Historia /

test historia dział 1 starożytne cywilizacje

test historia dział 1 starożytne cywilizacje

 PREHISTORIA I CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU LEKCJA POWT.
1. Pojęcia - wpisz nazwy poniższych pojęć. Możesz skorzystać ze spisu pod tabel

test historia dział 1 starożytne cywilizacje

P

patryk leski

1 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

wszystko co należy umieć z tego działu

 

1/2

Egzamin pisemny

PREHISTORIA I CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU LEKCJA POWT. 1. Pojęcia - wpisz nazwy poniższych pojęć. Możesz skorzystać ze spisu pod tabelą: Nazwa pojęcia Opis Era Historia Prehistoria Paleolit Neolit Rewolucja neolityczna Cywilizacja Monarchia despotyczna Politeizm Monoteizm System irygacyjny Zikkurat Mumifikacja Judaizm Zoomorfizm Monumentalizm Zasada talionu Kodeks 1 Okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem, od którego zaczynamy liczyć lata Nauka o przeszłości, nauka o dziejach. Epoka obejmująca okres pradziejów ludzkości do czasu poznania pisma i powstania źródeł pisanych Starsza epoka kamienna, zwana epoką kamienia łupanego. Młodsza epoka kamienna, zwana również epoką kamienia gładzonego. Proces gwałtownych zmian, który dokonał się między 10, a 8 tys. p.n.e., a który polegał na przejściu z koczowniczego do osiadłego trybu życia oraz na przejściu od zbieractwa i łowiectwa do uprawy roli i hodowli. Całokształt materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa, wytworzonego w ciągu dziejów i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Ustrój w którym władza należy do monarchy, który ma nieograniczoną władzę, usankcjonowaną boskim pochodzeniem lub przyzwoleniem bogów. Wielobóstwo Wiara w jednego boga. System kanałów nawadniających oraz tam i sztucznych jezior. Świątynia w starożytnej Mezopotamii. Piramida schodkowa. Proces balsamowania zwłok. Religia żydowska. Nadawanie ludziom cech zwierzęcych. Wyolbrzymianie. Cecha budowli starożytnych – były olbrzymie Zasada prawa Hammurabiego „Oko za oko ząb za ząb" Spisany zbiór praw 2. Osiągnięcia cywilizacji starożytnych - w poniższej tabeli wypisz największe osiągnięcia cywilizacji starożytnego Egiptu i Mezopotamii Pismo Kalendarz Astronomia Matematyka Medycyna Budowle Rzeźba Malarstwo Rzemiosło 2 Technika Egipt Hieroglificzne. Materiałem na którym pisano był papirus. Słoneczny Podzielili rok na 365 dni Hydrotechnika Stworzyli system irygacyjny - dostarczali wodę na dalej położone pola. Potrafili obliczyć zaćmienie Słońca i Księżyca. Znali najbliższe planety. Potrafili obliczyć pole...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

