Język polski /

środki stylistyczne

środki stylistyczne

 Srodki stylistyczne
Srodek
stylistyczny
Neologizm
Anafora
Epifora
Onomatopeja
Oksymoron
Powtórzenie
Elipsa
Przerzutnia
Kontrast
Definicja
N
 Srodki stylistyczne
Srodek
stylistyczny
Neologizm
Anafora
Epifora
Onomatopeja
Oksymoron
Powtórzenie
Elipsa
Przerzutnia
Kontrast
Definicja
N
 Srodki stylistyczne
Srodek
stylistyczny
Neologizm
Anafora
Epifora
Onomatopeja
Oksymoron
Powtórzenie
Elipsa
Przerzutnia
Kontrast
Definicja
N

środki stylistyczne

user profile picture

Nikola

532 Followers

105

Udostępnij

Zapisz

środki stylistyczne, definicje, przykłady

 

1/2

Notatka

Srodki stylistyczne Srodek stylistyczny Neologizm Anafora Epifora Onomatopeja Oksymoron Powtórzenie Elipsa Przerzutnia Kontrast Definicja Nowe słowo w języku polskim Celowe powtórzenie tego samego słowa na początku. samego ruchu Powtórzenie tego samego słowa na końcu kolejnych wypowiedzi Wyraz dźwiękonaśladowczy Jest to zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu Polega na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego Celowe opuszczenie jakiegoś fragmentu który jest oczywisty i wynika z kontekstu. Zakończenie zdania w następnym wersie Przedstawienie zjawiska zderzenia Przyklad Margines spoleczny Ty... Ty... Ty... .ty ..ty ty Mial miał Ognista woda Zielen, zieleń, coraz więcej zieleni ,,Czego chcesz od nas panie...za twoje choinę dary" Pokój szczęśliwości, ale bojowanie byt nasz podniebny Swiatlo mrok Srodki stylistyczne Srodek stylistyczny Przenośnia Rym Zgrubienie Zdrobnienie Eufemizm Antyteza Definicja Zestaw wyrazów które uzyskały nowe znaczenie Powtórzenie się identycznych brzmień głosek Wyraz pochodny który podkreśla wielkość czegoś lub wyraża negatywne lub pogardliwe nastawienie Wyraz pochodny który podkreśla, ze rzecz jest mniejsza Jest to wyraz którego używamy zamiast innego słowa aby zastąpić w ten sposób niestosowna treść Polega na zestawieniu wypowiedzi, zdań o przeciwstawnym znaczeniu Przyklad Rzucić okiem - spojrzeć Kocisko Kociątko Mijasz się z prawda Śmiertelny król na wieki Srodki stylistyczne Srodek stylistyczny Epitet Personifikacja (uosobienie) Onimizacja (ożywienie) Metafora (przenośnia) Apostrofa Inwokacja Hiperbola (wyolbrzymienie) Wykrzyknienie Porównanie Definicja Jest to określenie rzeczownika Jest to nadanie cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom Jest to nadanie przedmiotom i zjawiskom cech istot żywych Nadawanie przedmiotom, zjawiskom ukrytego sensu przenośnego Bezpośredni zwrot do adresata Rozbudowana apostrofa Celowe (przesadne ) wyolbrzymienie jakiegoś zjawiska Zdanie/stwierdzenie mające na celu podkreślenie emocji Polega na zestawieniu 2 zjawisk/sytuacji aby wykonać podobieństwo Przyklad Lazurowe niebo Tańczonce drzewo Śpiący wiatr Biegnące chmury O Boże! ,,Litwo ojczyzno moja ty jestes..." ,Mówiłam Ci to 100 razy" COŚ TY ZROBIŁ? Jak, jakby,na kształt, spokojny na kształt lotosu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

środki stylistyczne

user profile picture

Nikola

532 Followers

 Srodki stylistyczne
Srodek
stylistyczny
Neologizm
Anafora
Epifora
Onomatopeja
Oksymoron
Powtórzenie
Elipsa
Przerzutnia
Kontrast
Definicja
N

Otwórz

środki stylistyczne, definicje, przykłady

Podobne notatki
Know Środki stylistyczne  thumbnail

961

10565

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne notatka

Know środki stylistyczne  thumbnail

148

1581

środki stylistyczne

środki stylistyczne z języka polskiego

Know Środki stylistyczne thumbnail

6

231

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne. Notatka na egzamin ósmoklasisty.

Know barok thumbnail

4

73

barok

cały barok w jednej notatce

Know środki stylistyczne  thumbnail

39

586

środki stylistyczne

epitet, anafora, apostrofa itp

Know Środki poetyckie  thumbnail

4

42

Środki poetyckie

Notatka, opisująca dużą ilość środków poetyckich

Srodki stylistyczne Srodek stylistyczny Neologizm Anafora Epifora Onomatopeja Oksymoron Powtórzenie Elipsa Przerzutnia Kontrast Definicja Nowe słowo w języku polskim Celowe powtórzenie tego samego słowa na początku. samego ruchu Powtórzenie tego samego słowa na końcu kolejnych wypowiedzi Wyraz dźwiękonaśladowczy Jest to zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu Polega na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego Celowe opuszczenie jakiegoś fragmentu który jest oczywisty i wynika z kontekstu. Zakończenie zdania w następnym wersie Przedstawienie zjawiska zderzenia Przyklad Margines spoleczny Ty... Ty... Ty... .ty ..ty ty Mial miał Ognista woda Zielen, zieleń, coraz więcej zieleni ,,Czego chcesz od nas panie...za twoje choinę dary" Pokój szczęśliwości, ale bojowanie byt nasz podniebny Swiatlo mrok Srodki stylistyczne Srodek stylistyczny Przenośnia Rym Zgrubienie Zdrobnienie Eufemizm Antyteza Definicja Zestaw wyrazów które uzyskały nowe znaczenie Powtórzenie się identycznych brzmień głosek Wyraz pochodny który podkreśla wielkość czegoś lub wyraża negatywne lub pogardliwe nastawienie Wyraz pochodny który podkreśla, ze rzecz jest mniejsza Jest to wyraz którego używamy zamiast innego słowa aby zastąpić w ten sposób niestosowna treść Polega na zestawieniu wypowiedzi, zdań o przeciwstawnym znaczeniu Przyklad Rzucić okiem - spojrzeć Kocisko Kociątko Mijasz się z prawda Śmiertelny król na wieki Srodki stylistyczne Srodek stylistyczny Epitet Personifikacja (uosobienie) Onimizacja (ożywienie) Metafora (przenośnia) Apostrofa Inwokacja Hiperbola (wyolbrzymienie) Wykrzyknienie Porównanie Definicja Jest to określenie rzeczownika Jest to nadanie cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom Jest to nadanie przedmiotom i zjawiskom cech istot żywych Nadawanie przedmiotom, zjawiskom ukrytego sensu przenośnego Bezpośredni zwrot do adresata Rozbudowana apostrofa Celowe (przesadne ) wyolbrzymienie jakiegoś zjawiska Zdanie/stwierdzenie mające na celu podkreślenie emocji Polega na zestawieniu 2 zjawisk/sytuacji aby wykonać podobieństwo Przyklad Lazurowe niebo Tańczonce drzewo Śpiący wiatr Biegnące chmury O Boże! ,,Litwo ojczyzno moja ty jestes..." ,Mówiłam Ci to 100 razy" COŚ TY ZROBIŁ? Jak, jakby,na kształt, spokojny na kształt lotosu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację