Historia /

Polska w XIV i XV wieku

Polska w XIV i XV wieku

 Polska w XXIV i XV
wieku
administracja
nowy podział administracyjny
Stare księstwa dzielnicowe przekształcono w nowe jednostki
terytorialne

Polska w XIV i XV wieku

user profile picture

notatki_e8

2922 Followers

3

Udostępnij

Zapisz

notatka

 

8/6

Notatka

Polska w XXIV i XV wieku administracja nowy podział administracyjny Stare księstwa dzielnicowe przekształcono w nowe jednostki terytorialne. Pozostawiono w nich urzędy lokalne i zachowano ich hierarchię. • większe dzielnice, w których zachował się urząd wojewody, stały się województwami. Województwa dzieliły się na kasztelanie, które id XV wieku przekształcano w powiaty; mniejsze dzielnice, bez wojewodów, zaczęto nazywać ziemiami. administracja lokalna W XIV i XV wieku ostatecznie określono hierarchię i kompetencje urzędników ziemskich (lokalnych). Urzędy były pełnione przez przedstawicieli szlachty dożywotnio. ograniczono uprawnienia wojewodów Ograniczono uprawnienia wojewodów. Pozostawiono im: uprawnienia sądownicze nad ludnością żydowską; • nadzór nad miastami; określanie taks wojewodzińskich (maksymalnych cen na wyroby miejskie); funkcją honorową było kierowanie obradami sejmików ziemskich. sądy a) sądy podkomorskie – rozstrzygały spory graniczne między właścicielami ziemskimi. b) sądy ziemskie - wykształciły się z dawnych dzielnicowych sądów nadwornych. Każde województwo i ziemia miały własny sąd ziemski, były to główne sądy szlacheckie; rozstrzygały wszystkie sprawy między szlachcicami, z wyjątkiem tych, które były zastrzeżone dla sądów grodzkich czy podkomorskich. c) sądy grodzkie - sądom grodzkim przewodzili starostowie; od XV w. sądziły szlachtę w zakresie czterech kwestii zagrożonych karą śmierci: podpalenie; • napad na dom szlachecki; • rabunek na drodze publicznej; gwałty.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Polska w XIV i XV wieku

user profile picture

notatki_e8

2922 Followers

 Polska w XXIV i XV
wieku
administracja
nowy podział administracyjny
Stare księstwa dzielnicowe przekształcono w nowe jednostki
terytorialne

Otwórz

notatka

Podobne notatki
Know Demokracja Ateńska thumbnail

54

973

Demokracja Ateńska

demokracja ateńska, droga Aten do demokracji, instytucje demokracji ateńskiej

Know w folwarku szlacheckim thumbnail

102

1457

w folwarku szlacheckim

historia<<

Know kryzys RP w połowie XVIIw. thumbnail

5

120

kryzys RP w połowie XVIIw.

historia podstawa

Know Polska dzielnicowa  thumbnail

0

48

Polska dzielnicowa

Najważniejsze informacje

Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

22

308

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Know II Rzeczpospolita thumbnail

26

317

II Rzeczpospolita

Na podstawie Poznać przeszłość 3 wyd. Nowa Era

Polska w XXIV i XV wieku administracja nowy podział administracyjny Stare księstwa dzielnicowe przekształcono w nowe jednostki terytorialne. Pozostawiono w nich urzędy lokalne i zachowano ich hierarchię. • większe dzielnice, w których zachował się urząd wojewody, stały się województwami. Województwa dzieliły się na kasztelanie, które id XV wieku przekształcano w powiaty; mniejsze dzielnice, bez wojewodów, zaczęto nazywać ziemiami. administracja lokalna W XIV i XV wieku ostatecznie określono hierarchię i kompetencje urzędników ziemskich (lokalnych). Urzędy były pełnione przez przedstawicieli szlachty dożywotnio. ograniczono uprawnienia wojewodów Ograniczono uprawnienia wojewodów. Pozostawiono im: uprawnienia sądownicze nad ludnością żydowską; • nadzór nad miastami; określanie taks wojewodzińskich (maksymalnych cen na wyroby miejskie); funkcją honorową było kierowanie obradami sejmików ziemskich. sądy a) sądy podkomorskie – rozstrzygały spory graniczne między właścicielami ziemskimi. b) sądy ziemskie - wykształciły się z dawnych dzielnicowych sądów nadwornych. Każde województwo i ziemia miały własny sąd ziemski, były to główne sądy szlacheckie; rozstrzygały wszystkie sprawy między szlachcicami, z wyjątkiem tych, które były zastrzeżone dla sądów grodzkich czy podkomorskich. c) sądy grodzkie - sądom grodzkim przewodzili starostowie; od XV w. sądziły szlachtę w zakresie czterech kwestii zagrożonych karą śmierci: podpalenie; • napad na dom szlachecki; • rabunek na drodze publicznej; gwałty.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację