Język polski /

Ferdydurke - szczegółowy plan wydarzeń

Ferdydurke - szczegółowy plan wydarzeń

 Ferdydurke - Witold Gombrowicz
Czas akcji - lata 30. XX wieku, współczesne autorowi
Miejsce akcji - szkoła, stancja u Młodziaków (Warszawa)

Ferdydurke - szczegółowy plan wydarzeń

user profile picture

Kaja Więsik

1 Followers

41

Udostępnij

Zapisz

Szczegółowy plan wydarzeń, wyjaśnienie kluczowych pojęć, czas i miejsce akcji

 

3

Streszczenie

Ferdydurke - Witold Gombrowicz Czas akcji - lata 30. XX wieku, współczesne autorowi Miejsce akcji - szkoła, stancja u Młodziaków (Warszawa), dworek państwa Hurleckich w Bolimowie Plan wydarzeń 1. Przemyślenia Józia na temat swojej egzystencji a. Wspomina okres dojrzewania, nie może odnaleźć swojego prawdziwego ja; uważa że jest niedojrzały i musi to zmienić b. Autor „Pamiętnik z okresu dojrzewania” 2. Wizyta profesora Pimki a. Dostrzega u Józia braki w edukacji (pyta go z deklinacji i koniugacji łacińskiej) i zabiera go do szkoły 3. Szkoła a. Upupianie - infantylizacja, brak możliwości stania się dorosłymi i w pełni myślącymi ludźmi b. Gęba - etykieta człowieka, symbol roli społecznej, stereotypowa opinia o człowieku narzucanie gęby - zmuszanie do zaakceptowania swojej gęby, odgrywania narzuconej roli gęby nie można się pozbyć – zawsze człowiek ma jakąś gębę, narzuconą lub swoją, wynikającą z zachowania, opinii, stylu bycia, stereotypów c. Pupa - społeczne zdziecinnienie d. Podział klasy: ● Niepokorni – walczą z gębą, przewodzi nimi Miętus Pokorni - podporządkowani szkolnym zasadom, przewodzi nimi Syfon 4. Lekcja języka polskiego a. Profesor Bladaczka: „Słowacki wielkim poetą był" b. Gałkiewicz otwarcie buntuje się przeciwko utartym frazesom powtarzanym przez nauczyciela c. Profesor pokazując zdjęcia rodziny prosi o litość Gałkiewicza d. Syfon Pylaszczkiewicz prezentuje wiedzę satysfakcjonującą nauczyciela i uspokaja nastroje uczniów e. Józio - czuje, że musi opuścić szkołę 5. Lekcja łaciny 6. Spór o niewinność – Miętus vs. Syfon; Józio – superarbiter, próbuje przekonać Miętusa aby...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nie gwałcił Syfona przez uszy pojedynek na miny przyczyna - oskarżenie Miętusa przez kolegów o zdradę ideałów a. Miętus prezentuje gamę obrzydliwych grymasów, Syfon odpowiada wzniosłymi minami pełnymi zachwytu b. Z palcem wskazującym uniesionym w górę zdaje się zwyciężać, jednak Miętus rzuca się na Syfona i próbuje uświadomić go na siłę. c. Profesor Pimko przerywa pojedynek, ale Syfon został zgwałcony przez uszy (Miętus uświadomił go, że jest upupiany, mówi mu brzydkie rzeczy) d. Miętusowi zostaje krzywa gęba; Syfon wiesza się na wieszaku 7. Stancja - Młodziaki a. Młodziakowie na każdym kroku deklarują nowoczesność, nie tolerują sztuczności; w rzeczywistości są przeciwieństwami wyzwanych ideałów b. Plan Pimki - Józio ma zakochać się w Zucie, przedstawia go Młodziakom jako staromodnego chłopa, który próbuje być dorosłym c. Łydka (w odniesieniu do Zuty) - symbol nowoczesności, młodości, wysportowania, wysokiej klasy społecznej d. Wizyta Miętusa i przyznanie się Józia do chęci pozbycia się form, w które jest wpychany, wspomina o zauroczeniu Zutą e. Miętus wspomina o Kopyrdzie i wykazuje zainteresowanie służącą Młodziaków, dlatego że jest ona chłopkom (Miętus pragnie poznać parobka bez gęby) 8. Kompot a. Młodziakowie namawiają Zutę do nieślubnej ciąży, bo to zachowanie pasujące do nowoczesnej rodziny b. Józio nazywa Młodziakównę mamusią, przez co wytrąca rodzinę z formy, każdy zaczyna chichotać c. Józio postanawia przełamać formę nowoczesności – zaczyna siorbać kompot pełny śmieci i kawałków jedzenia d. W konsekwencji rodzice Zuty zwracają mu uwagę, że przekroczył zasady dobrego wychowania i ich sztuczna gęba nowoczesności została w znaczącej mierze odsłonięta 9. Józio w imieniu Zuty pisze list do profesora Pimko i Kopyrda, zapraszając ich na nocną schadzkę. Gdy adoratorzy znajdują się w pokoju Zuty, Józio zaczyna krzyczeć i nazywać ich złodziejami, wzywając tym samym państwa Młodziaków. Zalotnicy chowają się w szafie, które Józio otwiera. Do okna puka jeszcze żebrak, któremu wcześniej Józio oferował 50 groszy za to, że będzie trzymał do końca wieczora gałązkę w zębach (aby jeszcze bardziej upokorzyć Młodziaków). Kupa (erupcja chaosu, nieładu) - Młodziakowie nie wytrzymują i wychodzą ze swojej formy nowoczesności. Dochodzi do bójki pomiędzy profesorem a panem Młodziakiem. 10. Józio postanawia odjeść a. W kuchni spotyka Miętusa, który chce koniecznie dołączyć się do jego podróży na wieś, gdzie pozna parobka i się z nim zbrata b. Józio niechętnie się zgadza i odchodzą z domu Młodziaków 11. Wieśniacy zachowują się jak zwierzęta, szczekają jak psy, buntują się przeciwko mieszczanom, którzy próbują ich uczłowieczyć na siłę, zaczynają atakować młodzieńców 12. Pomoc ze strony ciotki Józia – pani Hurleckiej z domu Lin, która właśnie wracała do swojego dworku w Bolimowie, w którym mieszka z mężem Konstantym i dziećmi, Zosią i Zygmuntem. 13. Wszyscy jadą do Bolimowa a. Rozmowa o dzieciństwie Józia b. Miętus uświadamia sobie, że kolega ma 30lat 14. Miętus dostrzega Walka, który ma „gębę” – „nie twarz, która gębą się stała, lecz gębę, która nigdy nie zyskała godności twarzy" a. Chce się do niego zbliżyć i zbratać z nim b. Zaprasza go do pokoju, wydaje rozkazy c. Józio policzkuje parobka, który jest tym czynem zachwycony, w przeciwieństwie do Miętusa d. Zygmunt usłyszał hałas policzka, traktuje Józia z przyjaźnią ze względu na ten czyn; Miętus wychodzi z pokoju e. Zbratanie Walka z Miętusem - uderzenie Miętusa po twarzy po długim naleganiu, co jest symbolem równości międzyklasowej i potężnego zbratania f. Czyn wychodzi na jaw – służba staje się coraz bardziej pewna siebie i państwo Hurleccy nie są z tego powodu zadowoleni 15. Wypytywanie o Miętusa a. Józio wyklucza poglądu kolegi b. Franciszek donosi o zajściach c. Poszukiwania Miętusa d. e. f. Miętus i Walek na skraju - wręcza mu pieniądze i parobek ucieka w głąb Miętus przyłącza się do grupy poszukującej go Konstanty - kpi z zachowania Miętusa, a Miętus śmieje się z historii o dziku i gajowym, którą opowiedział mu parobek g. Pan Hurlecki zamierza zwolnić parobka sprzeciw Miętusa i pogoń za parobkiem do lasu, w ślad za nim biegnie Józio h. Miętus zaczyna gonić Zosię dogania go Józio i. Miętus zaczyna mówić gwarą parobków j. Zygmunt oznajmia im, że następnego ranka mają wrócić do Warszawy 16. Za oknami słychać bunt służby a. Konstanty strzela na postrach b. Józio postanawia uciekać c. Miętus nie chce uciekać bez parobka, którego planuje zabrać do Warszawy d. Józio porywa Walka, którego przekonał policzkiem 17. Kuchnia a. Państwo Hurleccy nakrywają Józia i Walka b. Józio chowa się za kotarą c. Walek zostaje posądzony o kradzież sreber d. Konstanty i Zygmunt robią wielkie mordobicie e. Miętus wszystko przerywa i rzuca się na Konstantego – broni go Walek, który policzkuje pana (w ten sposób zrównał się z nim i zbratał) f. Kupa - do pokoju wpada służba i wieśniacy i zaczyna się awantura i bijatyka 18. Józio wymyka się a. W ogrodzie zatrzymuje go Zosia b. Józio zamierza ją porwać, aby się nią osłonić w drodze do Warszawy c. Narzuca sobie kolejną gębę – rankiem wyznaje jej miłość, chociaż tak naprawdę jej nie kocha, ale dziewczyna wierzy mu i całkowicie się oddaje 19. Odludzie a. Józio próbuje wyrwać się z objęć Zosi, jednak w końcu ulega b. Zostaje uwięziony w formie zakochanego porywacza - pocałunek łączy ich i więzi w nowej formie c. Józio uświadamia sobie, że ucieczka od jakiejkolwiek formy jest praktycznie niemożliwa

