Język polski /

Młoda Polska

Młoda Polska

 Młoda
Polska
ramy czasowe
POLSKA początek - lata 90. XIX W.
koniec - 1918r. (odzyskanie niepodległości)
1894 r. -opublikowanie II serii Poe

Młoda Polska

user profile picture

Natalia Strzępek

29 845 Obserwujących

2495

Udostępnij

Zapisz

Młoda Polska notatka z epoki

 

1/2

Notatka

Młoda Polska ramy czasowe POLSKA początek - lata 90. XIX W. koniec - 1918r. (odzyskanie niepodległości) 1894 r. -opublikowanie II serii Poezji" Przerwy-Tetmajera 1914 r. -Hybuch I wojny światowej 11. nazwa epoki okres ten cechuje duża liczba nowych kierunków artystycznych. inne określenia: modernizm - nowoczesność, przeciwsławienie się klasycznym regutom. neoromantyzm - powrót do idei romantycznych. Fin de siecle - koniec wieku" dekadentyzm - poczucie schyłku cywilizacji pojęcia epoki dekadentyzm - postawa cechująca się skrajnym pesymizmem, poczuciem schyłkowośů że nic nie może uratować ginącego świata. przeświadczenie, sztuka dia sztuki - sztuka nie musi peīnic funkcji użytkowej, ma przedstawić odczucia artysty, obecność cyganerii artystycznej i filistrów chtopomania -ma źródło w romantycznej fascynacji. uudem, chłopi i kultura ludowa przechowują najcenniejsze. cechy narodowe, fascynacja pierwotną siTa chłopa. filozofia nietzscheanizm: życie największą wartością chrześcijaństwo hamuje rozwój jednostka nie powinna się poświęcać dla społeczeństwa szopenhaueryzm u podstaw rzeczywistości leży wola wola nie może być zaspokojona, to prowadzi do cierpienia. nirwana kontemplacja piękna w sztuce bergsonizm intuicjonizm pęd życiowy kosmiczna siła przenikająca naturę sztuk a zerwanie z konwencją realistyczną uwolniona twórczość. impresjonizm -oddanie chwili, ulotnego. Hrażenia. - aktualna tematyka - duża rola oświetlenia - jasne intensywne barwy secesja -dekoracyjność - faliste linie, organiczne kształty - wyraźne kontury asymetria symbolizm - operowanie symbolem - odrzucanie realizmu. - baśniowość, nastrój - dowolna interpretacja obrazu teatr rozwoj dramatu naturalistycznego język metafor i symboli teatr ogromny". literatura cechy literatury MTodej Polski dominacja liryki ton pesymistyczny oddziałuje na różne zmysły odbiorcy tematy psychologiczno-obyczajowe, erotyczne. społeczne, narodowe.. najwybitniejsi twórcy i ich dzieła EUROPA Charles Baudelaire Paul verlaine Artur Rimbaud August Strindberg. Henryk Ibsen Joseph Conrad POLSKA ) Kazimierz Przerwa - Tetmajer. Jan Kasprowicz Leopold Staff. WładysTan Stanistaw Reymont. Stefan Žeromski StanisTaw Wyspiański typy bohaterów artysta - przedstawiany jako dekadent, skandalizujący tryb życia, gardzi mieszczaństwem dekadent-bierny, zniechęcony,...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przekonany o kryzysie społeczeństwa, ucieczki szuka w hedonizmie filister - mieszczanin skupiony na zdobywaniu majątku, niezainteresowany sztuką, podwójna moralność. społecznik - poświęca swoje życie walce z bieda, przyszła praca - nauczyciel, lekarz poświęca własne szczęście na rzecz pracy. chTop - przywiązany do ziemi, kultywuje obyczaje, religijny, skTonny do awantur. popularne motywy SMIERC - zainteresowanie nia wynika z postawy. dekadenckiej, odczuwanie nastroju przygnębienia i. smutku. WIEŚ - opozycja wobec miasta, wolna od zepsucia wielkomiejskiego, ludowa moralność SPRAWY KRAJU - utwory stanowiące rozrachunek ·przyczynami narodowych klęsk 2 Mitość -ukazywana poprzez jej aspekt biologiczny (popęd, instynkt, pozadanie). SZATAN - pogrążony w smutku, bierny, bezsilny, przerażony. tym,.co mimowolnie robi.. Buntownik skrywający swoje prawdziwe oblicze.. NATURA - fascynacja tatrzańskim krajobrazem MIASTO - siedlisko zła, rozpusty, bezprawia