Historia /

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów

 Rzeczpospolita Obojge
Narodów
Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu kra

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

Rzeczpospolita Obojga Narodów

user profile picture

Klaudia Sieklucka

0 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

Notatka ta, opisuje przyczyny, skutki oraz przebieg podpisywania unii lubelskiej, ściśle łączącej Polskę z Litwą.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Rzeczpospolita Obojge Narodów Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu krajón, licząc na poprawę własnej sytuaji i przyznanie takich samych przywilejon, jakie miała szlachta polska. 。 polscy magnaci równiti byli zuclennikami związania Polski z Litwa, gdyż liczyli oni na powiększenie swoich majątków o słabo zaludnione tereny no uschodzie. Zagrożenie ze wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym ze ścisłym związkiem Polski i LitNy były Najny z Moskwa. Zygmunta Sprana bliższego niż wcześniej porączenia Polski; Litwy nabrata szczególnego znaczenia pod koniec panoNama Zygmunta 11 Augusta, który objął władzę w 1548 roku, po śmierci Starego. Król nie miat potomka, więc istniało ryzyko Hygaśnięcia dynastii Jagiellonon oraz Związek Polski i Litwy. Unia Lubelska i jej skutki W celu powiązania obu tych państn 1 1569 roku do Lublina zuotano sejin walny. Część spreciniających się litewskich magnatón opuściła miasto myśląc, że sejm nie będzie kontynuowai dorad bez nich. Natomiast król, jako dziedziczny władca Wielkiego Księstwa Litenskiego, podjął decyzję o włączeniu do Polski litenskich ziem: Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Zmusito to magnatów na ponrót do Lublina. 1 lipca 1569 roku podpisano » Lublinie uroczysty akt zwany dziś unią lubelską. Wspólne były nie tylko władca, sejm i senat, lecz także polityka zagraniczna oraz moneta. Odrębre pozostały jednak wojsko, skarb, sądy i wrędy. Taką unię nazywamy unią realną. Nowe państwo polsko-litewskie nosito nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodón. 54 Rzeczpospolita i...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jej mieszkańcy Reczpospolita mierzyła 800 tys. kilometrón i liczyła ponad of min mieszkańców. Była państwem wielo narodowościonym i wielowyznanionym... Na terenie mieszkali: •Polacy • Rusini żydzi ● 19 Niemcy Ormianie • Tatary .

Historia /

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów

user profile picture

Klaudia Sieklucka

0 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Rzeczpospolita Obojge
Narodów
Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu kra

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

C

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

Notatka ta, opisuje przyczyny, skutki oraz przebieg podpisywania unii lubelskiej, ściśle łączącej Polskę z Litwą.

Podobne notatki

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

Know panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska  thumbnail

175

 

8/1/2

2

Unia lubelska

Know Unia lubelska thumbnail

182

 

8/2/6

2

W czasach ostatnich Jagiellonów

Know W czasach ostatnich Jagiellonów thumbnail

300

 

8/2/6

2

Po upadku Księstwa Warszawskiego

Know Po upadku Księstwa Warszawskiego thumbnail

175

 

8/6/7

Więcej

Rzeczpospolita Obojge Narodów Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Średnia szlachta litenska popierała ideę ściślejszego połączenia obu krajón, licząc na poprawę własnej sytuaji i przyznanie takich samych przywilejon, jakie miała szlachta polska. 。 polscy magnaci równiti byli zuclennikami związania Polski z Litwa, gdyż liczyli oni na powiększenie swoich majątków o słabo zaludnione tereny no uschodzie. Zagrożenie ze wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym ze ścisłym związkiem Polski i LitNy były Najny z Moskwa. Zygmunta Sprana bliższego niż wcześniej porączenia Polski; Litwy nabrata szczególnego znaczenia pod koniec panoNama Zygmunta 11 Augusta, który objął władzę w 1548 roku, po śmierci Starego. Król nie miat potomka, więc istniało ryzyko Hygaśnięcia dynastii Jagiellonon oraz Związek Polski i Litwy. Unia Lubelska i jej skutki W celu powiązania obu tych państn 1 1569 roku do Lublina zuotano sejin walny. Część spreciniających się litewskich magnatón opuściła miasto myśląc, że sejm nie będzie kontynuowai dorad bez nich. Natomiast król, jako dziedziczny władca Wielkiego Księstwa Litenskiego, podjął decyzję o włączeniu do Polski litenskich ziem: Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Zmusito to magnatów na ponrót do Lublina. 1 lipca 1569 roku podpisano » Lublinie uroczysty akt zwany dziś unią lubelską. Wspólne były nie tylko władca, sejm i senat, lecz także polityka zagraniczna oraz moneta. Odrębre pozostały jednak wojsko, skarb, sądy i wrędy. Taką unię nazywamy unią realną. Nowe państwo polsko-litewskie nosito nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodón. 54 Rzeczpospolita i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jej mieszkańcy Reczpospolita mierzyła 800 tys. kilometrón i liczyła ponad of min mieszkańców. Była państwem wielo narodowościonym i wielowyznanionym... Na terenie mieszkali: •Polacy • Rusini żydzi ● 19 Niemcy Ormianie • Tatary .