Język polski /

Pieśni Jana Kochanowskiego

Pieśni Jana Kochanowskiego

 interDRUK
PIEŚNI
GENEZA I TEMATYKA
•Pieśni, które Jan Kochanowski tworzył przez całe życie, rastały w większości
Nydane dopiero N 1586r. 2b

Pieśni Jana Kochanowskiego

user profile picture

k

54 Followers

47

Udostępnij

Zapisz

Podstawowe informacje o Pieśniach - geneza , tematyka , autyzm, problematyka. Czego chcesz od nas , Panie ... Pieśń IX z ksiąg pierwszych, Pieśń XXIV z ksiąg wtórnych, Pieśń V z ksiąg wtórnych

 

1

Notatka

interDRUK PIEŚNI GENEZA I TEMATYKA •Pieśni, które Jan Kochanowski tworzył przez całe życie, rastały w większości Nydane dopiero N 1586r. 2biór skiadał się 2 50 utworów podzielonych na dwie księgi. Jan a Carolasu wzorował się na mistrau gatunku - Horacym Pieśni wyrdánia bogactNo tematyki Kochanowski podejmuje w nich bieżące tematy polityczne i universalne problemy filozoficane. Można wyróżnić np. pieśni mitosne, religijne, moralne i historycane. AUTYZM PIESNI Wapisane są wierszem sylabicinym, ukształtowanym i udoskonalonym. Poeta wykorzystai w nich mine wzorce kompozycyjne Jednocześnie jego utwory. zwracają uwagę przejrzystą i uporządkowaną kompozycją. Typonymi cechami utworów są pontoraenia, prosta składnia i występowanie refrenu PROBLEMATY KA PIESNI PIESN IX KSIĘGI PIERWSZE) zachęta do korzystania a życia. -Całowiek to byt całkowicie zależny od losu, wskazanie na konieczność przygotowania się na jego amiany. PIESN XXIV (KSIĘGI NTORNE) -motyw słowy poetyckiej przekraczającej granice (110 mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatavovie -poeta jako jednocześnie śmiertelny i nieśmiertelny (jego dzieła przetrwają wiek) -parafaza piesni Horacego PIESN V KSIĘGI UTORNE) - pesymistyczna puenta utwom: ,,WONą przypowieść Polak sobie kupi odwołanie do napaści Tatarów na Podole w 1575r w okresie bezkrólewia po uciecace Menryka walezego do Francji ( 11 ani pastera nad oNcami chodzi") - tekst jest zbudowany zgodnie z zasadami retoryki: teza; opis najazou- Skontrastowane obrazy najeadriców i ofiar; praedstawienie sytuacji w kraju - brouk troski o obronę granic, wystawny styl życia szlachty, brak środków finansowych na utrzymanie armii; apel-,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