powierzchni i objętość brył geometrycznych. Znali pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Stworzyli system dziesiętny. Znali się na chirurgii - potrafili składać złamane kości. Potrafili przeprowadzić trepanację czaszki. Budowali monumentalne budowle z kamienia - świątynie. Potrafili zbudować wielkie piramidy, które pełniły funkcję grobowców Podstawowym budulcem był kamień, często pokrywany płaskorzeźbami lub hieroglifami. Monumentalna, wykonana często w kamieniu. Przedstawiała faraonów, bogów itp. Oprócz tego odlewano figurki w metalu. Do grobowców składano małe drewniane figurki lub gliniane. Pasmowe, stanowiło element zdobniczy komór grobowych. Łączono je z hieroglifami. Stosowano w nim określony kanon: ✓ wielkość postaci zależała od jej miejsca w hierarchii społecznej, ✓ twarz i stopy były ukazywane z profilu podczas gdy reszta ciała z przodu. Na bardzo wysokim poziomie kamieniarstwo, jubilerstwo, wytop metali - złota, miedzi, brązu. Potrafili wytwarzać szkło. Wydobywanie olbrzymich bloków Mezopotamia Klinowe. Materiałem na którym pisano była glina, często później wypalana. Księżycowy Podzielili dobę na 24 godziny, a godzinę na 60 minut, minutę na 60 sekund Potrafili obliczyć zaćmienie Słońca i Księżyca. Znali najbliższe planety. Potrafili obliczyć pole powierzchni i objętość brył geometrycznych. Znali pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Stworzyli system sześć dziesiętny. Znali liczbę 0. Stwierdzili, że kąt ma 360° Stosowali ziołolecznictwo. Potrafili składać złamane kości. Budowali monumentalne budowle z cegły - świątynie i pałace. Jednym z największych osiągnięć były ogrody Semiramidy - ogrody na tarasach. Podstawowym budulcem była wypalana cegła pokryta kolorową polichromią. Stworzyli system irygacyjny - sieć kanałów oraz tam powstrzymujących powódź. Bardzo często stosowano kamienne płaskorzeźby, które przedstawiały sceny z życia społeczności, upamiętniały wielkie podboje czy władców. Kamienne reliefy ozdabiały ściany pałaców w Asyrii. Na bardzo wysokim poziomie ceramika, jubilerstwo, ozdabianie elementów drewnianych, wytop metali - złota, miedzi, brązu. Wynaleźli koło garncarskie i kamiennych w kamieniołomach wyłącznie z użyciem brązowych i kamiennych narzędzi. Transport wielkich bloków kamiennych na duże odległości. Podnoszenie ciężkich bloków na duże wysokości przy użyciu bloczków i lin. Potrafili dostarczać wodę na wyżej położone pola. 3. Podpisz poniższe zdjęcia : Cywilizacja egipska Na zdjęciu przedstawiono pylony przed wejściem do świątyni Cywilizacja mezopotamska Na zdjęciu przedstawiono stellę z kodeksem Hammurabiego 3 Cywilizacja mezopotamska Na zdjęciu przedstawiono zikkurat transportowe. Potrafili budować wspaniałe fortyfikacje, bramy, wieże, zikkuraty. Cywilizacja egipska Na zdjęciu przedstawiono piramidy w Gizie Cywilizacja mezopotamska Na zdjęciu przedstawiono bramę Isztar z Babilonu Cywilizacja egipska Na zdjęciu przedstawiono maskę z grobowca Tutenchamona Cywilizacja indyjska Na zdjęciu przedstawiono posąg Buddy Cywilizacja indyjska Na zdjęciu przedstawiono cytadelę z basenem w jednym z miast cywilizacji Indusu. ■ 4. Uczeń powinien umieć wykonać polecenia na mapie MAPA: 4 Politeizm Cywilizacja chińska Na zdjęciu przedstawiono mur chiński wskaż obszar Żyznego Półksiężyca wskaż na mapie rzeki, nad którymi powstały najstarsze cywilizacje