Język polski /

Treny - Jan Kochanowski

Treny - Jan Kochanowski

 interDRUK
TRENY
BUDONA TRENON
Treny Jana Kochanowskiego sostały wydane w Krakowie N 1580r.
Impulsem do napisania cyklu dziewiętnastu utworó

Treny - Jan Kochanowski

user profile picture

k

54 Followers

28

Udostępnij

Zapisz

Treny Jana Kochanowskiego - budowa trenów , gatunek literacki , liryka osobista , problematyka trenów Kochanowskiego. Tren IX, Tren X, Tren XI , Tren XIX albo sen.

 

1

Notatka

interDRUK TRENY BUDONA TRENON Treny Jana Kochanowskiego sostały wydane w Krakowie N 1580r. Impulsem do napisania cyklu dziewiętnastu utworów była śmierć, jego córki Urszulki. Treny są jednak zapisem spontani canej improwizacji podyktowaniem. cierpieniem TRENY JAKO GATUNEK CITERACKI -Nyrażają żal 2 ponodu śmierci jakieś osoby,a takie pochwaię zalet amariego -wależy do poezji żałobnej -Hywodzi się a antyku. LIRYKA OSOBISTA Giównym bonarerem Trenów nie jest zmaria Urszulka, mimo że jej postać waocano, jest w wміеш utnorach суки, avе sam kochanovsti systepujący r różnych ruch. PROBLEMATYKA UTWORÓN TWORZĄCYCH CYKL VIII -Treny I, II, III, IV, V, VI, VII, opisują rozpacz osieroconego ojca, stratę, którą była dla niego śmierc córki -od trenu IX do XVI wyrazy ojcowskiej razpaczy przeplatają się we uspomnieniami o amariej-praybierają postać zachwytów nad urokiem, dobrocią i niezwykłymi uzdolnieniami dziewczynki. Obok sam pojawiają się takie ogólne refleksje dotyczące możliwości opanowania razpaczy dzięki mądrości i chocie. -Tren XVII nawiązuje swym lamentacyjnym tonem do skang biblijnego Hidba, 206 Tren XVIII jest stylizowany na starotestamentowy psalm pokutny- oba utwory wprowadzają potem powagi nastroj rozmony & Bogiem. ·2amykający cykl Tren XIX albo sem praynosi pocieszenie. Argumenty prayworane praez matkę, aby wyrwać Jana 2 rospacay: podkreslenie, de ursama jest szczęśliwa w niebie, może oglądać Boga, ominęty ją ziemskie cierpienia. interDRUK TREN IX BUDONA UTNORU Yekst ma budowę regularno (Niersa sylabiczny) jest pisany trzynastozgłoskoncem. Najważniejsze środki stylisty came to: apostrofy (kupić by cię, mądrości za drogie. pieniądze!),wy uczenia (beapiecana, nieodmienna,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