skujmy talerze na tavery, skujmy, A sonieraoui pieniądze gotujmy CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE... GENEZA UTNORU utwór powstał w 1558+ podczas pobytu poety we Francji. Jączy refleksje filosoficang 2 помкаті morainymi DECORUM-sada stosowności, która określa wzajemne relacje elementów daieta literackiego styl musi być dostosowany do treści utwork, konwencji gatunkowej i do typu bohatera. : NIERSZ SYLABICZNY - Jeana 2 odmian wiersza polskiego, ukształtowana przez Jana Kochanowskiego. Cechuje ją stała liczba sylab w każdym Nersie. N wersach mających więcej nie osiem sylab Nystępuje paura. my zmicana - średniówka KOMPOZYCJA UTWORU utwór jest wierszem sylabicznym. Ma charakter hymnu na cześć Boga. Caiy utwór można, Interpretować jako renesansową pochwałę życia, natury i całowieka, który potrafi aroaumieć i docenic wrodę świata i jego tad. Jam Kochanowski N utworze składa Bogu dziękczynienie oraz chwali świat jako boską kreację. Każdy vers składa się a 13 sylab i ma średniówke po 7 sylabie. Utwór jest bardzo rytmicany Hoove. Weet je PIESN IX Z KSIĄC PIERWSZYCH O CZYM MONI PIEŚN Opowiada o całowieku, który pracaNyciężo koleje lasu i żyje peien sacaęścia. N przenośni tej całowiek utolsamiony jest a todzią, świat & meko,a wiatry 2 przecinnościami losu. HUMANISTYCZNY IDEAŁ C2ŁONIEKA w utworee, horacjańska maksyna carpe diem, została przez Kochanowskiego rozwinięta w duchu antycanej filozofii Epikura i Stoików. Autor podkreśla, że szczęście można osiągnąć tylko przez ograniczenie pragnień i dzień zachowanie umiarkowania i praktykowania choty. Ochroną przed kapnysami Fortuny jest 2noszenie wszeucich odmian losu 2 jednakowym spongjem i dystansem. Nielką pomocą jest także wiara w rozumny lad świata rządzonego przez Bogo. W ten sposób piesń rozpoczynająca się jako utwór biesiadny, następnie wabogacona o elementy filozofii antycznej, co przynosi deklarację wiary w boską sprawiedliwość. InterDBUK PIESŇ XXN 2 KSIM ATÖRNICH Z KSIĄG O CZYM MONI PIEŚN Utwór ma charakter autorefleksji, dotyczy pośmiertnego losu poety, a dokładnie nieśmiertelności jego sztuki. Pieśń ma reguarną budowę, a cały utwor liczy sześć caterowersowych strof. Niersz jest rodzajem podsumowania drogi twórczej poety. Horacjańskim motywom, takim jak dwoista natura poety lub jego przemiana i tabędzia-ptaka, w którego wcieli się po śmierci mitologiczny pisara Orfeusz-nadaje Kochanowski forme doskonale osadzoną w duchu polszczyany i własnej twórczości. utwór jest сар біоло раrадагаг plešni Do Mecenosa autorstwa raymskiego шука. PARAFAZA-Twórcza, sNobodna zmiana pierwotnego tekstu; zachowrje swiązek 2 oryginałem, rozwija wo amienia treść pierwowzone. UTNOR AUTOTEMATYCZNY-utwór dotyczący sztuki pisania lub bycia pisarzem i tematem takiego tekstu może też być właśnie powstające dzieło. PIEŠŇ V Z KSIĄG KTÓRANICH O CZYM MONI PIESN Tematyka utwone nawiązuje do napadu Tatarów na Poddle w 1575r. Głównym tematem pieśni jest opis sytuacji porywanych przez najeźdźcę Polaków. Kochanowski podkreśla grozę napadu. Krytycznie odnosi się do wroga ale i do rodaków, którzy slekceNasyli zagrożenie. IRONIA-2amierzona spraecaność między dosłownym snaczeniem Nypowiedzi, a jej znaczeniem wiaściwym, wynikającym 2 i intencji mówiącego, a takie np. okoliczności towarzyszących Nypowiedzi. GŁOS POETY NA TEMAT NAŹNYCH SPRAN PAŃSTNONYCH Yelest powstał w okresie bezkrólewia po uciecace 2 Polski (1574x.). wajazd na Podole jesienią₂ 1575r. miał tragicane skutki: polskie miastecaka i osady zostały ograbione i spustoszone, a mieszkańcy wzięci w niewolę. Kochanowski w Pieśni zwraca się 2 apelem do odbiorców. Posinguje się przy tym ironią, a causami wręcz szydzi, kresiąc obraz szlachcica, którego polmiski traymajg-a więe prayjemnosti ucatouania, nie рогнолаја бi ти sle miszyć na wojnę. Srebne półmiski osoba mówiąca radzi przetopić na pienigone. Poeta okazuje charakterystycany dia człowieka renesansu praktyczny rozsądek i dowodzi, że nateżałoby wynająć do obrony ojcayany proved Tatarami wojsko i stanąć do walki dopiero wtedy, gdy Rzeczypospolitą 20атакије groiniejsay nieprzyjaciel.

