Język polski /

Renesans -"Kazania sejmowe", "O poprawie Rzeczpospolitej", "Żywot człowieka poczciwego", "Sokół "

Renesans -"Kazania sejmowe", "O poprawie Rzeczpospolitej", "Żywot człowieka poczciwego", "Sokół "

 [1, KAZANIA SEYMONE" - PIOTR SUARGA
1. TOPOS
2. PORONNANIA
- ojczyzna w
okre + = Polska
matka =
Polska
-
zagrożeniu
3. SZLACHTA
- postana n

Renesans -"Kazania sejmowe", "O poprawie Rzeczpospolitej", "Żywot człowieka poczciwego", "Sokół "

A

alexya

7 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

Notatka zawiera: - "Kazania sejmowe" - "O poprawie Rzeczpospolitej" -"Żywot człowieka poczciwego" - "Sokół "

 

1/2

Notatka

[1, KAZANIA SEYMONE" - PIOTR SUARGA 1. TOPOS 2. PORONNANIA - ojczyzna w okre + = Polska matka = Polska - zagrożeniu 3. SZLACHTA - postana nieobywatelska - prywa ta egoizm -zachtanność -za wszystko jest odpowiedzialna szlachta - 20 4. IDEOLOGIA SARMACKA Jest to ideologia i kultura polskiej szlachty. Polegata na negatywnym stosunku do cudzoziemszczyzni i niezwykte przywiązanie do rodzinnych tradycji i pamiętanie o dawnych obyczajach Ojczyzna prymnaza bogactNai Nszelki dobroby + O POPRANIE RZECZPOSPOLITEJ it Praworządność LEK 2. 1. PRANO SARMATYZM Niesprawiedliwość prawa polega na tym, że wyrok jest zależny od statusu spotecznego. Osoby niżej urodione karane są smiercią za napaść na szlachcica, natomiast szlachcic jedynie musi zadość uczynić finansano. 11 Czyż to nie tak, jakby dla tych dwy rodzajów ludzi dru chcia to się mieć dra # różne neczpospolite" || Metafora biologiczna. Azerpospolita = organiza • Postulat humanistyczny: - prana członielia - równe prawa • Nauczanie /eduliacja: do bo'r - właśkiny -opanowanie trivium Pochodzenie (rozine) -> sprzyja anarchii i państwie. nauczycieli • Nauka języków = znajomość prandy wiary, igłębianie nauki chneścijańding -paNinni Hybrać to co ich interesuje 2YHOT CZŁONIEU A POCZCINEGO J A PRACA I OBONIĄZUI - szczepienie drzewek - sianie zid tek - strzyżenie oniec B PRZYJEMNOŚCI | ROZRYNUI -choolzenie po ogródku -Sianie ziotele - - - kosztomanie oroCON jego pracy. - spien i когтону рnу pracy ze służbąc - ludzkie relacje spacery 2 pieskami po polu spotkanie z rodziną - rozmowa przy stole jedzenie radość z małych rzeczy - życie w zgodzie zgodzie z naturą CYULICZNOŚĆ NATURY 1 C MOTYL -arkadia "1 = EAD ISTNIENIA Solot" - Bocacio 1. GATONEU LITERACUL -nowela -brother of Nor epicki -jedna Nathany # Hyrazina quenta 2. PLAN WYDARZEŃ 1) Próby pozyskania względów Monny Giovanny grez Federica. 2) Niepomyślne deutli działań : utrata majątku, odrzucenie. 3) Życie w biedzie na 4) Monna Giovanna NOOHO 5) Przyjaźń syna Monny z Federiciem. 6)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Choroba chłopce. prowincji. 7) Pragnienie posiadania sokoła przez dziecka. 8) Wizyta Manny i prośba białogłony o gościnę. g) Pobrięcenie sokoła - towarzysza polowań i przygotowanie z niego uczty 2 10 Rozmona Monny 2 Federiciem i jej zaskakujący przebieg. 1) Stracone nadzieje. e) Śmierć chłopca. 13) Decyzje o poslubieniu mieloletniego adora tora N dondd jego szlachetności 3. HYDARZENIA Z UDZIAŁEM SOROLA, • udział w poloraniach wraz ze swoim panem • sympatia chłopca do ptaka • uczta 4. ZANIĄZANIE -bieda, ubostro Die - AUCJL odrizajemniona miłosić do Monny 5 PUNKT KULIMINACYJNY - niecodzienna prośba 6. ROZNIĄZANIE AUCJI - uczta - śmierć chłopca - ślub Monny i Federica 7. TEMATY - bieda - 3mierć - miłość

Język polski /

Renesans -"Kazania sejmowe", "O poprawie Rzeczpospolitej", "Żywot człowieka poczciwego", "Sokół "

A

alexya

7 Followers

 [1, KAZANIA SEYMONE" - PIOTR SUARGA
1. TOPOS
2. PORONNANIA
- ojczyzna w
okre + = Polska
matka =
Polska
-
zagrożeniu
3. SZLACHTA
- postana n

Otwórz

Notatka zawiera: - "Kazania sejmowe" - "O poprawie Rzeczpospolitej" -"Żywot człowieka poczciwego" - "Sokół "

Podobne notatki
Know Sokół thumbnail

9

228

Sokół

Najważniejsze informacje, plan wydarzeń, bohaterowie

Know Dziady cz. II thumbnail

5

107

Dziady cz. II

egzamin 8 klasisty

Know Sklepy cynamonowe  thumbnail

4

229

Sklepy cynamonowe

Streszczenie

Know Dziady cz2 - Adam Mickiewicz  thumbnail

11

263

Dziady cz2 - Adam Mickiewicz

Lektura do e8

Know Matura ustna - „Miasto jako przestrzeń destrukcji” thumbnail

89

1399

Matura ustna - „Miasto jako przestrzeń destrukcji”

Szczegółowe opracowanie pytania z matury ustnej 2023 w formie konspektu. „Miasto jako przestrzeń destrukcji” na postawie „Zbrodni i kary” + kontekst

Know Magiczne drzewo  thumbnail

1

33

Magiczne drzewo

Streszczenie: magiczne drzewo

[1, KAZANIA SEYMONE" - PIOTR SUARGA 1. TOPOS 2. PORONNANIA - ojczyzna w okre + = Polska matka = Polska - zagrożeniu 3. SZLACHTA - postana nieobywatelska - prywa ta egoizm -zachtanność -za wszystko jest odpowiedzialna szlachta - 20 4. IDEOLOGIA SARMACKA Jest to ideologia i kultura polskiej szlachty. Polegata na negatywnym stosunku do cudzoziemszczyzni i niezwykte przywiązanie do rodzinnych tradycji i pamiętanie o dawnych obyczajach Ojczyzna prymnaza bogactNai Nszelki dobroby + O POPRANIE RZECZPOSPOLITEJ it Praworządność LEK 2. 1. PRANO SARMATYZM Niesprawiedliwość prawa polega na tym, że wyrok jest zależny od statusu spotecznego. Osoby niżej urodione karane są smiercią za napaść na szlachcica, natomiast szlachcic jedynie musi zadość uczynić finansano. 11 Czyż to nie tak, jakby dla tych dwy rodzajów ludzi dru chcia to się mieć dra # różne neczpospolite" || Metafora biologiczna. Azerpospolita = organiza • Postulat humanistyczny: - prana członielia - równe prawa • Nauczanie /eduliacja: do bo'r - właśkiny -opanowanie trivium Pochodzenie (rozine) -> sprzyja anarchii i państwie. nauczycieli • Nauka języków = znajomość prandy wiary, igłębianie nauki chneścijańding -paNinni Hybrać to co ich interesuje 2YHOT CZŁONIEU A POCZCINEGO J A PRACA I OBONIĄZUI - szczepienie drzewek - sianie zid tek - strzyżenie oniec B PRZYJEMNOŚCI | ROZRYNUI -choolzenie po ogródku -Sianie ziotele - - - kosztomanie oroCON jego pracy. - spien i когтону рnу pracy ze służbąc - ludzkie relacje spacery 2 pieskami po polu spotkanie z rodziną - rozmowa przy stole jedzenie radość z małych rzeczy - życie w zgodzie zgodzie z naturą CYULICZNOŚĆ NATURY 1 C MOTYL -arkadia "1 = EAD ISTNIENIA Solot" - Bocacio 1. GATONEU LITERACUL -nowela -brother of Nor epicki -jedna Nathany # Hyrazina quenta 2. PLAN WYDARZEŃ 1) Próby pozyskania względów Monny Giovanny grez Federica. 2) Niepomyślne deutli działań : utrata majątku, odrzucenie. 3) Życie w biedzie na 4) Monna Giovanna NOOHO 5) Przyjaźń syna Monny z Federiciem. 6)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Choroba chłopce. prowincji. 7) Pragnienie posiadania sokoła przez dziecka. 8) Wizyta Manny i prośba białogłony o gościnę. g) Pobrięcenie sokoła - towarzysza polowań i przygotowanie z niego uczty 2 10 Rozmona Monny 2 Federiciem i jej zaskakujący przebieg. 1) Stracone nadzieje. e) Śmierć chłopca. 13) Decyzje o poslubieniu mieloletniego adora tora N dondd jego szlachetności 3. HYDARZENIA Z UDZIAŁEM SOROLA, • udział w poloraniach wraz ze swoim panem • sympatia chłopca do ptaka • uczta 4. ZANIĄZANIE -bieda, ubostro Die - AUCJL odrizajemniona miłosić do Monny 5 PUNKT KULIMINACYJNY - niecodzienna prośba 6. ROZNIĄZANIE AUCJI - uczta - śmierć chłopca - ślub Monny i Federica 7. TEMATY - bieda - 3mierć - miłość