Język polski /

,,Dziady" cz. 3 Adam Mickiewicz

,,Dziady" cz. 3 Adam Mickiewicz

 Dziady!!!
Adam Mickiewicz
wienie calej Cetting
Geneza - 1830/31- powstomie listopocdowe
1832- wydamie
Prolog
miejsce ockcji - Wilo, klasato

,,Dziady" cz. 3 Adam Mickiewicz

user profile picture

Olliwiaa

5 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

Przygotowałam szczegółową notatkę z 3 części ,, Dziadów" Adama Mickiewicza. Miłej nauki!

 

4/5

Streszczenie

Dziady!!! Adam Mickiewicz wienie calej Cetting Geneza - 1830/31- powstomie listopocdowe 1832- wydamie Prolog miejsce ockcji - Wilo, klasator ojców _Bocaylianów - jeolna ściama przylega do. - ścia my kościoła mu •Anioł Stroa - opiekuje się dzieckiem spiewa pieśm, pojawił się na prośbę moutki, ktoia umarła ( modlitwy a miela), stacia się amaleść w dziecke obbio, mimo tego, je jego 2 Lolosza mu pod saczególną opiekę - chlopies byl sioiote.. •Bil chlopca olloctego, żeby był psychichmie -silniejszy, zeby był odhormy miesacysia ! 1 abrayolla. To dziecko jest wybroume -> może być wyjątkow np. 2 powook 120 strauto make ma Gustaw - imoly wiolvolista, wybitny, wyjętkowy -> wychowanie stresowe - tack jak Halkan - Komiod Wallenrod" •Medicy uważają 120 smy to przy pommienie, wspomnienie, więsień się a mimi mie agoolea, widzi siebie jako wieszcza wychowanie. go -> tak uk sa tolto wolo, sogolai, 2e sem jest Marzeniem, przy sałością -> motyw smu sem jako przepowiednia WIES2C2- poeto, ктогу шрбуша па maród twórczosun 3 est jak prorok (propeto • Oluchy a leweji a procwel stiony się nim _opiekuję (podzivuł) noc /olaień - alo dobro Jewa/piowa - 210 / dobro -podcaas mocy miesdoye muw Chustowka emocjonalma, nastrojowa ?) • glowie @więzień swada de 20cwsze będzie w _niewoli, nawet jock ojo wypusaza Zolejmą koy olenki - wplynie to na jego i oluszę nie będzie mógł mówić w języku 1 - nie posłowne amaczenie. ↓ smu mms Redes se Komioide proemiona. Gustawa pooksas SCENAI - martyrdogia polskiej miextiesy - miejsce - Baaglionista cela, Wigilia, Bode -Narodbenie 1 •Skąd wię amiowie wiedzą rze jest Wigilio, ? -- słyszą, ponieważ są obok kośúpla, zakon mie wiedzieli nocwet jaka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jest olocta. •Stwierdzili, że jest to ważny dzień - Kapial -pozwolilaaby spędzili go w celi Kamiocoke - Pro2mawioye o działaniach Nowo silcowa. mor Syberię I wywożemiu mjodaipay cierpienię о -> PSYCHONANIA walka o olusaç całowieka Biblia - odolaie lemie światłośu ool ciemności może być to też metafora -> nie docwsze człowiek uwolni się od problemów, praesalosu - cię ako będki. praostać myśleć o tok tragicznej sytuoryi i Zostanie to 2 mami, strach Zmiana wartości, chociacktei - stoppe się "imnym" calowiekiem imię Koniad- awiązok a 2 Komiadem Walleniodem. wiedziodrae ditwa bea miogo nie wygia ( kiaty przyje mniome okma- opis zorkomu Nowosilcom- postać ocutentyczna vosabia zło na ziemi - jest złym alym całowiekiem, iosyski polityk T -pizoślaśladowaniv W więziemiu... 。 