Nauka

Nauka

Spółka

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU

257

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponow
POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponow
POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponow
POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponow
POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU.
Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponow

Podobne notatki

Know Wojna krymska  thumbnail

0

Wojna krymska

Notatka z historii

Know Powstanie listopadowe  thumbnail

0

Powstanie listopadowe

Klasa 7

Know Powstanie kościuszkowskie  thumbnail

0

Powstanie kościuszkowskie

Z góry przepraszam za błędy ortograficzne. Życzę miłej nauki 💗

Know Królestwo Polskie - szczegółowa notatka  thumbnail

284

Królestwo Polskie - szczegółowa notatka

Mam nadzieje że pomomogłam

Know Europa po 1815 thumbnail

0

Europa po 1815

Notatka z historii

Know Powstanie styczniowe thumbnail

0

Powstanie styczniowe

Materiał z mojej kartkówki z powstania styczniowego

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W 1. POŁOWIE XIX WIEKU. Ziemie polskie w latach 1815-1830 posiadały różny status Po upadku Napoleona doszło do ponownego podziału polskich obszarów. Decyzje względem nich zapadły na kongresie wiedeńskim w 1815 r 0 - Prześladowania Polaków - rodziła się opozycja. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 100 km Morze Bałtyckie Gdańsk Olsztyn KRÓLESTWO PRUSKEE Bydgoszcz Harta Poznań Wrocław Odra Wisła Łódź Niemen Kraków Warszawa Suwałki Lublin Galicja CES. AUSTRIACKIE Królestwo Polskie Rzeczpospolita Krakowska Wielkie Księstwo Poznańskie Granice państw zaborczych w 1815 r.: Cesarstwa Rosyjskiego Cesarstwa Austriackiego Królestwa Pruskiego CESARSTWO ROSYJSKIE Wilno Lwów 1. Przykłady łamania konstytucji przez Cara Aleksandra I - Sejm zwoływano rzadko i nieregularnie - zniesiono jawność obrad sejmu - Wolność słowa i druku to prawo istniejące tylko na papierze. - W 1819 roku wprowadzono rządową cenzurę. - Liczne protesty 2. Opozycja: JAWNA (legalna)- Kaliszanie- opozycja kaliska; politycy pochodzący głównie z województwa kaliskiego, którzy działali w latach 1820-1831 pod przywództwem członków Rządu Narodowego, braci Bonawentury i Wincentego Niemojowskich; Jawnie na forum Sejmu krytykują rząd i łamanie konstytucji, chcą oczynszować chłopów, uwłaszczyć ich; odrzucają projekty rządowe, które miały ograniczać konstytucję. Konsekwencje ich opozycji: areszt domowy i rozwiązanie sejmu przez Aleksandra I. TAJNA (nielegalna)- środowisko studenckie i wojskowe, tajne organizacje. cel: niepodległość, przestrzeganie konstytucji przez cara. Filareci i filomaci - przede wszystkim magnaci Studenci w Wilnie - Tomasz Zan, Adam Mickiewicz, Wiktor Heltman, Tadeusz Krępowiecki, Maurycy Mochnacki; Najwcześniej tajne organizacje były tworzone w środowiskach młodzieży studenckiej i gimnazjalnej. Pierwsze inicjatywy sięgały 1817 roku, kiedy to na Uniwersytecie Wileńskim założono Towarzystwo Filomatów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

