Historia /

Początki cywilizacji greckiej

Początki cywilizacji greckiej

 Początki cywilizagi greckiej
POŁWYSEP BALKANSKI
LD Narodzenie cywilizacji
Grecja oblewana przez wody ze wszystkich stron,
rozwija się rybol

Początki cywilizacji greckiej

user profile picture

Oliwia Górka

11 Followers

28

Udostępnij

Zapisz

Rozwój cywilizacji, Cywilizacja kreteńska, Pałac w Knossos, Mykeńczycy, Pismo linearne A i B, Wojna trojańska

 

1

Notatka

Początki cywilizagi greckiej POŁWYSEP BALKANSKI LD Narodzenie cywilizacji Grecja oblewana przez wody ze wszystkich stron, rozwija się rybolowstwo utrudniony rozwoj volnictwa krajobraz gorzysty (80% terenu) Uprawiano szczególnie OLIWE, WINNA LATOROSL Hodowano KOZY, OWCE, SWINIE, KROWY - Pod uprawy wykorzystywano każdy dostępny skrawek ziemi. Na zboczach gór zakładano pola tarasowe, z uwagi na niedostatek ziemi uprawnej dużą rolę odgrywała hodowla zwierząt. Rzemiosto rozwija się na dużą skalę, chod kraina byla uboga w surowce naturalne. Grekom doskwierał brak miedzi ovaz cyny, potrzebnych do wytopu brązu. Nie brakowało im kamienia i gliny, dzięki czemu rozwinęli budownictwo i ceramikę. Potrafią także wytwarzać tkaniny i broni. tywilizacja Kreteriska (měncýska) Mieszkańcy Krety nie byli spokrewnieni z plemionami greckimi. Utrzymywali kontakty handlowe, kulturalne i polityczne głównie 2 Bliskim Wschodem. Szczyt rozwoju cywilizacji minojskiej przypada na' pierwsza polowe II tys. p.n.e. Na wyspie zaczęły pojawiać się obszerne budowle (palace) Najstarsze z nich wzniesiono w Knossos, Fajstos i Mali. Większość uległa zniszczeniu w wyniku wybuchu wulkanu na Therze. Najstarsza cywilizacja świata greckiego rozwinęła się na największej wyspie Morza Egejskiego KRETA 2 Już w starożytności przeszłość wyspy stanowiła dla Greków źródło wielu mitów (m.in. Minotaur i Tezeusz, Dedal i Ikar) Centralną postacią jest legendarny KROL MINOS (tworca morskiej potęgi PAŁAC W KNOSSOS Zachowane pozostałości pałacu w Knossos pokazują, że stanowit nie tylko siedzibę wladcow, ale także politycznego oraz centrum życia społecznego, państwa. Jest to najświetniejszy pałac okresu minojskiego 8k. 2000-1400r. p.n.e. Askerlergiy Plemiona greckie, które przybyły na południowe Balkany ok. 2000r. p. n.e. należały do grupy ludów indoeuropejskich. Wiadomo o nich niewiele po kilku wiekach z ich języków wyksztaciła się greka. fish lors...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