niepożyta), wykrzyknienia i epitety. ROZCZARONANIE MĄDROŚCIĄ w Trenie IX podmiot liryczny jest stylizowany na renesansowego mędrea, który opiewa pożytki płynące 2 kierowania się w życiu rozumem. Okazało się, se maarość, a praede wszystkim filozofia starożytnych epikurejczyków i stoików, którą, poeta dotąd uwajat sa niezawodną tarczę przeciwko pociskom amiennego losu, w obliczu osobistej tragedii nie zapewnita mu ochrony przed rozpaczą. Obraz człowieka dążącego przez całe życie do tego, by dotrzeć do bramy świątyni mądrości, który nagle został strącony 2 prowadzących tam stopni na sam doi, może NyNocać śmiech, ale jest on on ironiczny. Smierd Ursaulki uświadomia kochanowskiego, że cierpi tak samo jak bażdy. Wie nie jest w stanie go uchronic. TRENX BUDONA UTNORU Budowa Trenu X jest regularna, Niersz został napisany trzynastoagroskowcem. uthor ten часаупa sie apostropor : norsaulo moja wudaięcana". Niększa, cigšć tekstu składa się a pytań retorycznych ("Czyliś do raju wzięta"?) Ostatnie catery versy zawierają prośbę podmiotu linjcanego do córki. Inne środki stylistycame to epitety i poutora enir. LITANIA PYTAN CIERPIĄCEGO OJCA Ymen X składa się praktycznie a pytań. Podmiot zadaje serię pytań. skierowanych bezpośrednio do urspulki. Kochanowski poszukuje sfery w któvej mógłby nastąpić kontakt 2 duszą dziecka. Ojciec awraca się do smanej córki, ale w istocie zadaje te pytania samemu sobie. wyliczenie możliwych, weding poety, miejsc przebywania dusay urszulki doje czytelnikowi szeroki obraz jego światopoglądu. PYTANIE RETORYCZNE - Jedna 2 figur retorycznych polegająca na użyciu przez mónce formy pytania nie po to, by wyrazić wątpliwości i uzyskać odpowiedź, ale po, by podkreślić swoje przekonania i pobudzić słuchaczy do refleksji. inter DRUK TREN XI BUDONA UTNORU jest to utwor regularny i ma nymy parzyste. Zawiera środki stylisty cane: wykrzyknienia, powtórzenia (Frasaka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony!), pytania, retoryczne (1żałaści! co mi czynis 2"")" ZNATPIENIEN MOC ROZUMU poświęcony Utwór jest potwierdzo refleksji nad chotą. Tekst rozpoczyna się od dramatycamego Nykrayknienia wypowiedzianego przez umierającego Brutusa Fraszka chota!"! Krótki okrayk staje się dla podmiotu lirycanego punktem wyjścia. N Trenie XI poeta zaczyna Natpić w chotę. Poeta, sauważa, że los undaki podlega działaniu nieznajomego wroga. Autor kpi ze starań tych, którzy spędzili swoje życia na odkrywaniu jego tajemnic, badaniu prawidłowości rządzących ludzkim losem. Poeta dokonuje światopoglądowego, rachunku sumienia! Roalicza wartości, którym był wierny, nie znajdując w nich iadnego pocieszenia. wa koniec uthoru podmiot skarży się, że poprzez suge zwątpienie stracić nie tylko mośliność pociechy, traci też powoli własny rozsądek. sumptioning t TREN XIX ALBO SEN HH BUDONA UTNORU Jest to najobszerniejszy tekst 2 catego cyklu. Ma reguralną budowę. ZaNiema środki stylisty cane: epitety, pytania retoncane, porównania, Nykrzyknienia, wyliczenia, pontozenia imetafory, personifikacje. ODZYSKANIE RONNONAGI 11 yest to nietypowy utwór ze względu na sytuację livycamą- tym razem poeta nie wypowiada się bezpośrednio, ale przytacza treść swojego snu, oddająć gios 2mariej matce. N utworze pojawia się moty snu, pojawiający się w literaturze antycznej i średniowiecznej. N motynie snu, pogrążonemu w smutku bohaterowi икагија sie bliscy amarli. kochanowskiemu шкалата sie jego matka 2 Ursaulka na rękach. 202pacaline pytanie Gdzie jesteś?" pojawiające się jako motyN w poprzednich utworach cylchu przestaje męczyć pogrążonego w żałoble ajca. kobieta wypowiada obszemy monolog, Nyjaśniając wątpliwość syna, które poniszał we wcześniejszych utworach cyklu. Tiumaczy mu, że Urszulka uniknęła wiem życiowych, boleści" i jest teraz szczęślina. Matka odnosi się także do jego światopoglądowych rozważań syna. Nytyka mu zbytnie zadufanie we własną wiedzę. Wakazuje cierpliwość i stałość w cnocies przypomina również, że cierpienie i trudności są na stałe wpisane w undakie życie, a undakie doświadczenia, traebo anosić tak, jak praystoi człowiekowi.

Język polski /

Treny - Jan Kochanowski

user profile picture

k

54 Followers

 interDRUK
TRENY
BUDONA TRENON
Treny Jana Kochanowskiego sostały wydane w Krakowie N 1580r.
Impulsem do napisania cyklu dziewiętnastu utworó

Otwórz

Treny Jana Kochanowskiego - budowa trenów , gatunek literacki , liryka osobista , problematyka trenów Kochanowskiego. Tren IX, Tren X, Tren XI , Tren XIX albo sen.

