Historia /

starożytne cywilizacje

starożytne cywilizacje

 Historia
+
paleolit mezolit neolit
EPOKA KAMIENIA
PREHISTORIA
EPOKA BRĄZU
epoka kamienia:
paleolit ok. 2,5 min - 15 tys. p.n.e
mezout ok. 1

starożytne cywilizacje

user profile picture

Olga Hallak

22 Followers

Udostępnij

Zapisz

10

 

1

Notatka

notatka z I działu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Historia + paleolit mezolit neolit EPOKA KAMIENIA PREHISTORIA EPOKA BRĄZU epoka kamienia: paleolit ok. 2,5 min - 15 tys. p.n.e mezout ok. 15 tys. p.ne - 4500 p.n.e neout ok. 4500-1800 p.n.e Jerycho- rolnictwo od kamienia do zelaza 1. wyroby z miedz 2. wyroby z brązu 3. wyroby x żelaza (v tysiącleue) - EPOKA ZELAZA epoka brązu Çatal Hüyük Memies inictwo ok. 1800 r. p.n.e - INDOEURO PEJ CZVCY ↑ wynalezienie pisma rewolucja neolityczna NEOLITIC REVOLUTION prietom kiedy człowiek zaczął uprawiać rolę oraz nodować zwierzęta. Wią nato się to ʼn prejściem na osiadły tryb życa *YZNY PÓŁKSIĘŻYC - dosnar Syrii, Palestyny oraz Mezopotamil dobrze nawodnione doliny zapewniały ludziom obfitość pożywienia, dlatego zaczęło tam napływać coraz więcej ludzi przez co powstały osady state. powstały pierwsze motyku (hoe) oraz żarna PIERWSZE OSADY 700 r. p.n.e HISTORIA epoka żelaza eztuka i budownictwo SZTUKA - malowidła naskalne scen polowań ponad 20 tys. lat temu ok. 700 r p.n.e homo sapiens miedź + cyna ruda relaza występowała bardzo powszechnie oraz była noytrwalsza, ale trudnig się ją, wyta piato sahelantrop australopitek człowiek uzdolniony całowiek wyprostowany neandertal cayk MEGALITY-noystoursae budowle wzmoszone & nieobrobionego kamienia bez użyua naprawy murarskiej. Ich stawianie miało związek z wierzeniami kultem ɔ cay obserwayami astronomicznymi. STONEHENGE - hoy słynniejszy kamienny krag na świecie starozytna mezopotamia ok. 4000 w p.n.e narodziny pierwszy cywilizayı międay thekami Eufrat & Tygrys na jej powstanie wpłynęty wylewy mek, które umożliwiały voleranie obfitych plonów kilka razy do roku ciec irrygacyjna zaczęto ja, twornyć, aby doprowadzać wodę do wiem dalej od brzegu. wymagało współpracy...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