i wpisz ich nazwy wskaż Mezopotamię (Sumer, Babilonię, Asyrię), Egipt, Palestynę, Fenicję, Syrię, Persję, Chiny, cywilizację Indusu (1) Wierzono w wielu bogów, których utożsamiano z siłami natury. W Egipcie np. w Ozyrysa, Horusa, Ra, Izydę, Seta, Bastet itp. W Mezopotamii w Marduka, Isztar, Anu, Assura, itp. (2) Wyobrażano ich sobie jako ludzi, pół zwierzęta- pół ludzi, jako zwierzęta - Egipt. W Mezopotamii nadawano im kształty ludzkie. Cywilizacja chińska Na zdjęciu przedstawiono terakotową armię c grobowca cesarza Szy Huang Ti 5. Porównaj politeizm i judaizm uwzględniając następujące informacje: (1) W ilu bogów wierzono? Jak się nazywali? (Podaj przykłady) (2) Jak ich sobie wyobrażano? (3) Jakie były formy kultu? (4) Czy religia ma święte księgi? Jeżeli tak to jakie? (5) Czy wierzono w życie po śmierci? Jeżeli tak to co trzeba było zrobić by się odrodzić? Jakie stosowano obrządki pogrzebowe? (3) Bogom budowano świątynie, w których trzymano posągi ich przedstawiające. Posągi Judaizm (1) Wierzono w jednego boga - Jahwe, pana wszechświata i stworzyciela wszystkich rzeczy. (2) Bóg jest bezcielesny - nie ma postaci. Pojawia się w Biblii np. pod postacią gorejącego krzewu. (3) Żydzi zobowiązali się przestrzegać 10 przykazań, które otrzymał od Boga Mojżesz. te myto, ubierano, dostarczano pożywienie. Składano im ofiary. (4) Nie stworzono świętych ksiąg. (5) W Egipcie wierzono w życie po śmierci. Było one możliwe po przejściu sądu Ozyrysa. Drugim warunkiem życia po śmierci było zachowanie ciała, dlatego je mumifikowano. Wraz z ciałem miała zostać zachowana część duszy ludzkiej. Do grobów wkładano wszystko co człowiekowi będzie potrzebne po śmierci. 6. Uczeń powinien umieć wskazać cechy: ■ ■ 7. Uc ■ 8. Uczeń umie umiejscowić wydarzenie w czasie: I ■ 5 Zbudowali mu świątynię w Jerozolimie, w której trzymano Arkę z przykazaniami. Nie wolno było spożywać innych potraw niż koszerne. Przestrzegano świąt. (4) Świętą Księgą jest Biblia – jej najważniejsza częścią jest Tora czyli Pięcioksiąg Mojżesza - pierwszych pięć ksiąg : Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb Powtórzonego prawa. Oprócz tego powstał Talmud – jest zestawem komentarzy do Tory, zbiorem zasad - religijnych, które obowiązują wszystkich Żydów. (5) W judaizmie wierzy się, że przyjdzie dzień sądu ostatecznego, podczas którego bóg będzie sądził wszystkich ludzi. jeżeli człowiek przejdzie tę próbę będzie żył wiecznie. Warunkiem jest życie zgodnie z 10 przykazaniami i bezwzględne posłuszeństwo Bogu. Po śmierci ciało zmarłego chowano w grobie. paleolitu i neolitu; umieć porównać te epoki, religii egipskiej (umieć opisać wierzenia Egipcjan) społeczeństwa egipskiego (znać warstwy społeczne i zajęcia ludności) monarchii despotycznej na przykładzie Egiptu religii judajskiej (najważniejsze poglądy Izraelitów) zna podział źródeł historycznych: wymienia rodzaje źródeł pisanych i niepisanych, podaje przykłady potrafi określić wiek wydarzenia jeżeli ma podaną jego datę, potrafi określić czy wydarzenie miało miejsce w pierwszej czy drugiej połowie wieku umie zapisać wiek rzymskimi cyframi wymienia epoki historyczne w kolejności, wie jakie wydarzenie je zapoczątkowały wymienia epoki w historii kultury europejskiej w kolejności 9. Uczeń umie wskazać zabytki piśmiennictwa egipskiego, cywilizacji Mezopotamii, chińskiego, alfabetu fenickiego.

