Historia /

W czasach ostatnich Jagiellonów

W czasach ostatnich Jagiellonów

 W czasach ostatnich
Jagiellonów
W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim
rządzili władcy z dynastii Jagiellonów.
W 1506 roku królem

W czasach ostatnich Jagiellonów

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1828 Followers

365

Udostępnij

Zapisz

Albrecht Hohenzollern Bona Sforza Jagiellonowie Zygmunt II August czasy zygmuntowskie hołd lenny hołd pruski pokój toruński Prusy Książęce luteranizm Inflanty

 

8/2

Notatka

W czasach ostatnich Jagiellonów W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim rządzili władcy z dynastii Jagiellonów. W 1506 roku królem Polski został Zygmunt I. Zygmunta, syna Kazimierza Jagiellończyka, nazywano Starym. Drugą żoną Zygmunta I była Bona Sforza. Bona Sforza pochodziła z Włoch. Synem Bony Sforzy i Zygmunta Starego był Zygmunt II August. Czasy panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta nazywamy czasami zygmuntowskimi. W 1510 roku wielkim mistrzem krzyżackim został siostrzeniec Zygmunta Starego Albrecht Hohenzollern. Krzyżacy żądali zwrotu ziem przyznanych Polsce w II pokoju toruńskim. Ostatnia wojna polsko-krzyżacka toczyła się w latach 1519-1521. Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu. Hołd lenny złożony polskiemu królowi przez Albrechta Hohenzollerna nazywamy hołdem pruskim. Hołd pruski odbył się w Krakowie w roku 1525. Świeckie państwo Albrechta Hohenzollerna nazwano Prusami Książęcymi. Albrecht Hohenzollern zmienił wyznanie z katolickiego na luterańskie. W 1529 roku Zygmunt Stary przyłączył do Polski Mazowsze. W XVI wieku część wschodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego została zajęta przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. W roku 1548 władzę po Zygmuncie Starym przejął jego syn Zygmunt II August. W 1563 roku wybuchła trwająca siedem lat wojna o Inflanty. W wojnie o Inflanty wzięły udział: Wielkie Księstwo Moskiewskie, Rzeczpospolita, Szwecja i Dania. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

W czasach ostatnich Jagiellonów

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1828 Followers

 W czasach ostatnich
Jagiellonów
W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim
rządzili władcy z dynastii Jagiellonów.
W 1506 roku królem

Otwórz

Albrecht Hohenzollern Bona Sforza Jagiellonowie Zygmunt II August czasy zygmuntowskie hołd lenny hołd pruski pokój toruński Prusy Książęce luteranizm Inflanty

Podobne notatki
Know rzady Zygmunta Starego thumbnail

67

920

rzady Zygmunta Starego

notatka z historii

Know Dwór Jagiellonów (Dział: Polska Jagiellonów) Fiszki thumbnail

21

122

Dwór Jagiellonów (Dział: Polska Jagiellonów) Fiszki

Dwór Jagiellonów (Dział: Polska Jagiellonów) Fiszki

Know Polityka międzynarodowa ostatnich Jagiellonów thumbnail

17

326

Polityka międzynarodowa ostatnich Jagiellonów

spis treści: -> Daty -> Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka -> Panowanie Zygmunta I Starego -> Walka o wpływy nad Bałtykiem -> Państwa uczestniczące w I wojnie północnej (1563-1570)

Know notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej thumbnail

45

555

notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej

przerobione tematu z działu złoty wiek rzeczpospolita 2 klasa lo (2.1-2.8)

Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

22

308

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Know Hołd Pruski thumbnail

6

193

Hołd Pruski

Notatka z lekcji o Hołdzie Pruskim -> skutki -> przyczyny

W czasach ostatnich Jagiellonów W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim rządzili władcy z dynastii Jagiellonów. W 1506 roku królem Polski został Zygmunt I. Zygmunta, syna Kazimierza Jagiellończyka, nazywano Starym. Drugą żoną Zygmunta I była Bona Sforza. Bona Sforza pochodziła z Włoch. Synem Bony Sforzy i Zygmunta Starego był Zygmunt II August. Czasy panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta nazywamy czasami zygmuntowskimi. W 1510 roku wielkim mistrzem krzyżackim został siostrzeniec Zygmunta Starego Albrecht Hohenzollern. Krzyżacy żądali zwrotu ziem przyznanych Polsce w II pokoju toruńskim. Ostatnia wojna polsko-krzyżacka toczyła się w latach 1519-1521. Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu. Hołd lenny złożony polskiemu królowi przez Albrechta Hohenzollerna nazywamy hołdem pruskim. Hołd pruski odbył się w Krakowie w roku 1525. Świeckie państwo Albrechta Hohenzollerna nazwano Prusami Książęcymi. Albrecht Hohenzollern zmienił wyznanie z katolickiego na luterańskie. W 1529 roku Zygmunt Stary przyłączył do Polski Mazowsze. W XVI wieku część wschodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego została zajęta przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. W roku 1548 władzę po Zygmuncie Starym przejął jego syn Zygmunt II August. W 1563 roku wybuchła trwająca siedem lat wojna o Inflanty. W wojnie o Inflanty wzięły udział: Wielkie Księstwo Moskiewskie, Rzeczpospolita, Szwecja i Dania. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację