Język polski /

Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki

Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki

 PAMIETNIKI
JAN CHRYZOSTOM PASEKS
GENEZA UTHORU
Utwór powstać prawdopodobnie w latach 1690-1696. W czasach Paskur pisanie pamięźników
było w

Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki

user profile picture

k

54 Followers

16

Udostępnij

Zapisz

geneza pamiętników , ich styl , portret sarmaty , problematyka utworu , kompozycja

 

1

Notatka

PAMIETNIKI JAN CHRYZOSTOM PASEKS GENEZA UTHORU Utwór powstać prawdopodobnie w latach 1690-1696. W czasach Paskur pisanie pamięźników było w modzie, a autor stwierdza w nich, że chciał przekazać połomności swe wspomnienia. Dricio pozostało w rękopisie jodkryto je i wydano dopien is 18861. Pamiętniki nie zachowały się w - brakiye kilku i ostatnich stron. PAMIĘTNIK - utwór napisany prosą, opowiadający o wydarzeniach, których autor byt uczestnikiem lub świadkiem. Twykle pamiętnik jest pisouny 2 pewnego dystansu caasowego, często bez zamiaru publikisgi. MAKARONIZM-Obce słowo wo fragment idania wtrącone do wypowiedzi sformułowany to języku ojczystym. LEHT STYL PAMIETNIKÓN • przewaga języka mówionego makaronismy, czyli Tacińskie wtrącenia borwne, plastycame opisy, które oddziałują na wyobraźnię czytelnika novoudowane sdania, często wielokrotnie rosone •humor np. w opisie duńskiego obyczaju spanio nago PORTRET SARMATY Autor jest typowym przedstawicielem szlachty sarmackiej. 17 wieku. W subiektywny sposób. opisuje świat i otoczenie. Przypisuje sobie i innym mestwo oraz waleczność. Nojna jest dur niego przygodą i okazją do nobunku, a nie nieszczęściem. Muraziz swoj knj eur nojlepsey, obce obyczaje go dziwią i porównuje je do gorszych. PROBLEMATYKA Whor stanowi srodio wiedzy o autorze i o szlacheckiej obyczajowości wie haveży traktować "Pamiętników" jako insoter wiedzy history cames poniewat Pasek często myli nazwisker, kolejność zdarzeń, daty, ponadto pragnie ukazać siebie w jak najlepszym świetle. KOMPOZYCJA Fragmenty pamiętników dziel się na dwie części, w pierwszej opisane so, wojenne wydarzenia 2 lat 1656-1666: walki Czarnieckiego be...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

szwedami w Polsce i w Danii, wyprowy przeciwho Moskwie i Tatarom, konfederacje wojskowe i vokosz Jerzego Lubomirskiego. W drugiej części, w latach 1667-1688, pasek opowiedział o życiu we dworze ziemiańskim, w którym analazi się, gdy porucit jothiesskle vzemiosto. wszystkie te zdarzenia fakty postały przedstawione & późniejszej perspektywy ; autor and ich skutki, dlatego Gasem poddaje je ocenie lub odwołuje się do przyszłości

Język polski /

Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki

user profile picture

k

54 Followers

 PAMIETNIKI
JAN CHRYZOSTOM PASEKS
GENEZA UTHORU
Utwór powstać prawdopodobnie w latach 1690-1696. W czasach Paskur pisanie pamięźników
było w

Otwórz

geneza pamiętników , ich styl , portret sarmaty , problematyka utworu , kompozycja

Podobne notatki
Know Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek thumbnail

36

1134

Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek

Geneza, gatunek, kompozycja, tematy poruszane, portret sarmaty, styl, streszczenie fragmentu Pamiętników

Know Notatka z epiki  thumbnail

14

162

Notatka z epiki

Notatka z epiki co to jest epika i czym się cechuje jakie są jej typy gatunki liryczne

Know pamiętniki  thumbnail

180

2207

pamiętniki

notatka z polskiego

Know Cierpienia Młodego Wertera  thumbnail

223

2708

Cierpienia Młodego Wertera

Notatka z lektury z okresu Romantyzmu.

Know Barok  thumbnail

2519

27231

Barok

Barok notatka z epoki

Know Oświecenie thumbnail

7

88

Oświecenie

Notatki z całego działu o oświeceniu ("Sztuka Wyrazu 2" GWO)

PAMIETNIKI JAN CHRYZOSTOM PASEKS GENEZA UTHORU Utwór powstać prawdopodobnie w latach 1690-1696. W czasach Paskur pisanie pamięźników było w modzie, a autor stwierdza w nich, że chciał przekazać połomności swe wspomnienia. Dricio pozostało w rękopisie jodkryto je i wydano dopien is 18861. Pamiętniki nie zachowały się w - brakiye kilku i ostatnich stron. PAMIĘTNIK - utwór napisany prosą, opowiadający o wydarzeniach, których autor byt uczestnikiem lub świadkiem. Twykle pamiętnik jest pisouny 2 pewnego dystansu caasowego, często bez zamiaru publikisgi. MAKARONIZM-Obce słowo wo fragment idania wtrącone do wypowiedzi sformułowany to języku ojczystym. LEHT STYL PAMIETNIKÓN • przewaga języka mówionego makaronismy, czyli Tacińskie wtrącenia borwne, plastycame opisy, które oddziałują na wyobraźnię czytelnika novoudowane sdania, często wielokrotnie rosone •humor np. w opisie duńskiego obyczaju spanio nago PORTRET SARMATY Autor jest typowym przedstawicielem szlachty sarmackiej. 17 wieku. W subiektywny sposób. opisuje świat i otoczenie. Przypisuje sobie i innym mestwo oraz waleczność. Nojna jest dur niego przygodą i okazją do nobunku, a nie nieszczęściem. Muraziz swoj knj eur nojlepsey, obce obyczaje go dziwią i porównuje je do gorszych. PROBLEMATYKA Whor stanowi srodio wiedzy o autorze i o szlacheckiej obyczajowości wie haveży traktować "Pamiętników" jako insoter wiedzy history cames poniewat Pasek często myli nazwisker, kolejność zdarzeń, daty, ponadto pragnie ukazać siebie w jak najlepszym świetle. KOMPOZYCJA Fragmenty pamiętników dziel się na dwie części, w pierwszej opisane so, wojenne wydarzenia 2 lat 1656-1666: walki Czarnieckiego be...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

szwedami w Polsce i w Danii, wyprowy przeciwho Moskwie i Tatarom, konfederacje wojskowe i vokosz Jerzego Lubomirskiego. W drugiej części, w latach 1667-1688, pasek opowiedział o życiu we dworze ziemiańskim, w którym analazi się, gdy porucit jothiesskle vzemiosto. wszystkie te zdarzenia fakty postały przedstawione & późniejszej perspektywy ; autor and ich skutki, dlatego Gasem poddaje je ocenie lub odwołuje się do przyszłości