Historia /

W czasach ostatnich Jagiellonów

W czasach ostatnich Jagiellonów

 W czasach ostatnich
Jagiellonów
W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim
rządzili władcy z dynastii Jagiellonów.
W 1506 roku królem

W czasach ostatnich Jagiellonów

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1114 Followers

Udostępnij

Zapisz

358

 

8/2/6

Notatka

Albrecht Hohenzollern Bona Sforza Jagiellonowie Zygmunt II August czasy zygmuntowskie hołd lenny hołd pruski pokój toruński Prusy Książęce luteranizm Inflanty

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

W czasach ostatnich Jagiellonów W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim rządzili władcy z dynastii Jagiellonów. W 1506 roku królem Polski został Zygmunt I. Zygmunta, syna Kazimierza Jagiellończyka, nazywano Starym. Drugą żoną Zygmunta I była Bona Sforza. Bona Sforza pochodziła z Włoch. Synem Bony Sforzy i Zygmunta Starego był Zygmunt II August. Czasy panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta nazywamy czasami zygmuntowskimi. W 1510 roku wielkim mistrzem krzyżackim został siostrzeniec Zygmunta Starego Albrecht Hohenzollern. Krzyżacy żądali zwrotu ziem przyznanych Polsce w II pokoju toruńskim. Ostatnia wojna polsko-krzyżacka toczyła się w latach 1519-1521. Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu. Hołd lenny złożony polskiemu królowi przez Albrechta Hohenzollerna nazywamy hołdem pruskim. Hołd pruski odbył się w Krakowie w roku 1525. Świeckie państwo Albrechta Hohenzollerna nazwano Prusami Książęcymi. Albrecht Hohenzollern zmienił wyznanie z katolickiego na luterańskie. W 1529 roku Zygmunt Stary przyłączył do Polski Mazowsze. W XVI wieku część wschodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego została zajęta przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. W roku 1548 władzę po Zygmuncie Starym przejął jego syn Zygmunt II August. W 1563 roku wybuchła trwająca siedem lat wojna o Inflanty. W wojnie o Inflanty wzięły udział: Wielkie Księstwo Moskiewskie, Rzeczpospolita, Szwecja i Dania. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. MZ Learning

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Historia /

W czasach ostatnich Jagiellonów

W czasach ostatnich Jagiellonów

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1114 Followers
 

8/2/6

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 W czasach ostatnich
Jagiellonów
W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim
rządzili władcy z dynastii Jagiellonów.
W 1506 roku królem

Otwórz aplikację

Albrecht Hohenzollern Bona Sforza Jagiellonowie Zygmunt II August czasy zygmuntowskie hołd lenny hołd pruski pokój toruński Prusy Książęce luteranizm Inflanty

Podobne notatki

user profile picture

3

rzady Zygmunta Starego

Know rzady Zygmunta Starego thumbnail

64

 

1/2/3

user profile picture

2

Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.

Know Polska za panowania ostatnich Jagiellonów. thumbnail

39

 

2

user profile picture

1

Albrecht Hohenzollern

Know Albrecht Hohenzollern thumbnail

1

 

8

H

7

historia

Know historia  thumbnail

5

 

6

W czasach ostatnich Jagiellonów W XVI wieku Polską i Wielkim Księstwem Litewskim rządzili władcy z dynastii Jagiellonów. W 1506 roku królem Polski został Zygmunt I. Zygmunta, syna Kazimierza Jagiellończyka, nazywano Starym. Drugą żoną Zygmunta I była Bona Sforza. Bona Sforza pochodziła z Włoch. Synem Bony Sforzy i Zygmunta Starego był Zygmunt II August. Czasy panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta nazywamy czasami zygmuntowskimi. W 1510 roku wielkim mistrzem krzyżackim został siostrzeniec Zygmunta Starego Albrecht Hohenzollern. Krzyżacy żądali zwrotu ziem przyznanych Polsce w II pokoju toruńskim. Ostatnia wojna polsko-krzyżacka toczyła się w latach 1519-1521. Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu. Hołd lenny złożony polskiemu królowi przez Albrechta Hohenzollerna nazywamy hołdem pruskim. Hołd pruski odbył się w Krakowie w roku 1525. Świeckie państwo Albrechta Hohenzollerna nazwano Prusami Książęcymi. Albrecht Hohenzollern zmienił wyznanie z katolickiego na luterańskie. W 1529 roku Zygmunt Stary przyłączył do Polski Mazowsze. W XVI wieku część wschodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego została zajęta przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. W roku 1548 władzę po Zygmuncie Starym przejął jego syn Zygmunt II August. W 1563 roku wybuchła trwająca siedem lat wojna o Inflanty. W wojnie o Inflanty wzięły udział: Wielkie Księstwo Moskiewskie, Rzeczpospolita, Szwecja i Dania. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację