Język polski /

pozytywizm

pozytywizm

 Pozytywizm
ramy czasowe
POLSKA
EUROPA
od. 1864r. do L. 80/90 XIX w..
od L. 40 XIXw. do 1.70 XIX w.
pojęcia epoki
UTYLITARYZM to co jest poż

pozytywizm

user profile picture

Weronika Skrzypczuk

29 Followers

695

Udostępnij

Zapisz

notatki z pozytywizmu

 

2/3

Notatka

Pozytywizm ramy czasowe POLSKA EUROPA od. 1864r. do L. 80/90 XIX w.. od L. 40 XIXw. do 1.70 XIX w. pojęcia epoki UTYLITARYZM to co jest pożyteczne jest dobre, a miara, słuszności postępowania jest użyteczność jego skutków. RACJONALIZM poznanie świata za pomoca, rozumu. EMPIRYZM- poznanie świata za pomocą doświadczeń SCJENTYZM- poznanie świata za pomoca nauk przyrodniczych EMANCYPACJA KOBIET - zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im dostępu do szkół średnich i wyższych poszerzenie ich aktywności zawodowej. ANTY SEMITYZM - negatywna postawa wobec Żydów lub osob pochodzenia żydowskiego wynikającă z różnego rodzaju uprzedzeń. ASYMILACJA ZYDOW proces wyswobadzania się żydów w Europie spod dyskryminujących regulacji prawnych. DETERMINIZM - pogląd, zgodnie z którym zajście każdego zdarzenia jest wyznaczone jednoznacznie przez zdarzenie poprzedzające je w czasie. EWOLUCJONIZM- przekonanie, że świat ulega ewolucji w kierunku postępu. PRACA ORGANICZNA praca dla wspólnego dobra wszystkich warstw społecznych. PRACA U PODSTAW - praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia, • przedewszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacja w okresie zaborów. Polski. twórcy pozytywistyczni POLSCY Bolestaw Prus, Lalka" Henryk Sienkiewicz Potop"Quo vadis", Krzyżacy" -Eliza Oneszkowa 11 Gloria Victis"Nad Niemnem" - Maria Konopnicka Rota" Mendel Gdański" Adam Asnyk Do Młodych" Daremne zale V ORGANICYZM poglad ukazujący społeczeństwo na podobieństwo organizmu żywego. 10 1.11 EUROPEJSCY Honoriusz Balzac Ojciec Goriot" Karol Dickens Opowieść wigilijna" Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie" Lew Tolstoj Wojna i pokój. 11 prady literackie realizm przestrzeganie zasad życiowego podobieństwa naśladownictwo rzeczywistości wprowadzenie narratora wszechwiedzącego • chronologicznie, przyczynowo- skutkowy bieg zdarzeń częste stosowanie zamkniętej kompozycji. wprowadzenie mowy, potocznej naturalizm człowiek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jako istota biologiczna Skrajny mimetyzm • pokazywanie wszelkich anomalli społecznych brak tematów tabu • odzwierciedlenie rzeczywistości w sposób fotograficznych gatunki literackie - nowela opowiadanie •powieść

Język polski /

pozytywizm

user profile picture

Weronika Skrzypczuk

29 Followers

 Pozytywizm
ramy czasowe
POLSKA
EUROPA
od. 1864r. do L. 80/90 XIX w..
od L. 40 XIXw. do 1.70 XIX w.
pojęcia epoki
UTYLITARYZM to co jest poż

Otwórz

notatki z pozytywizmu

Podobne notatki
Know Pozytywizm  thumbnail

1961

21270

Pozytywizm

Pozytywizm notatka

Know Pozytywizm thumbnail

45

1251

Pozytywizm

Notatka o pozytywiźmie, epoce, która podkreśla znaczenie wiedzy empirycznej. Notatka zawiera: • ramy czasowe • nazwę epoki • daty wydarzeń historycznych • definicje • gatunki literackie • cechy sztuki • motywy w sztuce Miłej nauki! ❤️

Know pozytywizm  thumbnail

194

2420

pozytywizm

notatka z polskiego

Know Młoda Polska notatka thumbnail

801

6801

Młoda Polska notatka

wprowadzenie do epoki, najważniejsze informacje oraz teksty powstałe w tej epoce

Know Typy narracji, fikcja literacka, motto, przypowieść i jej cechy thumbnail

51

332

Typy narracji, fikcja literacka, motto, przypowieść i jej cechy

typy narracji, fikcja literacka, motto, przypowieść i jej cechy

Know Oświecenie  thumbnail

2869

27853

Oświecenie

Oświecenie notatka z epoki

Pozytywizm ramy czasowe POLSKA EUROPA od. 1864r. do L. 80/90 XIX w.. od L. 40 XIXw. do 1.70 XIX w. pojęcia epoki UTYLITARYZM to co jest pożyteczne jest dobre, a miara, słuszności postępowania jest użyteczność jego skutków. RACJONALIZM poznanie świata za pomoca, rozumu. EMPIRYZM- poznanie świata za pomocą doświadczeń SCJENTYZM- poznanie świata za pomoca nauk przyrodniczych EMANCYPACJA KOBIET - zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im dostępu do szkół średnich i wyższych poszerzenie ich aktywności zawodowej. ANTY SEMITYZM - negatywna postawa wobec Żydów lub osob pochodzenia żydowskiego wynikającă z różnego rodzaju uprzedzeń. ASYMILACJA ZYDOW proces wyswobadzania się żydów w Europie spod dyskryminujących regulacji prawnych. DETERMINIZM - pogląd, zgodnie z którym zajście każdego zdarzenia jest wyznaczone jednoznacznie przez zdarzenie poprzedzające je w czasie. EWOLUCJONIZM- przekonanie, że świat ulega ewolucji w kierunku postępu. PRACA ORGANICZNA praca dla wspólnego dobra wszystkich warstw społecznych. PRACA U PODSTAW - praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia, • przedewszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacja w okresie zaborów. Polski. twórcy pozytywistyczni POLSCY Bolestaw Prus, Lalka" Henryk Sienkiewicz Potop"Quo vadis", Krzyżacy" -Eliza Oneszkowa 11 Gloria Victis"Nad Niemnem" - Maria Konopnicka Rota" Mendel Gdański" Adam Asnyk Do Młodych" Daremne zale V ORGANICYZM poglad ukazujący społeczeństwo na podobieństwo organizmu żywego. 10 1.11 EUROPEJSCY Honoriusz Balzac Ojciec Goriot" Karol Dickens Opowieść wigilijna" Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie" Lew Tolstoj Wojna i pokój. 11 prady literackie realizm przestrzeganie zasad życiowego podobieństwa naśladownictwo rzeczywistości wprowadzenie narratora wszechwiedzącego • chronologicznie, przyczynowo- skutkowy bieg zdarzeń częste stosowanie zamkniętej kompozycji. wprowadzenie mowy, potocznej naturalizm człowiek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jako istota biologiczna Skrajny mimetyzm • pokazywanie wszelkich anomalli społecznych brak tematów tabu • odzwierciedlenie rzeczywistości w sposób fotograficznych gatunki literackie - nowela opowiadanie •powieść