Język polski /

Ferdydurke - szczegółowy plan wydarzeń

user profile picture

Kaja Więsik

1 Followers

 Ferdydurke - Witold Gombrowicz
Czas akcji - lata 30. XX wieku, współczesne autorowi
Miejsce akcji - szkoła, stancja u Młodziaków (Warszawa)

Otwórz

Szczegółowy plan wydarzeń, wyjaśnienie kluczowych pojęć, czas i miejsce akcji

Podobne notatki
Know Ferdydurke  thumbnail

1150

14379

Ferdydurke

Ferdydurke notatka

Know Ferdydurke thumbnail

86

1704

Ferdydurke

„Ferdydurke” awangardowa powieść Witolda Gombrowicza

Know Ferdydurke - W. Gombrowicz thumbnail

256

3707

Ferdydurke - W. Gombrowicz

.

Know ferdydurke  thumbnail

131

2495

ferdydurke

notatka o lekturze

Know Ferdydurke lektura thumbnail

180

2930

Ferdydurke lektura

notatka

Know Ferdydurke  thumbnail

2

90

Ferdydurke

opracowanie lektury

Ferdydurke - Witold Gombrowicz Czas akcji - lata 30. XX wieku, współczesne autorowi Miejsce akcji - szkoła, stancja u Młodziaków (Warszawa), dworek państwa Hurleckich w Bolimowie Plan wydarzeń 1. Przemyślenia Józia na temat swojej egzystencji a. Wspomina okres dojrzewania, nie może odnaleźć swojego prawdziwego ja; uważa że jest niedojrzały i musi to zmienić b. Autor „Pamiętnik z okresu dojrzewania” 2. Wizyta profesora Pimki a. Dostrzega u Józia braki w edukacji (pyta go z deklinacji i koniugacji łacińskiej) i zabiera go do szkoły 3. Szkoła a. Upupianie - infantylizacja, brak możliwości stania się dorosłymi i w pełni myślącymi ludźmi b. Gęba - etykieta człowieka, symbol roli społecznej, stereotypowa opinia o człowieku narzucanie gęby - zmuszanie do zaakceptowania swojej gęby, odgrywania narzuconej roli gęby nie można się pozbyć – zawsze człowiek ma jakąś gębę, narzuconą lub swoją, wynikającą z zachowania, opinii, stylu bycia, stereotypów c. Pupa - społeczne zdziecinnienie d. Podział klasy: ● Niepokorni – walczą z gębą, przewodzi nimi Miętus Pokorni - podporządkowani szkolnym zasadom, przewodzi nimi Syfon 4. Lekcja języka polskiego a. Profesor Bladaczka: „Słowacki wielkim poetą był" b. Gałkiewicz otwarcie buntuje się przeciwko utartym frazesom powtarzanym przez nauczyciela c. Profesor pokazując zdjęcia rodziny prosi o litość Gałkiewicza d. Syfon Pylaszczkiewicz prezentuje wiedzę satysfakcjonującą nauczyciela i uspokaja nastroje uczniów e. Józio - czuje, że musi opuścić szkołę 5. Lekcja łaciny 6. Spór o niewinność – Miętus vs. Syfon; Józio – superarbiter, próbuje przekonać Miętusa aby...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nie gwałcił Syfona przez uszy pojedynek na miny przyczyna - oskarżenie Miętusa przez kolegów o zdradę ideałów a. Miętus prezentuje gamę obrzydliwych grymasów, Syfon odpowiada wzniosłymi minami pełnymi zachwytu b. Z palcem wskazującym uniesionym w górę zdaje się zwyciężać, jednak Miętus rzuca się na Syfona i próbuje uświadomić go na siłę. c. Profesor Pimko przerywa pojedynek, ale Syfon został zgwałcony przez uszy (Miętus uświadomił go, że jest upupiany, mówi mu brzydkie rzeczy) d. Miętusowi zostaje krzywa gęba; Syfon wiesza się na wieszaku 7. Stancja - Młodziaki a. Młodziakowie na każdym kroku deklarują nowoczesność, nie tolerują sztuczności; w rzeczywistości są przeciwieństwami wyzwanych ideałów b. Plan Pimki - Józio ma zakochać się w Zucie, przedstawia go Młodziakom jako staromodnego chłopa, który próbuje być dorosłym c. Łydka (w odniesieniu do Zuty) - symbol nowoczesności, młodości, wysportowania, wysokiej klasy społecznej d. Wizyta Miętusa i przyznanie się Józia do chęci pozbycia się form, w które jest wpychany, wspomina o zauroczeniu Zutą e. Miętus wspomina o Kopyrdzie i wykazuje zainteresowanie służącą Młodziaków, dlatego że jest ona chłopkom (Miętus pragnie poznać parobka bez gęby) 8. Kompot a. Młodziakowie namawiają Zutę do nieślubnej ciąży, bo to zachowanie pasujące do nowoczesnej rodziny b. Józio nazywa Młodziakównę mamusią, przez co wytrąca rodzinę z formy, każdy zaczyna chichotać c. Józio postanawia przełamać formę nowoczesności – zaczyna siorbać kompot pełny śmieci i kawałków jedzenia d. W konsekwencji rodzice Zuty zwracają mu uwagę, że przekroczył zasady dobrego wychowania i ich sztuczna gęba nowoczesności została w znaczącej mierze odsłonięta 9. Józio w imieniu Zuty pisze list do profesora Pimko i Kopyrda, zapraszając ich na nocną schadzkę. Gdy adoratorzy znajdują się w pokoju Zuty, Józio zaczyna krzyczeć i nazywać ich złodziejami, wzywając tym samym państwa Młodziaków. Zalotnicy chowają się w szafie, które Józio otwiera. Do okna puka jeszcze żebrak, któremu wcześniej Józio oferował 50 groszy za to, że będzie trzymał do końca wieczora gałązkę w zębach (aby jeszcze bardziej upokorzyć Młodziaków). Kupa (erupcja chaosu, nieładu) - Młodziakowie nie wytrzymują i wychodzą ze swojej formy nowoczesności. Dochodzi do bójki pomiędzy profesorem a panem Młodziakiem. 10. Józio postanawia odjeść a. W kuchni spotyka Miętusa, który chce koniecznie dołączyć się do jego podróży na wieś, gdzie pozna parobka i się z nim zbrata b. Józio niechętnie się zgadza i odchodzą z domu Młodziaków 11. Wieśniacy zachowują się jak zwierzęta, szczekają jak psy, buntują się przeciwko mieszczanom, którzy próbują ich uczłowieczyć na siłę, zaczynają atakować młodzieńców 12. Pomoc ze strony ciotki Józia – pani Hurleckiej z domu Lin, która właśnie wracała do swojego dworku w Bolimowie, w którym mieszka z mężem Konstantym i dziećmi, Zosią i Zygmuntem. 13. Wszyscy jadą do Bolimowa a. Rozmowa o dzieciństwie Józia b. Miętus uświadamia sobie, że kolega ma 30lat 14. Miętus dostrzega Walka, który ma „gębę” – „nie twarz, która gębą się stała, lecz gębę, która nigdy nie zyskała godności twarzy" a. Chce się do niego zbliżyć i zbratać z nim b. Zaprasza go do pokoju, wydaje rozkazy c. Józio policzkuje parobka, który jest tym czynem zachwycony, w przeciwieństwie do Miętusa d. Zygmunt usłyszał hałas policzka, traktuje Józia z przyjaźnią ze względu na ten czyn; Miętus wychodzi z pokoju e. Zbratanie Walka z Miętusem - uderzenie Miętusa po twarzy po długim naleganiu, co jest symbolem równości międzyklasowej i potężnego zbratania f. Czyn wychodzi na jaw – służba staje się coraz bardziej pewna siebie i państwo Hurleccy nie są z tego powodu zadowoleni 15. Wypytywanie o Miętusa a. Józio wyklucza poglądu kolegi b. Franciszek donosi o zajściach c. Poszukiwania Miętusa d. e. f. Miętus i Walek na skraju - wręcza mu pieniądze i parobek ucieka w głąb Miętus przyłącza się do grupy poszukującej go Konstanty - kpi z zachowania Miętusa, a Miętus śmieje się z historii o dziku i gajowym, którą opowiedział mu parobek g. Pan Hurlecki zamierza zwolnić parobka sprzeciw Miętusa i pogoń za parobkiem do lasu, w ślad za nim biegnie Józio h. Miętus zaczyna gonić Zosię dogania go Józio i. Miętus zaczyna mówić gwarą parobków j. Zygmunt oznajmia im, że następnego ranka mają wrócić do Warszawy 16. Za oknami słychać bunt służby a. Konstanty strzela na postrach b. Józio postanawia uciekać c. Miętus nie chce uciekać bez parobka, którego planuje zabrać do Warszawy d. Józio porywa Walka, którego przekonał policzkiem 17. Kuchnia a. Państwo Hurleccy nakrywają Józia i Walka b. Józio chowa się za kotarą c. Walek zostaje posądzony o kradzież sreber d. Konstanty i Zygmunt robią wielkie mordobicie e. Miętus wszystko przerywa i rzuca się na Konstantego – broni go Walek, który policzkuje pana (w ten sposób zrównał się z nim i zbratał) f. Kupa - do pokoju wpada służba i wieśniacy i zaczyna się awantura i bijatyka 18. Józio wymyka się a. W ogrodzie zatrzymuje go Zosia b. Józio zamierza ją porwać, aby się nią osłonić w drodze do Warszawy c. Narzuca sobie kolejną gębę – rankiem wyznaje jej miłość, chociaż tak naprawdę jej nie kocha, ale dziewczyna wierzy mu i całkowicie się oddaje 19. Odludzie a. Józio próbuje wyrwać się z objęć Zosi, jednak w końcu ulega b. Zostaje uwięziony w formie zakochanego porywacza - pocałunek łączy ich i więzi w nowej formie c. Józio uświadamia sobie, że ucieczka od jakiejkolwiek formy jest praktycznie niemożliwa