Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

user profile picture

polish_english_teacher

6 Followers
 

Język angielski

 

4/3

Notatka

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

 ROZPRAHKA
na
Argumenty:
→ to begin with / to start with
firstly in the first place - po pierwsze
> first of all- przede wszystkim
•Secondly

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

26

Zwroty do rozprawki na angielski rozszerzony

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ROZPRAHKA na Argumenty: → to begin with / to start with firstly in the first place - po pierwsze > first of all- przede wszystkim •Secondly - po drugie > thirdly - po trecie > in addition (to this/ that) - w dodatku > moveover/what is more - ponadto / co więcej > besides/also - oprócz tego / takze apart from this / that - oprócz tego → as a result - w rezultacie consequently - dlatego finally- Przykłady w argumentach: → for example - na przykład such as - takie jak > especially - Szczególnie particularly szczególnie koniec / и копси ANGIELSKI ROZSZERZONY Kontrargumenty: (PRZECIW) → however - - na początek -jednakze → even though - mimo ze although - mimo ze on the one hand - 2 jednej strony on the other hand- 2 drugiej strony nevertheless - niemniej on the other side - 2 drugiej strony w precimieństwie do Contrary to - w to - Kontrargumenty: (ZA) according to weding E Zakończenie rozprawki: → all in all- podsumowując → I'm totally against- Jestem całkowicie preciwny →> summing up- podsumomjąc } → it is often said/ claimed/suggested that Często mówi się / twierdzi się / sugenye się, ze → the latest research - najnowsze badania udowodniły has proven pogląd →J definitely share the view of - Zdecydowanie poolzielam → in my mind/ to me / in my view - moim zdaniem / według mnie/ 2 mojego

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

user profile picture

polish_english_teacher

6 Followers
 

Język angielski

 

4/3

Notatka

Rozprawka Angielski Matura Rozszerzona

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ROZPRAHKA
na
Argumenty:
→ to begin with / to start with
firstly in the first place - po pierwsze
> first of all- przede wszystkim
•Secondly

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

26

Komentarze (1)

Y

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Zwroty do rozprawki na angielski rozszerzony

Podobne notatki

Conditionals

Know Conditionals  thumbnail

6220

 

1/2/3

1

past simple

Know past simple thumbnail

19187

 

8/1/7

Więcej

ROZPRAHKA na Argumenty: → to begin with / to start with firstly in the first place - po pierwsze > first of all- przede wszystkim •Secondly - po drugie > thirdly - po trecie > in addition (to this/ that) - w dodatku > moveover/what is more - ponadto / co więcej > besides/also - oprócz tego / takze apart from this / that - oprócz tego → as a result - w rezultacie consequently - dlatego finally- Przykłady w argumentach: → for example - na przykład such as - takie jak > especially - Szczególnie particularly szczególnie koniec / и копси ANGIELSKI ROZSZERZONY Kontrargumenty: (PRZECIW) → however - - na początek -jednakze → even though - mimo ze although - mimo ze on the one hand - 2 jednej strony on the other hand- 2 drugiej strony nevertheless - niemniej on the other side - 2 drugiej strony w precimieństwie do Contrary to - w to - Kontrargumenty: (ZA) according to weding E Zakończenie rozprawki: → all in all- podsumowując → I'm totally against- Jestem całkowicie preciwny →> summing up- podsumomjąc } → it is often said/ claimed/suggested that Często mówi się / twierdzi się / sugenye się, ze → the latest research - najnowsze badania udowodniły has proven pogląd →J definitely share the view of - Zdecydowanie poolzielam → in my mind/ to me / in my view - moim zdaniem / według mnie/ 2 mojego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację