Matematyka /

12.2 BRYŁY OBROTOWE - zadania maturalne

12.2 BRYŁY OBROTOWE - zadania maturalne

 (₁)
2)
3)
u)
5)
12.9 (MAJ 20M, ZAD. 12)
V=? H= 8 ŚREDNICA-12
r = 6
12.2 BRYŁY OBROTOLE
12.22 (CZERWIEC 2012, 2AD. 22)
V=2
V=r²H
|V= 3 П 62.

12.2 BRYŁY OBROTOWE - zadania maturalne

J

Joanna Góralska

117 Followers

Udostępnij

Zapisz

4

 

4

Notatka

Zamknięte zadania maturalne z Brył obrotowych

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

(₁) 2) 3) u) 5) 12.9 (MAJ 20M, ZAD. 12) V=? H= 8 ŚREDNICA-12 r = 6 12.2 BRYŁY OBROTOLE 12.22 (CZERWIEC 2012, 2AD. 22) V=2 V=r²H |V= 3 П 62.8 V= 96 T /6=# 12.11 (CZERWIEC 2011, ZAD. 20) r = 13 CB V=2 V= πr²H H=6 V=TT 3²6 V=54T V=288 TT O V = πr ³ 288 12, 16 (SIERPIEŃ 2011, 2AD 22) r= ? B S 288 = 3√³ / - / / Tr 216=y³ r = 6 CA L = 4 12.15 (SIERPIEŃ 20M, ZAD 20) 8 12 26 (SIERPIEŃ 2012, 2AD. 23) 13 h = a1s 12.20 (MAY 2012, 2AD. 20) H = ? NACHYLONA DO PE. PODST 45° H A L=4 44 V=√√πr ² H |V = 3 TT 426 V= 321 || fi 7) 142_-23 (CZERWIEC 2012, 2AD. 24) a= H a=2r a=h B 웃 2r=H r= a 9) A 4 12.29 (MAJ 2013, 2AD. 21) PbA= ? H=4 =r=3 1) 4² + 3 H₂√₂=4 = √₂ H=H₂.12 H = 212 a 3 Ⓒ r r ar 10) V = ₁πY²H V=3π₂a 2 (4 12913 2.913 2 V=Ta² ZADANIA 1) 4 ² + 16+ 9 = 1² L = 5 2 ZAMKNIĘTE 2 2 3 ²³ = L ² 2) P6 = πrl P6 = 73.5 P6 = 15 T H=r=² 2r-r=²2² r=r L=P √= ? H=h r= = h V=TV¹ H |√ = = π(²h) ²³ h V=Th²³ O 12. 33 (CZERWIEC 2013, 2AD. 23) D 12.36 (SIERPIEŃ 2013, 2AD. 20) r=? V = 72π H=8 V² TV ² H 42 п.28 1: п 72 = √²8 1:8 |v²=9|r=31 (M) Pb₂ = Pb₂ √²=16 材し=2杯 Q し = 2 H 13) 12.10 (SIERPIEŃ 2014, ZAD. 22) Pc = O 12) 12.40 (MAJ 2014, 2AD. 19) 17) 12. 59 (CZERWIEC 2015, ZAD. 20 SHE. SHE.) P6: Pp b=#t (15) V=2 14) 12.50 (MAJ 2015, 2AD. 22) V = ? H = a√₂ = 6√3 = 3√3 6 A cu 1....

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

K = = πr ³ V₁ 75³ TY √ = √ √ TV ² H √/= 377 3²013 2 V = 379-3√3 V=9+√3 Vk=₁ 425 |VK = TT 500 3 T 3. Ve= VS PC= 21r ²³²+ 2mrH PC = 2П2+ 2п2-4 PC = 24 TI 12. 54 (MAJ 2015, 2AD, 23 SWE.) Kulo stozek 6 16) 12. 55 (CZERWIEC 2015, 2AD. 1ª) X = ? 150 3 πT · H 1.3 T SOOT = 100 G · H | : 100 T H= 5 [an] √₁₂ = Vs 2. V₂ = √πTY ² H |H=6 19) V/₁ = √ √ 10² H 1 VS = 3T 400 H VS = 100 π• H D 18) TIY hat rl = Kik² = = = 10 D 3 L = 6 E busjkst swnoboczy 12. 61 (CZERWIEC 2015, 2AD. 22 SHE.). r: ? 216=y³ = 6 O VE 288 TT V = Tr³ 288²³² aus 20) Ľ 65° r 288= ³/2/ TT 12. 64 (SIERPIEŃ 2015, 2AD. 23) przekątca 8 = ² = ²4 H=6_a=8 colco d² = 82 +6² d² = 64 +36 α² = 100 d = 10 12. 69 (MAJ 2016, 2AD. 23) x = 120° V=? -1=4 1. = = sin 30° 2. — = cos 30° # = 21.4 S 13.4 r= 2√3 H = 1/2 · 41 = 2 D 3. V= πr² H √²77 (2√3)² 2 √= 377-24 V=8T 21) 2) 24) 25) 12. 74. (SIERPIEN 2016, 2AD.15) a=120 го? О 2) ₁ Y 26) 12.75 (SIERPIEŃ 2016, 2AD. 17) Ve? Гър H=2r V= Пr2 н А V= пr² 2r V= 2 пуз 16 12.80 (HAJ 2017, 2AD. 22) sina-? S d Cox E = cos 30° 4 - 5 16 г=353 V= V1 Пr H V 3162.4 V 48 п 11=355 127) є нејжди ибсхонашему prostokoły хочно 12.88 (SIERPIEŃ 2017, 2AD. 22) VE 12.184. (CZERHIET ZONT ZAD. 24) 31) гол, 200.24) P6= 161 1-2 не? Pb= 2 r H 16п = 2п-2. н/п 16 = 4 н 1:4 H=4 1. 62++2=(345)2 36 +у2= йЅ r2= 9 г=3 27 = r 42.92 (Мај 2018, 2AD. 22) H=r 1. V = пуч. н 28) 12.94 (CZERHIEC 2018, 2AD. 20) . H=p V= 2711 V пучн 271 спирка 2 C 10 IS г. 30 H V=5 9.6 V 18 V₁ = πTV²₁ = π₁ ³ 3. V= Nnt Ve V= п 3 + V/= 3 sin 450 = 12 (12,81 ( 2007, 20, 23) 30) 12.99 (SIFRPEN 208, 2012) + ? H=4 ŚREDNICA-12 d- лога (аf2) rab Pb = 27TH пок 3 г-3 29) пV3 3 3 TTY 4-42 = 4-16 = 12.95 [CZERNIEC 2018, 2AD. 2A) 3 Пrel = s Пr3/: Tr 3 H = +/-3 неч Д дои tgα = = [tgd=4 рь - 2015-10 Pb = 100 п V43 73 2.₁.1. = AVL = 12. лог. (МАУ 2019, 2AD. 22) (-? PK: Ps ru Tr (r + l) / iT ЧПр= 4₁² = r[r+l) ulu+() 16 +ul 48 = 4 L= 12 32) 2 0 Y Прз 4 VE2 r= 2H н sin d=? rin 30 = – S 12. ноч (мау го19, 2AD. 21 SHE.) С 33) 12.10⁹ [CZERWIEC 2019, ZAD. 24) Z4 2.143 (SIERPIEŃ 2019, ZAD. 22) 34 Po 3x 3 r=2 1) ага = 12. 35) 8 a নरे 2.62 a= 12.12 a= 12√2 9=6-√2 3) V/= πTY ². H √-3√62-6√2 V-108 √2 TT IT d=12 2) r= 1/a V = 12 cm²³ 施创 √₁+12²= + V₁ = 2² - 2²/² 20 VA: 18 cm 30cm 3 3 r=3√2 12. 119 ( CZERWIEC 2020, 2AD. 25) Aosunek wysokości 3:2 V₂ = 12 cm² 18 3 36) A (PCK) 1) Gr² = 4√2² 4T4 = 16 T O H = 2 r = 6 37) 12.122 (CZERWIEC V = 18 π tgd= c (61) tga = = 2x = H₂ 12.128 V=? 1 Pc d = 16π-3-48T [ TTV ² + πTvl = 1T2² + πT2l 48 π = 4T + 2TL 1: T 48 = 4+21 L = 22 e 2020, ZAD. 25 2 1) P6= πrl Pp= πr ² P6= Pp + 2 T TTTL = TY² +27 2 2n (LIPIEC 2020, ZAD. 20) L = 2+r Pp= x 2 rl= √² +2 い /:T L = + + 2 r. (r+2) = √²+2 +2r=x+2 25 = 2 Y = 1 SHE.) 2) 18+ = √³² πr²³ - H 10 = 3²²2r TY 3 r³ = 27 → r= 3 рь = x+2П

Matematyka /

12.2 BRYŁY OBROTOWE - zadania maturalne

12.2 BRYŁY OBROTOWE - zadania maturalne

J

Joanna Góralska

117 Followers
 

4

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 (₁)
2)
3)
u)
5)
12.9 (MAJ 20M, ZAD. 12)
V=? H= 8 ŚREDNICA-12
r = 6
12.2 BRYŁY OBROTOLE
12.22 (CZERWIEC 2012, 2AD. 22)
V=2
V=r²H
|V= 3 П 62.

