Historia /

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów

 Rzeczpospolita Obojge
Narodów
Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu kra

Rzeczpospolita Obojga Narodów

user profile picture

Klaudia Sieklucka

44 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

Notatka ta, opisuje przyczyny, skutki oraz przebieg podpisywania unii lubelskiej, ściśle łączącej Polskę z Litwą.

 

6

Notatka

Rzeczpospolita Obojge Narodów Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu krajón, licząc na poprawę własnej sytuaji i przyznanie takich samych przywilejon, jakie miała szlachta polska. 。 polscy magnaci równiti byli zuclennikami związania Polski z Litwa, gdyż liczyli oni na powiększenie swoich majątków o słabo zaludnione tereny no uschodzie. Zagrożenie ze wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym ze ścisłym związkiem Polski i LitNy były Najny z Moskwa. Zygmunta Sprana bliższego niż wcześniej porączenia Polski; Litwy nabrata szczególnego znaczenia pod koniec panoNama Zygmunta 11 Augusta, który objął władzę w 1548 roku, po śmierci Starego. Król nie miat potomka, więc istniało ryzyko Hygaśnięcia dynastii Jagiellonon oraz Związek Polski i Litwy. Unia Lubelska i jej skutki W celu powiązania obu tych państn 1 1569 roku do Lublina zuotano sejin walny. Część spreciniających się litewskich magnatón opuściła miasto myśląc, że sejm nie będzie kontynuowai dorad bez nich. Natomiast król, jako dziedziczny władca Wielkiego Księstwa Litenskiego, podjął decyzję o włączeniu do Polski litenskich ziem: Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Zmusito to magnatów na ponrót do Lublina. 1 lipca 1569 roku podpisano » Lublinie uroczysty akt zwany dziś unią lubelską. Wspólne były nie tylko władca, sejm i senat, lecz także polityka zagraniczna oraz moneta. Odrębre pozostały jednak wojsko, skarb, sądy i wrędy. Taką unię nazywamy unią realną. Nowe państwo polsko-litewskie nosito nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodón. 54 Rzeczpospolita i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jej mieszkańcy Reczpospolita mierzyła 800 tys. kilometrón i liczyła ponad of min mieszkańców. Była państwem wielo narodowościonym i wielowyznanionym... Na terenie mieszkali: •Polacy • Rusini żydzi ● 19 Niemcy Ormianie • Tatary .

Historia /

Rzeczpospolita Obojga Narodów

user profile picture

Klaudia Sieklucka

44 Followers

 Rzeczpospolita Obojge
Narodów
Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu kra

Otwórz

Notatka ta, opisuje przyczyny, skutki oraz przebieg podpisywania unii lubelskiej, ściśle łączącej Polskę z Litwą.

Podobne notatki
Know Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki thumbnail

49

550

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Know panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska  thumbnail

239

3270

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

notatka z historii

Know notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej thumbnail

44

542

notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej

przerobione tematu z działu złoty wiek rzeczpospolita 2 klasa lo (2.1-2.8)

Know Złoty Wiek Rzeczypopolitej thumbnail

25

544

Złoty Wiek Rzeczypopolitej

omówione zagadnienia: - demokracja szlachecka - rodzaje szlachty - liberum veto - religie w XVI w. - rodzaje stanów w RP w XVI w. - Unia Lubelska - Pacta conventa - Stefan Batory - piechota wybraniecka - Bona Sforza - wybitne osoby renesansu

Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

19

303

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Know Rzeczypospolita w XVII wieku thumbnail

31

423

Rzeczypospolita w XVII wieku

Krótka notatka z historii (dział Rzeczypospolita w XVII wieku)

Rzeczpospolita Obojge Narodów Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu krajón, licząc na poprawę własnej sytuaji i przyznanie takich samych przywilejon, jakie miała szlachta polska. 。 polscy magnaci równiti byli zuclennikami związania Polski z Litwa, gdyż liczyli oni na powiększenie swoich majątków o słabo zaludnione tereny no uschodzie. Zagrożenie ze wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym ze ścisłym związkiem Polski i LitNy były Najny z Moskwa. Zygmunta Sprana bliższego niż wcześniej porączenia Polski; Litwy nabrata szczególnego znaczenia pod koniec panoNama Zygmunta 11 Augusta, który objął władzę w 1548 roku, po śmierci Starego. Król nie miat potomka, więc istniało ryzyko Hygaśnięcia dynastii Jagiellonon oraz Związek Polski i Litwy. Unia Lubelska i jej skutki W celu powiązania obu tych państn 1 1569 roku do Lublina zuotano sejin walny. Część spreciniających się litewskich magnatón opuściła miasto myśląc, że sejm nie będzie kontynuowai dorad bez nich. Natomiast król, jako dziedziczny władca Wielkiego Księstwa Litenskiego, podjął decyzję o włączeniu do Polski litenskich ziem: Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Zmusito to magnatów na ponrót do Lublina. 1 lipca 1569 roku podpisano » Lublinie uroczysty akt zwany dziś unią lubelską. Wspólne były nie tylko władca, sejm i senat, lecz także polityka zagraniczna oraz moneta. Odrębre pozostały jednak wojsko, skarb, sądy i wrędy. Taką unię nazywamy unią realną. Nowe państwo polsko-litewskie nosito nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodón. 54 Rzeczpospolita i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jej mieszkańcy Reczpospolita mierzyła 800 tys. kilometrón i liczyła ponad of min mieszkańców. Była państwem wielo narodowościonym i wielowyznanionym... Na terenie mieszkali: •Polacy • Rusini żydzi ● 19 Niemcy Ormianie • Tatary .