oraz administracji. Sumerowie twórcy noystour say cywilizay, w Mezopotami, niewiadomo o ich pochodzeniu. tworyu miasta- państwa z władzcą na chele jako przedstawiciel bóstwa LIKKURAT- świątynie dia bóstwa opiekuńczego Ur powstał pod koniec III tysiąclecia p.n.e ku cac bogu księżyca Nanno. 11 człowiek nie może się sam uratować potrzebuje interwency, boskiej" OSIĄGNIE CIA SUMEROW budownictwo koto xłotnictwo system dziesiętny i sześćdziesiętny kalendars pismo piktograficzne i klinowe Babilonia korystne położenie nad Eufratem Hammurabi w XVIII uczynit & Babilonu stolicę imperium babilońskiego. KODEKS HAMMURABIEGO 300 oreczeń alne 3 VIII-VI w. p.n.e ASZURBANIPAL podział na 3 PRAWO ODWIETU winowayca otrzymywał karę wprost adekwatną, do jego czynu, jeżeli obie strony były społecznie równe. utrauto swoją potęgę w XVI w. p.n.e NOWE PAŃSTWO BABILOŃSKIE - Nabuchodonozor 11 612 r p.n.e Acyria stolice Astur I Niniwa grupy' potężne mury z bramą Isztar intikurat boga opiekuńczego Babilonu, Marduk wiszące ogrody- Ogrody semiramidy OSIĄGNIĘCIA BABILOŃ Cay KOW arytmetyka (działania x niewiadomymi) geometria - Sargon w XXIV w. podbił wszystkie miasta Sumeru. W efekcie stwornył pierwsze mane nam wielkie imperium, które rozciągnęło się od zatoki Perskiej po Morne śródziemne. Osiągnięcia militarne byt zasługą jego silnej armii. Ostatecznie dążenie do odzyskania niezależnośu prez podbite miasta doprowadziły do upadku imperium akadyjskiego ok. xxIII w. p.n.e Pozostawili po sobie ślad w Mesopotamil spisując dokumenty w języku akadyyskum • ludzi wolnych, należnych i niewolników. VI W p.n.e STOLICA AKAD GUDEA ZLA GASZ astronomia 539 p.n.e odtąd Babilon stał się częścią imperium perskiego. Cyrus 11 medycyna zasłynęl ze swoich podbojów - przez długi czas armia była niezwyciężona noylepszy władca Asyrii po jego śmieru nastąpił szybki rozpad imperium 2 zdobyce Niniwy przez Babilończyków i Medów. Starozytny Egipt ok. 3000 r. p.n.e położenie w dolinie Nilu dzieje Egiptu 30 dynasti EGIPT STARY- władcą był Menes xe stolicą w Memfis. jednoczyt Egipt Dioser miał największe dokonania w dziedzinie polityczne oraz gospodarczej budowa piramid i Gizve (Cheopsa, chefrena i Mykerinosa) ROZPAD: klęsk żywiołowe, długotrwałe susze ok. 2615- 2170 p.n.e EGIPT SREDNI- rozwój nauki matematycznej ROZPAD: klęsk żywiołowe, konflikty polityczne . Egipt Górny - wąski pas xiem uprawnych Egipt Dolny- delta Nilu ok. 2000-1160 p.n.e NOWIE PAŃSTWO - rozwaj polityczny 1540-1085 p. n.e zdobyt on may większy zasięg terytorialny ha nastuga faraona Totmesa I Echnaton konflikt wewnętrany faraonów, gdy Amenhotep IV chciał zmienić religię egipską, ATON RAMZES 11 podniósT kroy do rang, imperium, pierwszy many nam traktat pokojowy MSTROJ POLITYCZNY EGIPTU despotyczny faroon - władca absolutny, łą, canık poddanych z bogiem dla Górnego 2 wenyry - współpracownik faraona • Jeden nomy mniejsze jednostki administracyjne, na których czele stały nomarchy WIARA OSIĄGNIE CIA EGIPTU pismo hieroglificzne J satuki i architektury papirus Nubia - na południe od Egiptu górnego Synoy- szlaki handlowe do Bliskiego Wschodu ɔ hieratyczne, demotyczne a drugi dla Dolnego Egiptu 3 Meźby, obrazy utamke matematyka, astronomia, medycyna FARAON KAPŁANI KUPCY CHŁOPI Egipyanie byli politerstami. Of loury składano w świątyniach uważanych za mieszkanie bogów. Cauli bogów pod postacią zwierząt RE - najważniejszy bóg stońca OZYRYSI ZYDA- para bogów gothie Oxyrys został panem świata umarTych. SET- brat Ozyrysa ROVOIT swojego brata URZEDNICY RZEMIEŚLNICY HORUS- syn Ozyrysa i Izydy, pomścił ojca pokonując Seta MUMIFIKACJA - proces skomplikowanych nabiegów moyący na celu zachowanie słok w jak najlepszym stanie. Usuwall whętrzności wypełniale płótnem oraz żywicą. Tak przygotowane ciało owijano bandażami, aby powstała mumia SARKOFAG trumna MASTABA I PIRAMIDY - grobowce WEZYR ŻOŁNIERZE SFINKS strażnik piramid, lew z głową człowieka architektura m...n zespół świątynny w Karnaku i Luksomhe piramida Diosera- I piramida schoolkowa NIEWOLNICY cywilizaga egipska była jednolita z powodu Izolagy Izreal DZIE JE IZRAELITOW/HEBRAJCZYKÓW 1. Abraham dociera do Kanaanu (Palestyna, Feniya, syria) x sumeryjskiego miasta ur oraz powstanie 12 żydowskich plemion 2. przeniesienie wnuka Abrahama Jakuba do Egiptu z powodu klęski głodu 3. Objawienie boga Jahwe Mojies now! 4. opuszczenie Egiptu przez żydów 5. powstanie Dekalogu prouvo mojżeszowskie 6. wędrówka do Ziemi Obiecane priez 40 lat PAŃSTWO HEBRAJCZYKÓW W x w p.n.e - prhez 200 lat władzę raymowall sędziowie w XI w. p.n.e i zawarce przymerna z ustanowił ustroj monarchiczny wraz ze wzrostem zagrożenia został wybrany I król Saul jego następcą został Dawid & plemienia Judy, który Jahwe na górne Synoy charakterystyczny judaizmu Dekalog Stary Testament Tora Pięciokslag Mojżesza Talmud- komentarne & objaśnienia Menora 1- ramienny świecznik PODZIAŁ IZRAELA do Tory - symbol 3 PATRIARCHACI Abraham południe Izaak Jakub 931 rp.n.e ucaynit z Jerozolimy stolicę Następcą Dawida w 960 r p.n.e był jego syn Salomon, który podzielt kroy na okręgi administracyjne dobre rozwingt handel nagraniczny wbudował świątynie Jerozolimską niewola babilom ska 586-538 p.n.e Judea została podbita przez Bablończyków, Król Nabuchodonozor Hournył Jerozolimę wraz w 538 r. p.n.e władca Persji cyrus 11 zezwolit żydom na powrót do Palestyny i odbudowę świątyni Jerozolimskie KRÓLESTWO JUDY stolica Jerozolma dynastia od Dawida KRÓLESTWO IZRAELA północ królowie każdorazowo wybierani w 722 r. p.n.e popadł w zależność Asyni po śmieru Salomona od tego czasu Judea stała się prowingą, perską,. Rozpad Państwa żydowskiego spowodował, że dochodziło do wielu powstań Hebrajczyków m.in powstanie Machabeuszy czy wojna żydowska. Jednakże nie zjednoczyły one państwa, dlatego żydzi nostall zmuszeni do życia i diasporne, czyli rozproszeniu. ze świątynia. judaizm MONOTEISTYCZNA wiara w jednego Boga Jahwe, który znajdował się wszędzie i dlatego wszędzie można go było ciać oraz modlić się do niego. ELEMENTY WIARY prawo religijne reguluruye wszystkie dziedziny iyua - TEOKRATYZM HEROLD WIELKI- jeden x podległych Raymowi król, który był przedstawiony w Bibli jako tyran, to w jego iniyatywy przebudowano świątynię Jerozolimską. BAR KOCHBA Il powstanie żydowskie w 132 r p.n.e ● Fenicjanie/Kanaanejozycy TVR, SYDON, BYBLOS, ARADOS naturathi pośrednicy handlu między Bliskum Wschodem, a kraunami śródziemnomorskimi OSIĄGNIĘCIA drewno barwnik purpurowy wyroby ze szkła (podróbki) kolonie KARTAGINA 814 r. p.n.e Afryka Północna alfabet femicki (24 maki) handel 1. Szang Indie rolnictwo, handel, hodowla, Themiosto ok. 1500 r. p.n.e nayazol Ariów i upadek cywillway Doliny Indusu wiara BRAMINIZM- wiara w Boga Brahmę, bramin przekazywall swoją pozycję społeczną + pokolema na pokolenie HINDUIZM- bramimam + religia pierwotna wiara w reinkarnagę, czyl odrodzenie człowieka po śmiera, dzięki wstępowaniu duszy do in. ciała BUDDYZM-VI-V w p.n.e Siddharta Gautama hostaye nazwany Buddą, czyli oświeconym aby przeprowadzić dobrą zmianę trzeba priest thegać xasad etycznych oraz ćwiczyć umyst, NIRWANA- stan wyzwolenia od cierpienia. Chiny ok. 3000 - 2000 p.n.e DYNASTIE 2. znow MOHENDZO DARO I HARAPPA ok. 3000 r. p.n.e 4. Han ogromna ekspansja 3. Qin Shin Hwang rozpoczął budowę Wielkiego Muru Chińskiego się cywilizayı chińskiej. system zapisu, wolór maków odpowiadających na poszczególne dźwięki uk satattowanie NURTY FILOZOFICZNE KONFU CJUSZ ɔ VI-Vwp.n.e wypełmanie obowią, akow, caynienie dobra bez liczenia na swoje komysu Pierwszy Cesourn 221 r. p.n.e, prowadził terror SYN NIEBIOS I p.n.e 232r ASOKA - noysłynniejszy władia 111 w p.n.e, po jego śmieru, upadek TADIZM VI w. p.n.e Lao wartość wolnośu, spontanicznośu hoy lepiej jest nie ingeriye się w naturalny porną, dek the cay. OSIĄGNIE CIA pismo ceramika & porcelany Jedwab pieniądze, banknoty papier matematyka, medycyna filozofia architektura m.in Wielki Mur chiński Sto Szkół Myśu

