powodu ich wyznania. By uniknąć wojen i prześladowań religijnych powstał, Akt konfederacji warszawskiej, który gwarantował innowiercom swobodę wyznania. Uchwalony został na sejmie w Warszawie w roku 1573. Akt zrównywał w prawach katolików z przedstawicielami innych wyznań i zapewniał innowiercom opiekę państwa. Ze względu na panującą tolerancję religijną i brak kar za wyznawanie innych religii XVI-wieczną Rzeczpospolitą nazywamy „państwem bez stosów". Luteranizm w Rzeczypospolitej wyznawali głownie niemieckojęzyczni mieszczanie. W Gdańsku, Toruniu i Elblągu powstawały luterańskie szkoły, drukowano tam również protestanckie książki. Kalwinizm wyznawała głównie szlachta z Małopolski i Litwy. Ważnym ośrodkiem kalwinizmu był Pińczów (k. Kielc). Działało tam gimnazjum słynące z wysokiego poziomu nauczania. Arianie (bracia polscy) to radykalny odłam kalwinizmu. Arianie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

potępiali wykorzystywanie innego człowieka, zwalniali chłopów z pańszczyzny i dawali im na własność uprawianą ziemię, czym zrażali do siebie resztę szlachty. Głównym ośrodkiem arian był Raków z renomowaną szkołą średnią – Akademią Rakowską. MZ Learning

Państwo bez stosów (NE 6)

user profile picture

Magdalena Zelmanska

566 Followers
 

Historia

 

8/2/6

Notatka

Państwo bez stosów (NE 6)

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Państwo bez stosów
Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem
wielonarodowym i wielowyznaniowym.
Większość Polaków i Litwinów była wyznani

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

32

Komentarze (1)

K

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Rzeczpospolita Obojga Narodów, katolicy, luteranie, kalwini, arianie, cerkiew, islam, meczet, synagoga, reformacja, bracia polscy, Pińczów, Raków, Akt konfederacji warszawskiej, innowiercy, tolerancja religijna, Państwo bez stosów, swoboda wyznania, Szkoc

Podobne notatki

3

Reformacje w Europie

Know Reformacje w Europie  thumbnail

2499

 

2

3

reformacja

Know reformacja  thumbnail

3432

 

1/2/3

3

kontrreformacja

Know kontrreformacja  thumbnail

4699

 

1/2/3

2

starozytny izrael

Know starozytny izrael thumbnail

3743

 

1/2

Więcej

Państwo bez stosów Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Większość Polaków i Litwinów była wyznania katolickiego. Większość Rusinów (w tym Kozaków) była wyznania prawosławnego. Posługiwali się językiem ruskim. Świątynia wyznawców prawosławia to cerkiew. Większość Niemców zamieszkujących miasta Rzeczpospolitej była luteranami. Większość Tatarów była wyznawcami islamu. Muzułmańska świątynia to meczet. Zamieszkujący ziemie Rzeczpospolitej Żydzi posługiwali się językiem jidysz. Wyznawali judaizm. Ich świątynia to synagoga. W obawie przed prześladowaniami do Rzeczypospolitej przybyło wielu katolickich Szkotów. Również w Rzeczypospolitej część obywateli była niezadowolona z bogactwa i przywilejów Kościoła katolickiego. Hasła reformacji zyskały zwolenników wśród szlachty i mieszczan, którzy zaczęli przechodzić na luteranizm lub kalwinizm. W czasach, gdy w Europie Zachodniej trwały krwawe wojny religijne między katolikami a protestantami, Rzeczpospolita zapewniała tolerancję religijną (wolność wyznania i poszanowanie odmiennych poglądów religijnych). Rządzący nie prześladowali ludzi z powodu ich wyznania. By uniknąć wojen i prześladowań religijnych powstał, Akt konfederacji warszawskiej, który gwarantował innowiercom swobodę wyznania. Uchwalony został na sejmie w Warszawie w roku 1573. Akt zrównywał w prawach katolików z przedstawicielami innych wyznań i zapewniał innowiercom opiekę państwa. Ze względu na panującą tolerancję religijną i brak kar za wyznawanie innych religii XVI-wieczną Rzeczpospolitą nazywamy „państwem bez stosów". Luteranizm w Rzeczypospolitej wyznawali głownie niemieckojęzyczni mieszczanie. W Gdańsku, Toruniu i Elblągu powstawały luterańskie szkoły, drukowano tam również protestanckie książki. Kalwinizm wyznawała głównie szlachta z Małopolski i Litwy. Ważnym ośrodkiem kalwinizmu był Pińczów (k. Kielc). Działało tam gimnazjum słynące z wysokiego poziomu nauczania. Arianie (bracia polscy) to radykalny odłam kalwinizmu. Arianie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

potępiali wykorzystywanie innego człowieka, zwalniali chłopów z pańszczyzny i dawali im na własność uprawianą ziemię, czym zrażali do siebie resztę szlachty. Głównym ośrodkiem arian był Raków z renomowaną szkołą średnią – Akademią Rakowską. MZ Learning