Dżuma

 Geneza
Dzuma została wydana u 194 Fr. Wpłyn na jei powstanie miały:
Ponies? stanasi reakin na zło będque skutkiem ideologii farzystańskiej

Dżuma

N

Natson

14 Followers

29

Udostępnij

Zapisz

dżuma

 

4/2

Notatka

Geneza Dzuma została wydana u 194 Fr. Wpłyn na jei powstanie miały: Ponies? stanasi reakin na zło będque skutkiem ideologii farzystańskiej i komunistyczng: сказ Dzuma Lata 40. XXw. akeja twa 10 miesięcy lod wiosny do lutego). → Hydarzenia z II wojny barataron → udział autora w muchu appre PROBLEMATYKA „Dzuma" ma cechy poniešu paraboli, dlatego opièce znacenia dostawnego, whubo mozna interpretonai jako: →parabolę Katakliam doświedzającego ludki, którego nikt nie jest in stanie presidzieć - wokazuje na potęgą sił natury, bezradność człowieka wobec z guiołów, cięgłe zagrożenie mosniego zycia, jego Kruchość. →parabolę wojny- -Która gdy zostanie przez człowieka wywołama, prowadzi do wiele nieszcę ść i śmierci → parabolę zła thniquego w człowieku: Šiniecie gdyž, jale tri evohi bechator poxieści: Kaedy mosi u sobie džume, nikt bowiem, nikt na twienie nie jest od migj wolny" -> parabole, absundu ludzkiego losu - grozy i bezsensu ludzkiego życia miejsce oram, nadmorskie miasto H. Algeni narrator 3-osoboy, mieszkanier Oranu. Gęsto wypowiada się u imienin uszystkich mieszkańcok. Pod koniec ponies i lokasuje się, że naratorem jest jeden & bohaterow-dr. Rieux. Wypariadał się w 30s, 100 churiał być 1 dbiektywnym świadkiem opisywanych wydarzeń. CHOROBA - dzumQ-smiertelna choroba wywołująca cierpienie ludki. Nie ma na mią skutecznego. lekarstwa. bohaterowie * Bernard Rieux - głowny bohater i marrator, lekarz, s agromnym zaangażowam an lecky chorych. Nie jest religijny, swoją postanę wobec chorych...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

błumaczy uczciwością i wynonyha.nin tamadu. * "Jean Tarrow - do Oranu pry był nied lungo przed wybuchem epidemii, prowadzi zapiski, które wyworry stupe narrator, zaangazaramy i działalność obrotniczych formayi do walki z dzumą, nie wierzy w Boga, chce toys Swiętym bez Baga", 1. umiera jako ostatnia ofiara dizumy.. ma Albert Camus tytuł Nazwa cię kiej, grazinej chordby zakazinej 1 phenoszącej się na co-anielia ve szukurów. W utworze jest mowa o epidemi dzumy, która wybuchła w Oranie. Słowo dzuma ma też znaczenie prenośne i oznacza groźne zjawisho o dużym sariq que, Xtore trudno paistrerymai, dlatego można go achzytymać metalorycenie. * Raymond Rambert - dziennikarz z Paryza, po zamkniquire toram Oranu, szuka spasdou, by gouścić miasto, bo chce wrócić do ukochanej. Po jakimś czasie zaczyna działał w ochotniczych formajach, z czasam Lauryna czui się mieszkańcem Oranu. • Kiedy może juz opuścić miasto, rostape, by walczyć to epidemia ☆ Ojver Paneloux - Kriądz, początkowo uwaza, że dzuma jest karą za grzechy, przechodzi premianę, po widoku śmierci nie winnego dziecka, uznaje, że należy werpienie przymonai WOJNA- -dzuma-niemiecki okupant, Oran-zamknięte getto, dooc izolacyjny-dbz koncentracyjny, Krematoria 4 Oranie - Krematon'a in doorach śmieru, porreechność śmierci, lek o bliskich, stare zagrożenie. należy nieść panoc chonyącym, sziała w ahotniczyle for majauh. Umiera, zarazony dzumę. * Joseph Grandl - wrzędniki samotny, porzuciła go zona, pragnie napisać wybitiną Ksigązkę, ale wciąż poprania pierasze zdanie, wależy z opidernią, udaje mu A lottard - przed by ourhem epidemii miał problemy z prawem, jako jedyny cieszy się z džumy 1 600 chroniło go to przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy ogłoszono konice epidemii, aresztonali go policjanci, to store tał do budki. MOTYWY SMIERC-śmierć wyrozana prec dzumę, jest wszechobecna, mora dotknąć każdego (dziecho, donosiego), nie ma pred mią viselki Qui ochrony jest niespodziewana, absurdalna. Chorujący ludzie umierają, cierpiąc. APOKALIPSA- 1- podobnie, jak koniec świata ma nadejść nagle, tak i dizuma zaskazyła mieszkańców Oranu. Tak jak w momencie końca świata będą miały miejsce premazające wydarzenia, tak i'w czasie epidemii wielu ludzi dotking to cierpienic i śmierc PRZEMIANA- SAMOTNOŚĆ - zamknięcie miast a sponadawało odcięcie mieszkańców od šiata i oddzielenie od blist wich (Chambert nie może wrócić do ahochanej, Lieux nie może spotkać się z zoną). Samolni czują się też ci, którzy tre fili na kwavaulannę. Jednak poczucie icolayi spowodowało, be wrmouniły się więzi międzyludzkie, poczucie odpowiedzialności za innych. 2 wdzięunością, godzić się na nie, :- dzuma юртупета mа premiane, m.in. Ramberta igua Paneloux WIARA-bohatenie, dla których usiana u Boga jest istotna- дійте Pamelous i uiktony mie wiereg 4 Вода - dr. Qieux (unica, te wienqu, capreveally sensoni swojej wiary. Twierdzi, be walka a chordbog i pokonywanie przeciwności lose dowodzi mieistnienie Boga. Jego poglądy wynikają & filozofii egen stencjalnej), Tarrou (zastanawia się jak być świetnym loez Boga). NIEZAWINIONE CIERPIENIE - ukazane zostało cierpienia fizyczne i psychiczne. Fizycznie cierpią chonjery na džume, a psychicznie ci, którzy musieli rozstać się z bliskimi, mar taiq SiR o nich, ceują się samotine i zagro bem. ccerpienie bahatever nie wynika z ich poste parania, nie jest Kana za greechy. Cepianie dokyka każdego, bez względu na postawę wobec dżumy. ・ się wypadronice po zachorowaniu na deume. BUNT-Bohaterenie ( pecade ustupthim or hibur & Torron), kamtupi 59 premiko zu buiata, precisko dzurnie. MIASTO- - Oran, to dute marto portove, kiche zostało dot kigte epidemię divory pre: co staño się den mierecancion więzieniem. Do Oranu nikt nie może wjechać, ani wyjevrai. Mimo, be in zakończenim mowa jest o szczęśliwym mieście, to jednak pojawia się ostrebenie, be more known pojawić się zagrożenie, KONTEKSTY Religijny - Krieqa Hiloba - problem me cavisionego cierpienia, absurdamosi relacji Bbg-szichick.. Filozoficzny-com -Comurs jou predstawicies egey senyali com. prekonamie, że ze stem nalety wakazyi, nawet jeśli się sie, he się z nim nie wygra; sensem życia jest bust precirko zie i Hiara we własne sily. Etyczmy - -Druma jalo manifest novego humanizmu: dla dr. hieux caiowiek jest najagazzę wartością, maza, że o budin mavezy malvazi, nawet kosztem urasnego zdrowia. Literacki "-", Mit Sycyfa"- Albert Camus- reinterpretirapa mitur, whazine Syzyfa plus no sabiania ludskiego lom sensem działania Syzyfa jest samo wracconie głacu, a nie jego intoccemie, a consem luckliego Equa jest samo aquie i działanie s jago trakcie. Teoretycznoliteracki-parieść parabola - brick predstamony i jego reacenie dostane ikusitanya pandy raiversaluce, para replique aquiein cererilera bez losami triata, rosmazań dot. dobra i sta, winy, odpornestidumosus cecianeka. Postanie to metafory ukrytych trebal STRESZCZENIE Akcja Wpowiesci przedstawione zostały wydarzenia mające miejsce w Oranie: wybuch epidemii, jej przebieg wać, doktor Rieux i doktor Castel dochodzą do wniosku, że to dżuma. Początkowo ani władze miasta, jej koniec. Pierwszym niepokojącym znakiem są martwe szczury. Kiedy ludzie zaczynają ciężko choro- ani mieszkańcy nie przejmują się chorobą. W końcu zostaje ogłoszony stan epidemii, a władze podej- mują decyzję o zamknięciu bram miasta. Dotychczasowe życie mieszkańców diametralnie się zmienia. W czasie trwania epidemii bohaterowie mierzą się z różnymi dylematami moralnymi, podejmują różne decyzje co do swojego postępowania. Z całych sił z dżumą walczy doktor Rieux, który pomaga chorym, narazając swoje zdrowie. Cottard jest zadowolony z zamknięcia miasta i cieszy się swoistą wolnością. Rambert, który chciał za wszelką cenę opuścić miasto, dochodzi do wniosku, że nie mógłby być szczę- śliwy, wiedząc, że inni cierpią, i zostaje w Oranie. Ojciec Paneloux w pierwszym kazaniu głosi, iż dżuma jest karą za grzechy, a w kolejnym - po tym, jak jest świadkiem śmierci niewinnego dziecka - mówi, że nalezy pomagac cierpiącym. Z zarazą walczy Tarrou, który uważa, że każdy nosi w sobie dżumę (zło). Z jego inicjatywy powstają ochotnicze formacje, których zadaniem było wspieranie lekarzy w walce z dżumą. Na dżumę umierają ojciec Paneloux i Tarrou, natomiast Grand, skromny urzędnik merostwa, wraca do zdrowia. Pod koniec powieści okazuje się, że zmarła żona doktora Rieux, która przebywała poza Oranem w sanatorium. Koniec epidemii i otwarcie bram miasta wywołuje u wszystkich radość, jednak doktor Rieux nie ma poczucia ostatecznego zwycięstwa, bowiem uważa, że ,bakcyl dżumy ni gdy nie umiera".

N

Natson

14 Followers

 Geneza
Dzuma została wydana u 194 Fr. Wpłyn na jei powstanie miały:
Ponies? stanasi reakin na zło będque skutkiem ideologii farzystańskiej

Otwórz

dżuma

Podobne notatki
Know Dżuma  thumbnail

2040

21775

Dżuma

Dżuma notatka

Know Dżuma thumbnail

160

2863

Dżuma

Dżuma Albert Camus - egzystencjalizm, powieść jako parabola, elementy świata przedstawionego, postawy głównych bohaterów, porównanie Dżumy z Procesem Kafki.

Know Dżuma thumbnail

421

8051

Dżuma

Krótka notatka z „Dżumy”

Know Dżuma - Albert Camus thumbnail

20

582

Dżuma - Albert Camus

Opracowanie - szczegółowy plan wydarzeń, bohaterowie, gatunek literacki, czas i miejsce akcji, charakterystyczne motywy i cytaty.

Know "Dżuma" - Albert Camus thumbnail

62

1031

"Dżuma" - Albert Camus

"Dżuma" - Albert Camus - notatka Motyw Miasta, Kazania Księdza Paneloux, Rieux, Reymond Rambert, Joseph Grand, Jean Tarrou, Rienter Cottard (Antybohater), Bernard Rieux, rozmowy, cytaty

Know Motywy literackie  thumbnail

1062

9727

Motywy literackie

Motywy literackie opisy

Geneza Dzuma została wydana u 194 Fr. Wpłyn na jei powstanie miały: Ponies? stanasi reakin na zło będque skutkiem ideologii farzystańskiej i komunistyczng: сказ Dzuma Lata 40. XXw. akeja twa 10 miesięcy lod wiosny do lutego). → Hydarzenia z II wojny barataron → udział autora w muchu appre PROBLEMATYKA „Dzuma" ma cechy poniešu paraboli, dlatego opièce znacenia dostawnego, whubo mozna interpretonai jako: →parabolę Katakliam doświedzającego ludki, którego nikt nie jest in stanie presidzieć - wokazuje na potęgą sił natury, bezradność człowieka wobec z guiołów, cięgłe zagrożenie mosniego zycia, jego Kruchość. →parabolę wojny- -Która gdy zostanie przez człowieka wywołama, prowadzi do wiele nieszcę ść i śmierci → parabolę zła thniquego w człowieku: Šiniecie gdyž, jale tri evohi bechator poxieści: Kaedy mosi u sobie džume, nikt bowiem, nikt na twienie nie jest od migj wolny" -> parabole, absundu ludzkiego losu - grozy i bezsensu ludzkiego życia miejsce oram, nadmorskie miasto H. Algeni narrator 3-osoboy, mieszkanier Oranu. Gęsto wypowiada się u imienin uszystkich mieszkańcok. Pod koniec ponies i lokasuje się, że naratorem jest jeden & bohaterow-dr. Rieux. Wypariadał się w 30s, 100 churiał być 1 dbiektywnym świadkiem opisywanych wydarzeń. CHOROBA - dzumQ-smiertelna choroba wywołująca cierpienie ludki. Nie ma na mią skutecznego. lekarstwa. bohaterowie * Bernard Rieux - głowny bohater i marrator, lekarz, s agromnym zaangażowam an lecky chorych. Nie jest religijny, swoją postanę wobec chorych...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

błumaczy uczciwością i wynonyha.nin tamadu. * "Jean Tarrow - do Oranu pry był nied lungo przed wybuchem epidemii, prowadzi zapiski, które wyworry stupe narrator, zaangazaramy i działalność obrotniczych formayi do walki z dzumą, nie wierzy w Boga, chce toys Swiętym bez Baga", 1. umiera jako ostatnia ofiara dizumy.. ma Albert Camus tytuł Nazwa cię kiej, grazinej chordby zakazinej 1 phenoszącej się na co-anielia ve szukurów. W utworze jest mowa o epidemi dzumy, która wybuchła w Oranie. Słowo dzuma ma też znaczenie prenośne i oznacza groźne zjawisho o dużym sariq que, Xtore trudno paistrerymai, dlatego można go achzytymać metalorycenie. * Raymond Rambert - dziennikarz z Paryza, po zamkniquire toram Oranu, szuka spasdou, by gouścić miasto, bo chce wrócić do ukochanej. Po jakimś czasie zaczyna działał w ochotniczych formajach, z czasam Lauryna czui się mieszkańcem Oranu. • Kiedy może juz opuścić miasto, rostape, by walczyć to epidemia ☆ Ojver Paneloux - Kriądz, początkowo uwaza, że dzuma jest karą za grzechy, przechodzi premianę, po widoku śmierci nie winnego dziecka, uznaje, że należy werpienie przymonai WOJNA- -dzuma-niemiecki okupant, Oran-zamknięte getto, dooc izolacyjny-dbz koncentracyjny, Krematoria 4 Oranie - Krematon'a in doorach śmieru, porreechność śmierci, lek o bliskich, stare zagrożenie. należy nieść panoc chonyącym, sziała w ahotniczyle for majauh. Umiera, zarazony dzumę. * Joseph Grandl - wrzędniki samotny, porzuciła go zona, pragnie napisać wybitiną Ksigązkę, ale wciąż poprania pierasze zdanie, wależy z opidernią, udaje mu A lottard - przed by ourhem epidemii miał problemy z prawem, jako jedyny cieszy się z džumy 1 600 chroniło go to przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy ogłoszono konice epidemii, aresztonali go policjanci, to store tał do budki. MOTYWY SMIERC-śmierć wyrozana prec dzumę, jest wszechobecna, mora dotknąć każdego (dziecho, donosiego), nie ma pred mią viselki Qui ochrony jest niespodziewana, absurdalna. Chorujący ludzie umierają, cierpiąc. APOKALIPSA- 1- podobnie, jak koniec świata ma nadejść nagle, tak i dizuma zaskazyła mieszkańców Oranu. Tak jak w momencie końca świata będą miały miejsce premazające wydarzenia, tak i'w czasie epidemii wielu ludzi dotking to cierpienic i śmierc PRZEMIANA- SAMOTNOŚĆ - zamknięcie miast a sponadawało odcięcie mieszkańców od šiata i oddzielenie od blist wich (Chambert nie może wrócić do ahochanej, Lieux nie może spotkać się z zoną). Samolni czują się też ci, którzy tre fili na kwavaulannę. Jednak poczucie icolayi spowodowało, be wrmouniły się więzi międzyludzkie, poczucie odpowiedzialności za innych. 2 wdzięunością, godzić się na nie, :- dzuma юртупета mа premiane, m.in. Ramberta igua Paneloux WIARA-bohatenie, dla których usiana u Boga jest istotna- дійте Pamelous i uiktony mie wiereg 4 Вода - dr. Qieux (unica, te wienqu, capreveally sensoni swojej wiary. Twierdzi, be walka a chordbog i pokonywanie przeciwności lose dowodzi mieistnienie Boga. Jego poglądy wynikają & filozofii egen stencjalnej), Tarrou (zastanawia się jak być świetnym loez Boga). NIEZAWINIONE CIERPIENIE - ukazane zostało cierpienia fizyczne i psychiczne. Fizycznie cierpią chonjery na džume, a psychicznie ci, którzy musieli rozstać się z bliskimi, mar taiq SiR o nich, ceują się samotine i zagro bem. ccerpienie bahatever nie wynika z ich poste parania, nie jest Kana za greechy. Cepianie dokyka każdego, bez względu na postawę wobec dżumy. ・ się wypadronice po zachorowaniu na deume. BUNT-Bohaterenie ( pecade ustupthim or hibur & Torron), kamtupi 59 premiko zu buiata, precisko dzurnie. MIASTO- - Oran, to dute marto portove, kiche zostało dot kigte epidemię divory pre: co staño się den mierecancion więzieniem. Do Oranu nikt nie może wjechać, ani wyjevrai. Mimo, be in zakończenim mowa jest o szczęśliwym mieście, to jednak pojawia się ostrebenie, be more known pojawić się zagrożenie, KONTEKSTY Religijny - Krieqa Hiloba - problem me cavisionego cierpienia, absurdamosi relacji Bbg-szichick.. Filozoficzny-com -Comurs jou predstawicies egey senyali com. prekonamie, że ze stem nalety wakazyi, nawet jeśli się sie, he się z nim nie wygra; sensem życia jest bust precirko zie i Hiara we własne sily. Etyczmy - -Druma jalo manifest novego humanizmu: dla dr. hieux caiowiek jest najagazzę wartością, maza, że o budin mavezy malvazi, nawet kosztem urasnego zdrowia. Literacki "-", Mit Sycyfa"- Albert Camus- reinterpretirapa mitur, whazine Syzyfa plus no sabiania ludskiego lom sensem działania Syzyfa jest samo wracconie głacu, a nie jego intoccemie, a consem luckliego Equa jest samo aquie i działanie s jago trakcie. Teoretycznoliteracki-parieść parabola - brick predstamony i jego reacenie dostane ikusitanya pandy raiversaluce, para replique aquiein cererilera bez losami triata, rosmazań dot. dobra i sta, winy, odpornestidumosus cecianeka. Postanie to metafory ukrytych trebal STRESZCZENIE Akcja Wpowiesci przedstawione zostały wydarzenia mające miejsce w Oranie: wybuch epidemii, jej przebieg wać, doktor Rieux i doktor Castel dochodzą do wniosku, że to dżuma. Początkowo ani władze miasta, jej koniec. Pierwszym niepokojącym znakiem są martwe szczury. Kiedy ludzie zaczynają ciężko choro- ani mieszkańcy nie przejmują się chorobą. W końcu zostaje ogłoszony stan epidemii, a władze podej- mują decyzję o zamknięciu bram miasta. Dotychczasowe życie mieszkańców diametralnie się zmienia. W czasie trwania epidemii bohaterowie mierzą się z różnymi dylematami moralnymi, podejmują różne decyzje co do swojego postępowania. Z całych sił z dżumą walczy doktor Rieux, który pomaga chorym, narazając swoje zdrowie. Cottard jest zadowolony z zamknięcia miasta i cieszy się swoistą wolnością. Rambert, który chciał za wszelką cenę opuścić miasto, dochodzi do wniosku, że nie mógłby być szczę- śliwy, wiedząc, że inni cierpią, i zostaje w Oranie. Ojciec Paneloux w pierwszym kazaniu głosi, iż dżuma jest karą za grzechy, a w kolejnym - po tym, jak jest świadkiem śmierci niewinnego dziecka - mówi, że nalezy pomagac cierpiącym. Z zarazą walczy Tarrou, który uważa, że każdy nosi w sobie dżumę (zło). Z jego inicjatywy powstają ochotnicze formacje, których zadaniem było wspieranie lekarzy w walce z dżumą. Na dżumę umierają ojciec Paneloux i Tarrou, natomiast Grand, skromny urzędnik merostwa, wraca do zdrowia. Pod koniec powieści okazuje się, że zmarła żona doktora Rieux, która przebywała poza Oranem w sanatorium. Koniec epidemii i otwarcie bram miasta wywołuje u wszystkich radość, jednak doktor Rieux nie ma poczucia ostatecznego zwycięstwa, bowiem uważa, że ,bakcyl dżumy ni gdy nie umiera".