iltaa suks tule gospodarczego or ovov 0.05493 4081 200 11006- Jednym z tych plemion byli Achajowie, ga n stworzyli oni kulture mykeriską nazwaną od jej najważniejszego ośrodka - Myken. Wall S H Odnalezione groby szybowe, które powstały w XVI w., skladano w nich ciata zmarłych z okazałym wyposażeniem. Swiadczy to o bogactwie i znaczeniu władcow Myken. Twarze pochowanych były przykryte maskami x złotej blachy. Monitor 1200 NA Z następnego okresu dziejów kultury mykeńskiej pochodzą groby kopułowe. Do najbardziej znanych budowli należy dziewięć grobów w Mykenach, a przede wszystkim Grob Agamemnona z XIV w. p.n.e. Wyposażenie zostało zrabowane, ale sama forma świadczy o ich bogactwie. PISMO LINEARNE AIB Funding Do osiągnięć Kreteńczyków należy zaliczyć takže stworzenie własnego pisma, nazywanego pismem Linearnym A Bylo używane przez Minojczykow w tysiącleciu p.n.e., skladato się z ok. 85 znaków, sylabogramów oraz ideogramow Do chwili obecnej poznano znaczenie jedynie części z nich. 64 Pismo linearne B byto używane przez Mykeńczyków, ktorzy utworzyli je po zajęciu Krety. WOJNA TROJANSKA Świat mykeński zostal opisany w opowieściach pieśniarzy. Jednym z nich był Homer. W Iliadzie i Odysei, ktorych autorstwo mu się przypisuje przedstawiono historię wojny trojańskiej. Do wyprawy Achajów przeciwko" azjatyckiej Troi miało dojść ok. 1200v. p.n.e. - Przyczyna miało być uprowa- -dzenie przez trojańskiego królewicza Parysa, najpiękniejszej z kobiet - Heleny, żony krola Sparty W 1870r. Heinrich Schlemann odkryt Troje (możliwy wybuch požaru) epoki qeli w diejith greckich 19 11 wichi ciemne * spadła liczba ludności, doszło do znaczących migracji cywilizacja nie rozwija się tak jak powinna migracja jonska 4 1200-800 rp.n.e. (XII-IX w. p.n.e.) podstawowy surowiec do produkcji broni i narzędzi - żelazo 800 500 p.n.e. grecja archaicena (VII - XI / X w. p.n.e.) nawiązanie szerszego kontaktu z innymi cywilizacjami powolny rozwój (poznali alfabet, nowe ustroje polityczne itd.) * okres rozkwitu greckiej sztuki i literatury 20 500-323v pin... grecjancasycena ( I - IV w. p.n.e.) największa świętość Grecji, szczytowa faxa rozwoju cywilizacji • trwa od wojen perskich do śmierci Aleksandra Wielkiego Hellada (ogólna nazwa Starożytnej Gregji) Hellenowie (nazwa mieszkańców Hellady →wszystkich Greków)

Historia /

Początki cywilizacji greckiej

user profile picture

Oliwia Górka

11 Followers

 Początki cywilizagi greckiej
POŁWYSEP BALKANSKI
LD Narodzenie cywilizacji
Grecja oblewana przez wody ze wszystkich stron,
rozwija się rybol

Otwórz

Rozwój cywilizacji, Cywilizacja kreteńska, Pałac w Knossos, Mykeńczycy, Pismo linearne A i B, Wojna trojańska

Podobne notatki

Know Starożytna Grecja thumbnail

38

Starożytna Grecja

Notatka historyczna

Know Osiągnięcia Starożytnych Greków thumbnail

4

Osiągnięcia Starożytnych Greków

Historia rozszerzona!

Know Kultura antycznego Rzymu thumbnail

12

Kultura antycznego Rzymu

Antyczny Rzym

Know Teamat dokonania starożytnych Rzymian  thumbnail

9

Teamat dokonania starożytnych Rzymian

klasa 5 temat dokonania Rzymian

Know początki średniowiecza  thumbnail

72

początki średniowiecza

robilam to do 2 nad ranem (niektore tematy z podrecznika moga byc pominiete!!!) klasa 1 liceum podręcznik nowa era "Poznać przeszłość" zakres podstawowy

Know kultura i wierzenia starożytnych Greków  thumbnail

676

kultura i wierzenia starożytnych Greków

historia/ starożytna Grecja

Początki cywilizagi greckiej POŁWYSEP BALKANSKI LD Narodzenie cywilizacji Grecja oblewana przez wody ze wszystkich stron, rozwija się rybolowstwo utrudniony rozwoj volnictwa krajobraz gorzysty (80% terenu) Uprawiano szczególnie OLIWE, WINNA LATOROSL Hodowano KOZY, OWCE, SWINIE, KROWY - Pod uprawy wykorzystywano każdy dostępny skrawek ziemi. Na zboczach gór zakładano pola tarasowe, z uwagi na niedostatek ziemi uprawnej dużą rolę odgrywała hodowla zwierząt. Rzemiosto rozwija się na dużą skalę, chod kraina byla uboga w surowce naturalne. Grekom doskwierał brak miedzi ovaz cyny, potrzebnych do wytopu brązu. Nie brakowało im kamienia i gliny, dzięki czemu rozwinęli budownictwo i ceramikę. Potrafią także wytwarzać tkaniny i broni. tywilizacja Kreteriska (měncýska) Mieszkańcy Krety nie byli spokrewnieni z plemionami greckimi. Utrzymywali kontakty handlowe, kulturalne i polityczne głównie 2 Bliskim Wschodem. Szczyt rozwoju cywilizacji minojskiej przypada na' pierwsza polowe II tys. p.n.e. Na wyspie zaczęły pojawiać się obszerne budowle (palace) Najstarsze z nich wzniesiono w Knossos, Fajstos i Mali. Większość uległa zniszczeniu w wyniku wybuchu wulkanu na Therze. Najstarsza cywilizacja świata greckiego rozwinęła się na największej wyspie Morza Egejskiego KRETA 2 Już w starożytności przeszłość wyspy stanowiła dla Greków źródło wielu mitów (m.in. Minotaur i Tezeusz, Dedal i Ikar) Centralną postacią jest legendarny KROL MINOS (tworca morskiej potęgi PAŁAC W KNOSSOS Zachowane pozostałości pałacu w Knossos pokazują, że stanowit nie tylko siedzibę wladcow, ale także politycznego oraz centrum życia społecznego, państwa. Jest to najświetniejszy pałac okresu minojskiego 8k. 2000-1400r. p.n.e. Askerlergiy Plemiona greckie, które przybyły na południowe Balkany ok. 2000r. p. n.e. należały do grupy ludów indoeuropejskich. Wiadomo o nich niewiele po kilku wiekach z ich języków wyksztaciła się greka. fish lors...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

iltaa suks tule gospodarczego or ovov 0.05493 4081 200 11006- Jednym z tych plemion byli Achajowie, ga n stworzyli oni kulture mykeriską nazwaną od jej najważniejszego ośrodka - Myken. Wall S H Odnalezione groby szybowe, które powstały w XVI w., skladano w nich ciata zmarłych z okazałym wyposażeniem. Swiadczy to o bogactwie i znaczeniu władcow Myken. Twarze pochowanych były przykryte maskami x złotej blachy. Monitor 1200 NA Z następnego okresu dziejów kultury mykeńskiej pochodzą groby kopułowe. Do najbardziej znanych budowli należy dziewięć grobów w Mykenach, a przede wszystkim Grob Agamemnona z XIV w. p.n.e. Wyposażenie zostało zrabowane, ale sama forma świadczy o ich bogactwie. PISMO LINEARNE AIB Funding Do osiągnięć Kreteńczyków należy zaliczyć takže stworzenie własnego pisma, nazywanego pismem Linearnym A Bylo używane przez Minojczykow w tysiącleciu p.n.e., skladato się z ok. 85 znaków, sylabogramów oraz ideogramow Do chwili obecnej poznano znaczenie jedynie części z nich. 64 Pismo linearne B byto używane przez Mykeńczyków, ktorzy utworzyli je po zajęciu Krety. WOJNA TROJANSKA Świat mykeński zostal opisany w opowieściach pieśniarzy. Jednym z nich był Homer. W Iliadzie i Odysei, ktorych autorstwo mu się przypisuje przedstawiono historię wojny trojańskiej. Do wyprawy Achajów przeciwko" azjatyckiej Troi miało dojść ok. 1200v. p.n.e. - Przyczyna miało być uprowa- -dzenie przez trojańskiego królewicza Parysa, najpiękniejszej z kobiet - Heleny, żony krola Sparty W 1870r. Heinrich Schlemann odkryt Troje (możliwy wybuch požaru) epoki qeli w diejith greckich 19 11 wichi ciemne * spadła liczba ludności, doszło do znaczących migracji cywilizacja nie rozwija się tak jak powinna migracja jonska 4 1200-800 rp.n.e. (XII-IX w. p.n.e.) podstawowy surowiec do produkcji broni i narzędzi - żelazo 800 500 p.n.e. grecja archaicena (VII - XI / X w. p.n.e.) nawiązanie szerszego kontaktu z innymi cywilizacjami powolny rozwój (poznali alfabet, nowe ustroje polityczne itd.) * okres rozkwitu greckiej sztuki i literatury 20 500-323v pin... grecjancasycena ( I - IV w. p.n.e.) największa świętość Grecji, szczytowa faxa rozwoju cywilizacji • trwa od wojen perskich do śmierci Aleksandra Wielkiego Hellada (ogólna nazwa Starożytnej Gregji) Hellenowie (nazwa mieszkańców Hellady →wszystkich Greków)