Historia /

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

 Wojny grecko-perskie
i wojna peloponeska
Przyczyny wojen grecko-perskich
Do przyczyn wojen grecko perskich zalicza się:
● ekspansję państwa

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

user profile picture

Natalia Strzępek

29 844 Obserwujących

1143

Udostępnij

Zapisz

historia/ starożytna Grecja

 

1/2

Notatka

Wojny grecko-perskie i wojna peloponeska Przyczyny wojen grecko-perskich Do przyczyn wojen grecko perskich zalicza się: ● ekspansję państwa perskiego - ich imperium rozciągało się od Azji Mniejszej po dolinę Indusu na wschodzie i Egipt na południu, ● antyperskie powstanie Greków z Azji Mniejszej (499-494 p.n.e.) - Persowie zajęli greckie poleis w tym regionie i ingerowali w wewnętrzne sprawy Hellenów. Spowodowało to wybuch buntu i wysłanie pomocy powstańcom przez Ateny i Eretrie. 0 IMPERIUM PERSKIE Morze Śródziemne 500 km Eufrat imperium perskie na początku V w. p.n.e. snpul Morze Arabskie Przebieg wojen grecko-perskich Wojny grecko-perskie toczyły się za panowania kilku perskich władców - rozpoczął je Dariusz. W 490 r. p.n.e. doszło do następujących działań militarnych: Eretria została zajęta przez Persów w wyniku zdrady, Persowie i Ateńczycy stoczyli bitwę pod Maratonem, miejscowości oddalonej od Aten o 40 km, która zakończyła się zwycięstwem Greków dowodzonych przez Miltiadesa, według legendy wieść o wygranej do Aten przyniósł Filipiades (po wyczerpującym biegu i przekazaniu wiadomości miał umrzeć), Persom nie udało się zaatakować Aten, ponieważ wojska tej polis powróciły do miasta z pola bitwy. W 480 r. p.n.e. rozpoczęła się kolejna kampania: perski władca Kserkses (syn Dariusza) wraz z armią przeprawił się do Europy, ● oddziały greckie chciały zatrzymać Persów pod Termopilami, lecz w wyniku zdrady wróg obszedł pozycje Hellenów; w wąwozie termopilskim pozostał spartański król Leonidas z 300 Spartanami oraz oddziałami Tebańczyków i Tespijczyków, wszyscy Grecy...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zginęli, ● pod Salaminą rozegrała się bitwa morska - flota grecka pod wodzą Temistoklesa pokonała okręty perskie. W 479 r. p.n.e. Grecy odnieśli sukces w dwóch kolejnych bitwach – pod Platejami i Mykale (bitwa morska). Działania wojenne toczyły się jeszcze przez wiele lat, ale głównie w Azji Mniejszej, na Cyprze i w Egipcie. LW 449 r. p.n.e. zawarto pokój z Persami. Hoplita był ciężkozbrojnym piechurem i stanowił podstawę armii greckich poleis. Walczył w szyku zwanym falangą. Skutki wojen grecko-perskich Konsekwencjami wojen grecko-perskich były: zahamowanie perskiej ekspansji, wzrost znaczenia ateńskiej polis, zapisanie się w kulturze europejskiej bohaterów spod Maratonu i Termopil. Wojna peloponeska Wojna peloponeska była konfliktem, który toczył się pomiędzy greckimi poleis w latach 431- 404 p.n.e. ↳ Przyczyny wojny peloponeskiej: w 478 r. p.n.e. założono Związek Morski - antyperski sojusz greckich poleis, któremu przewodziły Ateny; Ateńczycy nadzorowali związkowy skarbiec i byli dowódcami wspólnych wojsk, ateńska polis tłumita bunty wewnątrz Związku Morskiego, jakie przeciwko niej wybuchały, część pieniędzy ze związkowego skarbca trafiła na rozwój Aten, niektóre z poleis zaczęły szukać wsparcia w Sparcie. L Przebieg wojny peloponeskiej: głównymi stronami konfliktu były: Ateny i Związek Morski dysponujące potężną flotą oraz Sparta i Związek Peloponeski z silniejszą armią lądową, ostatecznie wygrała Sparta – za otrzymane wsparcie od perskiego króla zbudowała flotę i pokonała Ateny. Skutki wojny peloponeskiej: ● wysokie straty materialne i ludzkie oraz kryzys moralności (przestano przestrzegać dawnych zwyczajów i praw), Sparta stała się hegemonem w Helladzie, lecz już po kilkudziesięciu latach przewagę zdobyły Teby, a ostatecznie w IV w. p.n.e. greckie poleis straciły niezależność w wyniku działań Macedonii.