Historia /

starożytne cywilizacje

starożytne cywilizacje

user profile picture

Olga Hallak

22 Followers
 

1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Historia
+
paleolit mezolit neolit
EPOKA KAMIENIA
PREHISTORIA
EPOKA BRĄZU
epoka kamienia:
paleolit ok. 2,5 min - 15 tys. p.n.e
mezout ok. 1

Otwórz aplikację

notatka z I działu

Historia + paleolit mezolit neolit EPOKA KAMIENIA PREHISTORIA EPOKA BRĄZU epoka kamienia: paleolit ok. 2,5 min - 15 tys. p.n.e mezout ok. 15 tys. p.ne - 4500 p.n.e neout ok. 4500-1800 p.n.e Jerycho- rolnictwo od kamienia do zelaza 1. wyroby z miedz 2. wyroby z brązu 3. wyroby x żelaza (v tysiącleue) - EPOKA ZELAZA epoka brązu Çatal Hüyük Memies inictwo ok. 1800 r. p.n.e - INDOEURO PEJ CZVCY ↑ wynalezienie pisma rewolucja neolityczna NEOLITIC REVOLUTION prietom kiedy człowiek zaczął uprawiać rolę oraz nodować zwierzęta. Wią nato się to ʼn prejściem na osiadły tryb życa *YZNY PÓŁKSIĘŻYC - dosnar Syrii, Palestyny oraz Mezopotamil dobrze nawodnione doliny zapewniały ludziom obfitość pożywienia, dlatego zaczęło tam napływać coraz więcej ludzi przez co powstały osady state. powstały pierwsze motyku (hoe) oraz żarna PIERWSZE OSADY 700 r. p.n.e HISTORIA epoka żelaza eztuka i budownictwo SZTUKA - malowidła naskalne scen polowań ponad 20 tys. lat temu ok. 700 r p.n.e homo sapiens miedź + cyna ruda relaza występowała bardzo powszechnie oraz była noytrwalsza, ale trudnig się ją, wyta piato sahelantrop australopitek człowiek uzdolniony całowiek wyprostowany neandertal cayk MEGALITY-noystoursae budowle wzmoszone & nieobrobionego kamienia bez użyua naprawy murarskiej. Ich stawianie miało związek z wierzeniami kultem ɔ cay obserwayami astronomicznymi. STONEHENGE - hoy słynniejszy kamienny krag na świecie starozytna mezopotamia ok. 4000 w p.n.e narodziny pierwszy cywilizayı międay thekami Eufrat & Tygrys na jej powstanie wpłynęty wylewy mek, które umożliwiały voleranie obfitych plonów kilka razy do roku ciec irrygacyjna zaczęto ja, twornyć, aby doprowadzać wodę do wiem dalej od brzegu. wymagało współpracy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