waiunkach pomujących 1 Tomasa - jeden a założycieli Filometón i filaretón. Znajdują się w więzienie -pizca ten spisek, mimo tego, że byli to mlodzi, wartościowi ludzie -weis 50-ich rozmowy -wywożemiu noc. Syberię. mu Nowosilcow boul się cora _mic wimmych ludzi, by mu -osaukuje, kloumie - Tomosa - stwieżoka, że ma A Toa mowa obowię a ek _cierpieć you ojcayane, poświęcić życie olla -immych, z miesiemie tego bólu. tortury: •Wa sile wsti • glød, brak smu, bez picia, wabudzenie lęków, no tortung fizyczne i psychicame Rosji, aios atuje się pizypoobbai, & Jancz ewski jock dorośli c okiutme trakto were), opowiocola 。 fyminnym wie Smiom -pizykie emocje towarzyszą mu Towarzystwo Filomotow i Filaretów oficjame działanie - towarzystwo nocukowe m> spisek prayjadmi, entuaјаат ~> znienawidziony tak jack coci Rosji L toyme orgomizaje ( protesty), hasta portiotycame Youn Sobolewski - wielzied jack wywożą Syberię (kibitki), był tego Tuolai na. Świadkiem, wiącod ze śledztwa, stock obok kościoła, modle dzieci traktowore motyw cierpienia, poświęconr moana dai praykiad a костіснії па soomie" 7 • Porównanie Jamczewskiego olo Napoleone Bonaparte - tortury go amisaczyły. - fizycamie cale wysalach atmient, pozostał dummy. Wasilewski - 2 mi szczony 201 mierze mjośli jego ciato, poiów mamia olo ciała yeausa 260 weis. Wojsko milczy, bo boję się cała mLockończenie opowiadomia Sobolowskiegom ・ofiaia dziecimma - ofiara polskiej młodzieżj -> mieli cale ayce pized sobą, (cierpienie dzień bardziej waiossa luokail', połównanie do ofiary Yeausa - Maryin cierpiela, goly Sym umieral. Im Nie wszyscy Rosjanie są éli algjest caur, immi też jerpię. P Jankowski - 360 wers piosenka Jankowskiego vaywa stwierdzenia. Jesus Maryia. 1 - poolkroślenie ale mie wierzy, de Jeaus i Moliyja spiayjoyą Polak on bluámiocicza pieśm, mie odrzuca wiary, ode mie czuje opieki wsparcia, jest diezyg mewamy - poddał się Feliks 920 weis- piosenka nie traci mocobieji staja się być wesoly, mimo, że -Pęka mu seice Дека L nie amoją świata bez strocchu Me. esjamizm X 20102 enia: • polska odlegia szcze gole role. w dziejach świata - zmarty- ch stanie tak jock chiy stus.. odzyska nic poollegiosí i poprowadzi imme maiodly kontekst history-uzmy nie wsayscy niemcy yoli áli nie moono.. wraucai wsay stkich olo jednego wara" worame ! 2 wątpił reakcja Komioola. w swoją wiaię, ale nie poewala bluśmii imieniz Maryi- stoje w obronie. mimo, de jest daleko od wiory - dekolog optymiam. 11 maobiliz umioia ostatnie ( Comia - 11 dawsze ja wiernie poddomy piacować będe olla cocia będzie pracować ciężko cale ma Mocolzieję że będzie to zemsta olla cocia who palmi -> piaca Będzie cierpliwy, che seby amalazi się ktoś, kto zabije caia Celaya mm > Locbicie cora, cierpliwość, слага, ollugofalowe dzielanie Komioco pieśń - ok 4.70 weis Lemści się mimo wszystko, now wet jośli ma te Gamai piawa boskie Kiwawa demsto na caía pieśm Szaleństwa MAKA Zamienia się zaczyna się 2 mim olziai coś złego V maja improvis a you - woodblestie. Komiad spoglede naświet zodiy profola prorok. Widki kiuka - jest blady molleje, Stabmiz, amienyt, amineyi się z Kiukiem, połównuje siobie do oita, myślirze jest silny, wolny. Rospocz stoi na jego drodze. IMPROWIZAGYA prog gotowanie do wielkiej improwizov: -> częste romantyka