Język polski /

sokrates

sokrates

 Epistemologia
Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza
przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem" znane
również z za
 Epistemologia
Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza
przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem" znane
również z za

sokrates

N

Nikola paprotka

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

7

 

8/1

Notatka

sokrates

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Epistemologia Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem" znane również z zapisu łacińskiego (scio me nihil scire lub scio me nescire). Sokrates deklarował tym samym, że jest jedynie miłośnikiem mądrości (filozofem) i poszukiwaczem prawdy, i sam nie dysponuje wiedzą, której mógłby nauczać. Tym samym odróżniał się od sofistów, którzy uważali się (zdaniem Sokratesa bezpodstawnie) za znających prawdę i oferowali jej nauczanie. Sokrates stosował szereg metod nauczania, dyskusji i argumentacji, łącznie nazywanych metodą sokratyczną. Część z nich pochodziła od sofistów. Podobnie jak oni, filozof przechadzał się ulicami i dyskutował z przechodniami na tematy filozoficzne (np. czym jest dobro czy sprawiedliwość). Sokrates SOKRATES był Ateńczykiem, żył w V wieku p.n.e. Pochodził z biednej rodziny, nie cenił bogactwa ani sławy, chodził boso. Poświęcił życie poszukiwaniu mądrości. Wzór filozofa Sokrates nie pisał dzieł filozoficznych, tylko rozmawiał. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi od paru ludzi, którzy go znali, zwłaszcza od jego ucznia Platona. Uwiecznił on Sokratesa w swoich dialogach - tekstach naśladujących żywą rozmowę. Jego entuzjazm dla Mistrza był tak wielki, że Sokrates dla wszystkich późniejszych pokoleń stał się wzorem filozofa, miłośnika mądrości, krytycznego wobec siebie poszukiwacza dobra. Postawa Sokratesa wobec śmierci Miesiąc czekał w więzieniu ateńskim na wykonanie krzywdzącego wyroku. Jego przyjaciele proponowali mu pomoc w ucieczce. Sokrates nie zgodził się Uznał, że skoro całe życie spędził w Atenach, akceptując ateńskie prawo, to...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

musi się jemu podporządkować do końca. Jego moralna postawa w obliczu własnej śmierci była całkowicie zgodna z głoszonymi przez niego poglądami. Nie odstąpił od nich nawet w najtrudniejszych chwilach swego życia. Jeszcze w dniu, w którym wykonano na nim wyrok śmierci, rozmawiał w celi więziennej z przyjaciółmi, jak należy postępować, co jest dobrem, a co złem.

Język polski /

sokrates

sokrates

N

Nikola paprotka

0 Followers
 

8/1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Epistemologia
Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza
przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem" znane
również z za

Otwórz aplikację

sokrates

Epistemologia Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem" znane również z zapisu łacińskiego (scio me nihil scire lub scio me nescire). Sokrates deklarował tym samym, że jest jedynie miłośnikiem mądrości (filozofem) i poszukiwaczem prawdy, i sam nie dysponuje wiedzą, której mógłby nauczać. Tym samym odróżniał się od sofistów, którzy uważali się (zdaniem Sokratesa bezpodstawnie) za znających prawdę i oferowali jej nauczanie. Sokrates stosował szereg metod nauczania, dyskusji i argumentacji, łącznie nazywanych metodą sokratyczną. Część z nich pochodziła od sofistów. Podobnie jak oni, filozof przechadzał się ulicami i dyskutował z przechodniami na tematy filozoficzne (np. czym jest dobro czy sprawiedliwość). Sokrates SOKRATES był Ateńczykiem, żył w V wieku p.n.e. Pochodził z biednej rodziny, nie cenił bogactwa ani sławy, chodził boso. Poświęcił życie poszukiwaniu mądrości. Wzór filozofa Sokrates nie pisał dzieł filozoficznych, tylko rozmawiał. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi od paru ludzi, którzy go znali, zwłaszcza od jego ucznia Platona. Uwiecznił on Sokratesa w swoich dialogach - tekstach naśladujących żywą rozmowę. Jego entuzjazm dla Mistrza był tak wielki, że Sokrates dla wszystkich późniejszych pokoleń stał się wzorem filozofa, miłośnika mądrości, krytycznego wobec siebie poszukiwacza dobra. Postawa Sokratesa wobec śmierci Miesiąc czekał w więzieniu ateńskim na wykonanie krzywdzącego wyroku. Jego przyjaciele proponowali mu pomoc w ucieczce. Sokrates nie zgodził się Uznał, że skoro całe życie spędził w Atenach, akceptując ateńskie prawo, to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

musi się jemu podporządkować do końca. Jego moralna postawa w obliczu własnej śmierci była całkowicie zgodna z głoszonymi przez niego poglądami. Nie odstąpił od nich nawet w najtrudniejszych chwilach swego życia. Jeszcze w dniu, w którym wykonano na nim wyrok śmierci, rozmawiał w celi więziennej z przyjaciółmi, jak należy postępować, co jest dobrem, a co złem.