Podobne notatki
Know Treny  thumbnail

1103

11225

Treny

Jan Kochanowski Treny

Know Treny IX, X, XI, XIX thumbnail

56

964

Treny IX, X, XI, XIX

Geneza, gatunek, kompozycja, interpretacja, sposób ukazania Urszulki

Know Stepy akermanskie  thumbnail

190

2249

Stepy akermanskie

Stepy Akermańskie notatka

Know fraszki i treny Jana Kochanowskiego  thumbnail

20

450

fraszki i treny Jana Kochanowskiego

przybliżenie terminu ,fraszka’ i ,tren’, opis fraszek oraz trenów 7 i 8

Know testament mój  thumbnail

158

2457

testament mój

notatka z polskiego

Know Sonety - Mikołaj Sęp Szarzyński  thumbnail

24

468

Sonety - Mikołaj Sęp Szarzyński

Geneza, gatunek, motywy, omówienie wybranych sonetów (Sonet I, IV, V )

interDRUK TRENY BUDONA TRENON Treny Jana Kochanowskiego sostały wydane w Krakowie N 1580r. Impulsem do napisania cyklu dziewiętnastu utworów była śmierć, jego córki Urszulki. Treny są jednak zapisem spontani canej improwizacji podyktowaniem. cierpieniem TRENY JAKO GATUNEK CITERACKI -Nyrażają żal 2 ponodu śmierci jakieś osoby,a takie pochwaię zalet amariego -wależy do poezji żałobnej -Hywodzi się a antyku. LIRYKA OSOBISTA Giównym bonarerem Trenów nie jest zmaria Urszulka, mimo że jej postać waocano, jest w wміеш utnorach суки, avе sam kochanovsti systepujący r różnych ruch. PROBLEMATYKA UTWORÓN TWORZĄCYCH CYKL VIII -Treny I, II, III, IV, V, VI, VII, opisują rozpacz osieroconego ojca, stratę, którą była dla niego śmierc córki -od trenu IX do XVI wyrazy ojcowskiej razpaczy przeplatają się we uspomnieniami o amariej-praybierają postać zachwytów nad urokiem, dobrocią i niezwykłymi uzdolnieniami dziewczynki. Obok sam pojawiają się takie ogólne refleksje dotyczące możliwości opanowania razpaczy dzięki mądrości i chocie. -Tren XVII nawiązuje swym lamentacyjnym tonem do skang biblijnego Hidba, 206 Tren XVIII jest stylizowany na starotestamentowy psalm pokutny- oba utwory wprowadzają potem powagi nastroj rozmony & Bogiem. ·2amykający cykl Tren XIX albo sem praynosi pocieszenie. Argumenty prayworane praez matkę, aby wyrwać Jana 2 rospacay: podkreslenie, de ursama jest szczęśliwa w niebie, może oglądać Boga, ominęty ją ziemskie cierpienia. interDRUK TREN IX BUDONA UTNORU Yekst ma budowę regularno (Niersa sylabiczny) jest pisany trzynastozgłoskoncem. Najważniejsze środki stylisty came to: apostrofy (kupić by cię, mądrości za drogie. pieniądze!),wy uczenia (beapiecana, nieodmienna,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