walko. Je samym sobę i Walka dobre azien orzel symbol wolnośy 20 przeczenie tego iże myślel, je ja nie będzie wohy - proolog kiuk - symbol cocia, Emilice ( SCONAII WIELK A IMPROWIZACJA motyw Koniad Zalizuca Bogu, żeklamie, że ・jest miloście - stouwia siebie ma równi 2 Bogiem - konfiguiaip & Bogien kocha maród, ale chce nim wiadać. _vważa, 20 tylko somotny całowiek jest - wartościowy. gaidai inmymi, praypisuje sobie moc twórcy Luważa de mediccy, protocy, którzy piszą olla ludzi są gorsi; sądu, io jest silmy •chi usaczęśliwic luola cale cho toz mimmi wlocoai jest skupiony mo sobie, go przestań • jest ponad immymi, myśli że jest mieśmiertelny walizy o marod •bitwa na seica & Bogiem - che iządzić budzkimi olusacami Uważa ide: •mocióol Gerpia Bog popełnia błędy, Bog nie ma vilvi walkow głosy a lewej i calo m> monolog ms ego słowa nie są wstanie poabiliai myśli O 。 jego doszę dobio p.rocwei zmieszanie myśli w głowie - m ▼ ogienicu relada a twoicommi [130 wris] poe ajo tworzona olla Tuolzi nie jest prowakiwa pogarda, pycha non omnis moria - nie wszystle one oolmosi się do Boga ironicamie bunt шовес Вода (księgi! mą₂oliość, a mie miłość psychomachia WZROST NAPIĘCIA с падуша Вода сосем осотаа • coroca borolziej wonosi się a Guntem przeciwko Bogu, nie wierzy że Bógiest dooty popelnia bicoly olla mociool € procwólobodobnie Koniad osłabi, dlatego, że dostał otako epilepsii ✓ SEE NA ILI 수 • wchodzi ksią dz Piotr fue epoce combnty 2 mc uważene, że osoba (choia psychicznie jest wybrana przez Boga. nie 2 wykła wiażliwes, e moyenalnosí... egaorcyzmy, Komiad przewiduje paysałoś;- skok watchień myslia umioio - Księ oz Piet, go ratuje 2 ५ 1 tak mocy pickiefro - argumenty ize nie pozwolid bluamic imienia Maryiii. kocha mociód bunt dla macrod. przea Nowosilcome - sen SCENA IV dem wiejski pool dworer. Ewa wspomina olusze wie âmidu, Konieola, modli się e uwięziomych można je zalicys do, aniołów " - mistycamy robi to olla nocroolu poświęca oloszec PROMETE 12 M ? ~ 7 -> proroctuo bunt przeciwko 1 Bogu olla dobie narodu odniesienie dlo iepilog Komiocol pojowia się tylko we wspomnieni SO NAV Ponie obliczem - prochemi niczem Postoce Ksigola Piotra cela księ ola Piotra - • modli się -pilotyam- uciecation przed problemomi God! - Francia -> jest jak poncjusz piłatı Yeaus = Polska caym że ja jestem pized Twym // ¿mię ir laterdzieści catery" Maryja = Wolność Maryja to womocść stojąca pool kizyżen Polska jak chrystus amount wych starie, ookupienie świeta SCENAVI Diabelli Plabel !!, B.dzebur. Wilno, Waiszowa i dwów to coly a obói rosyjski wywooki się a Lakonu co mood ktorymutia, sowany jest mociód polski Lołnione Pekus, Bows, Moskel - Austria, Presy, Rosja € tego samego Jacek Soplica. dakon Bernardyn on symbolika & Kultury ayolouskiej Adam a -pool postacie Kamio do Mickiewicz wiotział siebie -> Wpływ alych oluchow ma. duszę śpięcego sencetoa • wizjer wielkiego wiadcy, ktorem wsaysay.__ 2012 dros212ą 怎 •wizja grobu i gmicia, strach, podliapque Tobaki € • daske pują diably- - zebianie polowy dusy jogo, aby a powiotem ją umiosi wibrechej - Phe streni wątek mesieniame naidd dźwika kaya ponouncerige -> występowanie poetyki cecha oli ometi Mowosillow - ميمممقة لسفة snu jest mord diabłoni ·siebioriuble- symbol pieniędzy on som stiach таю добле tak naprocwolę nikt mu mie a aadiości, tylkue go nienawidzą spado on aidėka - on tea ma - w sobie strach - pokowuje tocáo te a 2 jest całowiekiem, ktøy się boi -- praca ośmieszenie go goccaymamy się mniej go bai SCENAVII Salon wowisdowski datro calon procwa • toweray stwo pray ola wiach polski potrieci, miochi luote SKLAD STOS UNE ♥ JE LYK kody, ci który oltena wow na - o feraźniesayun wyorocnion Je wou towary stwo stolikowe TEMAT ROZMOW bieraqe sprawy, polityk, zabony, bale, zały, że niema w Warszawie temetyka pow a sma Nowosilcowe, save golnie ta francuski DO 2 ABORCÓW praychylność kariana, podporądkowanie. LITERATURA -> kom wen ja proteska ↓ ośmiese enie go -> fchorostwo, boi się COLTOL wielcy sarkazm Stolot me wysięcić ironia, vomeni praez Plwojmy na to skompę tosion, alemy, generelowie, oficeranje i zasting do glebi!!! ↑ olwie warstwy społecane- kontekst społeczeństwo dobio/aio kontekst history co my mp. Karykatury Hitlera komią - Wysocky: a lase navod jest, jould Coway I wis Rch simma i twardar Suchoc& plug we wos lecz wewnetrnego ognia ← nie mają takiego samegjo dolenia na temet opowindo 0 Cichouskim. Į wniosek Tizeba być Tasem, trzeba umieć se muona.- nejlepsa 100 let sobę rozmocciać wstecz, pochweła now Quezie francuska SCENA VU Balu semotora - Wilo. okiut my beawoogle day sayolery. -ále się odnosi do Pomni Rollinson, ktoia. -jost niewidomą memą iktoia che się _doborzi e synen, lęko żyje syna -chu oma wierzyć wbrew całemu świet, de pomoże on jej dziaku Pelikan Plokter, Bajkou - wspolpraa 2 Nowosilcown opowiadanie proypowilsy! Co moją uświadomić ? Kaia 20 popelnione gidechy - śmierć 4 -> Moygoista -> estreanie 1 07012 Pojowia się Komiad. a tack epilepsii powiniem wziąs: to do seicer pelen pokoy i spokoju księdz wywołuje w nim a Netpienie. Planowed yabice syno. Peni Rollinson. ( - ( droga do pidemizy piosi o modlitne pokony SCENA IX. Moc Dzjondón Problem winy i kay La popémiore grechy spe restenie młodzieży na półno Obned-na widmo Doktora : Bojkowa motyw okiucieństwe Nowosilcom 8 > Doktor poia à enie piorumem- tack jak, Bellacryma - motyw a broomi i kory -> księ olz Piz tr umilia -deio vizuć Spokoj i pokoral - Koays4 joikis cytet Kobieta i GustaR czekaje nor duchar margle I widzą kibithi joidae ma polna prawdopoddomic -a moyduje się town Koniad - Gestar. - mojmo, dai odniesienie dla 11 częsy dlaiocolon "O kobilto! Twoj Kochoreh Abbo amienił ojcow wlare, Albo aming imię store. U Droga do Rosji _mowi oludziach iktory są daleko, mieschong silmi iale nie wiadomo po ktorej są stromil- luo 40 2e__ wsi ek- Tek s te S LAN Przedmieścia stolicy opis, jocolący a daleka zesłonnicy. Petersburg. imo starati i miodaki hrole i mocklad finomsoy, & yue podday in -> miasto -> wielha metropolia I S 2011 marszeth, olony unędnik i wyżyny 9 Do Pray,acial Moskali. • oczekuje oolwagi • saa mujefych, który są prześladowan kojolas treba się ich ростут + różnica społocisture liczne porównanin. olo awierat Licoidę z сати