Język polski /

Pieśni Jana Kochanowskiego

user profile picture

k

54 Followers

 interDRUK
PIEŚNI
GENEZA I TEMATYKA
•Pieśni, które Jan Kochanowski tworzył przez całe życie, rastały w większości
Nydane dopiero N 1586r. 2b

Otwórz

Podstawowe informacje o Pieśniach - geneza , tematyka , autyzm, problematyka. Czego chcesz od nas , Panie ... Pieśń IX z ksiąg pierwszych, Pieśń XXIV z ksiąg wtórnych, Pieśń V z ksiąg wtórnych

Podobne notatki
Know Pieśń Świętojańska o Sobótce  thumbnail

18

289

Pieśń Świętojańska o Sobótce

Pieśń Świętojańska o Sobótce

Know Piesn V z ksiąg wtórych thumbnail

2

77

Piesn V z ksiąg wtórych

Piesn V z ksiąg wtórych

Know Czego chcesz od nas Panie  thumbnail

19

373

Czego chcesz od nas Panie

Czego chcesz od nas Panie

Know Przykładowe Przemówienie thumbnail

16

403

Przykładowe Przemówienie

Przemówienie Jan Kochanowski

Know Biblia notatki  thumbnail

31

384

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know Odprawa posłów greckich  thumbnail

33

1238

Odprawa posłów greckich

geneza i problematyka "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego

interDRUK PIEŚNI GENEZA I TEMATYKA •Pieśni, które Jan Kochanowski tworzył przez całe życie, rastały w większości Nydane dopiero N 1586r. 2biór skiadał się 2 50 utworów podzielonych na dwie księgi. Jan a Carolasu wzorował się na mistrau gatunku - Horacym Pieśni wyrdánia bogactNo tematyki Kochanowski podejmuje w nich bieżące tematy polityczne i universalne problemy filozoficane. Można wyróżnić np. pieśni mitosne, religijne, moralne i historycane. AUTYZM PIESNI Wapisane są wierszem sylabicinym, ukształtowanym i udoskonalonym. Poeta wykorzystai w nich mine wzorce kompozycyjne Jednocześnie jego utwory. zwracają uwagę przejrzystą i uporządkowaną kompozycją. Typonymi cechami utworów są pontoraenia, prosta składnia i występowanie refrenu PROBLEMATY KA PIESNI PIESN IX KSIĘGI PIERWSZE) zachęta do korzystania a życia. -Całowiek to byt całkowicie zależny od losu, wskazanie na konieczność przygotowania się na jego amiany. PIESN XXIV (KSIĘGI NTORNE) -motyw słowy poetyckiej przekraczającej granice (110 mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatavovie -poeta jako jednocześnie śmiertelny i nieśmiertelny (jego dzieła przetrwają wiek) -parafaza piesni Horacego PIESN V KSIĘGI UTORNE) - pesymistyczna puenta utwom: ,,WONą przypowieść Polak sobie kupi odwołanie do napaści Tatarów na Podole w 1575r w okresie bezkrólewia po uciecace Menryka walezego do Francji ( 11 ani pastera nad oNcami chodzi") - tekst jest zbudowany zgodnie z zasadami retoryki: teza; opis najazou- Skontrastowane obrazy najeadriców i ofiar; praedstawienie sytuacji w kraju - brouk troski o obronę granic, wystawny styl życia szlachty, brak środków finansowych na utrzymanie armii; apel-,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

skujmy talerze na tavery, skujmy, A sonieraoui pieniądze gotujmy CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE... GENEZA UTNORU utwór powstał w 1558+ podczas pobytu poety we Francji. Jączy refleksje filosoficang 2 помкаті morainymi DECORUM-sada stosowności, która określa wzajemne relacje elementów daieta literackiego styl musi być dostosowany do treści utwork, konwencji gatunkowej i do typu bohatera. : NIERSZ SYLABICZNY - Jeana 2 odmian wiersza polskiego, ukształtowana przez Jana Kochanowskiego. Cechuje ją stała liczba sylab w każdym Nersie. N wersach mających więcej nie osiem sylab Nystępuje paura. my zmicana - średniówka KOMPOZYCJA UTWORU utwór jest wierszem sylabicznym. Ma charakter hymnu na cześć Boga. Caiy utwór można, Interpretować jako renesansową pochwałę życia, natury i całowieka, który potrafi aroaumieć i docenic wrodę świata i jego tad. Jam Kochanowski N utworze składa Bogu dziękczynienie oraz chwali świat jako boską kreację. Każdy vers składa się a 13 sylab i ma średniówke po 7 sylabie. Utwór jest bardzo rytmicany Hoove. Weet je PIESN IX Z KSIĄC PIERWSZYCH O CZYM MONI PIEŚN Opowiada o całowieku, który pracaNyciężo koleje lasu i żyje peien sacaęścia. N przenośni tej całowiek utolsamiony jest a todzią, świat & meko,a wiatry 2 przecinnościami losu. HUMANISTYCZNY IDEAŁ C2ŁONIEKA w utworee, horacjańska maksyna carpe diem, została przez Kochanowskiego rozwinięta w duchu antycanej filozofii Epikura i Stoików. Autor podkreśla, że szczęście można osiągnąć tylko przez ograniczenie pragnień i dzień zachowanie umiarkowania i praktykowania choty. Ochroną przed kapnysami Fortuny jest 2noszenie wszeucich odmian losu 2 jednakowym spongjem i dystansem. Nielką pomocą jest także wiara w rozumny lad świata rządzonego przez Bogo. W ten sposób piesń rozpoczynająca się jako utwór biesiadny, następnie wabogacona o elementy filozofii antycznej, co przynosi deklarację wiary w boską sprawiedliwość. InterDBUK PIESŇ XXN 2 KSIM ATÖRNICH Z KSIĄG O CZYM MONI PIEŚN Utwór ma charakter autorefleksji, dotyczy pośmiertnego losu poety, a dokładnie nieśmiertelności jego sztuki. Pieśń ma reguarną budowę, a cały utwor liczy sześć caterowersowych strof. Niersz jest rodzajem podsumowania drogi twórczej poety. Horacjańskim motywom, takim jak dwoista natura poety lub jego przemiana i tabędzia-ptaka, w którego wcieli się po śmierci mitologiczny pisara Orfeusz-nadaje Kochanowski forme doskonale osadzoną w duchu polszczyany i własnej twórczości. utwór jest сар біоло раrадагаг plešni Do Mecenosa autorstwa raymskiego шука. PARAFAZA-Twórcza, sNobodna zmiana pierwotnego tekstu; zachowrje swiązek 2 oryginałem, rozwija wo amienia treść pierwowzone. UTNOR AUTOTEMATYCZNY-utwór dotyczący sztuki pisania lub bycia pisarzem i tematem takiego tekstu może też być właśnie powstające dzieło. PIEŠŇ V Z KSIĄG KTÓRANICH O CZYM MONI PIESN Tematyka utwone nawiązuje do napadu Tatarów na Poddle w 1575r. Głównym tematem pieśni jest opis sytuacji porywanych przez najeźdźcę Polaków. Kochanowski podkreśla grozę napadu. Krytycznie odnosi się do wroga ale i do rodaków, którzy slekceNasyli zagrożenie. IRONIA-2amierzona spraecaność między dosłownym snaczeniem Nypowiedzi, a jej znaczeniem wiaściwym, wynikającym 2 i intencji mówiącego, a takie np. okoliczności towarzyszących Nypowiedzi. GŁOS POETY NA TEMAT NAŹNYCH SPRAN PAŃSTNONYCH Yelest powstał w okresie bezkrólewia po uciecace 2 Polski (1574x.). wajazd na Podole jesienią₂ 1575r. miał tragicane skutki: polskie miastecaka i osady zostały ograbione i spustoszone, a mieszkańcy wzięci w niewolę. Kochanowski w Pieśni zwraca się 2 apelem do odbiorców. Posinguje się przy tym ironią, a causami wręcz szydzi, kresiąc obraz szlachcica, którego polmiski traymajg-a więe prayjemnosti ucatouania, nie рогнолаја бi ти sle miszyć na wojnę. Srebne półmiski osoba mówiąca radzi przetopić na pienigone. Poeta okazuje charakterystycany dia człowieka renesansu praktyczny rozsądek i dowodzi, że nateżałoby wynająć do obrony ojcayany proved Tatarami wojsko i stanąć do walki dopiero wtedy, gdy Rzeczypospolitą 20атакије groiniejsay nieprzyjaciel.