oraz administracji. Sumerowie twórcy noystour say cywilizay, w Mezopotami, niewiadomo o ich pochodzeniu. tworyu miasta- państwa z władzcą na chele jako przedstawiciel bóstwa LIKKURAT- świątynie dia bóstwa opiekuńczego Ur powstał pod koniec III tysiąclecia p.n.e ku cac bogu księżyca Nanno. 11 człowiek nie może się sam uratować potrzebuje interwency, boskiej" OSIĄGNIE CIA SUMEROW budownictwo koto xłotnictwo system dziesiętny i sześćdziesiętny kalendars pismo piktograficzne i klinowe Babilonia korystne położenie nad Eufratem Hammurabi w XVIII uczynit & Babilonu stolicę imperium babilońskiego. KODEKS HAMMURABIEGO 300 oreczeń alne 3 VIII-VI w. p.n.e ASZURBANIPAL podział na 3 PRAWO ODWIETU winowayca otrzymywał karę wprost adekwatną, do jego czynu, jeżeli obie strony były społecznie równe. utrauto swoją potęgę w XVI w. p.n.e NOWE PAŃSTWO BABILOŃSKIE - Nabuchodonozor 11 612 r p.n.e Acyria stolice Astur I Niniwa grupy' potężne mury z bramą Isztar intikurat boga opiekuńczego Babilonu, Marduk wiszące ogrody- Ogrody semiramidy OSIĄGNIĘCIA BABILOŃ Cay KOW arytmetyka (działania x niewiadomymi) geometria - Sargon w XXIV w. podbił wszystkie miasta Sumeru. W efekcie stwornył pierwsze mane nam wielkie imperium, które rozciągnęło się od zatoki Perskiej po Morne śródziemne. Osiągnięcia militarne byt zasługą jego silnej armii. Ostatecznie dążenie do odzyskania niezależnośu prez podbite miasta doprowadziły do upadku imperium akadyjskiego ok. xxIII w. p.n.e Pozostawili po sobie ślad w Mesopotamil spisując dokumenty w języku akadyyskum • ludzi wolnych, należnych i niewolników. VI W p.n.e STOLICA AKAD GUDEA ZLA GASZ astronomia 539 p.n.e odtąd Babilon stał się częścią imperium perskiego. Cyrus 11 medycyna zasłynęl ze swoich podbojów - przez długi czas armia była niezwyciężona noylepszy władca Asyrii po jego śmieru nastąpił szybki rozpad imperium 2 zdobyce Niniwy przez Babilończyków i Medów. Starozytny Egipt ok. 3000 r. p.n.e położenie w dolinie Nilu dzieje Egiptu 30 dynasti EGIPT STARY- władcą był Menes xe stolicą w Memfis. jednoczyt Egipt Dioser miał największe dokonania w dziedzinie polityczne oraz gospodarczej budowa piramid i Gizve (Cheopsa, chefrena i Mykerinosa) ROZPAD: klęsk żywiołowe, długotrwałe susze ok. 2615- 2170 p.n.e EGIPT SREDNI- rozwój nauki matematycznej ROZPAD: klęsk żywiołowe, konflikty polityczne . Egipt Górny - wąski pas xiem uprawnych Egipt Dolny- delta Nilu ok. 2000-1160 p.n.e NOWIE PAŃSTWO - rozwaj polityczny 1540-1085 p. n.e zdobyt on may większy zasięg terytorialny ha nastuga faraona Totmesa I Echnaton konflikt wewnętrany faraonów, gdy Amenhotep IV chciał zmienić religię egipską, ATON RAMZES 11 podniósT kroy do rang, imperium, pierwszy many nam traktat pokojowy MSTROJ POLITYCZNY EGIPTU despotyczny faroon - władca absolutny, łą, canık poddanych z bogiem dla Górnego 2 wenyry - współpracownik faraona • Jeden nomy mniejsze jednostki administracyjne, na których czele stały nomarchy WIARA OSIĄGNIE CIA EGIPTU pismo hieroglificzne J satuki i architektury papirus Nubia - na południe od Egiptu górnego Synoy- szlaki handlowe do Bliskiego Wschodu ɔ hieratyczne, demotyczne a drugi dla Dolnego Egiptu 3 Meźby, obrazy utamke matematyka, astronomia, medycyna FARAON KAPŁANI KUPCY CHŁOPI Egipyanie byli politerstami. Of loury składano w świątyniach uważanych za mieszkanie bogów. Cauli bogów pod postacią zwierząt RE - najważniejszy bóg stońca OZYRYSI ZYDA- para bogów gothie Oxyrys został panem świata umarTych. SET- brat Ozyrysa ROVOIT swojego brata URZEDNICY RZEMIEŚLNICY HORUS- syn Ozyrysa i Izydy, pomścił ojca pokonując Seta MUMIFIKACJA - proces skomplikowanych nabiegów moyący na celu zachowanie słok w jak najlepszym stanie. Usuwall whętrzności wypełniale płótnem oraz żywicą. Tak przygotowane ciało owijano bandażami, aby powstała mumia SARKOFAG trumna MASTABA I PIRAMIDY - grobowce WEZYR ŻOŁNIERZE SFINKS strażnik piramid, lew z głową człowieka architektura m...n zespół świątynny w Karnaku i Luksomhe piramida Diosera- I piramida schoolkowa NIEWOLNICY cywilizaga egipska była jednolita z powodu Izolagy Izreal DZIE JE IZRAELITOW/HEBRAJCZYKÓW 1. Abraham dociera do Kanaanu (Palestyna, Feniya, syria) x sumeryjskiego miasta ur oraz powstanie 12 żydowskich plemion 2. przeniesienie wnuka Abrahama Jakuba do Egiptu z powodu klęski głodu 3. Objawienie boga Jahwe Mojies now! 4. opuszczenie Egiptu przez żydów 5. powstanie Dekalogu prouvo mojżeszowskie 6. wędrówka do Ziemi Obiecane priez 40 lat PAŃSTWO HEBRAJCZYKÓW W x w p.n.e - prhez 200 lat władzę raymowall sędziowie w XI w. p.n.e i zawarce przymerna z ustanowił ustroj monarchiczny wraz ze wzrostem zagrożenia został wybrany I król Saul jego następcą został Dawid & plemienia Judy, który Jahwe na górne Synoy charakterystyczny judaizmu Dekalog Stary Testament Tora Pięciokslag Mojżesza Talmud- komentarne & objaśnienia Menora 1- ramienny świecznik PODZIAŁ IZRAELA do Tory - symbol 3 PATRIARCHACI Abraham południe Izaak Jakub 931 rp.n.e ucaynit z Jerozolimy stolicę Następcą Dawida w 960 r p.n.e był jego syn Salomon, który podzielt kroy na okręgi administracyjne dobre rozwingt handel nagraniczny wbudował świątynie Jerozolimską niewola babilom ska 586-538 p.n.e Judea została podbita przez Bablończyków, Król Nabuchodonozor Hournył Jerozolimę wraz w 538 r. p.n.e władca Persji cyrus 11 zezwolit żydom na powrót do Palestyny i odbudowę świątyni Jerozolimskie KRÓLESTWO JUDY stolica Jerozolma dynastia od Dawida KRÓLESTWO IZRAELA północ królowie każdorazowo wybierani w 722 r. p.n.e popadł w zależność Asyni po śmieru Salomona od tego czasu Judea stała się prowingą, perską,. Rozpad Państwa żydowskiego spowodował, że dochodziło do wielu powstań Hebrajczyków m.in powstanie Machabeuszy czy wojna żydowska. Jednakże nie zjednoczyły one państwa, dlatego żydzi nostall zmuszeni do życia i diasporne, czyli rozproszeniu. ze świątynia. judaizm MONOTEISTYCZNA wiara w jednego Boga Jahwe, który znajdował się wszędzie i dlatego wszędzie można go było ciać oraz modlić się do niego. ELEMENTY WIARY prawo religijne reguluruye wszystkie dziedziny iyua - TEOKRATYZM HEROLD WIELKI- jeden x podległych Raymowi król, który był przedstawiony w Bibli jako tyran, to w jego iniyatywy przebudowano świątynię Jerozolimską. BAR KOCHBA Il powstanie żydowskie w 132 r p.n.e ● Fenicjanie/Kanaanejozycy TVR, SYDON, BYBLOS, ARADOS naturathi pośrednicy handlu między Bliskum Wschodem, a kraunami śródziemnomorskimi OSIĄGNIĘCIA drewno barwnik purpurowy wyroby ze szkła (podróbki) kolonie KARTAGINA 814 r. p.n.e Afryka Północna alfabet femicki (24 maki) handel 1. Szang Indie rolnictwo, handel, hodowla, Themiosto ok. 1500 r. p.n.e nayazol Ariów i upadek cywillway Doliny Indusu wiara BRAMINIZM- wiara w Boga Brahmę, bramin przekazywall swoją pozycję społeczną + pokolema na pokolenie HINDUIZM- bramimam + religia pierwotna wiara w reinkarnagę, czyl odrodzenie człowieka po śmiera, dzięki wstępowaniu duszy do in. ciała BUDDYZM-VI-V w p.n.e Siddharta Gautama hostaye nazwany Buddą, czyli oświeconym aby przeprowadzić dobrą zmianę trzeba priest thegać xasad etycznych oraz ćwiczyć umyst, NIRWANA- stan wyzwolenia od cierpienia. Chiny ok. 3000 - 2000 p.n.e DYNASTIE 2. znow MOHENDZO DARO I HARAPPA ok. 3000 r. p.n.e 4. Han ogromna ekspansja 3. Qin Shin Hwang rozpoczął budowę Wielkiego Muru Chińskiego się cywilizayı chińskiej. system zapisu, wolór maków odpowiadających na poszczególne dźwięki uk satattowanie NURTY FILOZOFICZNE KONFU CJUSZ ɔ VI-Vwp.n.e wypełmanie obowią, akow, caynienie dobra bez liczenia na swoje komysu Pierwszy Cesourn 221 r. p.n.e, prowadził terror SYN NIEBIOS I p.n.e 232r ASOKA - noysłynniejszy władia 111 w p.n.e, po jego śmieru, upadek TADIZM VI w. p.n.e Lao wartość wolnośu, spontanicznośu hoy lepiej jest nie ingeriye się w naturalny porną, dek the cay. OSIĄGNIE CIA pismo ceramika & porcelany Jedwab pieniądze, banknoty papier matematyka, medycyna filozofia architektura m.in Wielki Mur chiński Sto Szkół Myśu