Język polski /

,,Dziady" cz. 3 Adam Mickiewicz

user profile picture

Olliwiaa

5 Followers

 Dziady!!!
Adam Mickiewicz
wienie calej Cetting
Geneza - 1830/31- powstomie listopocdowe
1832- wydamie
Prolog
miejsce ockcji - Wilo, klasato

Otwórz

Przygotowałam szczegółową notatkę z 3 części ,, Dziadów" Adama Mickiewicza. Miłej nauki!

Podobne notatki
Know Czego chcesz od nas Panie  thumbnail

21

389

Czego chcesz od nas Panie

Czego chcesz od nas Panie

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2608

świat starożytnych greków

.

Know Biblia notatki  thumbnail

32

426

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know J. polski: Młoda Polska- poezja thumbnail

208

3320

J. polski: Młoda Polska- poezja

Poziom podstawowy. Tags: poezja młodopolska, modernizm, młoda Polska, dekadentyzm, nihilizm, franciszkanizm, impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Jan Kasprowicz

Know Średniowiecze-powtórka thumbnail

340

4179

Średniowiecze-powtórka

notatka z działu średniowiecze, język polski rozszerzony

Know Bogurodzica thumbnail

43

1165

Bogurodzica

kompozycja, motyw, archaizmy

Dziady!!! Adam Mickiewicz wienie calej Cetting Geneza - 1830/31- powstomie listopocdowe 1832- wydamie Prolog miejsce ockcji - Wilo, klasator ojców _Bocaylianów - jeolna ściama przylega do. - ścia my kościoła mu •Anioł Stroa - opiekuje się dzieckiem spiewa pieśm, pojawił się na prośbę moutki, ktoia umarła ( modlitwy a miela), stacia się amaleść w dziecke obbio, mimo tego, je jego 2 Lolosza mu pod saczególną opiekę - chlopies byl sioiote.. •Bil chlopca olloctego, żeby był psychichmie -silniejszy, zeby był odhormy miesacysia ! 1 abrayolla. To dziecko jest wybroume -> może być wyjątkow np. 2 powook 120 strauto make ma Gustaw - imoly wiolvolista, wybitny, wyjętkowy -> wychowanie stresowe - tack jak Halkan - Komiod Wallenrod" •Medicy uważają 120 smy to przy pommienie, wspomnienie, więsień się a mimi mie agoolea, widzi siebie jako wieszcza wychowanie. go -> tak uk sa tolto wolo, sogolai, 2e sem jest Marzeniem, przy sałością -> motyw smu sem jako przepowiednia WIES2C2- poeto, ктогу шрбуша па maród twórczosun 3 est jak prorok (propeto • Oluchy a leweji a procwel stiony się nim _opiekuję (podzivuł) noc /olaień - alo dobro Jewa/piowa - 210 / dobro -podcaas mocy miesdoye muw Chustowka emocjonalma, nastrojowa ?) • glowie @więzień swada de 20cwsze będzie w _niewoli, nawet jock ojo wypusaza Zolejmą koy olenki - wplynie to na jego i oluszę nie będzie mógł mówić w języku 1 - nie posłowne amaczenie. ↓ smu mms Redes se Komioide proemiona. Gustawa pooksas SCENAI - martyrdogia polskiej miextiesy - miejsce - Baaglionista cela, Wigilia, Bode -Narodbenie 1 •Skąd wię amiowie wiedzą rze jest Wigilio, ? -- słyszą, ponieważ są obok kośúpla, zakon mie wiedzieli nocwet jaka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jest olocta. •Stwierdzili, że jest to ważny dzień - Kapial -pozwolilaaby spędzili go w celi Kamiocoke - Pro2mawioye o działaniach Nowo silcowa. mor Syberię I wywożemiu mjodaipay cierpienię о -> PSYCHONANIA walka o olusaç całowieka Biblia - odolaie lemie światłośu ool ciemności może być to też metafora -> nie docwsze człowiek uwolni się od problemów, praesalosu - cię ako będki. praostać myśleć o tok tragicznej sytuoryi i Zostanie to 2 mami, strach Zmiana wartości, chociacktei - stoppe się "imnym" calowiekiem imię Koniad- awiązok a 2 Komiadem Walleniodem. wiedziodrae ditwa bea miogo nie wygia ( kiaty przyje mniome okma- opis zorkomu Nowosilcom- postać ocutentyczna vosabia zło na ziemi - jest złym alym całowiekiem, iosyski polityk T -pizoślaśladowaniv W więziemiu... 