niepożyta), wykrzyknienia i epitety. ROZCZARONANIE MĄDROŚCIĄ w Trenie IX podmiot liryczny jest stylizowany na renesansowego mędrea, który opiewa pożytki płynące 2 kierowania się w życiu rozumem. Okazało się, se maarość, a praede wszystkim filozofia starożytnych epikurejczyków i stoików, którą, poeta dotąd uwajat sa niezawodną tarczę przeciwko pociskom amiennego losu, w obliczu osobistej tragedii nie zapewnita mu ochrony przed rozpaczą. Obraz człowieka dążącego przez całe życie do tego, by dotrzeć do bramy świątyni mądrości, który nagle został strącony 2 prowadzących tam stopni na sam doi, może NyNocać śmiech, ale jest on on ironiczny. Smierd Ursaulki uświadomia kochanowskiego, że cierpi tak samo jak bażdy. Wie nie jest w stanie go uchronic. TRENX BUDONA UTNORU Budowa Trenu X jest regularna, Niersz został napisany trzynastoagroskowcem. uthor ten часаупa sie apostropor : norsaulo moja wudaięcana". Niększa, cigšć tekstu składa się a pytań retorycznych ("Czyliś do raju wzięta"?) Ostatnie catery versy zawierają prośbę podmiotu linjcanego do córki. Inne środki stylistycame to epitety i poutora enir. LITANIA PYTAN CIERPIĄCEGO OJCA Ymen X składa się praktycznie a pytań. Podmiot zadaje serię pytań. skierowanych bezpośrednio do urspulki. Kochanowski poszukuje sfery w któvej mógłby nastąpić kontakt 2 duszą dziecka. Ojciec awraca się do smanej córki, ale w istocie zadaje te pytania samemu sobie. wyliczenie możliwych, weding poety, miejsc przebywania dusay urszulki doje czytelnikowi szeroki obraz jego światopoglądu. PYTANIE RETORYCZNE - Jedna 2 figur retorycznych polegająca na użyciu przez mónce formy pytania nie po to, by wyrazić wątpliwości i uzyskać odpowiedź, ale po, by podkreślić swoje przekonania i pobudzić słuchaczy do refleksji. inter DRUK TREN XI BUDONA UTNORU jest to utwor regularny i ma nymy parzyste. Zawiera środki stylisty cane: wykrzyknienia, powtórzenia (Frasaka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony!), pytania, retoryczne (1żałaści! co mi czynis 2"")" ZNATPIENIEN MOC ROZUMU poświęcony Utwór jest potwierdzo refleksji nad chotą. Tekst rozpoczyna się od dramatycamego Nykrayknienia wypowiedzianego przez umierającego Brutusa Fraszka chota!"! Krótki okrayk staje się dla podmiotu lirycanego punktem wyjścia. N Trenie XI poeta zaczyna Natpić w chotę. Poeta, sauważa, że los undaki podlega działaniu nieznajomego wroga. Autor kpi ze starań tych, którzy spędzili swoje życia na odkrywaniu jego tajemnic, badaniu prawidłowości rządzących ludzkim losem. Poeta dokonuje światopoglądowego, rachunku sumienia! Roalicza wartości, którym był wierny, nie znajdując w nich iadnego pocieszenia. wa koniec uthoru podmiot skarży się, że poprzez suge zwątpienie stracić nie tylko mośliność pociechy, traci też powoli własny rozsądek. sumptioning t TREN XIX ALBO SEN HH BUDONA UTNORU Jest to najobszerniejszy tekst 2 catego cyklu. Ma reguralną budowę. ZaNiema środki stylisty cane: epitety, pytania retoncane, porównania, Nykrzyknienia, wyliczenia, pontozenia imetafory, personifikacje. ODZYSKANIE RONNONAGI 11 yest to nietypowy utwór ze względu na sytuację livycamą- tym razem poeta nie wypowiada się bezpośrednio, ale przytacza treść swojego snu, oddająć gios 2mariej matce. N utworze pojawia się moty snu, pojawiający się w literaturze antycznej i średniowiecznej. N motynie snu, pogrążonemu w smutku bohaterowi икагија sie bliscy amarli. kochanowskiemu шкалата sie jego matka 2 Ursaulka na rękach. 202pacaline pytanie Gdzie jesteś?" pojawiające się jako motyN w poprzednich utworach cylchu przestaje męczyć pogrążonego w żałoble ajca. kobieta wypowiada obszemy monolog, Nyjaśniając wątpliwość syna, które poniszał we wcześniejszych utworach cyklu. Tiumaczy mu, że Urszulka uniknęła wiem życiowych, boleści" i jest teraz szczęślina. Matka odnosi się także do jego światopoglądowych rozważań syna. Nytyka mu zbytnie zadufanie we własną wiedzę. Wakazuje cierpliwość i stałość w cnocies przypomina również, że cierpienie i trudności są na stałe wpisane w undakie życie, a undakie doświadczenia, traebo anosić tak, jak praystoi człowiekowi.