Historia /

test historia dział 1 starożytne cywilizacje

P

patryk leski

1 Followers

 PREHISTORIA I CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU LEKCJA POWT.
1. Pojęcia - wpisz nazwy poniższych pojęć. Możesz skorzystać ze spisu pod tabel

Otwórz

wszystko co należy umieć z tego działu

Podobne notatki
Know Cywilizacje pozaeuropejskie thumbnail

15

184

Cywilizacje pozaeuropejskie

zakres rozszerzony

Know Sztuka średniowiecza thumbnail

8

131

Sztuka średniowiecza

Notatka z lekcji: Sztuka średniowiecza

Know Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu thumbnail

33

818

Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu

notatka

Know Narodziny nowożytnego świata thumbnail

2

39

Narodziny nowożytnego świata

Historia klasa 6 dział 1

Know Początki Polski (GWO kl 5) thumbnail

40

452

Początki Polski (GWO kl 5)

Słowianie Polanie wiec plemię książę drużyna Polska Piast Piastowie Mieszko I historyczny władca monarchia patrymonialna Chłopi daniny Przyczyny chrztu Polski Chrzest Dobrawa Skutki chrztu Polski biskupstwo w Poznaniu bitwa pod Cedynią Hodon Prusowie

Know Powstanie cywilizacji islamu (WSiP kl 5) thumbnail

35

468

Powstanie cywilizacji islamu (WSiP kl 5)

Beduini Arabowie Mekka Islam Muzułmanin Mahomet Allah Medyna Pięć filarów islamu Koran meczet muezin minaret mihrab kalifowie kalifaty stal damasceńska Arabeska prorok język arabski cyfry

PREHISTORIA I CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU LEKCJA POWT. 1. Pojęcia - wpisz nazwy poniższych pojęć. Możesz skorzystać ze spisu pod tabelą: Nazwa pojęcia Opis Era Historia Prehistoria Paleolit Neolit Rewolucja neolityczna Cywilizacja Monarchia despotyczna Politeizm Monoteizm System irygacyjny Zikkurat Mumifikacja Judaizm Zoomorfizm Monumentalizm Zasada talionu Kodeks 1 Okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem, od którego zaczynamy liczyć lata Nauka o przeszłości, nauka o dziejach. Epoka obejmująca okres pradziejów ludzkości do czasu poznania pisma i powstania źródeł pisanych Starsza epoka kamienna, zwana epoką kamienia łupanego. Młodsza epoka kamienna, zwana również epoką kamienia gładzonego. Proces gwałtownych zmian, który dokonał się między 10, a 8 tys. p.n.e., a który polegał na przejściu z koczowniczego do osiadłego trybu życia oraz na przejściu od zbieractwa i łowiectwa do uprawy roli i hodowli. Całokształt materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa, wytworzonego w ciągu dziejów i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Ustrój w którym władza należy do monarchy, który ma nieograniczoną władzę, usankcjonowaną boskim pochodzeniem lub przyzwoleniem bogów. Wielobóstwo Wiara w jednego boga. System kanałów nawadniających oraz tam i sztucznych jezior. Świątynia w starożytnej Mezopotamii. Piramida schodkowa. Proces balsamowania zwłok. Religia żydowska. Nadawanie ludziom cech zwierzęcych. Wyolbrzymianie. Cecha budowli starożytnych – były olbrzymie Zasada prawa Hammurabiego „Oko za oko ząb za ząb" Spisany zbiór praw 2. Osiągnięcia cywilizacji starożytnych - w poniższej tabeli wypisz największe osiągnięcia cywilizacji starożytnego Egiptu i Mezopotamii Pismo Kalendarz Astronomia Matematyka Medycyna Budowle Rzeźba Malarstwo Rzemiosło 2 Technika Egipt Hieroglificzne. Materiałem na którym pisano był papirus. Słoneczny Podzielili rok na 365 dni Hydrotechnika Stworzyli system irygacyjny - dostarczali wodę na dalej położone pola. Potrafili obliczyć zaćmienie Słońca i Księżyca. Znali najbliższe planety. Potrafili obliczyć pole...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

powierzchni i objętość brył geometrycznych. Znali pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Stworzyli system dziesiętny. Znali się na chirurgii - potrafili składać złamane kości. Potrafili przeprowadzić trepanację czaszki. Budowali monumentalne budowle z kamienia - świątynie. Potrafili zbudować wielkie piramidy, które pełniły funkcję grobowców Podstawowym budulcem był kamień, często pokrywany płaskorzeźbami lub hieroglifami. Monumentalna, wykonana często w kamieniu. Przedstawiała faraonów, bogów itp. Oprócz tego odlewano figurki w metalu. Do grobowców składano małe drewniane figurki lub gliniane. Pasmowe, stanowiło element zdobniczy komór grobowych. Łączono je z hieroglifami. Stosowano w nim określony kanon: ✓ wielkość postaci zależała od jej miejsca w hierarchii społecznej, ✓ twarz i stopy były ukazywane z profilu podczas gdy reszta ciała z przodu. Na bardzo wysokim poziomie kamieniarstwo, jubilerstwo, wytop metali - złota, miedzi, brązu. Potrafili wytwarzać szkło. Wydobywanie olbrzymich bloków Mezopotamia Klinowe. Materiałem na którym pisano była glina, często później wypalana. Księżycowy Podzielili dobę na 24 godziny, a godzinę na 60 minut, minutę na 60 sekund Potrafili obliczyć zaćmienie Słońca i Księżyca. Znali najbliższe planety. Potrafili obliczyć pole powierzchni i objętość brył geometrycznych. Znali pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Stworzyli system sześć dziesiętny. Znali liczbę 0. Stwierdzili, że kąt ma 360° Stosowali ziołolecznictwo. Potrafili składać złamane kości. Budowali monumentalne budowle z cegły - świątynie i pałace. Jednym z największych osiągnięć były ogrody Semiramidy - ogrody na tarasach. Podstawowym budulcem była wypalana cegła pokryta kolorową polichromią. Stworzyli system irygacyjny - sieć kanałów oraz tam powstrzymujących powódź. Bardzo często stosowano kamienne płaskorzeźby, które przedstawiały sceny z życia społeczności, upamiętniały wielkie podboje czy władców. Kamienne reliefy ozdabiały ściany pałaców w Asyrii. Na bardzo wysokim poziomie ceramika, jubilerstwo, ozdabianie elementów drewnianych, wytop metali - złota, miedzi, brązu. Wynaleźli koło garncarskie i kamiennych w kamieniołomach wyłącznie z użyciem brązowych i kamiennych narzędzi. Transport wielkich bloków kamiennych na duże odległości. Podnoszenie ciężkich bloków na duże wysokości przy użyciu bloczków i lin. Potrafili dostarczać wodę na wyżej położone pola. 3. Podpisz poniższe zdjęcia : Cywilizacja egipska Na zdjęciu przedstawiono pylony przed wejściem do świątyni Cywilizacja mezopotamska Na zdjęciu przedstawiono stellę z kodeksem Hammurabiego 3 Cywilizacja mezopotamska Na zdjęciu przedstawiono zikkurat transportowe. Potrafili budować wspaniałe fortyfikacje, bramy, wieże, zikkuraty. Cywilizacja egipska Na zdjęciu przedstawiono piramidy w Gizie Cywilizacja mezopotamska Na zdjęciu przedstawiono bramę Isztar z Babilonu Cywilizacja egipska Na zdjęciu przedstawiono maskę z grobowca Tutenchamona Cywilizacja indyjska Na zdjęciu przedstawiono posąg Buddy Cywilizacja indyjska Na zdjęciu przedstawiono cytadelę z basenem w jednym z miast cywilizacji Indusu. ■ 4. Uczeń powinien umieć wykonać polecenia na mapie MAPA: 4 Politeizm Cywilizacja chińska Na zdjęciu przedstawiono mur chiński wskaż obszar Żyznego Półksiężyca wskaż na mapie rzeki, nad którymi powstały najstarsze cywilizacje