。 waiunkach pomujących 1 Tomasa - jeden a założycieli Filometón i filaretón. Znajdują się w więzienie -pizca ten spisek, mimo tego, że byli to mlodzi, wartościowi ludzie -weis 50-ich rozmowy -wywożemiu noc. Syberię. mu Nowosilcow boul się cora _mic wimmych ludzi, by mu -osaukuje, kloumie - Tomosa - stwieżoka, że ma A Toa mowa obowię a ek _cierpieć you ojcayane, poświęcić życie olla -immych, z miesiemie tego bólu. tortury: •Wa sile wsti • glød, brak smu, bez picia, wabudzenie lęków, no tortung fizyczne i psychicame Rosji, aios atuje się pizypoobbai, & Jancz ewski jock dorośli c okiutme trakto were), opowiocola 。 fyminnym wie Smiom -pizykie emocje towarzyszą mu Towarzystwo Filomotow i Filaretów oficjame działanie - towarzystwo nocukowe m> spisek prayjadmi, entuaјаат ~> znienawidziony tak jack coci Rosji L toyme orgomizaje ( protesty), hasta portiotycame Youn Sobolewski - wielzied jack wywożą Syberię (kibitki), był tego Tuolai na. Świadkiem, wiącod ze śledztwa, stock obok kościoła, modle dzieci traktowore motyw cierpienia, poświęconr moana dai praykiad a костіснії па soomie" 7 • Porównanie Jamczewskiego olo Napoleone Bonaparte - tortury go amisaczyły. - fizycamie cale wysalach atmient, pozostał dummy. Wasilewski - 2 mi szczony 201 mierze mjośli jego ciato, poiów mamia olo ciała yeausa 260 weis. Wojsko milczy, bo boję się cała mLockończenie opowiadomia Sobolowskiegom ・ofiaia dziecimma - ofiara polskiej młodzieżj -> mieli cale ayce pized sobą, (cierpienie dzień bardziej waiossa luokail', połównanie do ofiary Yeausa - Maryin cierpiela, goly Sym umieral. Im Nie wszyscy Rosjanie są éli algjest caur, immi też jerpię. P Jankowski - 360 wers piosenka Jankowskiego vaywa stwierdzenia. Jesus Maryia. 1 - poolkroślenie ale mie wierzy, de Jeaus i Moliyja spiayjoyą Polak on bluámiocicza pieśm, mie odrzuca wiary, ode mie czuje opieki wsparcia, jest diezyg mewamy - poddał się Feliks 920 weis- piosenka nie traci mocobieji staja się być wesoly, mimo, że -Pęka mu seice Дека L nie amoją świata bez strocchu Me. esjamizm X 20102 enia: • polska odlegia szcze gole role. w dziejach świata - zmarty- ch stanie tak jock chiy stus.. odzyska nic poollegiosí i poprowadzi imme maiodly kontekst history-uzmy nie wsayscy niemcy yoli áli nie moono.. wraucai wsay stkich olo jednego wara" worame ! 2 wątpił reakcja Komioola. w swoją wiaię, ale nie poewala bluśmii imieniz Maryi- stoje w obronie. mimo, de jest daleko od wiory - dekolog optymiam. 11 maobiliz umioia ostatnie ( Comia - 11 dawsze ja wiernie poddomy piacować będe olla cocia będzie pracować ciężko cale ma Mocolzieję że będzie to zemsta olla cocia who palmi -> piaca Będzie cierpliwy, che seby amalazi się ktoś, kto zabije caia Celaya mm > Locbicie cora, cierpliwość, слага, ollugofalowe dzielanie Komioco pieśń - ok 4.70 weis Lemści się mimo wszystko, now wet jośli ma te Gamai piawa boskie Kiwawa demsto na caía pieśm Szaleństwa MAKA Zamienia się zaczyna się 2 mim olziai coś złego V maja improvis a you - woodblestie. Komiad spoglede naświet zodiy profola prorok. Widki kiuka - jest blady molleje, Stabmiz, amienyt, amineyi się z Kiukiem, połównuje siobie do oita, myślirze jest silny, wolny. Rospocz stoi na jego drodze. IMPROWIZAGYA prog gotowanie do wielkiej improwizov: -> częste romantyka walko. Je samym sobę i Walka dobre azien orzel symbol wolnośy 20 przeczenie tego iże myślel, je ja nie będzie wohy - proolog kiuk - symbol cocia, Emilice ( SCONAII WIELK A IMPROWIZACJA motyw Koniad Zalizuca Bogu, żeklamie, że ・jest miloście - stouwia siebie ma równi 2 Bogiem - konfiguiaip & Bogien kocha maród, ale chce nim wiadać. _vważa, 20 tylko somotny całowiek jest - wartościowy. gaidai inmymi, praypisuje sobie moc twórcy Luważa de mediccy, protocy, którzy piszą olla ludzi są gorsi; sądu, io jest silmy •chi usaczęśliwic luola cale cho toz mimmi wlocoai jest skupiony mo sobie, go przestań • jest ponad immymi, myśli że jest mieśmiertelny walizy o marod •bitwa na seica & Bogiem - che iządzić budzkimi olusacami Uważa ide: •mocióol Gerpia Bog popełnia błędy, Bog nie ma vilvi walkow głosy a lewej i calo m> monolog ms ego słowa nie są wstanie poabiliai myśli O 。 jego doszę dobio p.rocwei zmieszanie myśli w głowie - m ▼ ogienicu relada a twoicommi [130 wris] poe ajo tworzona olla Tuolzi nie jest prowakiwa pogarda, pycha non omnis moria - nie wszystle one oolmosi się do Boga ironicamie bunt шовес Вода (księgi! mą₂oliość, a mie miłość psychomachia WZROST NAPIĘCIA с падуша Вода сосем осотаа • coroca borolziej wonosi się a Guntem przeciwko Bogu, nie wierzy że Bógiest dooty popelnia bicoly olla mociool € procwólobodobnie Koniad osłabi, dlatego, że dostał otako epilepsii ✓ SEE NA ILI 수 • wchodzi ksią dz Piotr fue epoce combnty 2 mc uważene, że osoba (choia psychicznie jest wybrana przez Boga. nie 2 wykła wiażliwes, e moyenalnosí... egaorcyzmy, Komiad przewiduje paysałoś;- skok watchień myslia umioio - Księ oz Piet, go ratuje 2 ५ 1 tak mocy pickiefro - argumenty ize nie pozwolid bluamic imienia Maryiii. kocha mociód bunt dla macrod. przea Nowosilcome - sen SCENA IV dem wiejski pool dworer. Ewa wspomina olusze wie âmidu, Konieola, modli się e uwięziomych można je zalicys do, aniołów " - mistycamy robi to olla nocroolu poświęca oloszec PROMETE 12 M ? ~ 7 -> proroctuo bunt przeciwko 1 Bogu olla dobie narodu odniesienie dlo iepilog Komiocol pojowia się tylko we wspomnieni SO NAV Ponie obliczem - prochemi niczem Postoce Ksigola Piotra cela księ ola Piotra - • modli się -pilotyam- uciecation przed problemomi God! - Francia -> jest jak poncjusz piłatı Yeaus = Polska caym że ja jestem pized Twym // ¿mię ir laterdzieści catery" Maryja = Wolność Maryja to womocść stojąca pool kizyżen Polska jak chrystus amount wych starie, ookupienie świeta SCENAVI Diabelli Plabel !!, B.dzebur. Wilno, Waiszowa i dwów to coly a obói rosyjski wywooki się a Lakonu co mood ktorymutia, sowany jest mociód polski Lołnione Pekus, Bows, Moskel - Austria, Presy, Rosja € tego samego Jacek Soplica. dakon Bernardyn on symbolika & Kultury ayolouskiej Adam a -pool postacie Kamio do Mickiewicz wiotział siebie -> Wpływ alych oluchow ma. duszę śpięcego sencetoa • wizjer wielkiego wiadcy, ktorem wsaysay.