Otwórz aplikację

Zamknięte zadania maturalne z Brył obrotowych

Podobne notatki

(₁) 2) 3) u) 5) 12.9 (MAJ 20M, ZAD. 12) V=? H= 8 ŚREDNICA-12 r = 6 12.2 BRYŁY OBROTOLE 12.22 (CZERWIEC 2012, 2AD. 22) V=2 V=r²H |V= 3 П 62.8 V= 96 T /6=# 12.11 (CZERWIEC 2011, ZAD. 20) r = 13 CB V=2 V= πr²H H=6 V=TT 3²6 V=54T V=288 TT O V = πr ³ 288 12, 16 (SIERPIEŃ 2011, 2AD 22) r= ? B S 288 = 3√³ / - / / Tr 216=y³ r = 6 CA L = 4 12.15 (SIERPIEŃ 20M, ZAD 20) 8 12 26 (SIERPIEŃ 2012, 2AD. 23) 13 h = a1s 12.20 (MAY 2012, 2AD. 20) H = ? NACHYLONA DO PE. PODST 45° H A L=4 44 V=√√πr ² H |V = 3 TT 426 V= 321 || fi 7) 142_-23 (CZERWIEC 2012, 2AD. 24) a= H a=2r a=h B 웃 2r=H r= a 9) A 4 12.29 (MAJ 2013, 2AD. 21) PbA= ? H=4 =r=3 1) 4² + 3 H₂√₂=4 = √₂ H=H₂.12 H = 212 a 3 Ⓒ r r ar 10) V = ₁πY²H V=3π₂a 2 (4 12913 2.913 2 V=Ta² ZADANIA 1) 4 ² + 16+ 9 = 1² L = 5 2 ZAMKNIĘTE 2 2 3 ²³ = L ² 2) P6 = πrl P6 = 73.5 P6 = 15 T H=r=² 2r-r=²2² r=r L=P √= ? H=h r= = h V=TV¹ H |√ = = π(²h) ²³ h V=Th²³ O 12. 33 (CZERWIEC 2013, 2AD. 23) D 12.36 (SIERPIEŃ 2013, 2AD. 20) r=? V = 72π H=8 V² TV ² H 42 п.28 1: п 72 = √²8 1:8 |v²=9|r=31 (M) Pb₂ = Pb₂ √²=16 材し=2杯 Q し = 2 H 13) 12.10 (SIERPIEŃ 2014, ZAD. 22) Pc = O 12) 12.40 (MAJ 2014, 2AD. 19) 17) 12. 59 (CZERWIEC 2015, ZAD. 20 SHE. SHE.) P6: Pp b=#t (15) V=2 14) 12.50 (MAJ 2015, 2AD. 22) V = ? H = a√₂ = 6√3 = 3√3 6 A cu 1....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

K = = πr ³ V₁ 75³ TY √ = √ √ TV ² H √/= 377 3²013 2 V = 379-3√3 V=9+√3 Vk=₁ 425 |VK = TT 500 3 T 3. Ve= VS PC= 21r ²³²+ 2mrH PC = 2П2+ 2п2-4 PC = 24 TI 12. 54 (MAJ 2015, 2AD, 23 SWE.) Kulo stozek 6 16) 12. 55 (CZERWIEC 2015, 2AD. 1ª) X = ? 150 3 πT · H 1.3 T SOOT = 100 G · H | : 100 T H= 5 [an] √₁₂ = Vs 2. V₂ = √πTY ² H |H=6 19) V/₁ = √ √ 10² H 1 VS = 3T 400 H VS = 100 π• H D 18) TIY hat rl = Kik² = = = 10 D 3 L = 6 E busjkst swnoboczy 12. 61 (CZERWIEC 2015, 2AD. 22 SHE.). r: ? 216=y³ = 6 O VE 288 TT V = Tr³ 288²³² aus 20) Ľ 65° r 288= ³/2/ TT 12. 64 (SIERPIEŃ 2015, 2AD. 23) przekątca 8 = ² = ²4 H=6_a=8 colco d² = 82 +6² d² = 64 +36 α² = 100 d = 10 12. 69 (MAJ 2016, 2AD. 23) x = 120° V=? -1=4 1. = = sin 30° 2. — = cos 30° # = 21.4 S 13.4 r= 2√3 H = 1/2 · 41 = 2 D 3. V= πr² H √²77 (2√3)² 2 √= 377-24 V=8T 21) 2) 24) 25) 12. 74. (SIERPIEN 2016, 2AD.15) a=120 го? О 2) ₁ Y 26) 12.75 (SIERPIEŃ 2016, 2AD. 17) Ve? Гър H=2r V= Пr2 н А V= пr² 2r V= 2 пуз 16 12.80 (HAJ 2017, 2AD. 22) sina-? S d Cox E = cos 30° 4 - 5 16 г=353 V= V1 Пr H V 3162.4 V 48 п 11=355 127) є нејжди ибсхонашему prostokoły хочно 12.88 (SIERPIEŃ 2017, 2AD. 22) VE 12.184. (CZERHIET ZONT ZAD. 24) 31) гол, 200.24) P6= 161 1-2 не? Pb= 2 r H 16п = 2п-2. н/п 16 = 4 н 1:4 H=4 1. 62++2=(345)2 36 +у2= йЅ r2= 9 г=3 27 = r 42.92 (Мај 2018, 2AD. 22) H=r 1. V = пуч. н 28) 12.94 (CZERHIEC 2018, 2AD. 20) . H=p V= 2711 V пучн 271 спирка 2 C 10 IS г. 30 H V=5 9.6 V 18 V₁ = πTV²₁ = π₁ ³ 3. V= Nnt Ve V= п 3 + V/= 3 sin 450 = 12 (12,81 ( 2007, 20, 23) 30) 12.99 (SIFRPEN 208, 2012) + ? H=4 ŚREDNICA-12 d- лога (аf2) rab Pb = 27TH пок 3 г-3 29) пV3 3 3 TTY 4-42 = 4-16 = 12.95 [CZERNIEC 2018, 2AD. 2A) 3 Пrel = s Пr3/: Tr 3 H = +/-3 неч Д дои tgα = = [tgd=4 рь - 2015-10 Pb = 100 п V43 73 2.₁.1. = AVL = 12. лог. (МАУ 2019, 2AD. 22) (-? PK: Ps ru Tr (r + l) / iT ЧПр= 4₁² = r[r+l) ulu+() 16 +ul 48 = 4 L= 12 32) 2 0 Y Прз 4 VE2 r= 2H н sin d=? rin 30 = – S 12. ноч (мау го19, 2AD. 21 SHE.) С 33) 12.10⁹ [CZERWIEC 2019, ZAD. 24) Z4 2.143 (SIERPIEŃ 2019, ZAD. 22) 34 Po 3x 3 r=2 1) ага = 12. 35) 8 a নरे 2.62 a= 12.12 a= 12√2 9=6-√2 3) V/= πTY ². H √-3√62-6√2 V-108 √2 TT IT d=12 2) r= 1/a V = 12 cm²³ 施创 √₁+12²= + V₁ = 2² - 2²/² 20 VA: 18 cm 30cm 3 3 r=3√2 12. 119 ( CZERWIEC 2020, 2AD. 25) Aosunek wysokości 3:2 V₂ = 12 cm² 18 3 36) A (PCK) 1) Gr² = 4√2² 4T4 = 16 T O H = 2 r = 6 37) 12.122 (CZERWIEC V = 18 π tgd= c (61) tga = = 2x = H₂ 12.128 V=? 1 Pc d = 16π-3-48T [ TTV ² + πTvl = 1T2² + πT2l 48 π = 4T + 2TL 1: T 48 = 4+21 L = 22 e 2020, ZAD. 25 2 1) P6= πrl Pp= πr ² P6= Pp + 2 T TTTL = TY² +27 2 2n (LIPIEC 2020, ZAD. 20) L = 2+r Pp= x 2 rl= √² +2 い /:T L = + + 2 r. (r+2) = √²+2 +2r=x+2 25 = 2 Y = 1 SHE.) 2) 18+ = √³² πr²³ - H 10 = 3²²2r TY 3 r³ = 27 → r= 3 рь = x+2П