Język angielski /

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

 ROZPRAHKA
na
Argumenty:
→ to begin with / to start with
firstly in the first place - po pierwsze
> first of all- przede wszystkim
•Secondly

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

user profile picture

polish_english_teacher

17 Followers

116

Udostępnij

Zapisz

Zwroty do rozprawki na angielski rozszerzony

 

4/3

Notatka

ROZPRAHKA na Argumenty: → to begin with / to start with firstly in the first place - po pierwsze > first of all- przede wszystkim •Secondly - po drugie > thirdly - po trecie > in addition (to this/ that) - w dodatku > moveover/what is more - ponadto / co więcej > besides/also - oprócz tego / takze apart from this / that - oprócz tego → as a result - w rezultacie consequently - dlatego finally- Przykłady w argumentach: → for example - na przykład such as - takie jak > especially - Szczególnie particularly szczególnie koniec / и копси ANGIELSKI ROZSZERZONY Kontrargumenty: (PRZECIW) → however - - na początek -jednakze → even though - mimo ze although - mimo ze on the one hand - 2 jednej strony on the other hand- 2 drugiej strony nevertheless - niemniej on the other side - 2 drugiej strony w precimieństwie do Contrary to - w to - Kontrargumenty: (ZA) according to weding E Zakończenie rozprawki: → all in all- podsumowując → I'm totally against- Jestem całkowicie preciwny →> summing up- podsumomjąc } → it is often said/ claimed/suggested that Często mówi się / twierdzi się / sugenye się, ze → the latest research - najnowsze badania udowodniły has proven pogląd →J definitely share the view of - Zdecydowanie poolzielam → in my mind/ to me / in my view - moim zdaniem / według mnie/ 2 mojego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

user profile picture

polish_english_teacher

17 Followers

 ROZPRAHKA
na
Argumenty:
→ to begin with / to start with
firstly in the first place - po pierwsze
> first of all- przede wszystkim
•Secondly

Otwórz

Zwroty do rozprawki na angielski rozszerzony

Podobne notatki

Know Article thumbnail

2

Article

Artykul po angielsku.

Know Rozprawka język angielski  thumbnail

10

Rozprawka język angielski

Przydatne zwroty do rozprawki z języka angielskiego🇬🇧

Know Article - artykuł po angielsku thumbnail

41

Article - artykuł po angielsku

Struktura oraz przydatne zwroty do każdego elementu budowy.

Know For and against & opinion essay thumbnail

19

For and against & opinion essay

Rozprawka za/przeciw oraz opiniująca, struktura, budowa i przydatne zwroty.

Know Przykładowa praca pisemna z angielskiego (matura) thumbnail

17

Przykładowa praca pisemna z angielskiego (matura)

Jest to artykuł z rozszerzenia, sprawdzony przez egzaminatora i poprawiony.

Know For and against essay thumbnail

9

For and against essay

For and against essay

ROZPRAHKA na Argumenty: → to begin with / to start with firstly in the first place - po pierwsze > first of all- przede wszystkim •Secondly - po drugie > thirdly - po trecie > in addition (to this/ that) - w dodatku > moveover/what is more - ponadto / co więcej > besides/also - oprócz tego / takze apart from this / that - oprócz tego → as a result - w rezultacie consequently - dlatego finally- Przykłady w argumentach: → for example - na przykład such as - takie jak > especially - Szczególnie particularly szczególnie koniec / и копси ANGIELSKI ROZSZERZONY Kontrargumenty: (PRZECIW) → however - - na początek -jednakze → even though - mimo ze although - mimo ze on the one hand - 2 jednej strony on the other hand- 2 drugiej strony nevertheless - niemniej on the other side - 2 drugiej strony w precimieństwie do Contrary to - w to - Kontrargumenty: (ZA) according to weding E Zakończenie rozprawki: → all in all- podsumowując → I'm totally against- Jestem całkowicie preciwny →> summing up- podsumomjąc } → it is often said/ claimed/suggested that Często mówi się / twierdzi się / sugenye się, ze → the latest research - najnowsze badania udowodniły has proven pogląd →J definitely share the view of - Zdecydowanie poolzielam → in my mind/ to me / in my view - moim zdaniem / według mnie/ 2 mojego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację