Język polski /

"Antygona"- Sofokles

"Antygona"- Sofokles

 Sofokles- "Antygona"
Tematem utworu jest konflikt między Antygoną, a córką Edypa, a jej wujem
Kreonem- władcą Teb. Bohaterowie mają swoje r

"Antygona"- Sofokles

user profile picture

Oliwia Szuba

0 Followers

30

Udostępnij

Zapisz

Notatka zawiera streszczenie i omówienie lektury.

 

4/1

Streszczenie

Sofokles- "Antygona" Tematem utworu jest konflikt między Antygoną, a córką Edypa, a jej wujem Kreonem- władcą Teb. Bohaterowie mają swoje racje i nie zamierzają ustąpić. Antygona zgadza się z zasadami bogów, liczą się dla niej tradycje, zwyczaje i uczucia. Natomiast Kreon kieruje się rozumem i reprezentuje prawo ludzkie, dobro obywateli, ale też chroni własną reputację. Na nim spoczywa obowiązek ochrony państwa. Porozumienie stron nie jest możliwe. Każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Czas i miejsce akcji: Akcja rozgrywa się w czasach dynastii Labdakidów, czyli około XII w.p.n.e. Rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach w ciągu jednego dnia. Wprowadzenie (Mit o Labdakidach): Na losie Labdakidów zaciążyła klątwa którą sprowadził na lud król Teb- Lajos. Zgodnie z przepowiednią zginął z rąk syna, Edypa, który następnie nieświadomy swoich korzeni poślubił swoją matkę Jokastę i miał z nią czworo dzieci: Eteoklesa, Polinejkesa, Antygonę i Ismenę. Kiedy prawda wyszła na jaw, Edyp opuścił Teby. Obaj jego synowie byli następcami tronu, więc umówili się, że po roku panowania będą się zmieniać. Eteokles jednak -jako pierwszy władca, nie chciał oddać bratu tronu, gdy przyszła jego kolej. Wtedy Polinejkes wraz ze wsparciem innych wodzów napadł na Teby, aby odebrać władzę siłą. Doszło do bratobójczej walki, w której zginęli obaj bracia. W tej sytuacji tron musiał objąć brat Jokasty- Kreon. Akcja Antygony: Akcja rozpoczyna się po śmierci braci, gdy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Kreon obejmuje władzę, który ogłasza Polinejkesa zdrajcą i zakazuje grzebania jego zwłok. Za to Eteokles został pochowany w należyty sposób, z honorem. O tym zakazie rozmawiają Antygona i Ismena, siostry braci. Antygona postanawia zbuntować się przeciwko Kreonowi, i chce pogrzebać zwłoki brata, aby być wierną prawom boskim, ponieważ dusza Polinejkesa nie zazna bez tego spokoju. Prosi ona Ismenę o pomoc, lecz ta odmawia i odradza, obawiając się konsekwencji. Antygona postanawia sama wyprawić pohówek bratu, co niesie za sobą skutki. Strażnik informuje Kreona, że ktoś potajemnie przysypał zwłoki Polinejkesa. Rozgniewany król nakazuje znaleźć sprawcę, a ciało zdrajcy odkopać i postawić przy nim straże. Gdy Antygona ponownie chce przysypać brata zostaje złapana i przyprowadzona przed oblicze Keona. Antygona zapytana o to czy wiedziała o zakazie odpowiada że tak i nie boi się kary, a nawet śmierci za swoje czyny. Ismena chcąc ratować siostrę, próbuje wziąć część winy na siebie, lecz Antygona odrzuca pomoc przypominając siostrze jej wcześniejszą decyzję. Kreon oddaje winną straży. Hajmon, syn Kreona i narzeczony Antygony przychodzi do ojca prosić uwolnienie skazanej. Następuje między nimi wymiana zdań, gdzie Hajmon oznajmia, jaki błąd popełnia i jeśli nie zmieni decyzji już więcej go nie zobaczy i wybiega od niego oburzony. Kreon rozkazuje zamurować Antygonę żywcem w skalnej grocie. Wróżbita Terezjasz oznajmia Kreonowi, aby zmienił zdanie, uwolnił Antygonę i pochował Polinejkesa. Zapowiada, że jeśli tego nie zrobi ześle na siebie, swoją rodzinę i Teby, wielkie nieszczęście. Władca ulega i postanawia uwolnić Antygonę. Niestety wtedy jest już za późno, gdyż już sama odebrała sobie życie powiesiwszy się na swej chuście. Kreon widząc płacz Hajmona nad zwłokami, nakazuje mu wyjść z lochu, ale ten rzuca się na niego ze sztyletem. Kreon unika ciosu, a młodzieniec wbija sztylet we własny bok. Na wieść o śmierci syna Eurydyka również odbiera sobie życie. Kreon żałuje swojej decyzji, lecz nic już nie może zmienić. Tragizm Antygony: • musi dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie są ważne, lecz różne i sprzeczne, • czuje się zobowiązana do pochówku brata, jako kochająca siostra i wierna prawu bożemu • wypełniając swoje obowiązki siostry i wybierając prawo boskie wchodzi w konflikt z prawem państwowym: łamie nakaz Kreona przez co zostaje skazana na śmierć • popełnia samobójstwo nie widząc innego rozwiązania Tragizm Kreona: • musi dokonać wyboru pomiędzy działaniem, które nakazuje mu sumienie i uczucia, a decyzją konieczną aby utrzymać autorytet władcy • zna miłość syna do Antygony, rozumie jego ból i może cofnąć czas, lecz tego nie robi, ponieważ uważa, że zostanie osądzony o niesprawiedliwość ● na zmianę stanowiska nie pozwala mu też jego duma • po przepowiedni Terezjasza straszliwych klęsk, decyduje się na zmianę wyroku

Język polski /

"Antygona"- Sofokles

user profile picture

Oliwia Szuba

0 Followers

 Sofokles- "Antygona"
Tematem utworu jest konflikt między Antygoną, a córką Edypa, a jej wujem
Kreonem- władcą Teb. Bohaterowie mają swoje r

Otwórz

Notatka zawiera streszczenie i omówienie lektury.

Sofokles- "Antygona" Tematem utworu jest konflikt między Antygoną, a córką Edypa, a jej wujem Kreonem- władcą Teb. Bohaterowie mają swoje racje i nie zamierzają ustąpić. Antygona zgadza się z zasadami bogów, liczą się dla niej tradycje, zwyczaje i uczucia. Natomiast Kreon kieruje się rozumem i reprezentuje prawo ludzkie, dobro obywateli, ale też chroni własną reputację. Na nim spoczywa obowiązek ochrony państwa. Porozumienie stron nie jest możliwe. Każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Czas i miejsce akcji: Akcja rozgrywa się w czasach dynastii Labdakidów, czyli około XII w.p.n.e. Rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach w ciągu jednego dnia. Wprowadzenie (Mit o Labdakidach): Na losie Labdakidów zaciążyła klątwa którą sprowadził na lud król Teb- Lajos. Zgodnie z przepowiednią zginął z rąk syna, Edypa, który następnie nieświadomy swoich korzeni poślubił swoją matkę Jokastę i miał z nią czworo dzieci: Eteoklesa, Polinejkesa, Antygonę i Ismenę. Kiedy prawda wyszła na jaw, Edyp opuścił Teby. Obaj jego synowie byli następcami tronu, więc umówili się, że po roku panowania będą się zmieniać. Eteokles jednak -jako pierwszy władca, nie chciał oddać bratu tronu, gdy przyszła jego kolej. Wtedy Polinejkes wraz ze wsparciem innych wodzów napadł na Teby, aby odebrać władzę siłą. Doszło do bratobójczej walki, w której zginęli obaj bracia. W tej sytuacji tron musiał objąć brat Jokasty- Kreon. Akcja Antygony: Akcja rozpoczyna się po śmierci braci, gdy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Kreon obejmuje władzę, który ogłasza Polinejkesa zdrajcą i zakazuje grzebania jego zwłok. Za to Eteokles został pochowany w należyty sposób, z honorem. O tym zakazie rozmawiają Antygona i Ismena, siostry braci. Antygona postanawia zbuntować się przeciwko Kreonowi, i chce pogrzebać zwłoki brata, aby być wierną prawom boskim, ponieważ dusza Polinejkesa nie zazna bez tego spokoju. Prosi ona Ismenę o pomoc, lecz ta odmawia i odradza, obawiając się konsekwencji. Antygona postanawia sama wyprawić pohówek bratu, co niesie za sobą skutki. Strażnik informuje Kreona, że ktoś potajemnie przysypał zwłoki Polinejkesa. Rozgniewany król nakazuje znaleźć sprawcę, a ciało zdrajcy odkopać i postawić przy nim straże. Gdy Antygona ponownie chce przysypać brata zostaje złapana i przyprowadzona przed oblicze Keona. Antygona zapytana o to czy wiedziała o zakazie odpowiada że tak i nie boi się kary, a nawet śmierci za swoje czyny. Ismena chcąc ratować siostrę, próbuje wziąć część winy na siebie, lecz Antygona odrzuca pomoc przypominając siostrze jej wcześniejszą decyzję. Kreon oddaje winną straży. Hajmon, syn Kreona i narzeczony Antygony przychodzi do ojca prosić uwolnienie skazanej. Następuje między nimi wymiana zdań, gdzie Hajmon oznajmia, jaki błąd popełnia i jeśli nie zmieni decyzji już więcej go nie zobaczy i wybiega od niego oburzony. Kreon rozkazuje zamurować Antygonę żywcem w skalnej grocie. Wróżbita Terezjasz oznajmia Kreonowi, aby zmienił zdanie, uwolnił Antygonę i pochował Polinejkesa. Zapowiada, że jeśli tego nie zrobi ześle na siebie, swoją rodzinę i Teby, wielkie nieszczęście. Władca ulega i postanawia uwolnić Antygonę. Niestety wtedy jest już za późno, gdyż już sama odebrała sobie życie powiesiwszy się na swej chuście. Kreon widząc płacz Hajmona nad zwłokami, nakazuje mu wyjść z lochu, ale ten rzuca się na niego ze sztyletem. Kreon unika ciosu, a młodzieniec wbija sztylet we własny bok. Na wieść o śmierci syna Eurydyka również odbiera sobie życie. Kreon żałuje swojej decyzji, lecz nic już nie może zmienić. Tragizm Antygony: • musi dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie są ważne, lecz różne i sprzeczne, • czuje się zobowiązana do pochówku brata, jako kochająca siostra i wierna prawu bożemu • wypełniając swoje obowiązki siostry i wybierając prawo boskie wchodzi w konflikt z prawem państwowym: łamie nakaz Kreona przez co zostaje skazana na śmierć • popełnia samobójstwo nie widząc innego rozwiązania Tragizm Kreona: • musi dokonać wyboru pomiędzy działaniem, które nakazuje mu sumienie i uczucia, a decyzją konieczną aby utrzymać autorytet władcy • zna miłość syna do Antygony, rozumie jego ból i może cofnąć czas, lecz tego nie robi, ponieważ uważa, że zostanie osądzony o niesprawiedliwość ● na zmianę stanowiska nie pozwala mu też jego duma • po przepowiedni Terezjasza straszliwych klęsk, decyduje się na zmianę wyroku