Historia /

Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na ziemiach polskich ( 1848)

Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na ziemiach polskich ( 1848)

 Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na
ziemiach polskich (1848)
Powstanie Krakowskie (1846)
Centralizacja Poznańska miała plany
wywo

Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na ziemiach polskich ( 1848)

S

Sylwia Wrona

22 Followers

131

Udostępnij

Zapisz

Historia klasa 3

 

4/2

Notatka

Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na ziemiach polskich (1848) Powstanie Krakowskie (1846) Centralizacja Poznańska miała plany wywołania ogólnonarodowego, trójzaborowego powstania w lutym 1846r. wraz ze Związkiem Plebejuszy ● ● wódz naczelny: Ludwik Mierosławski ● Opracowane przez niego plany powstańcze pokładały siły w chłopach • Proces zakończył się w grudniu 1847r. Na tych których uznano winnymi zdrady stanu, zapadł wyrok śmierci. Wiosna Ludów przyniosła im uwolnienie z więzienia. Centralizacja poznańska- komitet mający na celu rozwijanie konspiracyjnego ruchu niepodległościowego. Przewodniczący: Karol Libelt • Aresztowanie doprowadziło do rozpadu organizacji mimo to uczestnicy pozostali na wolności w Krakowie podjęli decyzję o rozpoczęciu powstania. Związek Plebejuszy- skupiał rzemieślników i młodzież. Założony przez: Walentego Stefańskiego Proces Berliński- Kilka dni przed datą powstania na skutek donosu członka Centralizacji aresztowano kilkaset osób (Libelta i Mierosławskiego) HUA • Powstanie wybuchło nocą z 20 na 21 lutego. Austria wiedząc o planach powstańców wysłała swoje wojska, które wycofały się po ataku powstańców. Powołano Rząd Narodu Rzeczypospolitej i wydano Manifest do Narodu Polskiego. • Rząd został zastąpiony dyktatorem: Janem Tyssowskim. ● · Dembowski wyszedł 27 lutego naprzeciw nadciągającym chłopom na czele procesji niosącej symbole religijne. Procesja została ostrzelana, a Dembowski zginął. Edward Dembowski ● ● • Powstanie upadło po 10 dniach. ● Rabacja Galicyjska Władze austriackie przekazały chłopom fałszywe informacje o szykowaniu się szlachty na walkę z chłopami i zniesieniu pańszczyzny, którą ukrywa szlachta. • Bezskutecznie starał się o pozyskanie dla powstania chłopów galicyjskich Rabacja - określenie zbrojnej napaści, rabunku. Chłopi postanawiają atakować dwory szlacheckie ponieważ bardziej ufali,, dobremu cesarzowi" niż szlachcie, która wyzyskiwała ich. Szela, Unführer der Bauern in Galizien. ● Jakub Szela • W zaborze pruskim i austriackim podjęto...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

próbę uzyskania szerokiej autonomii ponieważ obywatele mieli większe swobody niż w zaborze rosyjskim. W zaborze rosyjskim nie doszło do wystąpień narodowych przez despotyzm cara. Ugoda w Jarosławcu - 11 kwietnia. Polacy mieliby uzyskać autonomię, obejmującą część Wielkiego Przywódca chłopów w okolicach Jasła i Tarnowa. Chłopi rabowali i palili dwory oraz mordowali ich mieszkańców. Austriacy opanowali sytuację z pomocą wojska i zmusili chłopów do dalszego odrabiania pańszczyzny. Księstwa Poznańskiego w zamian za ograniczenie swoich sił zbrojnych. Wiosna Ludów w Wielkopolsce Na czele polskich sił zbrojnych w Wielkopolsce (7000 osób) stanął Ludwik Mierosławski Polski Komitet Narodowy powstał 20 marca 1848r. Reprezentował zróżnicowane opcje polityczne i składał się z wszelkich warstw społecznych. Bitwa pod Miłosławiem 10 Kwietnia 1848r. Niemcy nie dotrzymali umowy i 29 kwietnia wojska pruskie zaatakowały polski obóz wojskowy w Książu. • Ludwik Mierosławski zrzekł się dowództwa. Polskie wojsko skapitulowało 9 maja 1848r. • Polakom nie udało się uzyskać istotnego zwiększenia swobód narodowych. • Osłabiła się polska konspiracja i próby odzyskania niepodległości

Historia /

Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na ziemiach polskich ( 1848)

S

Sylwia Wrona

22 Followers

 Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na
ziemiach polskich (1848)
Powstanie Krakowskie (1846)
Centralizacja Poznańska miała plany
wywo

Otwórz

Historia klasa 3

Podobne notatki

Powstanie krakowskie (1846) i wiosna ludów na ziemiach polskich (1848) Powstanie Krakowskie (1846) Centralizacja Poznańska miała plany wywołania ogólnonarodowego, trójzaborowego powstania w lutym 1846r. wraz ze Związkiem Plebejuszy ● ● wódz naczelny: Ludwik Mierosławski ● Opracowane przez niego plany powstańcze pokładały siły w chłopach • Proces zakończył się w grudniu 1847r. Na tych których uznano winnymi zdrady stanu, zapadł wyrok śmierci. Wiosna Ludów przyniosła im uwolnienie z więzienia. Centralizacja poznańska- komitet mający na celu rozwijanie konspiracyjnego ruchu niepodległościowego. Przewodniczący: Karol Libelt • Aresztowanie doprowadziło do rozpadu organizacji mimo to uczestnicy pozostali na wolności w Krakowie podjęli decyzję o rozpoczęciu powstania. Związek Plebejuszy- skupiał rzemieślników i młodzież. Założony przez: Walentego Stefańskiego Proces Berliński- Kilka dni przed datą powstania na skutek donosu członka Centralizacji aresztowano kilkaset osób (Libelta i Mierosławskiego) HUA • Powstanie wybuchło nocą z 20 na 21 lutego. Austria wiedząc o planach powstańców wysłała swoje wojska, które wycofały się po ataku powstańców. Powołano Rząd Narodu Rzeczypospolitej i wydano Manifest do Narodu Polskiego. • Rząd został zastąpiony dyktatorem: Janem Tyssowskim. ● · Dembowski wyszedł 27 lutego naprzeciw nadciągającym chłopom na czele procesji niosącej symbole religijne. Procesja została ostrzelana, a Dembowski zginął. Edward Dembowski ● ● • Powstanie upadło po 10 dniach. ● Rabacja Galicyjska Władze austriackie przekazały chłopom fałszywe informacje o szykowaniu się szlachty na walkę z chłopami i zniesieniu pańszczyzny, którą ukrywa szlachta. • Bezskutecznie starał się o pozyskanie dla powstania chłopów galicyjskich Rabacja - określenie zbrojnej napaści, rabunku. Chłopi postanawiają atakować dwory szlacheckie ponieważ bardziej ufali,, dobremu cesarzowi" niż szlachcie, która wyzyskiwała ich. Szela, Unführer der Bauern in Galizien. ● Jakub Szela • W zaborze pruskim i austriackim podjęto...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

próbę uzyskania szerokiej autonomii ponieważ obywatele mieli większe swobody niż w zaborze rosyjskim. W zaborze rosyjskim nie doszło do wystąpień narodowych przez despotyzm cara. Ugoda w Jarosławcu - 11 kwietnia. Polacy mieliby uzyskać autonomię, obejmującą część Wielkiego Przywódca chłopów w okolicach Jasła i Tarnowa. Chłopi rabowali i palili dwory oraz mordowali ich mieszkańców. Austriacy opanowali sytuację z pomocą wojska i zmusili chłopów do dalszego odrabiania pańszczyzny. Księstwa Poznańskiego w zamian za ograniczenie swoich sił zbrojnych. Wiosna Ludów w Wielkopolsce Na czele polskich sił zbrojnych w Wielkopolsce (7000 osób) stanął Ludwik Mierosławski Polski Komitet Narodowy powstał 20 marca 1848r. Reprezentował zróżnicowane opcje polityczne i składał się z wszelkich warstw społecznych. Bitwa pod Miłosławiem 10 Kwietnia 1848r. Niemcy nie dotrzymali umowy i 29 kwietnia wojska pruskie zaatakowały polski obóz wojskowy w Książu. • Ludwik Mierosławski zrzekł się dowództwa. Polskie wojsko skapitulowało 9 maja 1848r. • Polakom nie udało się uzyskać istotnego zwiększenia swobód narodowych. • Osłabiła się polska konspiracja i próby odzyskania niepodległości