__ 2012 dros212ą 怎 •wizja grobu i gmicia, strach, podliapque Tobaki € • daske pują diably- - zebianie polowy dusy jogo, aby a powiotem ją umiosi wibrechej - Phe streni wątek mesieniame naidd dźwika kaya ponouncerige -> występowanie poetyki cecha oli ometi Mowosillow - ميمممقة لسفة snu jest mord diabłoni ·siebioriuble- symbol pieniędzy on som stiach таю добле tak naprocwolę nikt mu mie a aadiości, tylkue go nienawidzą spado on aidėka - on tea ma - w sobie strach - pokowuje tocáo te a 2 jest całowiekiem, ktøy się boi -- praca ośmieszenie go goccaymamy się mniej go bai SCENAVII Salon wowisdowski datro calon procwa • toweray stwo pray ola wiach polski potrieci, miochi luote SKLAD STOS UNE ♥ JE LYK kody, ci który oltena wow na - o feraźniesayun wyorocnion Je wou towary stwo stolikowe TEMAT ROZMOW bieraqe sprawy, polityk, zabony, bale, zały, że niema w Warszawie temetyka pow a sma Nowosilcowe, save golnie ta francuski DO 2 ABORCÓW praychylność kariana, podporądkowanie. LITERATURA -> kom wen ja proteska ↓ ośmiese enie go -> fchorostwo, boi się COLTOL wielcy sarkazm Stolot me wysięcić ironia, vomeni praez Plwojmy na to skompę tosion, alemy, generelowie, oficeranje i zasting do glebi!!! ↑ olwie warstwy społecane- kontekst społeczeństwo dobio/aio kontekst history co my mp. Karykatury Hitlera komią - Wysocky: a lase navod jest, jould Coway I wis Rch simma i twardar Suchoc& plug we wos lecz wewnetrnego ognia ← nie mają takiego samegjo dolenia na temet opowindo 0 Cichouskim. Į wniosek Tizeba być Tasem, trzeba umieć se muona.- nejlepsa 100 let sobę rozmocciać wstecz, pochweła now Quezie francuska SCENA VU Balu semotora - Wilo. okiut my beawoogle day sayolery. -ále się odnosi do Pomni Rollinson, ktoia. -jost niewidomą memą iktoia che się _doborzi e synen, lęko żyje syna -chu oma wierzyć wbrew całemu świet, de pomoże on jej dziaku Pelikan Plokter, Bajkou - wspolpraa 2 Nowosilcown opowiadanie proypowilsy! Co moją uświadomić ? Kaia 20 popelnione gidechy - śmierć 4 -> Moygoista -> estreanie 1 07012 Pojowia się Komiad. a tack epilepsii powiniem wziąs: to do seicer pelen pokoy i spokoju księdz wywołuje w nim a Netpienie. Planowed yabice syno. Peni Rollinson. ( - ( droga do pidemizy piosi o modlitne pokony SCENA IX. Moc Dzjondón Problem winy i kay La popémiore grechy spe restenie młodzieży na półno Obned-na widmo Doktora : Bojkowa motyw okiucieństwe Nowosilcom 8 > Doktor poia à enie piorumem- tack jak, Bellacryma - motyw a broomi i kory -> księ olz Piz tr umilia -deio vizuć Spokoj i pokoral - Koays4 joikis cytet Kobieta i GustaR czekaje nor duchar margle I widzą kibithi joidae ma polna prawdopoddomic -a moyduje się town Koniad - Gestar. - mojmo, dai odniesienie dla 11 częsy dlaiocolon "O kobilto! Twoj Kochoreh Abbo amienił ojcow wlare, Albo aming imię store. U Droga do Rosji _mowi oludziach iktory są daleko, mieschong silmi iale nie wiadomo po ktorej są stromil- luo 40 2e__ wsi ek- Tek s te S LAN Przedmieścia stolicy opis, jocolący a daleka zesłonnicy. Petersburg. imo starati i miodaki hrole i mocklad finomsoy, & yue podday in -> miasto -> wielha metropolia I S 2011 marszeth, olony unędnik i wyżyny 9 Do Pray,acial Moskali. • oczekuje oolwagi • saa mujefych, który są prześladowan kojolas treba się ich ростут + różnica społocisture liczne porównanin. olo awierat Licoidę z сати