(Tomasz Zan, Adam Mickiewicz), a Uniwersytecie Warszawskim Związek Przyjaciół "Panta Koina" (Ludwik Mauersberger). W 1819 r. w warszawskim środowisku akademickim utworzono Związek Wolnych Polaków (Wiktor Heltman i Tadeusz Krępowiecki), który głosił hasła narodowowyzwoleńcze, pragnęli szerzenia polskości, rozwijana wiedzy. Chcieli podtrzymywania świadomości narodowej i polskiej kultury. 3. Przyczyny powstania listopadowego - represje wobec tajnych związków, - Łamanie przez cara Aleksandra I i jego następców zapisów konstytucji Królestwa Polskiego; - nieregularne zwoływanie sejmów - zwalczanie działalności opozycyjnej, - zniesienie jawności obrad. - odkrycie spisku podchorążych, groźba wysłania wojsk polskich do tłumienia powstania w Belgii. Powstanie wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. 4. Bitwy i dowódcy powstania listopadowego Główni Dowódcy po stronie polskiej: Generał Józef Chłopicki - jego celem była ugoda z carem i zakończenie powstania. Car zażądał jednak bezwarunkowej kapitulacji. 18 grudnia 1830 r., kiedy sejm ogłosił powstanie narodowe - Chłopicki podał się do dymisji. Generał Jan Skrzynecki - w 1831 r. został naczelnym wodzem powstania listopadowego, zabrakło mu jednak zdecydowania w dowodzeniu polskim wojskiem. Głowni wodzowie po stronie rosyjskiej: Iwan Dybicz; Iwan Paskiewicz BITWY: Bitwa pod Stoczkiem 14.02.1831: Zwycięstwo Wojsk polskich pod dowództwem Józefa Dwernickiego. Bitwa nie miała większego znaczenia strategicznego, ale podniosła morele Polaków. Bitwa pod Grochowem 25.02.1831: Bitwa formalnie nierozstrzygnięta, faktycznie była zwycięstwem Polaków, ponieważ powstrzymała rosyjski szturm na Warszawę. Wawer / Dębe wielkie 31.03.1831: początek ofensywy zaplanowanej przez Prądzyńskiego, zwycięstwa strony polskiej. Iganie 10.04.1831: spektakularne zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez Prądzyńskiego, niewykorzystane przez naczelne dowództwo. Ostrołęka 20.05.1831: bitwa przegrana przez stronę polską na skutek nieudolności dowództwa. Część udało się uratować dzięki działaniom dowodzącego artylerią Józefa Bema. Warszawa 6-7.09.1831: Po dwóch dniach walk na przedpolach stolica skapitulowała. Oddziały rosyjskie weszły do miasta, z którego wycofały się resztki wojsk polskich. 5. Skutki Powstania Listopadowego - Wielka Emigracja - kilka tysięcy zostało skazane na karę śmierci i katorgę - zlikwidowano wojsko polskie, a żołnierzy wcielono do armii Rosyjskiej - deportowano w głąb Rosji sieroty po powstańcach - deportowano 50 tys. rodzin szlacheckich - Polska miała zapłacić wysoką kontrybucję i utrzymywać 100 tysięczną armię Rosyjską - wybudowano cytadelę Warszawską 6. Wielka emigracja (ugrupowania, przedstawiciele, poglądy) UGRUPOWANIA WIELKIEJ EUROPY Hotel Lambert DZIAŁACZE Towarzystwo demokratyczne 2. Wiktor Heltman. Polski (TDP) Gromady Ludu Polskiego 1. Jan Nepomucen Janowski; 1. Adam Jerzy Czartoryski; 2. Jan Zamoyski. 1. Stanisław Worcell; 2. Tadeusz Krępowiecki. PROGRAM Powstanie upadło w wyniku egoizmu szlachty i niezdecydowania generalicji; ▪ Przyszła Polska miała odzyskać niepodległość w drodze trój- zaborowego powstania; ▪ ▪ Przyszłym ustrojem Polski Republika Demokratyczna; Chłopi mieli zostać uwłaszczeni bez odszkodowania. Powstanie upadło gdyż zachód nie udzielił pomocy zbrojnej; Polska miała odzyskać niepodległość w drodze ogólnoeuropejskiego Konfliktu; ▪ Przyszłym ustrojem Polski- monarchia Konstytucyjna; Chłopi mieli zostać uwłaszczeni z odszkodowaniem dla byłych właścicieli. Powstanie upadło z winy generałów i szlachty; ▪ Niepodległość Polski chcieli osiągnąć poprzez powstanie w oparciu o szerokie masy społeczeństwa; ▪ Polska miała być o ustroju republikańskim; Głosili zniesienie własności i przywilejów. 7. praca organiczna idea i przedstawiciele -działanie społeczne może być efektywne tylko wtedy, kiedy współpraca pomiędzy jego poszczególnymi częściami układa się harmonijnie i przebiega bez zbędnych zakłóceń. idea: rozwój całego społeczeństwa (społeczno gospodarczy); Postulowano unowocześnienie przemysłu, rolnictwa i handlu. Propagowano rozwój cywilizacyjny. formy: zakładano stowarzyszenia, które miały integrować ludzi. Były to m.in. kółko rolnicze, Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu. przedstawiciele: Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa. Działania podejmowane w ramach realizacji idei pracy organicznej: - dążenie do rozwoju gospodarczego kraju - rozwój kulturalny społeczeństwa, zwłaszcza chłopów - rozwój edukacji i ułatwienie dostępu do oświaty - rozbudowa przemysłu - podnoszenie poziomu rolnictwa - poprawa dbałość o zdrowie i higienę 8. Rabacja galicyjska -Ruchy chłopskie na terenach zachodniej Galicji w drugiej połowie lutego i wy marcu w 1846 r. mające charakter anty-szlachecki i anty-pańszczyźniany. W swojej pierwszej fazie charakteryzowały się napadami na dwory oraz pogromami ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych, a także księży. Rabacja sparaliżowała działania powstańców krakowskich. 9. Powstanie krakowskie -była to próba wzniecenia ogólnonarodowego powstania, które miało na celu przywrócić Polsce niepodległość. Wydarzenia powstania krakowskiego rozpoczęły się 18 lutego 1846 roku a zakończyły 4 marca 1846 roku. Powstanie zakończyło się klęską Polaków i wcieleniem Wolnego Miasta Kraków do Austrii. Program manifestu w powstaniu krakowskim: - uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania - zniesienie przywilejów stanowych oraz pańszczyzny - nadanie ziem powstańcom - równe prawa dla wszystkich obywateli - powstanie niepodległego państwa 10. Udział Polaków w wiośnie ludów (seria zrywów rewolucyjno-narodowych) Udział Polaków w Wiośnie Ludów był związany z walką o ich wolność oraz wolność innych narodów. Przyczyny: - wpływ wiosny ludów w Europie Zachodniej - polityka germanizacyjna, antypolskie represje - większa świadomość narodowa uwłaszczenia chłopów Idee wolnościowe Polaków były zbliżone z europejskimi. Skutki: uwłaszczono chłopów, wzrosła świadomość narodowa, przyznano prawa polityczne posłom. Wiosna Ludów na ziemiach polskich objęła zabór pruski i austriacki. W Galicji największe wystąpienia wybuchły w Krakowie i we Lwowie. W Wielkopolsce doszło do nieudanego powstania, którym kierował Ludwik Mierosławski. Dowódcy/biorący udział: -Ludwik Mierosławski -Adam Mickiewicz -Henryk Dembiński -Franciszek Schnajde 11. Kultura Polaków i ich dzieła -Piotr Michałowski - malarstwo - np. ,,Samosierra" -Ignacy Kraszewski - historyk / autor - np. ,,Starej baśni" -Adam Mickiewicz - ,,Dziady", ,,Konrad Wallenrod", ,,Pan Tadeusz"; -Juliusz Słowacki - ,,Kordian", ,,Balladyna"; -Józef Wybicki - ,,Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"; -Zygmunt Krasiński - ,,Nie-Boska komedia"; -Aleksandra Fredro - ,,Zemsta"; -Artur Grottger - malarstwo -Stanisław Kostka Potocki - minister Szkolnictwa 12. Pojęcia: Mesjanizm- pogląd religijny/społeczny, w którym naród Polski staje się Chrystusem narodów. Polska miała zbawić ludzkość i objąć Duchowe przywództwo. Na ziemiach polskich powstał nurt, który upatrywał rolę Mesjasza w Polakach. Poprzez swoje cierpienie pod zaborami Polacy mieli wpłynąć na odnowę moralną pozostałych narodów i zniesienie ucisku. (Polski mesjanizm rozpowszechnił się szczególnie na emigracji po powstaniu listopadowym. Jego najsłynniejszym głosicielem był Adam Mickiewicz.) Inteligencja- nazwa wykształconych, oświeconych, ,,postępowych" grup społecznych. Rodzaj elity, mniejszość. Korzysta ona ze zdobytego wykształcenia a w jej intencji jest poczucie służebności wobec całości społeczeństwa. 13. Reformy Druckiego Lubeckiego Ksawery Drucki - Lubecki - minister skarbu w latach 1821-1830: Doprowadził do zniesienia barier celnych w handlu z Rosją, dzięki czemu szybko rósł eksport polskich towarów na rynek rosyjski, napędzając wzrost gospodarczy w całym Królestwie. Zasługą ministra było uporządkowanie finansów państwa i utworzenie Banku Polskiego, pierwszego polskiego banku centralnego mającego prawo emisji pieniądza i pełniącego funkcję kontrolną nad innymi instytucjami finansowymi. Reformy: - uzyskał zniesienie barier celnych z Rosją; - rozbudował górnictwo i hutnictwo; - wprowadził monopol solny i tytoniowy; - zakładał osady fabryczne w Zgierzu, Ozorkowie i Zduńskiej Woli; - inicjator budowy kanału Augustowskiego; - zapełnił skarb ściągając podatki z wykorzystaniem egzekucji wojskowych; - założył Bank Polski 1828; - powołał towarzystwo kredytowe ziemskie 1825; - przeprowadził rozliczenia finansowe z sąsiadami Polski.