i wpisz ich nazwy wskaż Mezopotamię (Sumer, Babilonię, Asyrię), Egipt, Palestynę, Fenicję, Syrię, Persję, Chiny, cywilizację Indusu (1) Wierzono w wielu bogów, których utożsamiano z siłami natury. W Egipcie np. w Ozyrysa, Horusa, Ra, Izydę, Seta, Bastet itp. W Mezopotamii w Marduka, Isztar, Anu, Assura, itp. (2) Wyobrażano ich sobie jako ludzi, pół zwierzęta- pół ludzi, jako zwierzęta - Egipt. W Mezopotamii nadawano im kształty ludzkie. Cywilizacja chińska Na zdjęciu przedstawiono terakotową armię c grobowca cesarza Szy Huang Ti 5. Porównaj politeizm i judaizm uwzględniając następujące informacje: (1) W ilu bogów wierzono? Jak się nazywali? (Podaj przykłady) (2) Jak ich sobie wyobrażano? (3) Jakie były formy kultu? (4) Czy religia ma święte księgi? Jeżeli tak to jakie? (5) Czy wierzono w życie po śmierci? Jeżeli tak to co trzeba było zrobić by się odrodzić? Jakie stosowano obrządki pogrzebowe? (3) Bogom budowano świątynie, w których trzymano posągi ich przedstawiające. Posągi Judaizm (1) Wierzono w jednego boga - Jahwe, pana wszechświata i stworzyciela wszystkich rzeczy. (2) Bóg jest bezcielesny - nie ma postaci. Pojawia się w Biblii np. pod postacią gorejącego krzewu. (3) Żydzi zobowiązali się przestrzegać 10 przykazań, które otrzymał od Boga Mojżesz. te myto, ubierano, dostarczano pożywienie. Składano im ofiary. (4) Nie stworzono świętych ksiąg. (5) W Egipcie wierzono w życie po śmierci. Było one możliwe po przejściu sądu Ozyrysa. Drugim warunkiem życia po śmierci było zachowanie ciała, dlatego je mumifikowano. Wraz z ciałem miała zostać zachowana część duszy ludzkiej. Do grobów wkładano wszystko co człowiekowi będzie potrzebne po śmierci. 6. Uczeń powinien umieć wskazać cechy: ■ ■ 7. Uc ■ 8. Uczeń umie umiejscowić wydarzenie w czasie: I ■ 5 Zbudowali mu świątynię w Jerozolimie, w której trzymano Arkę z przykazaniami. Nie wolno było spożywać innych potraw niż koszerne. Przestrzegano świąt. (4) Świętą Księgą jest Biblia – jej najważniejsza częścią jest Tora czyli Pięcioksiąg Mojżesza - pierwszych pięć ksiąg : Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb Powtórzonego prawa. Oprócz tego powstał Talmud – jest zestawem komentarzy do Tory, zbiorem zasad - religijnych, które obowiązują wszystkich Żydów. (5) W judaizmie wierzy się, że przyjdzie dzień sądu ostatecznego, podczas którego bóg będzie sądził wszystkich ludzi. jeżeli człowiek przejdzie tę próbę będzie żył wiecznie. Warunkiem jest życie zgodnie z 10 przykazaniami i bezwzględne posłuszeństwo Bogu. Po śmierci ciało zmarłego chowano w grobie. paleolitu i neolitu; umieć porównać te epoki, religii egipskiej (umieć opisać wierzenia Egipcjan) społeczeństwa egipskiego (znać warstwy społeczne i zajęcia ludności) monarchii despotycznej na przykładzie Egiptu religii judajskiej (najważniejsze poglądy Izraelitów) zna podział źródeł historycznych: wymienia rodzaje źródeł pisanych i niepisanych, podaje przykłady potrafi określić wiek wydarzenia jeżeli ma podaną jego datę, potrafi określić czy wydarzenie miało miejsce w pierwszej czy drugiej połowie wieku umie zapisać wiek rzymskimi cyframi wymienia epoki historyczne w kolejności, wie jakie wydarzenie je zapoczątkowały wymienia epoki w historii kultury europejskiej w kolejności 9. Uczeń umie wskazać zabytki piśmiennictwa egipskiego, cywilizacji Mezopotamii, chińskiego, alfabetu fenickiego.